Verenigingen in tijden van weleer in Mill:

Rond 1940 - 1960 waren er veel verenigingen in Mill. Als U de DVD-Film "Millse Mensen" van dhr. Toon van Hout ( Directeur "Klompenfabriek" Houtfabriek Mill ) bekijkt, ziet U aan het eind van de Film een verenigingen-optocht door Mill trekken van bijna alle verenigingen in Mill en dat waren er in die tijd héél veel. Dhr. van Hout was de enigste in Mill die een hobby als filmen had en zelfs vóór de Oorlog al filmde. 

DAMESKOOR: LAETITIA.

Dameskoor Laetitia op Concours in Culemborg in 1947.

 

Dameskoor Laetitia op Concours in Culemborg in 1947.

Serenade van het Dameskoor Laetitia bij het Huwelijk van mevr. Sjaantje van Lijssel en dhr. Bert Pennings. Als dirigent dhr. Jan Jonge.

Het Bruidspaar dhr. en mevr. Sjaantje Van Lijssel en Bert Pennings voor de Millse Kerk.

Het Schuttersgilde "Koningsgilde St. Catharina" in Mill is in 1625 ( in 1631 Opgericht ) gesticht. 

Bronvermelding beneden: dhr. Henk van de Weem.

Deze brochure in 2 delen is op 24 dec. 2001 om 11.00h aangeboden aan burgemeester Van BEERS en werd door JAN TIMMERMANS uit Grave samengesteld met een bijdrage "uit Brussel". Jan is lid van het Kloveniersgilde en heeft een goed cultuur-historisch gevoel en de nodige relaties ! Er zijn maar 4 exemplaren in omloop. Van Beers beloofde destijds pogingen te doen de 2 Millsche gildens te doen fuseren, B/C gilde stond dan voor St.Barbara & St.Catriengilde. Hij was nl. bij zijn BLIJDE INCOMSTE in de gemeente NIET op een traditionele GILDEWIJZE ontvangen. Omdat het oudste (in dit geval slapend GILDE) niet kon zorgen voor de gebruikelijke CEREMONIE ! scannen1032, morgen praten we daarover ! nog enkele scans volgen !groeten, 

h e n k .

 

 

Hier beneden het Vaandel van het Schuttersgilde "Koningsgilde St. Catharina" in Mill uit 1933.

Hier onder het Sint CatharinaSchuttersgilde in 1933.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier onder de leden van het Sint Catharinagilde van Alexandrie.

Zegel Schependom Mill in 1391: Bronvermelding drs. Jan Lange.

Hier onder het Sint CatharinaSchuttersgilde in 1933.

Hier beneden het Sint Catharinagilde.

Hier beneden de Handboogschutterij "Doele Diana" in 1948.

Foto beneden: Doele Diana in Augustus 1954.

Bronvermelding: dhr. Jo Reijnen.


Hier beneden info van dhr. Henk van de Weem over de samenvoeging door Burgemeester van Beers van het St.Barbaragilde & het St. Catrienagilde:

Onderwerp: E-mail verzenden: scannen1032    "SINTEKETRIEN-duurdepinksterdach".  Deze brochure in 2 delen is op 24 dec. 2001 om 11.00 h aangeboden aan burgemeester Van BEERS en werd door JAN TIMMERMANS uit Grave samengesteld met een bijdrage "uit Brussel". Jan is lid van het Kloveniersgilde en heeft een goed cultuur-historisch gevoel en de nodige relaties ! Er zijn maar 4 exemplaren in omloop. Van Beers beloofde destijds pogingen te doen de 2 Millsche gildens te doen fuseren, B/C gilde stond dan voor St.Barbara & St.Catriengilde. Hij was nl. bij zijn BLIJDE INCOMSTE in de gemeente NIET op een traditionele GILDEWIJZE ontvangen. Omdat het oudste (in dit geval slapend GILDE) niet kon zorgen  voor de gebruikelijke CEREMONIE ! scannen1032, morgen praten we daarover ! nog enkele scans volgen ! groeten, HENK van de Weem.

Bronvermelding: Mill in Beeld en Herinnering.

Bronvermelding: Tien van Tienen.

Onderscheidingen voor de heren Tien Arts en dhr. Sommers. 

Hier onder de wedstrijden van Doele Diana.

Hier onder de wedstrijden van Doele Diana.

Hier enkele Kampioenen van Doele Diana. In 't midden staat dhr. Frans van Eenbergen.

Hier onder alle leden van Doele Diana.

Hier onder alle bestuursleden van Doele Diana.

Korte omschrijving: "Man-staaand met boog in hand, Piet Verrijken uit St. Hubert. Net zichtbaar met bril, vader van Jo, Jan Arts. Dan de knappe kalende man Tien van Tienen, naast mij rechts, Frans Kremers, helemaal rechts gebukt Dorus van Eenbergen, daar achter staat Frans v.d. Vorst, daarvoor schutter met pet onze pa Wim van Tienen. Groeten Tien". Bronvermelding: Tien van Tienen.

De jongen en het meisje vooraan zijn Ad en Janneke van Eenbergen, broer en zus en achter hen staat hun vader dhr. Jan van Eenbergen. 

Bronvermelding: mevr. Janneke Van Gemert-van Eenbergen.

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Hier beneden een artikel uit de Neije Krant over het 50 jarig bestaan van de Scherpschuttersvereniging die vroeger gevestigd was bij de Café van dhr. René Moors. De Scherpschuttersvereniging Mill zit sinds 2003 onder het Paviljoen van Voetbalclub Juliana aan de Langenboomseweg.

Bronvermelding: www.inmill.nl

Rijvereniging Hyppos opgericht in 1932.

Wie weet waar de naam "Hyppos" of "Hippos" vandaan komt ??? Waarschijnlijk uit het Grieks ! De Rijvereniging "Hippos" is al voor 2014 in Langenboom gevestigd.

Hieronder de rijvereniging "Hyppos" in een optocht in Mill. 

Hieronder de rijvereniging "Hyppos" in een optocht in Mill. 

Hieronder de Presentatie van de rijvereniging Hyppos. 

Hier beneden de Houten Ledenlijst van de Landelijke Rijvereniging "Hyppos" uit Mill, gemaakt door Kees Bastiaans, in gebruik gegeven bij Myllesheem door dhr. André Relou van de Uitspanning "FF-Pauze". 

Hier beneden een foto van Burgemeester Willem Verstraaten ( had ook als hobby paarden ) in 1905.

"Eigen Weg" naar Het huidige Sportterrein van Hyppos; vroeger werd dit voetpaadje in de volksmond " 't Horstpedje" genoemd, omdat het naast "De Horst" liep. Het Horstpedje vormde de verbinding tussen de Karstraat en de Krommedijk.

Het huidige Sportterrein van de Landelijke Rijvereniging Hyppos aan de Graafseweg in Mill.

De eerste BRANDKAST of KLUIS ( met Geld ) van de Boerenleenbank stond bij den Heerboer dhr. Piet Selten aan de Gagelweg C 16 ofwel nu aan de Paulweg 14 in Mill en ook in Huis, in de slaapkamer van mevr. Pieta Kerkhof-Selten. Dhr. Piet Selten was rond 1950 Voorzitter van het Bestuur van de Boerenleenbank van Mill c.a.

