M.U.L.O. - School Mill en JONGENS - Patronaat.

Het Jongens-Patronaat in 1907. De U.L.O. is in Mill pas in 1942 opgestart. De eerste Directeur was dhr. H. van der Bruggen, die les gaf met dhr. J. Cremers en dhr. J. de Wit. Na wat onenigheid vertrok dhr. J. Cremers naar 's Heerenberg, waar hij hoofd der school werd en werd Dhr. Lambert Pennings de 2e directeur van de U.L.O. Dat waren ook de eerste 3 leraren van de M.U.L.O. in Mill. In het Schoolbestuur zat toen het Kerkbestuur van de Parochie Mill o.l.v. Pastoor Rath. Architect Jan Strik is pas na 1945 met een zelfstandig buro begonnen: de aanbouw van het Patronaat is getekend door Architect M. van Beek; zie de tekening onder deze ansichtkaart. De M.U.L.O in Mill was de eerste Nederlandse School met gemengde klassen, d.w.z. klassen met meisjes en jongens. Zie voor meer bijzonderheden van de U.L.O. enkele Krantenartikelen van dhr. Henk van de Weem hier beneden. Dit gebouw met veel Cultuur-Historische waarde is in 1974 afgebroken.

De Eerste LTS zgn. de Systeemschool, is gebouwd door de architecten van de Technische UNIVERSITEIT EINDHOVEN, de professoren SLEEBOS & TUPKER. Later in 1971 kwam het gebouw onder de naam RAAMDAL incl. MAVO en LHNO en weer in 1993 heet de verzamelnaam MERLET-COLLEGE.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Hier beneden een foto van de  Sloop van de oude M.u.l.o. School aan de Stationsstraat in Mill dd. 19-08-1974.

Bronvermelding: B.H.I.C.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Hieronder een oude Foto van het Jongens-Patronaat "Sint Willebrordus" in Mill. Bronvermelding: B.H.I.C. Grave.

Architect Jan Strik was de architect van het Patronaat:

Uit het archief van JAN STRIK :  op deze scan staan "alle groten der
aarde" uit de WEDEROPBOUW - tijd '40/45 als daar zijn :   Ir. Bolsius, Ir. Siebers, Harrie Hanssen, Jan Strik, hfd.wederopbouw-bureau, Buskens, Sandheuvel, Ir. Ringers, arch. M.van Beek, Eindhoven  enz.  Deze laatste is de architect van de aanbouwen aan de kerk van Mill in 1939.

De Mulo is in 1974 afgebroken. Dit was het meest karakteristieke pand van Mill. Na de Kerk had dit pand de meeste Cultuur-Historische waarde van alle oude panden van Mill; "Schande".

Hier beneden een Schilderij van Kunstschilder dhr. Ben Linders.

Hier beneden de Gymles voor jongensklassen 1 & 2 van de U.L.O. in de nieuwe concertzaal in 1955.

 

Hier beneden bijzonderheden voor de leerlingen van de M.U.L.O. over de SchrijfmachineCursus van dhr. Cees Voermans in een M.U.L.O.klas op woensdagmiddag in Mill in 1965.

Gymleraar dhr. Breukers met de Mulo-Gymklas in 1956 in de concertzaal.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Schoolreisje van de M.U.L.O. in 1956.

Dag Pieter Verstraaten dat klopt inderdaad, Christiaan was jonger dan wij, heeft wel met ons onder de oorlog bijles gekregen van Meester Claassens en sloeg daardoor de 5de klas over. Na de 6de klas gingen wij naar de ULO en is Christiaan waarschijnlijk naar een internaat gegaan. Hij heeft dus NIET bij mij in de 1ste klas gezeten in 1941. Ik zal de lijst van mijn leeftijdgenootjes eens raadplegen. 1934 en 1935 heb ik ooit van de gemeente Mill gekregen.
Direct na de oorlog, Mei/Juni 1945, kregen wij les in het eierpakhuis van oom Bert. Daarvan herinner ik mij Christiaan van Nispen. Volgende keer hebben we het er over, groeten, prettig weekend, h e n k van de Weem.

In Nederland werd in 1966 in het hele Onderwijs een einde gemaakt aan de 6-Daagse Schoolweek want de Zaterdag hoorde niet meer bij de schoolweek. Zie hier beneden de bijzonderheden.

