Homepage » Verenigingen.

Verenigingen in tijden van weleer in Mill:

Rond 1940 - 1960 waren er veel verenigingen in Mill. Als U de DVD-Film "Millse Mensen" van dhr. Toon van Hout ( Directeur "Klompenfabriek" Houtfabriek Mill ) bekijkt, ziet U aan het eind van de Film een verenigingen-optocht door Mill trekken van bijna alle verenigingen in Mill en dat waren er in die tijd héél veel. Dhr. van Hout was de enigste in Mill die een hobby als filmen had en zelfs vóór de Oorlog al filmde. 

DAMESKOOR: LAETITIA.

Dameskoor Laetitia op Concours in Culemborg in 1947.

 

Dameskoor Laetitia op Concours in Culemborg in 1947.

Serenade van het Dameskoor Laetitia bij het Huwelijk van mevr. Sjaantje van Lijssel en dhr. Bert Pennings. Als dirigent dhr. Jan Jonge.

Het Bruidspaar dhr. en mevr. Sjaantje Van Lijssel en Bert Pennings voor de Millse Kerk.

Het Schuttersgilde "Koningsgilde St. Catharina" in Mill is in 1625 ( in 1631 Opgericht ) gesticht. 

Bronvermelding beneden: dhr. Henk van de Weem.

Deze brochure in 2 delen is op 24 dec. 2001 om 11.00h aangeboden aan burgemeester Van BEERS en werd door JAN TIMMERMANS uit Grave samengesteld met een bijdrage "uit Brussel". Jan is lid van het Kloveniersgilde en heeft een goed cultuur-historisch gevoel en de nodige relaties ! Er zijn maar 4 exemplaren in omloop. Van Beers beloofde destijds pogingen te doen de 2 Millsche gildens te doen fuseren, B/C gilde stond dan voor St.Barbara & St.Catriengilde. Hij was nl. bij zijn BLIJDE INCOMSTE in de gemeente NIET op een traditionele GILDEWIJZE ontvangen. Omdat het oudste (in dit geval slapend GILDE) niet kon zorgen voor de gebruikelijke CEREMONIE ! scannen1032, morgen praten we daarover ! nog enkele scans volgen !groeten, 

h e n k .

 

 

Hier beneden het Vaandel van het Schuttersgilde "Koningsgilde St. Catharina" in Mill uit 1933.

Hier onder het Sint CatharinaSchuttersgilde in 1933.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier onder de leden van het Sint Catharinagilde van Alexandrie.

Zegel Schependom Mill in 1391: Bronvermelding drs. Jan Lange.

Hier onder het Sint CatharinaSchuttersgilde in 1933.

Hier beneden het Sint Catharinagilde.

Hier beneden de Handboogschutterij "Doele Diana" in 1948.

Foto beneden: Doele Diana in Augustus 1954.

Bronvermelding: dhr. Jo Reijnen.


Hier beneden info van dhr. Henk van de Weem over de samenvoeging door Burgemeester van Beers van het St.Barbaragilde & het St. Catrienagilde:

Onderwerp: E-mail verzenden: scannen1032    "SINTEKETRIEN-duurdepinksterdach".  Deze brochure in 2 delen is op 24 dec. 2001 om 11.00 h aangeboden aan burgemeester Van BEERS en werd door JAN TIMMERMANS uit Grave samengesteld met een bijdrage "uit Brussel". Jan is lid van het Kloveniersgilde en heeft een goed cultuur-historisch gevoel en de nodige relaties ! Er zijn maar 4 exemplaren in omloop. Van Beers beloofde destijds pogingen te doen de 2 Millsche gildens te doen fuseren, B/C gilde stond dan voor St.Barbara & St.Catriengilde. Hij was nl. bij zijn BLIJDE INCOMSTE in de gemeente NIET op een traditionele GILDEWIJZE ontvangen. Omdat het oudste (in dit geval slapend GILDE) niet kon zorgen  voor de gebruikelijke CEREMONIE ! scannen1032, morgen praten we daarover ! nog enkele scans volgen ! groeten, HENK van de Weem.

Bronvermelding: Mill in Beeld en Herinnering.

Bronvermelding: Tien van Tienen.

Onderscheidingen voor de heren Tien Arts en dhr. Sommers. 

Hier onder de wedstrijden van Doele Diana.

Hier onder de wedstrijden van Doele Diana.

Hier enkele Kampioenen van Doele Diana. In 't midden staat dhr. Frans van Eenbergen.

Hier onder alle leden van Doele Diana.

Hier onder alle bestuursleden van Doele Diana.