Dhr. en mevr. Wilma en André Relou exploiteren sinds 2006 - tot 2016 bijna op de plaats van de KLUIS van de Boerenleenbank hun Uitspanning "Effe Pauze". Effe Pauze is een Manége, een soort Cantine, een Paardenpension en een prachtig Terras midden in de natuur, waar je lekker kunt ontspannen in de Speeltuin, met de (klein) kinderen en genieten van de paarden en van het Groen zoals het vroeger was.

Hyppos had op zondag 25 september 2011 bij FF-Pauze een concours georganiseerd. Volgend jaar op 6 september 2012 bestaat Hyppos 80 jaar ! We zijn benieuwd naar het ophanden zijnde feest !

Beneden foto's van de Plattelandsdag en de plattelandsroute Bij Manége Relou aan de Paulweg in de Gagel.

FF-Pauze ligt naast Kasteel Tongelaar; hier beneden genieten kinderen op de pony's.

Dhr. André Relou heeft hier 5 paarden in Pension.

Mevr. Wilma Relou de eigenaresse van deze prachtige uitspanning, beneden op de foto.

In 2016 Stopt Mevr. Wilma Relou even met het ontvangen van GASTEN. De Manége gaat gewoon door.

Op 29 september 2012 a.s. viert Hyppos haar 80-Jarig bestaan in de vorm van wedstrijden ook voor de Kerkdorpen aan de Krommedijk. 

Hier beneden de Manége "De Witte Corn" van de families de WIT en CORNELISSEN en daarvoor Manége Kraaienbos ( gelegen links naar het woonhuis ) van dhr. en mevr. Rich Bens en Tonnie Slaats. De Familie Bens is gestopt met de Manége in 1989.

Onderstaande Manége is reeds gesloten.

Hier beneden info over een van de Beste Ruiters van Nederland, dhr. Hr. Jos van Kempen uit Mill.

Bronvermelding: Biografie Van dhr. Jos van Kempen door mevr. Femke Ronnes-van der Linden.

De 6 Shires-Paarden van Heineken die de Heineken's-Café's van Mill bezochten waren ingekwartierd bij de Manége van dhr. Richard en mevr. Tonnie Bens aan de Voordijk 7 in Mill. De 6 Shires van Heineken hadden in die tijd de namen van Freddie en de andere heren van de directie van Heineken ). Dhr. Freddie Heineken was ook een echte Paardenliefhebber. 

 

De Verstraatens waren Paardenliefhebbers; hier Burgemeester Opa Verstraaten in 1905. In de oorlog werden ook de Paarden van de Verstraatens door de Duitsers gevorderd. Dhr. Hub. Verstraaten was mede-oprichter en Oud-bestuurslid van Hyppos.

Hier beneden bijzonderheden van de Website www.stal-chanille.nl van de ( sinds 1960 ) Shetland Ponystal "Stal-Chanille" uit Mil van dhr. Leo van Zuijlen van den Boogaardweg 25 Mill in 2016.

Hier beneden een foto van o.a. mevr. Annie en dhr. Leo van Zuijlen bij HIPPOS in Mill.

Bronvermelding: dhr. Leo van Zuijlen.

De Sociëteit "Gezellicheid" gezeteld bij Hotel Kloosterman.

In Hotel Kloosterman de Societeit "De Gezellicheid" van Mill opgericht door Dokter Bartholomeus Anderegg op 25 october 1912. Bestuur: Voorzitter A.W. van Hout, vicevoorzitter Th. van Lieshout, secretaris W.J.C. Verstraaten en Penningmeester R.C. Willems. Leden: Jos Anderegg, Johan Anderegg, H.V.J. Arntz, J. van den Broek, M. Derks, J. de Groen, J.A. van Heeswijk, A.B. Heijs, H. van Hout, W. van Hout, J. Reijnen, J.W. Ritzen, Jos Schraven, H. van Strijp, J. Verbruggen, A.F.J. Verlinden en H.L. Verstraaten.

 De Kindsheid-Optocht in Mill opgericht in 1935.

De Kindsheidoptocht in 1946.

Onderstaande 5 foto's van Korfbalclub "MIKADO" in Mill van dhr. Ed van Alem van de Gelderlander.

Beneden op de foto dhr. Hans van Baal, de voorzitter van MIKO.

Hier beneden enkele wedstrijden van Miko.

Hier beneden het Kampioensteam van Miko.

Hieronder het nieuwe verenigingsgebouw van MIKO '76 op 22 april 2013.

Hier beneden het Product van de bouwcommissie de Heren Hans v.Baal, Wim Rovers, Jo Buts en Bart v.d Burgt.

Hier beneden een foto van de Opening van het nieuwe Gebouw van MIKO' 76 met o.a. De Voorzitter Mevr. Jessica van Bergen, de bestuursleden Anita van Wijchen en Mevr. Anja Willems, de meisjes Lindsay van den Bungelaar en Jeanne Meulepas en Wethouder Edwin van Schipstal.

Bronvermelding: Dhr. Riny Cornelissen van de L.O.M.

Korfbalclub MIKADO opgericht de 27e Maart 1938.

De Millse Korfbalclub MIKADO opgericht de 27e Maart 1938.

Hier onder verschillende leden van De Millse Korfbalclub MIKADO.

Hier onder de Kampioenen van de De Millse Korfbalclub MIKO '76.

Hier onder de Kampioenen van de De Millse Korfbalclub MIKO '76.

Hier onder alle MIKO '76 Dames in 1990.

De heren Jos de Vries en Pierre van Hout als Hopmannen voor het huis "Sonnevanck" van de Tandarts drs. Paul P.A.M. Adriaansens. Vereniging "Jong Nederland" eerst opgericht, en later in de Oorlog in 1941, verboden.

Hier beneden de Verkenners met Kapelaan dhr. Christ Bodenstaff in 1957.

Aalmoezenier CHRIST BODENSTAFF was de geestelijk leider van de Millsche Verkenners en Kajotters in 1956/1962.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Van: Paul en Anny [mailto:paulsweens@hetnet.nl]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2016 13:38 Aan: Jan & Maria Nabuurs <jannabuurs@hetnet.nl>; Willy Berents <wjberents@ziggo.nl>; Theo en Jeanne Berents <tjberents@home.nl>; Tiny en Clarie van Diepenbeek <mvandiepenbeek@home.nl>; Piet en Riet van Aar <pvanaar@ziggo.nl>; Jan Franken <janbetsie@ziggo.nl>; w.peters08@upcmail.nl; gerritsjan@online.nl; Henk van de Weem <henkweem@tele2.nl>
Onderwerp: overlijden Jan Gerrits, Oud Verkennerleider en echtgenoot van mw. van Raay,  woonachtig in Mill aan de Vorleweg. Hallo (oud) verkennerleid(st)ers, Dhr, Jan Gerrits staat uiterst links op de foto hieronder. De avondwake voor Jan zal zijn op maandag 29 febr. 2016 om 19.00 uur en de begrafenis dinsdag 1 mrt as om 10.30 uur, beide in de parochiekerk van Mill.

Bronvermelding: dhr. Paul Sweens. 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden op de foto ergens in Zwitserland met vier  Rowans van RA 122 Mill (Scouting ) in 1973: de heren Joop van Bruijssel †, Jan Kuijpers † , Jan Crooijmans en Jos Schaap.

Bronvermelding: dhr. Jan Crooijmans.

De Blokhut van de Verkenners in 1969 ( Padvinders waren in die tijd niet Katholiek ).