Hier beneden een Brief uit 1966 van dhr. L. Pennings, directeur van de R.K. ULO-school in Mill, gericht aan de Ouders dat de Zaterdag voortaan Vrij is en daardoor het nieuwe Lesrooster en de mogelijkheid tot Avondstudie voor de kinderen. Ook mededelingen over de opvang van hun kinderen in het Gemeenschapshuis "Marienweerd", de kosten van koffie, het Overmatig bellen van de ouders naar dhr. L. Pennings enz.

Bronvermelding: mej. Marja Verhoeven, oud-leerlinge.

 

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden een Engels Leesboek wat gebruikt werd op de Millse MULO rond 1970.

Bronvermelding: mej. Marja Verhoeven, oud-leerlinge.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden enkele foto's van de Opening van de Nieuwe R.K. Mulo-school in 1971, op de plaats waar nu Fitland-XL gevestigd is aan de Hoogveldseweg.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Op de foto's geeft dhr. C. Verhoeven, adj. directeur, een presentatie betreffende de Opening van de nieuwe R.K. Muloschool in Mill.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden een Boekje van de M.A.V.O.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Directeur van de U.L.O. in Mill, Dhr. H. van der Bruggen.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Benedenstaande foto is van dhr. Henk van de Weem; het betreft M.U.L.O. Alpha en Bèta.

Hier beneden Leraar dhr. Jan de Wit tot 1946

Hier beneden een foto van de Retraite van De MULOklas.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Hier beneden een bekende Muzikant van de Millse MULO dhr. Tinie van Kuppeveldt.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Hier beneden nogmaals de bekende Muzikant van de Millse MULO dhr. Tinie van Kuppeveldt.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Hier beneden o.a. Kapelaan van Moorsel.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bronvermelding: Wikipedia.

Rond 1965 werden er op de M.U.L.O. in Mill ook avondcursussen voor het Middenstands-Diploma gegeven. Zonder dat Middenstandsdiploma kon men geen eigen bedrijf beginnen, of overnemen. Dhr. L. Pennings en dhr. J. Duffhues gaven deze cursus. Ook met deze Avondschool was de Millse M.U.L.O. de beste van Nederland, want dhr. A.A. van der Cruijsen scoorde als beste van Nederland met zijn diploma Handelskennis en Middenstandsdiploma. Zie voor meer info van dhr. Albert van der Cruijsen op de Pagina Genealogie van deze Website.

Hier beneden het Middenstands-Diploma van mij in 1968.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Klas 4 van de M.U.L.O. B in 1961 met dhr. Cees Verhoeven die in 1980 Directeur werd na dhr. Lambert Pennings, die al sinds 1955 Directeur was.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Examenklas Meisjes van de M.U.L.O. in 1965.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden een foto van enkele jongensklassen en meisjesklassen van de M.U.L.O. in 1968.

Bronvermelding: mevr. Anja Deelder-Verhoeven.

Hier beneden de Geslaagden anno. 1969 Bronvermelding: Mevr. Janny Van Bommel-Verhoeven.

Leraren van de M.U.L.O. met hun Echtgenoten op een Schoolreisje naar Amsterdam.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Een Schoolreisje van de M.U.L.O. per boot door de Amsterdamse Grachten in 1965.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Een Schoolreisje van de M.U.L.O. in Monschau in 1965.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

o.a. Kapelaan van Moorsel met Personeel van de M.U.L.O. aan de koffie in het Gemeenschapshuis "Marienweerd" in 1962.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Op benedenstaande foto's staan de Schoolreisjes van de Jongens en Meisjes van de M.U.L.O. naar Monschau.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Benedenstaande foto's van het Schoolreisje van de Meisjes M.U.L.O. in de Grotten in Maasstricht met o.a. Lisette Cremers, dhr. en mevr.  Pennings, dhr. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Benedenstaande foto's van een schoolreisje van de Jongens en Meisjes van de M.U.L.O. naar 's-Gravenhage in 1963.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding:mevr.Marja Verstraaten-Verhoeven.

Een Patronaat was een Rooms-Katholieke instelling, van de plaatselijke parochie, voor jongeren die o.a. op Zondag godsdienstles kregen. Het Patronaat "St.Willibrordus" in 1907 gebouwd, werd later de U.L.O.-school "St.Willibrordus" in Mill in 1942.