Korte omschrijving: "Man-staaand met boog in hand, Piet Verrijken uit St. Hubert. Net zichtbaar met bril, vader van Jo, Jan Arts. Dan de knappe kalende man Tien van Tienen, naast mij rechts, Frans Kremers, helemaal rechts gebukt Dorus van Eenbergen, daar achter staat Frans v.d. Vorst, daarvoor schutter met pet onze pa Wim van Tienen. Groeten Tien". Bronvermelding: Tien van Tienen. 

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Hier beneden een artikel uit de Neije Krant over het 50 jarig bestaan van de Scherpschuttersvereniging die vroeger gevestigd was bij de Café van dhr. René Moors. De Scherpschuttersvereniging Mill zit sinds 2003 onder het Paviljoen van Voetbalclub Juliana aan de Langenboomseweg.

Bronvermelding: www.inmill.nl

Rijvereniging Hyppos opgericht in 1932.

Wie weet waar de naam "Hyppos" of "Hippos" vandaan komt ??? Waarschijnlijk uit het Grieks ! De Rijvereniging "Hippos" is al voor 2014 in Langenboom gevestigd.

Hieronder de rijvereniging "Hyppos" in een optocht in Mill. 

Hieronder de rijvereniging "Hyppos" in een optocht in Mill. 

Hieronder de Presentatie van de rijvereniging Hyppos. 

Hier beneden de Houten Ledenlijst van de Landelijke Rijvereniging "Hyppos" uit Mill, gemaakt door Kees Bastiaans, in gebruik gegeven bij Myllesheem door dhr. André Relou van de Uitspanning "FF-Pauze". 

Hier beneden een foto van Burgemeester Willem Verstraaten ( had ook als hobby paarden ) in 1905.

"Eigen Weg" naar Het huidige Sportterrein van Hyppos; vroeger werd dit voetpaadje in de volksmond " 't Horstpedje" genoemd, omdat het naast "De Horst" liep. Het Horstpedje vormde de verbinding tussen de Karstraat en de Krommedijk.

Het huidige Sportterrein van de Landelijke Rijvereniging Hyppos aan de Graafseweg in Mill.

De eerste BRANDKAST of KLUIS ( met Geld ) van de Boerenleenbank stond bij den Heerboer dhr. Piet Selten aan de Gagelweg C 16 ofwel nu aan de Paulweg 14 in Mill en ook in Huis, in de slaapkamer van mevr. Pieta Kerkhof-Selten. Dhr. Piet Selten was rond 1950 Voorzitter van het Bestuur van de Boerenleenbank van Mill c.a.

Dhr. en mevr. Wilma en André Relou exploiteren sinds 2006 - tot 2016 bijna op de plaats van de KLUIS van de Boerenleenbank hun Uitspanning "Effe Pauze". Effe Pauze is een Manége, een soort Cantine, een Paardenpension en een prachtig Terras midden in de natuur, waar je lekker kunt ontspannen in de Speeltuin, met de (klein) kinderen en genieten van de paarden en van het Groen zoals het vroeger was.

Hyppos had op zondag 25 september 2011 bij FF-Pauze een concours georganiseerd. Volgend jaar op 6 september 2012 bestaat Hyppos 80 jaar ! We zijn benieuwd naar het ophanden zijnde feest !

Beneden foto's van de Plattelandsdag en de plattelandsroute Bij Manége Relou aan de Paulweg in de Gagel.

FF-Pauze ligt naast Kasteel Tongelaar; hier beneden genieten kinderen op de pony's.

Dhr. André Relou heeft hier 5 paarden in Pension.

Mevr. Wilma Relou de eigenaresse van deze prachtige uitspanning, beneden op de foto.

In 2016 Stopt Mevr. Wilma Relou even met het ontvangen van GASTEN. De Manége gaat gewoon door.

Op 29 september 2012 a.s. viert Hyppos haar 80-Jarig bestaan in de vorm van wedstrijden ook voor de Kerkdorpen aan de Krommedijk. 

Hier beneden de Manége "De Witte Corn" van de families de WIT en CORNELISSEN en daarvoor Manége Kraaienbos ( gelegen links naar het woonhuis ) van dhr. en mevr. Rich Bens en Tonnie Slaats. De Familie Bens is gestopt met de Manége in 1989.

Onderstaande Manége is reeds gesloten.

De 6 Shires-Paarden van Heineken die de Heineken's-Café's van Mill bezochten waren ingekwartierd bij de Manége van dhr. Richard en mevr. Tonnie Bens aan de Voordijk 7 in Mill. De 6 Shires van Heineken hadden in die tijd de namen van Freddie en de andere heren van de directie van Heineken ). Dhr. Freddie Heineken was ook een echte Paardenliefhebber. 