Het Clubgebouw van Amicitia "OP GOEDE VOET". ( ofwel Het Kajottershuis ).

Héél Nederland zag Mill, zich presenteren, op vrijdag 8 Juli 2016 op T.V. NPO-1 en wel op Nederland één, vanwege de 100e Vierdaagse, die op 22 juli 2016 door Mill trekt. Op T.V.  Leo Josemanders van "LEJO", dhr. van de Tillaart en dhr. Piet Selten die al voor de 50e keer hebben meegelopen deden hun verhaal. Ook Bakkerij Manders ( mevr. Manders ) en dhr. Ad Berends, als voorzitter van het Ondernemers- Collectief Mill, deden hun verhaal op T.V. voor héél Nederland. In 1966 was de laatste keer dat Mill in de 55-km route van de Vierdaagse lag.

Zie voor meer foto's op de Pagina "Nieuws en Media" van deze Website.

Hier beneden dhr. van de Tillaart en dhr. Piet Selten die al voor de 50e keer heeft meegelopen.

 Club "De Rowans" voor de Sint Willibrorduskerk.

 

Hier beneden 2 foto's van de Scouting Mill van 1946 tot 1950.

Bronvermelding: de Heren Paul Sweens en Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: de Heren Paul Sweens en Henk van de Weem

van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden 2 foto's van Henk van de Weem: De Verkenners aan de Dr. Arntzstraat in 1947 met de heren Henk van de Weem, De Vries en Willems van Dijk.


Hier beneden 4 foto's van de Millse Verkenners.

Hier beneden 3 foto's van de Millse Verkenners en WELPEN die door Kapelaan Christ Bodenstaff ( was ook Aalmoezenier in het Leger ) werden geïnstalleerd. Degene die op zijn knieën door Kapelaan Bodenstaff gezegend en geïnstalleerd werd was dhr. Hans Hermsen.

 

Hier beneden enkele Welpen bezig met "Heitje voor een Karweitje" voor Café Heijs.

Dag Ivan (en Hub), Bijgaand een foto uit een (erg) oude doos.  

Het was op St. Joris 1956. Je ziet van links naar rechts:

Hein van Grinsven (kapper), Hein Verbruggen (van de “meister”), Pière Moors (garage), Jan van Laake, Jan van Hoof (van de schilder) en Willem Verberk (van Gerard, de schilder).  

Met vriendelijke groet, 

mr. J.A.J.M.I. (Jan) van Laake advocaat

Hier beneden De Katholieke Vrouwenbeweging van Mill op reis naar Volendam in 1965.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

De Vereniging "Jong Nederland" in Mill van 1947 tot 1958.

Hier beneden lijkt wel een bijeenkomst van de Millse Boerinnenbond op 't Voetbalveld aan de Wanroijseweg ?

Bronvermelding: van mevr. Silvia Daamen van Haare.

Hier beneden een foto van Scouting Mill in 1947 en wel de Sint Joristroep van de Sint Willibrordus Groep voor de Oude Kapel "Maria Ten Hove" aan de Kapelweg.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem. 

Hier beneden enkele foto's van de meiden ( of gidsen ) van de Millse Scouting in 1967.

Bronvermelding foto's: mevr. Marja Verstraaten-Verhoeven.

Hier beneden aanwezig dd. 26 januari 2016 in de Bestuurskamer van "Myllesheem" o.l.v. dhr. Paul Sweens De Verkenners van de Beginjaren die bezig zijn met het Foto's verzamelen ( elke laatste dinsdag van de maand om 20:00 uur ) voor het 70-jarig bestaan van De Millse "SCOUTING" d.w.z Gidsen, Welpen en Verkenners in 2017.

Hier beneden een foto van de reunie van de Millse Scouting 70 Jaar met o.a. Akela Mevr. Elly Reijnen, pas 90 jaar in 2016. Bronvermelding: de Heren Paul Sweens en Henk van de Weem.

Op de foto beneden hebben de Welpen, als ze nog leven, nu de leeftijd zo van rond 75 jaar. Het is nu 2016. Je moet toch zeker Akela Elly Reijnen (baloe) 90 jaar herkend hebben. En Wim de broer van onze Pieter Verstraaten en o.a. Marius Kuijpers ( pr. pastoor-emeritus), de heren Harrie Arts (grootindustrieel BIA, Beton ), Lambert de broer van Hans Hermsen, Pietje Kremers (de mos) en Wim Slaats, de oudste broer van Pieter.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van Mylle's Erfgoed.

Visclub Mill "HengelSportVereniging " Het Kanaal" is opgericht op 12 februari 1947 en heeft meer dan 400 leden gehad en was toen ( 1975 ) een van de grootste verenigingen van Mill. Nu heeft de HSV in 2012 nog ongeveer 200 leden.

Dhr. Wiel Kuypers, bestuurslid van Visvereniging "Het Kanaal" is in 2010 Wereldkampioen uurvissen geworden en staat in het Guiness Book of Records met 160 uur onafgebroken vissen.

 

Vriend Rick en dochter Marjolein links en Wiel Kuypers rechts.

Bronvermelding: De Koerier.

Brabanders gaan voor nieuw wereld-uur-record: 160 uur vissen! Als vrachtwagenchauffeur is Wiel Kuypers (57) uit Mill wel wat gewend als het om lange dagen gaat. Maar 160 uur vissen aan één stuk is toch even andere koek. Samen met zijn dochter Marjolein en haar vriend Rick gaat hij vanaf zondag 22 augustus 2010 voor het Wereld-uurrecord Sportvissen. De opbrengst gaat naar "Stichting Doe Een Wens".Vaststaat dat het record in Nederland blijft, aangezien Pure Fishing-man dhr. Jan van de Bovenkamp (HSV Zeewolde) met 157 uur de huidige recordhouder is. Hij hoopt van harte dat één van de drie het record weet te verbreken zodat er een nieuwe naam in het Guiness Book of Records komt te staan. “Dat is alleen maar goed voor de hengelsport en natuurlijk voor Stichting Doe Een Wens.” "Maar", zo benadrukt hij: “Het is een loodzware opgave waaraan je echt niet te licht moet tippen.”Wiel Kuypers (rechts) en zijn dochter Marjolein en haar vriend Rick Robben maken zich op voor het nieuwe wereldduurrecord sportvissen. (foto: Koen Wieriks)Drie uur vissen, een kwartiertje rust.De regels voor deze recordpoging zijn glashelder. Er hoeft stechts één van de drie leden van HSV "Het Kanaal" over het oude record heen te gaan en elk uur bouw je vijf minuten rusttijd op. Deze kun je echter maar tot een maximum van 15 minuten opbouwen. Dit betekent in de praktijk dat je elke drie uur een kwartier rust kunt nemen. Hoewel Wiel zelf niet de sportman is die Van de Bovenkamp destijds was, ziet hij de poging met vertrouwen tegemoet. “Als vrachtwagenchauffeur ben ik het gewend om lange tijd wakker en geconcentreerd te blijven. Daarbij zijn we nu al flink aan het trainen waarbij we dagen van 12 uur langs de waterkant.

Mill, zondag, 29 augustus 2010

Dhr. Wiel Kuypers is de nieuwe wereldrecordhouder duurvissen. De sportvisser uit het Brabantse Mill zat vanaf vorige week zondagavond acht uur 160 uur onafgebroken aan de plaatselijke visvijver. Daarmee viste hij het oude record van 157 uur van Jan van de Bovenkamp uit 1987 uit de boeken.