Hier een Ansicht van het Patronaat in 1910.

Hier een Ansicht van het Patronaat in 1920.

Feest van de R.K. M.U.L.O. met mevr. Ans en Coen Hofmans.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden de MeisjesMuloklas in 1959.

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: Weekblad De Trompetter. 

Bronvermelding: Dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Personeel van de Avondschool met partners in 1960.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven. 

Hier beneden de brief van de Benoeming van dhr. Cees Verhoeven als leraar van de R.K. U.L.O. school door Pastoor E.J. Rath per 1 augustus 1954.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

 

Hier beneden een Foto uit de Film van Directeur dhr. Cees Verhoeven opgenomen bij het Afscheid als Directeur van de M.A.V.O. van Mill. De heren beneden zijn de heren Geurts en Henk van de Weem.

Achterkant van de Oude MULO-school.

Bronvermelding: dhr. H. Verstraaten. 

Zicht op de Speelplaats van de M.U.L.O. aan de Wilhelminastraat.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven. 

Hier beneden de adjunctdirecteur van de M.A.V.O. dhr. Jan Geurts ( zoon van dhr. Harrie Geurts ).

Het Patronaat aan de Stationsstraat in 1920.

Zie op de Oude Ansichtkaart hier beneden: "Sationstraat", moet Stationsstraat zijn !

Het onderwijzend personeel bij de Directeur van de M.U.L.O. dhr. Lambert Pennings in de voortuin. 

Uitstapje van de Meisjes-MULO in 1947.

Uitstapje van de Meisjes-MULO Scheveningen in 1948.

Eindexamenklas van de Meisjes-M.U.L.O. in 1947. Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Het Jongens-Patronaat aan de Stationsstraat in 1920.

Hier beneden enkele bijzonderheden over o.a. de namen van de Leraren, Leerlingen, salarissen enz. van de oude Scholen, waaronder de Openbare School achter het Oude Gemeentehuis met Pui in 1872.

Bronvermelding: Het Boek van de Meisjesschool van dhr. P.J.van Gelder.

Bronvermelding: Het Boek van de Meisjesschool van dhr. P.J.van Gelder.

Schoolreisje naar Schiphol in 1966.

Bronvermelding: mevr. Anja Deelder-Verhoeven. 

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Hier beneden een foto van het Handbal-Meisjesteam van de MULO op 't Julianaveld in 1965.

Bronvermelding: mevr. Anja Deelder-Verhoeven. 

Hier beneden een foto van Directeur dhr. Cees Verhoeven bij zijn afscheid van de M.A.V.O. in juni 1984.

Bronvermelding: Website Nuenen en dhr. Louis Bressers.

Rechts naast de MULO de directeurswoning.

Voor dat de M.U.L.O. werd afgebroken zat er ook nog een soort Jongerencentrum in, INSULA genaamd. En daar liep 't Mis. Er werden Drugs gebruikt en leveranciers konden niet betaald worden. Uiteindelijk is INSULA ( betekent het Eiland ) gesloten en dat was eigenlijk het einde van dit prachtige pand.

De Nieuwe Willibrord M.A.V.O.is in 1971 gebouwd. Bianca Verstegen dank voor de Tip en succes met de Reünie van het jaar 1976.

Nu Hotel Dormylle, Restaurant Hampshire, De Brequet Altlantic, De Welness Boat en ook De Ziekenhuizen Via Sana, Dia Sane, Sana Visie en Fysio-support gehuurd bij algeheel directeur dhr. Maarten van Kempen van Fitland=XL Nederland.

  

Schoolreis naar de Ardennen in Belgie.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden het Natuur- en Scheikundelokaal van de M.U.L.O. in 1962.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden de Eindexamenklassen van 1983.

Bronvermelding: Marja Verhoeven.

Hier beneden de Eindexamenklassen van 1983.

Bronvermelding: Marja Verhoeven.

Hier beneden enkele bijzonderheden over de oprichting van de Moeder-Mavo in 1973.

De belangrijkste reden dat Jongerenhuis "Insula" in 1975 werd gesloten was omdat er T.B.C. was uitgebroken.

Verkiezingen met hieronder: "Lijst De Vet" met de heren Jan Duffheus, Theo de Vet en mevr. Marietje Kremers. Tijdens het bestuur van deze Gemeenteraad is het Oude Patronaat afgebroken.