 

De Verstraatens waren Paardenliefhebbers; hier Burgemeester Opa Verstraaten in 1905. In de oorlog werden ook de Paarden van de Verstraatens door de Duitsers gevorderd. Dhr. Hub. Verstraaten was mede-oprichter en Oud-bestuurslid van Hyppos.

Hier beneden bijzonderheden van de Website www.stal-chanille.nl van de ( sinds 1960 ) Shetland Ponystal "Stal-Chanille" uit Mil van dhr. Leo van Zuijlen van den Boogaardweg 25 Mill in 2016.

Hier beneden een foto van o.a. mevr. Annie en dhr. Leo van Zuijlen bij HIPPOS in Mill.

Bronvermelding: dhr. Leo van Zuijlen.

De Sociëteit "Gezellicheid" gezeteld bij Hotel Kloosterman.

In Hotel Kloosterman de Societeit "De Gezellicheid" van Mill opgericht door Dokter Bartholomeus Anderegg op 25 october 1912. Bestuur: Voorzitter A.W. van Hout, vicevoorzitter Th. van Lieshout, secretaris W.J.C. Verstraaten en Penningmeester R.C. Willems. Leden: Jos Anderegg, Johan Anderegg, H.V.J. Arntz, J. van den Broek, M. Derks, J. de Groen, J.A. van Heeswijk, A.B. Heijs, H. van Hout, W. van Hout, J. Reijnen, J.W. Ritzen, Jos Schraven, H. van Strijp, J. Verbruggen, A.F.J. Verlinden en H.L. Verstraaten.

 De Kindsheid-Optocht in Mill opgericht in 1935.

De Kindsheidoptocht in 1946.

Onderstaande 5 foto's van Korfbalclub "MIKADO" in Mill van dhr. Ed van Alem van de Gelderlander.

Beneden op de foto dhr. Hans van Baal, de voorzitter van MIKO.

Hier beneden enkele wedstrijden van Miko.

Hier beneden het Kampioensteam van Miko.

Hieronder het nieuwe verenigingsgebouw van MIKO '76 op 22 april 2013.

Hier beneden het Product van de bouwcommissie de Heren Hans v.Baal, Wim Rovers, Jo Buts en Bart v.d Burgt.

Hier beneden een foto van de Opening van het nieuwe Gebouw van MIKO' 76 met o.a. De Voorzitter Mevr. Jessica van Bergen, de bestuursleden Anita van Wijchen en Mevr. Anja Willems, de meisjes Lindsay van den Bungelaar en Jeanne Meulepas en Wethouder Edwin van Schipstal.

Bronvermelding: Dhr. Riny Cornelissen van de L.O.M.

Korfbalclub MIKADO opgericht de 27e Maart 1938.

De Millse Korfbalclub MIKADO opgericht de 27e Maart 1938.

Hier onder verschillende leden van De Millse Korfbalclub MIKADO.

Hier onder de Kampioenen van de De Millse Korfbalclub MIKO '76.

Hier onder de Kampioenen van de De Millse Korfbalclub MIKO '76.

Hier onder alle MIKO '76 Dames in 1990.

De heren Jos de Vries en Pierre van Hout als Hopmannen voor het huis "Sonnevanck" van de Tandarts drs. Paul P.A.M. Adriaansens. Vereniging "Jong Nederland" eerst opgericht, en later in de Oorlog in 1941, verboden.

Hier beneden de Verkenners met Kapelaan dhr. Christ Bodenstaff in 1957.

Aalmoezenier CHRIST BODENSTAFF was de geestelijk leider van de Millsche Verkenners en Kajotters in 1956/1962.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Van: Paul en Anny [mailto:paulsweens@hetnet.nl]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2016 13:38 Aan: Jan & Maria Nabuurs <jannabuurs@hetnet.nl>; Willy Berents <wjberents@ziggo.nl>; Theo en Jeanne Berents <tjberents@home.nl>; Tiny en Clarie van Diepenbeek <mvandiepenbeek@home.nl>; Piet en Riet van Aar <pvanaar@ziggo.nl>; Jan Franken <janbetsie@ziggo.nl>; w.peters08@upcmail.nl; gerritsjan@online.nl; Henk van de Weem <henkweem@tele2.nl>
Onderwerp: overlijden Jan Gerrits, Oud Verkennerleider en echtgenoot van mw. van Raay,  woonachtig in Mill aan de Vorleweg. Hallo (oud) verkennerleid(st)ers, Dhr, Jan Gerrits staat uiterst links op de foto hieronder. De avondwake voor Jan zal zijn op maandag 29 febr. 2016 om 19.00 uur en de begrafenis dinsdag 1 mrt as om 10.30 uur, beide in de parochiekerk van Mill.