Nadat om klokslag twaalf uur het eindsignaal heeft geklonken, is de persaandacht zo groot dat Kuypers even niet bereikbaar is. Als we de nieuwe recordhouder te spreken krijgen, is in zijn stem een mix van opluchting, blijdschap en vermoeidheid te horen. “Ik ben heel erg blij dat het er eindelijk op zit. Zeker die laatste uren waren heel erg zwaar. Je voelt natuurlijk dat je al bijna een week aan het water zit zonder te slapen, maar die niet aflatende regen van vannacht en vanochtend maakt het pas echt goed lastig. Iedereen die dit ook zou willen doen, kan ik aanraden om in ieder geval goed weer uit te zoeken.”

Kleine Visakte van de Visclub "Het Kanaal" in Mill in 1975.

Dhr. Hub. Verstraaten, lid van de Visclub het "Kanaal", aan het Vissen in 1976.

Dhr. Hub. Verstraaten, lid van de Visclub het "Kanaal", aan het Vissen in 1976.

Nu vist de Hengelsportvereniging "Het Kanaal" op "DE BUS".

Hier beneden de Heren Kremers en Derks aan het Vissen in DE BUS op 27 Oktober 2019. Zij zijn professionele Vissers die met een Computergestuurde VOERBOOT een Prachtige SpiegelKARPER vingen en hem uiteraard weer in het water lieten ontsnappen.

Bronvermelding: Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Hub. Verstraaten.

De BUS van Visclub Het Kanaal op 6 sept 2021.Gelukkig nog even mooi als in 1948, zie beneden.

Hier beneden Tekst uit de Julianagoals van Okt 1948. Van dhr. Frans Linders van de BUS. 

Hier beneden de 2e Visclub "De Meeren" van Mill opgericht in 2010 bij het Water van dhr. André Thijssen.

Hier beneden Het eerste HerenHandbalKampioensteam van HandbalClub H.B.V. '81 met dhr. Tiny van Katwijk, een van de belangrijkste leden,  helemaal Rechtsboven.

Hier beneden een foto van het Handbal-Meisjesteam van de MULO op 't Julianaveld in 1965.

Bronvermelding: mevr. Anja Deelder-Verhoeven.

Hier beneden een krantenfoto van handballer dhr. Danny van Katwijk een van de beste spelers van M.H.V. in Mill.

Hier beneden een Krantenbericht over de vader van dhr. Danny van Katwijk, de Coach van M.H.V.'81 Mill, dhr. Tiny van Katwijk.

Hier beneden een Schrijven van de Voorzitter in 2015 van de Millse Handbalvereniging H.B.V.'81. dhr. Harm Vermeulen over het stoppen in de Eerste Divisie door te weinig leden.

Hier beneden dd. 2 april 2015 een foto van de KAMPIOENEN van Dames B in de Zaalhandbalcompetitie van MHV' 81 in Mill.

Hier beneden een artikel uit De Neije Krant over de oproep om nieuwe leden voor de Handbalvereniging H.B.V.'81.  door de voorzitter dhr. Harm Vermeulen dd. 23 september 2015.

Hier beneden info over het Kampioenschap van Dames 2 van MHV´81 in 2017 met de bekende Millse DJ BENZEL ofwel dhr. Maarten Bens.

Hier beneden een foto uit De Neije Krant en www.InMill.nl van het Millse Zaalvoetbalteam met de Grote Sponsor, Dhr. Paul Thoonen van "Top-Beveiliging-B.V," uit Mill.

Hier boven en beneden info over het Millse Zaal-Voetbal-Team in de Sporthal "de Looierij" in Mill.

Hier beneden een artikel dd. 1 juni 2015 in de Koerier over de nieuwe vertrouwensman van M.H.V. 81 dhr. Jos van Boekel.

Volleybalclub "Smash" Mill.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Benedenstaande Foto is ongeveer uit 1950. De namen van de jongens zijn: v.l.n.r. de heren Willy van Tienen,  Gerrit Verhallen, Jan Henst en Tien van Tienen. De foto is genomen bij de opening van het volleybalveld, naast de boerderij van dhr. Harrie Ermers ( De Vorrelsen Harrie ) aan de Vorleweg in Mill.  Groeten Tien van Tienen.

Bronvermelding: dhr. Tien van Tienen.

 

Bronvermelding: dhr. Cor van de Weem.

Volleybalclub "Apollo" Mill met hun bekende "Nachtvolleybal. Hieronder een gedeelte van het bestuur met de Voorzitter dhr. Leo van Zuijlen.

 

Cantine van de Sporthal tijdens het Nachtvolleyball.

Ver na Middernacht ?

Winnaars Nachtvolleybal Apollo????

Bronvermelding: De Koerier van Wegener.

Hier beneden de Aankondiging van het 24e Albert Heijn Nacht-Volleybaltournooi van Apollo op zaterdag 9 januari 2016.

Hier beneden nog even een terugblik op het verleden toen Apollo nog Volleybalclub "Smash" was. De plaats was in 1956 de Concertzaal in Mill omdat er 1956 nog geen Sporthal was.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven, destijds Voorzitter.

Feest Volleybalclub "Smash" bij Café Zaal Erica in 1955.

Leden van de Jongerensoos J.S.M. in Mill voetbalden tegen de Hockey Club van Nuenen in 1966 en hieruit ontstond de Hockey Club in Mill in 1967. Zie elders op deze website.

Hier beneden het Oprichtingsvaandel van R.K.J.B. in Mill. Opgericht in 1922.

Prijsuitreiking van de R.K.J.B. in Erica in St. Hubert in 1956.

De Tafeltennisclub MITAC tegen Taflan in 1990.

Tafeltennis Kinderen Mitac Mill 1979.

Dhr. Henk Bastiaans van MITAC.

De heren Pieter Slaats en Lambert Hermsen.

Dhr. Rien van Beek.

Tafeltennis Kampioenen Mitac 1970.

Hier beneden een artikel over het Kampioenschap van de Millse BADMINTONCLUB in de Neije Krant ( en www.INMILL.nl ) met de jongste  Dameskampioenen en de grote Sponsor dhr. Frans van Lanen in 2015.

Hier beneden Thea Verhallen, voorzitter van de Internationale Zeskamp. Binnenkort volgen nog meer bijzonderheden over de Internationale Zeskamp in Mill, die al in 1975 is opgestart.

 

Hier beneden het voltallige bestuur van de Zeskamp Mill.

Hier onder een KWIS, die opgenomen is door de L.O.M., van Millse clubs in 1992 in de Concertzaal.

Hier beneden enkele foto's van de Millse Internationale Zeskamp.

Hier beneden enkele foto's van de Millse Internationale Zeskamp.

 

Internationale Zeskamp in Mill met Cees Verhoeven als Tolk in 1977.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

 

In 2011 bestond Gemeenschapshuis De Wester 15 jaar. Op 3 september 1992 is De Wester opgericht. Hier beneden het voltallige bestuur met vrijwilligers.

In 2011 werd het 10-jarig bestaan van Biljartclub "De Wester" gevierd.

In 2012 wordt het 40-jarig bestaan van de Millse Motorclub "MSC" gevierd.

Een van de drukst bezochte Motorcrossen was de Motorcross in Mill in 1979. 