Op de foto beneden was de Hoofdingang van de M.A.V.O. aan de Hoogveldseweg.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

 

Op de plaats van de laatste MULO-vestiging in Mill, nu Maarten van Kempen, algeheel directeur van "FITLAND-XL" een van de grootste Fitness-bedrijven over heel Nederland.

Luchtfoto van Fitland op de plaats waar eerst de MAVO was.

Hier beneden het vliegtuig De Breguet Atlantique van Fitland. 

Hier beneden het vliegtuig De Breguet Atlantique met de Wellnessboot op de achtergrond. 

Op de foto's beneden was de aankomst van een Bus van Connexion uit Amsterdam bij FITLAND-XL MILL met Amerikaanse Jeugdvoetballers. U.S.A. - MILL.

Bij Fitland-XL komen allerlei mensen van over de gehele wereld op visite In Mill.

In Mill komen nu bij Fitland-XL in 2013 allerlei mensen van over de gehele wereld op visite.

In Mill komen nu bij Fitland-XL in 2013 allerlei mensen van over de gehele wereld op visite.

Nu, in 2011 ligt het Merlet-College  ( de vorige MAVO ) aan de overkant van de weg tegenover Fitland.

Verandering van het Onderwijs.

In 1968 kreeg de Huishoudschool voor Meisjes de naam Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs(LHNO) en in 1977 werd het onderwijs ook voor jongens toegankelijk. Tot dan toe konden die alleen bij de Ambachtsschool, de L.T.S,  terecht en waren beide scholen strikt gescheiden jongens- en meisjesscholen. Rond 1974 werden er proefklassen gestart samen met de L.T.S, jongens en meisjes wisselden van school/klas en kwamen zo voor het eerst in gemengde "proef" klassen terecht. Zo werd bekeken of er interesse bestond aan gemengd onderwijs op beide scholen. Men vond toen dat ook meisjes technisch onderwijs zouden moeten kunnen volgen o.a. techniek, metaal en hout bewerken en jongens zouden ook moeten kunnen leren koken, wassen, strijken etc. De kookschool werd vak-richting Consumptief. Geleidelijk aan kwamen er meisjes in de L.T.S. klassen en jongens in de LNHO klassen. In 1992 is het LHNO met andere vormen van lager beroepsonderwijs opgegaan in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). Samen met het MAVO - onderwijs en een groot deel van het Voortgezet Speciaal Onderwijs werd het V.B.O. in 1999 samengevoegd tot het VMBO.

Bij het Merletcollege komt in 2013 De Brede School; Lagere School De Straethof in het centrum van Mill wordt dan ook afgebroken, net als de Bibliotheek en Marienweerd en de andere scholen in Mill West.

Artikel Gelderlander van Paul Moors, leraar aan dit Merletcollege.

2e Schooldag van 4 vriendinnen op het Merletcollege in Mill in 2011.

Gymnastiekles met Hockey van het Merletcollege op de Hockeyvelden van Hockey Club Mill.

De Hockeyvelden liggen naast het Merletcollege; in 2013 komt bij dit terrein aan de Langenboomseweg, ook nog een bredeschool d.w.z. Kleuterschool, Lagere School, Huishoudschool, Middelbare School en Technische School.

Hier beneden afkortingen computertaal b.v. op internet. Ik weet niet of dit, anno 2015, op school onderwezen wordt. 

Bronvermelding: dhr. Wim Verstraaten.

Hier beneden een artikel in De Neije Krant over het feit dat het Merlet-College in Mill de Beste School van Noord-Brabant is geworden in 2015.

Hier beneden overhandigt de Millse wethouder Eric van Daal op     1 maart 2020 De Titel "SUPERSCHOOL" van Nederland aan het Merletcollege van Mill.

Hier beneden een foto bij Grand Café De Winkel van een Reünie van de Examenklas van de M.A.V.O. in 1976 met o.a. de Organisator dhr. Jos Bastiaans en Leraar dhr. Jan Duffheus op 28 Mei 2016.

Bronvermelding: mevr. Janny Van Bommel-Verhoeven.

Bronvermelding: mevr. Janny Van Bommel-Verhoeven.

Copyright Studio Domeinzicht ©