Bronvermelding: dhr. Paul Sweens. 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden op de foto ergens in Zwitserland met vier  Rowans van RA 122 Mill (Scouting ) in 1973: de heren Joop van Bruijssel †, Jan Kuijpers † , Jan Crooijmans en Jos Schaap.

Bronvermelding: dhr. Jan Crooijmans.

De Blokhut van de Verkenners in 1969 ( Padvinders waren in die tijd niet Katholiek ).

Het Clubgebouw van Amicitia "OP GOEDE VOET". ( ofwel Het Kajottershuis ).

Héél Nederland zag Mill, zich presenteren, op vrijdag 8 Juli 2016 op T.V. NPO-1 en wel op Nederland één, vanwege de 100e Vierdaagse, die op 22 juli 2016 door Mill trekt. Op T.V.  Leo Josemanders van "LEJO", dhr. van de Tillaart en dhr. Piet Selten die al voor de 50e keer hebben meegelopen deden hun verhaal. Ook Bakkerij Manders ( mevr. Manders ) en dhr. Ad Berends, als voorzitter van het Ondernemers- Collectief Mill, deden hun verhaal op T.V. voor héél Nederland. In 1966 was de laatste keer dat Mill in de 55-km route van de Vierdaagse lag.

Zie voor meer foto's op de Pagina "Nieuws en Media" van deze Website.

Hier beneden dhr. van de Tillaart en dhr. Piet Selten die al voor de 50e keer heeft meegelopen.

 Club "De Rowans" voor de Sint Willibrorduskerk.

 

Hier beneden 2 foto's van de Scouting Mill van 1946 tot 1950.

Bronvermelding: de Heren Paul Sweens en Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: de Heren Paul Sweens en Henk van de Weem

van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden 2 foto's van Henk van de Weem: De Verkenners aan de Dr. Arntzstraat in 1947 met de heren Henk van de Weem, De Vries en Willems van Dijk.


Hier beneden 4 foto's van de Millse Verkenners.

Hier beneden 3 foto's van de Millse Verkenners en WELPEN die door Kapelaan Christ Bodenstaff ( was ook Aalmoezenier in het Leger ) werden geïnstalleerd. Degene die op zijn knieën door Kapelaan Bodenstaff gezegend en geïnstalleerd werd was dhr. Hans Hermsen.

 

Hier beneden enkele Welpen bezig met "Heitje voor een Karweitje" voor Café Heijs.

Dag Ivan (en Hub), Bijgaand een foto uit een (erg) oude doos.  

Het was op St. Joris 1956. Je ziet van links naar rechts:

Hein van Grinsven (kapper), Hein Verbruggen (van de “meister”), Pière Moors (garage), Jan van Laake, Jan van Hoof (van de schilder) en Willem Verberk (van Gerard, de schilder).  

Met vriendelijke groet, 

mr. J.A.J.M.I. (Jan) van Laake advocaat

Hier beneden De Katholieke Vrouwenbeweging van Mill op reis naar Volendam in 1965.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

De Vereniging "Jong Nederland" in Mill van 1947 tot 1958.

Hier beneden een foto van Scouting Mill in 1947 en wel de Sint Joristroep van de Sint Willibrordus Groep voor de Oude Kapel "Maria Ten Hove" aan de Kapelweg.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem. 

Hier beneden enkele foto's van de meiden ( of gidsen ) van de Millse Scouting in 1967.

Bronvermelding foto's: mevr. Marja Verstraaten-Verhoeven.

Hier beneden aanwezig dd. 26 januari 2016 in de Bestuurskamer van "Myllesheem" o.l.v. dhr. Paul Sweens De Verkenners van de Beginjaren die bezig zijn met het Foto's verzamelen ( elke laatste dinsdag van de maand om 20:00 uur ) voor het 70-jarig bestaan van De Millse "SCOUTING" d.w.z Gidsen, Welpen en Verkenners in 2017.

Hier beneden een foto van de reunie van de Millse Scouting 70 Jaar met o.a. Akela Mevr. Elly Reijnen, pas 90 jaar in 2016. Bronvermelding: de Heren Paul Sweens en Henk van de Weem.

Op de foto beneden hebben de Welpen, als ze nog leven, nu de leeftijd zo van rond 75 jaar. Het is nu 2016. Je moet toch zeker Akela Elly Reijnen (baloe) 90 jaar herkend hebben. En Wim de broer van onze Pieter Verstraaten en o.a. Marius Kuijpers ( pr. pastoor-emeritus), de heren Harrie Arts (grootindustrieel BIA, Beton ), Lambert de broer van Hans Hermsen, Pietje Kremers (de mos) en Wim Slaats, de oudste broer van Pieter.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van Mylle's Erfgoed.