Motorcross met zijspan in 1979. Hier beneden de Heren Tien Kremers en Cees Verhoeven in de Organisatie van de Millse Motorcross.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden Dhr. Cees Verhoeven als Tolk rechts naast 2 Russische Crossbestuursleden.

Bronvermelding: dhr. C. Verhoeven.

Hier beneden info over de Motorcrossers op de Kuilen,( of Vliegveld B89 ), waar een van de belangrijkste Millse Crossers en Winnaars, dhr. Joep Teunesen, oom van dhr. Sjaak Willems altijd aan mee deed en dikwijls als eerste eindigde. De MotorcrossClub is er nog steeds bij de Kulen in 2019.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Bronvermelding foto's: dhr. Sjaak Willems.

Hier beneden de Plannen van Gemeente Mill in 2019 om het Crossterrein met de prachtige Accomodatie te sluiten.

Bronvermelding: dhr. Ronnie van der Wijst voorzitter van de Zandhazen.

Wegraces in De Spie.

Bronvermelding: Dhr. en mevr. Annette en Gerrit van der Burgt.

“Ja, hier kunnen we een prachtig circuit aanleggen”. Dat zeiden Ad Berends en Jan van der Steijn begin september 1971 tegen elkaar toen ze stilstonden bij de Maisweg-Spiestraat. Ze waren de hele gemeente aan het rondrijden om een geschikte plaats te vinden voor wegraces over bestaande wegen. Ze hadden al onderzoek gedaan naar een circuit in het bungalowpark. Dat werd door de Motorsportbond goedgekeurd, maar het probleem was, dat er daar rondom het circuit geen veilige plaats was voor het publiek. Dan maar kijken op het MOB-complex. Ook daar kleefden teveel bezwaren aan. Men kon wel een circuit ter beschikking krijgen bij De Bergen in Wanroij, maar men wilde het graag organiseren binnen de Millse gemeente, vandaar dat dit ook afviel.

Waarom toch een wegrace organiseren?

Ad Berends (bloemist) en Jan van der Steijn (restaurant De Stoof), allebei twintigers toen,  waren fervente motorsport liefhebbers. Dat werd sterk aangemoedigd door de imposante prestaties van Henk van Kessel uit Mill. Hij was de zoon van Ben van Kessel, de rijwielhandelaar / fietsenmaker uit de Domeinenstraat /hoek Vloetsestraat, waar Henk nu nog woont. Toen de technisch goed onderlegde Henk brommer mocht rijden raakte hij al snel in de ban van de snelheid en kocht een racer voor fl. 700,=. Een heel bedrag toentertijd. Hij moest echter wachten totdat hij een motorrijbewijs had. Op 19-jarige leeftijd in 1967 begon hij in de 50cc klasse (net iets meer dan een bromfiets die 49cc had). Hij kwam uit in de NMB, de Nederlandse Motorsport Bond. Dat was zo’n beetje de kweekvijver voor talentenen. En een talent was Henk. Hij reed toen nog met een zg. pothelm met losse bril, pas later droeg hij een integraal helm. Het eerste jaar reed hij met de top mee en het 2e jaar was hij nationaal kampioen. Hij kreeg steeds meer fans en vanaf het eerste uur gingen diverse vrienden mee naar de races. Het duurde niet lang voor er in 1971 een supportersclub werd opgericht. Motorracen is een dure sport en zeker als dat op hoog niveau gebeurt. Naast de supporters kreeg hij veel steun van de NRF waar hij werkte. Wilde hij internationaal gaan racen, dan moest hij overstappen naar de KNMV, de grote bond. Dat deed hij en spoedig draaide hij daar ook in de top mee. Nu was het toentertijd heel gewoon om wegraces te houden op openbare wegen. Overal in Nederland werden die gehouden. Wat zou het geweldig zijn om races in de gemeente te houden, waar de mensen konden genieten van de prestaties van Henk. Vandaar het zoeken van Ad en Jan naar een circuit.


Het parcours in 1972 en 1973. Boven de Middenpeelweg.
Links was de start/finish op de Udensedijk-Dellenweg-Rogstraat-Maisweg-Spiestraat-Zeelandsedijk-Langstraat-Witte Dellen-weer Udensedijk

Het parcours

Het parcours lag gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Zeeland. Bij die gemeente hadden ze gesproken met burgemeester Verheijen en die was meteen enthousiast, dus alle medewerking kregen ze daar. Ad Berends weet zich nog te herinneren dat hij zei: “Als ik ou kan helpen jong, dan doe ik dat”. Prachtige man. Een probleem was nog de Maisweg, dat nog uit een grindlaag bestond. Ook de Spiestraat moest verbeterd worden. Vandaar een verzoek aan het gemeentebestuur van Mill op 29 september 1971 om medewerking. Als tegemoetkoming in de kosten gaven de organisatoren aan, dat de vermakelijkheidsbelasting die op de toegangskaartjes zat, een deel van de kosten zou goedmaken. Gelukkig voor hen ging het gemeentebestuur akkoord. De Maisweg werd gedeeltelijk verhard. Er zat ook haast achter want eind oktober zou de KNMV de wedstrijdkalender vaststellen voor 1972. In een prachtig nieuw driedelig clubkostuum gingen Ad en Jan naar die vergadering, gingen helemaal vooraan zitten zodat ze opvielen, en jawel hoor. De wegraces in de Spie kwamen op de agenda, nl. op zondag 1 oktober.

 

Stichting Motorsport Mill
Een supportersclub mocht geen races organiseren, vandaar dat er een officiële stichting werd opgericht, nl. “Stichting Motorsport Mill”,  waarin de supportersclub (met ruim 100 leden) van Henk van Kessel werd opgenomen. Ad Berends werd voorzitter en Jan van der Steijn secr.-penningmeester. (Helaas is Jan later bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen). In 1973 werd het één vereniging “MSC Aldendriel”.


Een drukte van belang bij de fiets-bromfiets stalling

Nu was er werk aan de winkel
Op vrijdag 18 februari 1972 vond er overleg plaats tussen burgemeester Verheijen met assistentie van secretaris Jan Tonnies en de gemeente-secretaris Van der Mee en hoofd gemeentewerken Hoeijmakers uit Mill. Zeeland zou er voor zorgen, dat nog een nieuw gedeelte weg zou worden aangelegd, zodat een volledig circuit zou worden voltooid. Mill zou de Maisweg verharden en de Spiestraat verbeteren. Aangezien de gemeente Mill het meeste moest investeren in reparaties en verharding, leek een verdeling van de vermakelijkheidsbelasting aanvaardbaar van 5/8 voor Mill en 3/8 voor Zeeland. Er zouden Millse kaartjes worden gebruikt. De opbrengst van het parkeren zou ten goede komen aan de verenigingen of clubs die dat zouden regelen. De politie van Zeeland en Mill zouden samenwerken om de verkeersstromen in goede banen te leiden.

Rennerskwartier en geluid
Dat rennerskwartier kwam op een stukje land tussen waar toentertijd Martien Brans woonde (nu Ronnie Verbeek) en de Scheiwal, waar nu nog een elektriciteitshuisje staat. Nu is het landbouwgrond, maar toen een stuk heide.

Voor het verzorgen van het geluid hoefde men niet ver te zoeken. Vlakbij aan de Udensedijk (nu Witte Dellen 10) woonde een echte elektro knutselaar nl. Koos Janssen. Hij was net begonnen om het geluid te verzorgen bij evenementen, zoals een concours hippique, een wegrace enz.

