Bibliotheek Mill in 1922.

Vanaf 1922 hadden de Dames Anna, Dina en Leen Slaats de Parochie-Bibliotheek aan huis. De Gezusters Slaats exploiteerden hun Kruidenierszaak naast De Millse Bibliotheek. In 1961 begon de familie van Tienen op dit adres het Electriciteitsbedrijf, wat nu, in 2015, eigendom is van Kleinzoon, dhr. Edo van Tienen.

Hier boven beneden foto's van het Vooraanzicht van het Pand van de Gezusters Slaats met Links de Bibliotheek en rechts de Kruidenierszaak.

v.l.n.r. De Bibliotheek en Kruidenierszaak van de Gezusters Slaats, het School-Huis van dhr. Claassens, hoofd van de Jongensschool, en de Jongensschool in 1935.

Bronvermelding: het Boek "ANNO 1949" van de "Vriendenkring van Myllesheem" van dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden foto's van de Opening van Gemeenschapshuis Marienweerd én de Bibliotheek in Mariënweerd door Minister van Staat mevr. dr. Marga Klompé in 1956.

Hier beneden foto's van de Opening van Gemeenschapshuis Mariënweerd én de Bibliotheek in Mariënweerd door Minister van Staat Marga Klompé in 1956. De Openingsspeech werd gehouden door Dhr. Toon van Hout ( staande ) van de Houtfabriek.

Hier beneden mevr. dr. Marga Klompé aan het woord.

 

Hier beneden het prachtige Gebouw van het Gemeenschapshuis Marienweerd, waarin de Bibliotheek gehuisvest was. Hier woonde voorheen de Millse Huisarts Drs. Arntz.

Hier beneden een Salarisbrief over het jaar 1971 - 1972 voor het werken bij de regionale Bibliotheek van ƒ 48,75 per 2 maanden.

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten-Verhoeven.

Opening van de nieuwe Bibliotheek door Burgemeester Hogenbosch en architect dhr. Ir. Karel de Groot.

Later werd de Bibliotheek in Mariënweerd gehuisvest, totdat het benedenstaande pand werd gebouwd: hier beneden de huidige Bibliotheek die ook binnenkort afgebroken wordt. 

Presentatie voor "Biblio Plus" in 2012 door dhr. Hub. Verstraaten m.b.t. een fotoshoot van Oude Ansichten van Mill ( van mevr. Annie van Bommel-Damen ) in de nieuwe Bibliotheek aan de Oranjeboomstraat.

Hier beneden op de foto allemaal gezellig aan een "Tas" koffie.

Openingstijden van de nieuwe Bibliotheek aan de Kerkstraat 3 in Mill.

Hier beneden het interieur van de nieuwe Bibliotheek, onder de grond, in het Gemeenschapshuis Myllesweerd aan de Kerkstraat 33 in Mill.

Hier beneden de "Zitting" van de Gelderlanderpers in de nieuwe Bibliotheek.

 

De Computer-Inloop van de S.W.O.M. is voortaan op vrijdagmorgen van 9:30 uur tot 11:30 uur in de nieuwe Bibliotheek in Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill. Verder geeft de S.W.O.M. hier op maandagmorgen en op donderdagmorgen computercursus o.l.v. dhr. Theo Verberk, links onder op de foto.

Hier beneden dhr. Theo Verberk met zijn Video-presentaties wat diverse nieuwe Computerprogramma's betreft.

De Bibliotheek zit hier in 2012 in Myllesweerd onder de grond. Dit moderne pand staat bijna tegen het prachtige oude voor-Oorlogse Pand van de familie Martin Van Lieshout. Daar is nu Supermarkt "Jan Linders" in gehuisvest.

Het Gemeente Bestuur van Gemeente Mill en St. Hubert c.a. in 2012.

Bronvermelding: Website van de gemeente Mill en St. Hubert c.a.

Hier beneden een artikel uit de Neije Krant van dhr. Corné Kremers over een lezing door dhr. Hub. Verstraaten in de Bibliotheek van Mill van Biblio-Plus betreffende het interessante leven in Oud-Mill met een film van dhr. Antoon van Hout, de enige bekende Hobbyfilmer van het gezellige leven Oud-Mill.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Voorbespreking van deze bovenstaande presentatie komt op 10 maart om 12:00 uur in het Radioprogramma Moss Time bij de L.O.M. met dhr. Corné Kremers. 