Visclub Mill "HengelSportVereniging " Het Kanaal" is opgericht op 12 februari 1947 en heeft meer dan 400 leden gehad en was toen ( 1975 ) een van de grootste verenigingen van Mill. Nu heeft de HSV in 2012 nog ongeveer 200 leden.

Dhr. Wiel Kuypers, bestuurslid van Visvereniging "Het Kanaal" is in 2010 Wereldkampioen uurvissen geworden en staat in het Guiness Book of Records met 160 uur onafgebroken vissen.

 

Vriend Rick en dochter Marjolein links en Wiel Kuypers rechts.

Bronvermelding: De Koerier.

Brabanders gaan voor nieuw wereld-uur-record: 160 uur vissen! Als vrachtwagenchauffeur is Wiel Kuypers (57) uit Mill wel wat gewend als het om lange dagen gaat. Maar 160 uur vissen aan één stuk is toch even andere koek. Samen met zijn dochter Marjolein en haar vriend Rick gaat hij vanaf zondag 22 augustus 2010 voor het Wereld-uurrecord Sportvissen. De opbrengst gaat naar "Stichting Doe Een Wens".Vaststaat dat het record in Nederland blijft, aangezien Pure Fishing-man dhr. Jan van de Bovenkamp (HSV Zeewolde) met 157 uur de huidige recordhouder is. Hij hoopt van harte dat één van de drie het record weet te verbreken zodat er een nieuwe naam in het Guiness Book of Records komt te staan. “Dat is alleen maar goed voor de hengelsport en natuurlijk voor Stichting Doe Een Wens.” "Maar", zo benadrukt hij: “Het is een loodzware opgave waaraan je echt niet te licht moet tippen.”Wiel Kuypers (rechts) en zijn dochter Marjolein en haar vriend Rick Robben maken zich op voor het nieuwe wereldduurrecord sportvissen. (foto: Koen Wieriks)Drie uur vissen, een kwartiertje rust.De regels voor deze recordpoging zijn glashelder. Er hoeft stechts één van de drie leden van HSV "Het Kanaal" over het oude record heen te gaan en elk uur bouw je vijf minuten rusttijd op. Deze kun je echter maar tot een maximum van 15 minuten opbouwen. Dit betekent in de praktijk dat je elke drie uur een kwartier rust kunt nemen. Hoewel Wiel zelf niet de sportman is die Van de Bovenkamp destijds was, ziet hij de poging met vertrouwen tegemoet. “Als vrachtwagenchauffeur ben ik het gewend om lange tijd wakker en geconcentreerd te blijven. Daarbij zijn we nu al flink aan het trainen waarbij we dagen van 12 uur langs de waterkant.

Mill, zondag, 29 augustus 2010

Dhr. Wiel Kuypers is de nieuwe wereldrecordhouder duurvissen. De sportvisser uit het Brabantse Mill zat vanaf vorige week zondagavond acht uur 160 uur onafgebroken aan de plaatselijke visvijver. Daarmee viste hij het oude record van 157 uur van Jan van de Bovenkamp uit 1987 uit de boeken.

Nadat om klokslag twaalf uur het eindsignaal heeft geklonken, is de persaandacht zo groot dat Kuypers even niet bereikbaar is. Als we de nieuwe recordhouder te spreken krijgen, is in zijn stem een mix van opluchting, blijdschap en vermoeidheid te horen. “Ik ben heel erg blij dat het er eindelijk op zit. Zeker die laatste uren waren heel erg zwaar. Je voelt natuurlijk dat je al bijna een week aan het water zit zonder te slapen, maar die niet aflatende regen van vannacht en vanochtend maakt het pas echt goed lastig. Iedereen die dit ook zou willen doen, kan ik aanraden om in ieder geval goed weer uit te zoeken.”

Kleine Visakte van de Visclub "Het Kanaal" in Mill in 1975.

Dhr. Hub. Verstraaten, lid van de Visclub het "Kanaal", aan het Vissen in 1976.

Dhr. Hub. Verstraaten, lid van de Visclub het "Kanaal", aan het Vissen in 1976.

Nu vist de Hengelsportvereniging "Het Kanaal" op "DE BUS".

Hier beneden de 2e Visclub "De Meeren" van Mill opgericht in 2010 bij het Water van dhr. André Thijssen.

Hier beneden Het eerste HerenHandbalKampioensteam van HandbalClub H.B.V. '81 met dhr. Tiny van Katwijk, een van de belangrijkste leden,  helemaal Rechtsboven.