Natuurlijk werd aan Koos gevraagd dit te verzorgen. Hij zorgde er voor dat er niet alleen luidsprekers hingen bij de start en finish, maar langs het hele circuit. Dat deed men toen nog bijna nooit. Koos zorgde er voor dat het geluid perfect klonk. Zo maakte hij naam in de wegrace wereld als geluidsexpert en werd hij op steeds meer plaatsen gevraagd. Hij mocht zelfs in Assen op het permanente circuit daar het geluid gaan verzorgen. Hij had daar een eigen appartement. Helaas is hij in 2001 veel te jong overleden (58 jaar).

Overleg met de omwonenden
Vanaf het begin was lang niet iedereen blij met de wegraces bij hun huis. Er was bezorgdheid over de herrie voor het vee, maar ook voor wat de bezoekers zouden vernielen bij het lopen over de velden. Er werden afspraken gemaakt over kostenvergoedingen hiervoor.

Beveiliging
Langs heel de route stonden nogal wat bomen of andere obstakels. Er werden bij een firma uit Odiliapeel ruim 1000 stropakken gehuurd. Daarvoor betaalde men fl. 1,= per pak, maar als ze nat van de regen terugkwamen moest men fl. 2,50 daarvoor betalen, zo vertelde Ad Berends.  Deze pakken werden vastgemaakt aan die bomen, terwijl ook de bochten ermee beschermd werden. Kilometers aan hekwerken werden rond het parcours geplaatst. Henk van Kessel en mensen van de bond controleerden tevoren de beveiligingsmaatregelen. Henk wist precies welke beveiliging vooral bij bochten nodig was.  Het circuit was ruim 5 km lang.              Henk van Kessel rijdt hier voorop in de 50cc klasse internationalen.
Op de achtergrond het huis van Frans Meulepas. Zie de toeschouwers op het dak.

De eerste races op 1 oktober 1972
Op zaterdag 30 september konden alle renners komen trainen op het circuit. Natuurlijk kwamen er al veel mensen kijken. Wat hen het eerste verraste was de hoge snelheid waarmee gereden werd. Je zag ze in de verte aankomen en zoef … ze waren al voorbij, plat liggend op hun motor. Bij de zware motoren reed men tegen de 200 km over de Spiestraat. Bij de Udensedijk was de Start/Finish plaats. Daar stond ook een jury bus geparkeerd en aan de overzijde een kleine tribune. Zo’n 7000 toeschouwers uit de verre omtrek waren aanwezig bij de echte races op zondag. Er waren 165 motorrenners die bij de verschillende klassen aan de start kwamen. Er waren toentertijd veel meer motorracers dan nu, nu is het voor weinigen weggelegd. Veel te duur. Men had geluk met het weer, het was een stralende dag. Daarnaast gebeurden er gelukkig geen ongelukken. Het ronde record kwam op naam van Nico van der Zanden met een tijd van 2min.47 sec, dat kwam neer op dit circuit met 8 haakse bochten van gemiddeld 110 km. En juist waar velen voor gekomen waren gebeurde: Henk van Kessel, de man van eigen bodem, werd nationaal kampioen in de 125cc klasse op een Yamaha. Aan een 4e plaats zou hij genoeg gehad hebben, hij werd 1e, wat tot veel enthousiasme leidde. Daarnaast kwam hij ook uit bij de 50cc Internationalen met zijn Kreidler, daar werd hij 2e.
 

Huldiging van Henk van Kessel als wereldkampioen

Evaluatie
De wedstrijden waren uitstekend verlopen en daarom wilde men graag nog een stapje hoger zetten, nl. het organiseren van een grote Internationale wedstrijd met buitenlandse startbewijshouders. Daarbij kwamen  echter een aantal problemen naar voren:

- Het circuit was te smal, zeker bij start en finish
- Te veel haakse bochten, waardoor zwaardere motoren niet op topsnel-
   heid konden komen
- Te veel obstakels langs de wegen, zoals bomen, telefoonpalen enz.
- Het publiek kan niet helemaal buitenom het circuit. Het publiek op het binnenterrein hield te veel gevaren in i.v.m. het oversteken enz., zeker omdat de verwachting was dat er nog meer publiek zou komen.

Een aantal problemen kon men oplossen:
- Er werden van steigermateriaal en planken op nog 2 plaatsen bruggen over het circuit gebouwd, zodat het publiek daar veilig kon oversteken.

- De Udensedijk werd bij de start/finish plaats net bij de grens met Zeeland een stukje verbreed, zodat het rennerskwartier (de Pits) goed bereikbaar zou worden, terwijl ook de start soepeler kon verlopen. Die wegverbreding daar is nog steeds goed te zien. Soms staan er vrachtwagens geparkeerd.
- Er zouden nog meer strobalen gebruikt gaan worden, maar wat gebeurde er toen? In het Zeelands gedeelte was de ruilverkaveling bijna afgerond, en in het kader daarvan werden er 200 bomen langs de route geplant. Zo werd het er niet veiliger op. Toen men in de gemeenteraad van Mill er vragen over stelde, was de aanplant al geschied. De boompjes bleven staan.

Wat nu?

Toen duidelijk werd dat de bomen bleven staan, kwamen de plannen voor grotere wedstrijden nog meer in gevaar. Naar aanleiding van de gesignaleerde problemen gingen ze op zoek naar uitwijkmogelijkheden. Men zocht naar alternatieve routes in de gemeente, maar geschikte vonden ze niet. Toch wilden ze niet bij de pakken neer gaan zitten en zagen een mogelijke oplossing. Bij De Kuilen werden toentertijd door de gemeente plannen gemaakt om daar een watersportcentrum te gaan realiseren. Daarbij zouden ook wegen aangelegd gaan worden. Waarom niet meteen daar een permanent wegracecircuit aanleggen, een tweede Assen? Allerlei plannen werden gemaakt, instanties uitgenodigd, deskundigen geraadpleegd. Het zou niet alleen een permanent circuit worden voor wegraces, er zou ook een kartbaan komen en mogelijk een wielercentrum. Een multifunctionele opzet met plannen voor eventuele wielerwedstrijden, trainingen, cursussen etc. Een goed onderbouwd plan met gedetailleerde tekeningen en berekeningen gemaakt door een ingenieursbureau en ter zake kundige mensen vanuit KNMV en bedrijfsleven. Maar dit plan kon in de prullenbak, te duur en ook het gemeentebestuur was niet erg enthousiast. Voorlopig bleef het bij aanpassingen aan het circuit in De Spie.


1973: 50cc wedstrijd met 9 Willem Koerhuis – 26 Ton Kooyman – 52 Jos Disselhorst en 6 Henk van Kessel (had motorproblemen)

 

Frans Meulepas
Frans, geboren en getogen op Maisweg 20, was van kleins af aan zeer geïnteresseerd in alles wat mechanisch was. Al vroeg haalde hij motoren uit elkaar en zette ze weer perfect ineen. In 1970 was hij in zijn ouderlijk huis blijven wonen, na zijn huwelijk met Francien Theunissen. Toen hem gevraagd werd om medewerking bij de wegraces, stond Frans daar wel voor open. Zo maaide hij langs het gehele parcours de bermen en haalde de prikkeldraad en palen bij zijn eigen percelen weg, waar dat gevaarlijk voor de coureurs was. Hij moest (maar dat moesten alle boeren aan het circuit) zorgen dat de koeien niet meer op de weg kwamen, want voor de trainingen en wedstrijden werden de wegen schoon geveegd, en die mochten natuurlijk niet meer vies worden. Soms kwam Henk van Kessel, meestal met enkele andere coureurs, op andere tijden in het jaar trainen. Henk had toen thuis nog geen testbank en kon dan bij het trainen alles beter afstellen. Dan was altijd bij Frans thuis het opstartpunt. Tijdens de races moest hij thuis wel goed opletten. Het was er vol met toeschouwers die overal liepen. Als ze de kans kregen gingen ze boven op de voederkuil staan. Daar zat plastic onder en als dat kapot ging, bedierf het voedsel. Die moest hij iedere keer wegsturen. Ondertussen genoot Frans van de races.