Interview bij de L.O.M. in Myllesweerd van Mevr. Wilma Lems, Specialist van Biblioplus, en dhr. Hub. Verstraaten van Studio-Domeinzicht door dhr. Corné Kremers op 10 maart 2013.

Bronvermelding: mevr. Wilma Lems.

Het interview ging over de Opening van de Boekenweek op 19 maart 2013 met als Thema "Van Toen tot Later".

Bronvermelding: mevr. Wilma Lems.

Voor meer bijzonderheden van de Bibliotheek: Kijk op www.biblioplus.nl of www.vantoentotlater.nl

17 april 2013. Tijdens de Boekenweek 2013 zijn wij met de Vantoentotlater-karavaan in Mill geweest. Daar hebben wij deze benedenstaande foto mogen ontvangen van mevrouw Leny Eltink-Daamen. Wij weten alleen dat deze foto in 1931 is gemaakt. Er staat op de foto "Nog 4 pannen Leve Klasse B 29 juni 1931". Wie kan ons meer vertellen over deze foto?

Bronvermelding: www.vantoentotlater.nl 

Hier beneden een uitleg van BiBlio-Plus over het DIGITALISEREN van Foto's en info van het Verleden van Mill c.a.

Het thema van de Boekenweek 2013, die nog tot 24 maart duurt, is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden en draait om de zon- en schaduwzijden van de Nederlandse geschiedenis. BiblioPlus sluit hierop aan met de Vantoentotlater-karavaan. Met een mobiele Vantoentotlater-presentatie in de bibliotheekvestigingen brengt zij het Vantoentotlater-project van BiblioPlus onder de aandacht.

Veel historische informatie dreigt verloren te gaan, omdat ze bewaard wordt in schoenendozen op een zolder in plaats van de gecontroleerde omgeving van een archief. Digitalisering van deze materialen kan een uitkomst bieden. De informatie blijft bewaard en heeft als voordeel dat het voor meer mensen toegankelijk wordt.

Het delen van herinneringen verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving. Het creëren van een digitale omgeving waarin iedereen iets kan bijdragen, is een ideale manier om deze band te versterken. Foto’s en verhalen worden samengevoegd waardoor gezamenlijke herinneringen gedeeld worden en de historische beleving vergroot wordt.

Vanaf dinsdag 19 maart is er ook in de Bibliotheek in Mill een Van toen tot later-punt te vinden. Tal van boeken over de geschiedenis van de gemeente Mill staan er maar ook uw foto’s en verhalen over lokale feesten en tradities als geboorte, huwelijksfeesten, communie, begrafenissen zijn er van harte welkom. De foto’s worden ter plekke gescand en samen met de verhalen toegevoegd aan de Vantoentotlater verzameling. De foto’s kunnen uiteraard weer mee naar huis.

Hier beneden informatie over de Voorhistorie uit het Mioceen en Plioceen, d.w.z. 4 tot 6 miljoen jaar geleden, van de omgeving van Mill, dat toen alleen nog maar een Oceaan was.

Bronvermelding: De Valkhoeve bij de Kuilen in Mill.

Hier beneden een foto van één Schap van de Bibliotheek voor de Heemkunde van Mill, namens de Stichting Myllesheem.

Hier beneden is een Flyer van Studio Domeinzicht die op de Bibliotheek op de leestafel in Mill staat.

Op zondag 14 februari 2016 presenteerden mevr. Riet van Laake en dhr. Guus Wesselink hun tweede Boek "Over Prikkeldraad en Zegeningen" in de Bibliotheek van 's-Hertogenbosch en op 17 maart 2016 tijdens de Boekenweek in de Bibliotheek in Mill. Bij Primera in Mill is het Boek voor 16.50 te koop.

Onvervalst Mill's in een paar woorden.

Bronvermelding Henk van de Weem.

Hier beneden een foto voor de Lezing om 10:00 uur op 23 april 2015 in de Millse Bibliotheek door dhr. Ruud Wildekamp o.a. over Het Millse Vliegveld de "B89" bij de Kuilen in Mill rond september 1944. 

In 2015 is er waarschijnlijk elke Zaterdag voor de middag een Poppenkastvoorstelling voor de Kleuters door Mevr. Bep de Man.

Copyright Studio Domeinzicht ©