Hier beneden een foto van het Handbal-Meisjesteam van de MULO op 't Julianaveld in 1965.

Bronvermelding: mevr. Anja Deelder-Verhoeven.

Hier beneden een krantenfoto van handballer dhr. Danny van Katwijk een van de beste spelers van M.H.V. in Mill.

Hier beneden een Krantenbericht over de vader van dhr. Danny van Katwijk, de Coach van M.H.V.'81 Mill, dhr. Tiny van Katwijk.

Hier beneden een Schrijven van de Voorzitter in 2015 van de Millse Handbalvereniging H.B.V.'81. dhr. Harm Vermeulen over het stoppen in de Eerste Divisie door te weinig leden.

Hier beneden dd. 2 april 2015 een foto van de KAMPIOENEN van Dames B in de Zaalhandbalcompetitie van MHV' 81 in Mill.

Hier beneden een artikel uit De Neije Krant over de oproep om nieuwe leden voor de Handbalvereniging H.B.V.'81.  door de voorzitter dhr. Harm Vermeulen dd. 23 september 2015.

Hier beneden info over het Kampioenschap van Dames 2 van MHV´81 in 2017 met de bekende Millse DJ BENZEL ofwel dhr. Maarten Bens.

Hier beneden een foto uit De Neije Krant en www.InMill.nl van het Millse Zaalvoetbalteam met de Grote Sponsor, Dhr. Paul Thoonen van "Top-Beveiliging-B.V," uit Mill.

Hier boven en beneden info over het Millse Zaal-Voetbal-Team in de Sporthal "de Looierij" in Mill.

Hier beneden een artikel dd. 1 juni 2015 in de Koerier over de nieuwe vertrouwensman van M.H.V. 81 dhr. Jos van Boekel.

Volleybalclub "Smash" Mill.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Benedenstaande Foto is ongeveer uit 1950. De namen van de jongens zijn: v.l.n.r. de heren Willy van Tienen,  Gerrit Verhallen, Jan Henst en Tien van Tienen. De foto is genomen bij de opening van het volleybalveld, naast de boerderij van dhr. Harrie Ermers ( De Vorrelsen Harrie ) aan de Vorleweg in Mill.  Groeten Tien van Tienen.

Bronvermelding: dhr. Tien van Tienen.

 

Bronvermelding: dhr. Cor van de Weem.

Volleybalclub "Apollo" Mill met hun bekende "Nachtvolleybal. Hieronder een gedeelte van het bestuur met de Voorzitter dhr. Leo van Zuijlen.

 

Cantine van de Sporthal tijdens het Nachtvolleyball.

Ver na Middernacht ?

Winnaars Nachtvolleybal Apollo????

Bronvermelding: De Koerier van Wegener.

Hier beneden de Aankondiging van het 24e Albert Heijn Nacht-Volleybaltournooi van Apollo op zaterdag 9 januari 2016.

Hier beneden nog even een terugblik op het verleden toen Apollo nog Volleybalclub "Smash" was. De plaats was in 1956 de Concertzaal in Mill omdat er 1956 nog geen Sporthal was.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven, destijds Voorzitter.

Feest Volleybalclub "Smash" bij Café Zaal Erica in 1955.

Leden van de Jongerensoos J.S.M. in Mill voetbalden tegen de Hockey Club van Nuenen in 1966 en hieruit ontstond de Hockey Club in Mill in 1967. Zie elders op deze website.

Prijsuitreiking van de R.K.J.B. in Erica in St. Hubert in 1956.

De Tafeltennisclub MITAC tegen Taflan in 1990.

Tafeltennis Kinderen Mitac Mill 1979.

Dhr. Henk Bastiaans van MITAC.

De heren Pieter Slaats en Lambert Hermsen.

Dhr. Rien van Beek.

Tafeltennis Kampioenen Mitac 1970.

Hier beneden een artikel over het Kampioenschap van de Millse BADMINTONCLUB in de Neije Krant ( en www.INMILL.nl ) met de jongste  Dameskampioenen en de grote Sponsor dhr. Frans van Lanen in 2015.

Hier beneden Thea Verhallen, voorzitter van de Internationale Zeskamp. Binnenkort volgen nog meer bijzonderheden over de Internationale Zeskamp in Mill, die al in 1975 is opgestart.

 

Hier beneden het voltallige bestuur van de Zeskamp Mill.

Hier onder een KWIS, die opgenomen is door de L.O.M., van Millse clubs in 1992 in de Concertzaal.

Hier beneden enkele foto's van de Millse Internationale Zeskamp.

Hier beneden enkele foto's van de Millse Internationale Zeskamp.