Wegraces zondag 9 september 1973
Dankzij de uitstekend verlopen wegraces in 1972, was de belangstelling toegenomen. Op vrijdagavond 7 september was er een invasie van ongeveer 200 motorcoureurs met helpers en aanhang. Op zondagmiddag om 13.00 uur werden de wegraces geopend door burgemeester M. van Berckel. Voorzitter Ad Berends mocht bijna 10.000 bezoekers verwelkomen. Het werd een nog groter succes dan 1972. Van Kessel won de 125cc en viel met motorpech uit in de 50cc.

Tijdens de pauze reed Piet de Klein sr. (Spiestraat 20) met zijn grijze Florett bromfiets over het parcours. Zo kon hij alles goed bekijken en werd hij door het publiek toegejuicht.

 

 

1974

Maar voor het jaar 1974 moest er toch iets gebeuren, de KNMV vond het allemaal niet meer veilig genoeg, al waren er nog geen ongelukken gebeurd. MSC Aldendriel ging weer flink aan het werk en het 5 km lange circuit ging flink op de schop. Halverwege de Udensedijk was een mogelijkheid om linksaf te buigen en een stuk af te snijden wat veel veiliger en
                  
                 1973:   Voorzitter Ad Berends reikt bloemen uit aan Jan de Vries,
             wereldkampioen 50cc. Burgemeester Van Berckel spreekt hem toe.


  1. In de 125cc tweestrijd tussen Henk van Kessel (no 25) met een Yamaha
    en Rob Bulsing (no 24) met Suzuki.

                              Het parcours van 1974 – 1975 en 1976

 

aantrekkelijker was voor rijders en publiek, enne raakten minder kippen van de leg. Dat stuk Maisweg was nog onverhard. Dat werd opgelost. Ook werden diverse haakse bochten met asfalt verbreed door de fa. Van den Oetelaar. Bij het huis van Frans Meulepas werd een tribune gebouwd. De toeschouwers zagen daar de coureurs aankomen, dan twee bochten achter elkaar in de Maisweg. Een prachtig gezicht zoals ze de motoren van links naar rechts gooiden om maar zo snel mogelijk de bochten te nemen. Ook voor het probleem met het publiek kwam een oplossing, er werden twee bruggen gebouwd met een overspanning van 10 m. o.a. over de Witte Dellenweg, de toeschouwers konden nu ook aan de binnenzijde staan. De KNMV was zeer tevreden, het circuit was nu nog 4325 m lang en er werden in totaal 1600 strobalen ter beveiliging neergelegd voor de laatste Kampioensrace van 1974. Daar traden alle grote rijders van Nederland aan: Wil Hartog, Boet van Dulmen, Nico van der Zanden, en natuurlijk Henk van Kessel. Die was ondertussen al kampioen in zowel de 50cc als de 125cc en Wereldkampioen 50cc geworden in Brno, toen nog Tsjecho-Slowakije! Naar schatting kwamen in dat jaar 12.000 toeschouwers naar De Spie.

 


Huldiging van de kampioenen in 1974. Boven: Nico van der Zanden 350cc – Henk van Kessel 50cc en 125cc – Boet van Dulmen 350cc.
Naast de chauffeur Piet van der Wal 500cc.

 

Einde van de motorraces in 1975?

Bezwaren tegen de races waren er in voorgaande jaren ook al geuit, omdat men overlast had van geluid en door de grote drukte werden soms gewassen op de velden vertrapt. Men kreeg een schadevergoeding hiervoor. In buurtschap “De Witte Dellen” werd uit protest een petitie opgesteld met daarop 14 handtekeningen van gezinnen die daar woonden. De petitie werd door woordvoerster Mevr. Koenen (Witte Dellen 4a) aan de burgemeester van Zeeland overhandigd, omdat die buurtschap daar bij hoorde. Hij verwees ze door naar de provincie, omdat die uiteindelijk over het doorgaan besliste. Er was veel overleg, waarin eerst als resultaat uit kwam, dat er nog 2 jaar races mochten zijn en dat het dan was afgelopen. De provincie berichtte echter in september 1975, dat er dat jaar nog races mochten zijn en dan moest het stoppen.

De races verliepen vlekkeloos, het mindere weer speelde parten en er kwamen iets minder toeschouwers dan een jaar eerder. Die konden in ieder geval wel genieten van een overwinning van Henk van Kessel in de 125cc.

 


Henk van Kessel in zijn intieme museum bij hem thuis achter de Kreidler waarmee hij wereldkampioen werd in de 50cc. Hij kan hier prachtig vertellen over zijn race carrière van 20 jaar.

 

 

Laatste races in 1976  

Aanvankelijk zag het er naar uit dat in 1976 niets georganiseerd kon worden. De wegrace mocht ook niet meer op het circuit De Spie vanwege ‘milieu technische redenen’ volgens Gedeputeerde Staten. MSC Aldendriel had wel al een datum van de Motorsportbond gekregen voor een kampioensrace op 18 juli. Het bestuur ging nogmaals alles in het werk stellen om voor de allerlaatste keer een vergunning van Gedeputeerde Staten te krijgen. Op vrijdag 2 juli stond er een groot stuk in De Gelderlander. Mevr. Koenen uitte daar haar grieven namens de buurt, dat er volgens haar zonder taal of teken, of enige vorm van overleg, toestemming werd gegeven voor nog een race. Wat was het geval: Gedeputeerde Staten hadden aanvankelijk toestemming voor 1976 geweigerd. Op aandrang van de betrokken motorsportbonden vond daarna op 16 juni overleg plaats tussen GS, de burgemeesters van Zeeland en Mill en motorsportvereniging Aldendriel. Conclusie van dat gesprek: De races dat jaar mochten nog doorgaan.  De provincie stuurde een brief naar de buurt waarin ze uiteenzette dat er zwaarwegende motieven waren om van het eerder ingenomen standpunt af te wijken en er daarom toch toestemming werd verleend.

De races gingen door en de landeigenaren aan het circuit werden schadeloos gesteld met extra strobalen. In de 125cc en 250cc klasse was Henk van Kessel de onbedreigde winnaar. In de 350cc bekroonde Boet van Dulmen daar zijn kampioenschap met de 1e plaats. Ongemeen spannend was het bij de 500cc. Daar konden Boet van Dulmen en witte reus Wil Hartog nog kampioen worden. Om beurten kwamen ze aan kop, totdat een achterblijver Boet van Dulmen in de strobalen werkte. Dat kon hij niet meer inhalen en zo werd Wil Hartog kampioen. Dat was de laatste wedstrijd op dit stratencircuit, het einde van vijf jaar racen op De Spie.