 

Internationale Zeskamp in Mill met Cees Verhoeven als Tolk in 1977.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

 

In 2011 bestond Gemeenschapshuis De Wester 15 jaar. Op 3 september 1992 is De Wester opgericht. Hier beneden het voltallige bestuur met vrijwilligers.

In 2011 werd het 10-jarig bestaan van Biljartclub "De Wester" gevierd.

In 2012 wordt het 40-jarig bestaan van de Millse Motorclub "MSC" gevierd.

Een van de drukst bezochte Motorcrossen was de Motorcross in Mill in 1979. 

Motorcross met zijspan in 1979. Hier beneden de Heren Tien Kremers en Cees Verhoeven in de Organisatie van de Millse Motorcross.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden Dhr. Cees Verhoeven als Tolk rechts naast 2 Russische Crossbestuursleden.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden info over de Motorcrossers op de Kuilen,( of Vliegveld B89 ), waar een van de belangrijkste Millse Crossers en Winnaars, dhr. Joep Teunesen, oom van dhr. Sjaak Willems altijd aan mee deed en dikwijls als eerste eindigde. De MotorcrossClub is er nog steeds bij de Kulen in 2019.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Hier beneden de Plannen van Gemeente Mill in 2019 om het Crossterrein met de prachtige Accomodatie te sluiten.

Bronvermelding: dhr. Ronnie van der Wijst voorzitter van de Zandhazen.

Spel zonder Grenzen.

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Spel Zonder Grenzen met o.a. hier Avanche uit Zwitserland in 1974.

 

Hier beneden een foto van de Hondensport van de Politie Honden Vereniging in Mill de P.H.V.

Bronvermelding: Foto dhr. Jan Waarma.

Stichting Aktiviteiten Mill, "S.A.M." genaamd was goed in organiseren en kwam zodoende, op zondag 6 juli 2007, in het "Guiness Book of Records" met de "Picknick" in het Landschapspark aan de Schoolstraat. Notaris mr. Mark Wilhelm telde er 1004, terwijl er eigenlijk maar 650 nodig waren voor het Record, wat voorheen door Rotterdam was gewonnen.

 

Foto´s beneden en boven zijn van dhr. Ed van Alem van de Gelderlander.

Vroeger waren er in Mill vele buurtverenigingen. Hier beneden zijn bijzonderheden over de Kaartclub van Buurtvereniging "Den Oeral", dat in 2012 het 40-jarig bestaan vierde. Hier beneden op de foto zitten enkele bestuursleden: de heren Henk de Man, Cor van de Weem en Jan van Dijk.

 

In 't LAGERHUIS op 30 december 2013 werd tijdens het Jaarlijkse feest van de 50-plussers van de Buurtvereniging "Den Oeral" o.a. een Quizz gehouden door mevr. Sylvia Versaevel over Oud Mill. De Uitslagen van deze Quizz staan in deze Website van Studio Domeinzicht. Hier beneden staan de vragen en ook de antwoorden: 

Katholieke Bond van Ouderen Mill opgericht in 1953.

Binnenkort komt op deze website nieuws over het 60-jarig bestaan van de K.B.O. in 2013.

100 Jaar terug zetelde de Postduiven Vereniging "De Luchtbode" bij Café René Moors aan de Spoorstraat. Daarna, na een onderlinge Vete, splitste de Duivenclub zich en bleef een gedeelte, "P.V. De Zwaluw", bij Café René Moors en P.V. "De Luchtbode" vestigde zich aan de Postduifstraat 6 in Mill. Omdat Café René Moors gesloten is zit de hele Postduiven Vereniging nu aan de Postduifstraat 6 in Mill. Ook regionaal is er een samenwerkingsverband.

Hier beneden dhr. en mevr. Pronk.

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Tentoonstelling PV De Luchtbode PV De Luchtbode is een vereniging van duivenliefhebbers. Al meer dan 100 jaar is deze gevestigd in mill aan de postduifstraat 6, met leden uit omliggende dorpen. Met gemiddeld 20 liefhebbers wordt er in de zomermaanden aan wedstrijden deelgenomen. Vluchten worden vanuit België en Frankrijk georganiseerd. Afstanden variëren van 100 tot 1000 km. Duivensport is er voor jong en oud. Zoals op de foto's is te zien wordt er jaarlijks een tentoonstelling gehouden. Afgelopen zaterdag was deze bij cafe zaal De Kleine Wereld Hebt U vragen of wilt lid worden van deze vereniging stuur dan een berichtje naar:basenangret@hetnet.nl 16.01.2008 Bron: St Hubert.Nu

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Enkele Uitslagen over de jaren ; 2009 / 2010 / 2011 / 2012  ;   Nico Pronk  /  Mill  In 2011/2012: 54 keer 1e prijs in Clubverband PV De Luchtbode, Mill ( 33 leden )  Ook diverse 1e Prijzen in Rayon verband of CC. Uden Samenspel en enkele tekstvermeldingen!!

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Hier beneden dhr. en mevr. Arts met hun gewonnen Bekers. 

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Er is in Mill ook een Vogelvereniging "Klank en Kleur" opgericht in 1953 door o.a. de Heren Meister Claassens, Piet en Ben Linders, Jo Cuppen, Wim van Reijmersdal en Chris Schaap. a.s. 9 november 2013 wordt dhr. Ben Linders gehuldigd voor zijn 60 jarig Lidmaatschap. In de tijd rond 1950 hadden vele leden van de Vogelvereniging een Volière thuis en zo ook bij de heren Piet en Ben Linders aan de Julianastraat.

Hier beneden een Artikel in De Koerier over de Onderscheiding van dhr. Ben Linders, een van de Oprichters van Klank en Kleur, die 60 Jaar lid is in 2015. Het 60 Jarig Jubileum werd groots gevierd in Café-Zaal 't Heike in Mill.

Bronvermelding: Uit In Brabant.

Bronvermelding: Facebook.

Bronvermelding: Facebook.

Hier beneden dhr. Wim van Reijmersdal, een van de oprichters van de Vliegclub de "Red Baron."

Wim van Reijmersdal, Lid van Vogelvereniging "Klank en Kleur" wint al voor het zesde jaar goud op 19 jan 2012.

MILL - Dhr. Wim van Reijmersdal is voor het 6e jaar tot Nederlands Kampioen gekroond tijdens "Vogel 2012". Er waren maar liefst 11774 vogels aanwezig afkomstig uit het gehele land en van een zeer uitgebreide selectie behaalde Wim van Reijmersdal 2 maal goud, 1 maal zilver en 1 maal brons op deze Nederlandse Bondskampioenschappen.
Dhr. Wim van Reijmersdal, lid van vogelvereniging Klank en Kleur uit Mill, pakte Goud met een stam zebravinken Blackface grijs man met 366 punten. En Goud met een enkeling zebravink gezoomd grijs man type Tolsma met 91 punten, het Zilver werd gewonnen met een stel zebravinken Blackface grijs man met 185 punten, en ook behaalde hij Brons met een stel zebravinken grijs man met 185 punten. Deze kweker is al jaren actief lid van de Millse vogelvereniging Klank en Kleur en behaalde al meerdere prijzen.

Dhr. Bexkens met zijn Hobby Kleine Natuurvogels en lid van Vogelvereniging Klank en Kleur. 

Hier beneden de Biljartkampioenen van 2014 van de S.W.O.M. op 14 Februari j.l. in Myllesweerd in Mill. v.l.n.r. De algeheel Kampioen dhr. Frans Jacobs in de A-klasse, en de heren Ton Gerrits B-klasse , Henk van der Zanden C-klasse en Henk de Klein D-Klasse. Er zijn veel Biljartclubs in Mill geweest en bijna elk Café had vroeger een Biljart; nu hebben sommige mensen een biljart thuis.

Hier beneden 2 foto's dd. 10 mei 2011 het 25-jarig bestaansfeest van de Badmintonclub D.I.M.O. ( DInsdag MOrgen ) dat in 1986 is opgericht.

Hier beneden de `Nordic Walking` van DIMO op de Veluwe.

Hier beneden een Groepsfoto van 9 mei 2017 van het "Uitje" van de Dames van D.I.M.O. '86.

Hier beneden enkele foto's van de Kampioenen van de Meiden Turn Groep uit Mill in 2015.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Hier beneden ( artikel in de Koerier 1980 ) poseert dhr. Mies Bisschops voor zijn Wielerbaan en de Wielerclub "Eureka" aan de Vorleweg 33.

Bronvermelding: "Mylle's Erfgoed" van dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden nog wat meer info over de "Velodrome Eureka" aan de Vorleweg in Mill.

Bronvermelding: Gelderlander en B.H.I.C.

Wielerronde aan de Beerseweg langs café Vugts met dhr. Wim Schep.

Brponvermelding: dhr. Toon Willems.

Bronvermelding: "Mylle's Erfgoed" van dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een artikel uit Facebook in 2017 over de Wielerverenigingen uit het Land van Cuijk, waar de wielerclub uit Mill ook toebehoort. Op de Foto o.a. de heren Ad van Katwijk en René Teunesen uit Mill.

Copyright Studio Domeinzicht ©