MSC Aldendriel ging verder met het organiseren van motorcrosswedstrijden op “De Kuilen”. Het lukte hen om menig jaar een Grand Prix te organiseren. De top van de wereld kwam dan naar dit circuit. Onlangs is de huurovereenkomst niet verlengd en is er een einde gekomen aan motorsportwedstrijden in Langenboom.

(Dank aan Ad Berends – Henk van Kessel – Kees Siroo en Frans Meulepas).

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Spel Zonder Grenzen met o.a. hier Avanche uit Zwitserland in 1974.

 

Hier beneden een foto van de Hondensport van de Politie Honden Vereniging in Mill de P.H.V.

Bronvermelding: Foto dhr. Jan Waarma.

Stichting Aktiviteiten Mill, "S.A.M." genaamd was goed in organiseren en kwam zodoende, op zondag 6 juli 2007, in het "Guiness Book of Records" met de "Picknick" in het Landschapspark aan de Schoolstraat. Notaris mr. Mark Wilhelm telde er 1004, terwijl er eigenlijk maar 650 nodig waren voor het Record, wat voorheen door Rotterdam was gewonnen.

 

Foto´s beneden en boven zijn van dhr. Ed van Alem van de Gelderlander.

Vroeger waren er in Mill vele buurtverenigingen. Hier beneden zijn bijzonderheden over de Kaartclub van Buurtvereniging "Den Oeral", dat in 2012 het 40-jarig bestaan vierde. Hier beneden op de foto zitten enkele bestuursleden: de heren Henk de Man, Cor van de Weem en Jan van Dijk.

 

In 't LAGERHUIS op 30 december 2013 werd tijdens het Jaarlijkse feest van de 50-plussers van de Buurtvereniging "Den Oeral" o.a. een Quizz gehouden door mevr. Sylvia Versaevel over Oud Mill. De Uitslagen van deze Quizz staan in deze Website van Studio Domeinzicht. Hier beneden staan de vragen en ook de antwoorden: 

Katholieke Bond van Ouderen Mill opgericht in 1953.

Binnenkort komt op deze website nieuws over het 60-jarig bestaan van de K.B.O. in 2013.

100 Jaar terug zetelde de Postduiven Vereniging "De Luchtbode" bij Café René Moors aan de Spoorstraat. Daarna, na een onderlinge Vete, splitste de Duivenclub zich en bleef een gedeelte, "P.V. De Zwaluw", bij Café René Moors en P.V. "De Luchtbode" vestigde zich aan de Postduifstraat 6 in Mill. Omdat Café René Moors gesloten is zit de hele Postduiven Vereniging nu aan de Postduifstraat 6 in Mill. Ook regionaal is er een samenwerkingsverband.

Hier beneden dhr. en mevr. Pronk.

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Tentoonstelling PV De Luchtbode PV De Luchtbode is een vereniging van duivenliefhebbers. Al meer dan 100 jaar is deze gevestigd in mill aan de postduifstraat 6, met leden uit omliggende dorpen. Met gemiddeld 20 liefhebbers wordt er in de zomermaanden aan wedstrijden deelgenomen. Vluchten worden vanuit België en Frankrijk georganiseerd. Afstanden variëren van 100 tot 1000 km. Duivensport is er voor jong en oud. Zoals op de foto's is te zien wordt er jaarlijks een tentoonstelling gehouden. Afgelopen zaterdag was deze bij cafe zaal De Kleine Wereld Hebt U vragen of wilt lid worden van deze vereniging stuur dan een berichtje naar:basenangret@hetnet.nl 16.01.2008 Bron: St Hubert.Nu

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Enkele Uitslagen over de jaren ; 2009 / 2010 / 2011 / 2012  ;   Nico Pronk  /  Mill  In 2011/2012: 54 keer 1e prijs in Clubverband PV De Luchtbode, Mill ( 33 leden )  Ook diverse 1e Prijzen in Rayon verband of CC. Uden Samenspel en enkele tekstvermeldingen!!

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Hier beneden dhr. en mevr. Arts met hun gewonnen Bekers. 

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Er is in Mill ook een Vogelvereniging "Klank en Kleur" opgericht in 1953 door o.a. de Heren Meister Claassens, Piet en Ben Linders, Jo Cuppen, Wim van Reijmersdal en Chris Schaap. a.s. 9 november 2013 wordt dhr. Ben Linders gehuldigd voor zijn 60 jarig Lidmaatschap. In de tijd rond 1950 hadden vele leden van de Vogelvereniging een Volière thuis en zo ook bij de heren Piet en Ben Linders aan de Julianastraat.

Hier beneden een Artikel in De Koerier over de Onderscheiding van dhr. Ben Linders, een van de Oprichters van Klank en Kleur, die 60 Jaar lid is in 2015. Het 60 Jarig Jubileum werd groots gevierd in Café-Zaal 't Heike in Mill.

Bronvermelding: Uit In Brabant.

Bronvermelding: Facebook.

Bronvermelding: Facebook.

Hier beneden dhr. Wim van Reijmersdal, een van de oprichters van de Vliegclub de "Red Baron."

Wim van Reijmersdal, Lid van Vogelvereniging "Klank en Kleur" wint al voor het zesde jaar goud op 19 jan 2012.

MILL - Dhr. Wim van Reijmersdal is voor het 6e jaar tot Nederlands Kampioen gekroond tijdens "Vogel 2012". Er waren maar liefst 11774 vogels aanwezig afkomstig uit het gehele land en van een zeer uitgebreide selectie behaalde Wim van Reijmersdal 2 maal goud, 1 maal zilver en 1 maal brons op deze Nederlandse Bondskampioenschappen.
Dhr. Wim van Reijmersdal, lid van vogelvereniging Klank en Kleur uit Mill, pakte Goud met een stam zebravinken Blackface grijs man met 366 punten. En Goud met een enkeling zebravink gezoomd grijs man type Tolsma met 91 punten, het Zilver werd gewonnen met een stel zebravinken Blackface grijs man met 185 punten, en ook behaalde hij Brons met een stel zebravinken grijs man met 185 punten. Deze kweker is al jaren actief lid van de Millse vogelvereniging Klank en Kleur en behaalde al meerdere prijzen.

Dhr. Bexkens met zijn Hobby Kleine Natuurvogels en lid van Vogelvereniging Klank en Kleur. 

Hier beneden de Biljartkampioenen van 2014 van de S.W.O.M. op 14 Februari j.l. in Myllesweerd in Mill. v.l.n.r. De algeheel Kampioen dhr. Frans Jacobs in de A-klasse, en de heren Ton Gerrits B-klasse , Henk van der Zanden C-klasse en Henk de Klein D-Klasse. Er zijn veel Biljartclubs in Mill geweest en bijna elk Café had vroeger een Biljart; nu hebben sommige mensen een biljart thuis.

Hier beneden 2 foto's dd. 10 mei 2011 het 25-jarig bestaansfeest van de Badmintonclub D.I.M.O. ( DInsdag MOrgen ) dat in 1986 is opgericht.

Hier beneden de `Nordic Walking` van DIMO op de Veluwe.

Hier beneden een Groepsfoto van 9 mei 2017 van het "Uitje" van de Dames van D.I.M.O. '86.

Hier beneden enkele foto's van de Kampioenen van de Meiden Turn Groep uit Mill in 2015.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Hier beneden ( artikel in de Koerier 1980 ) poseert dhr. Mies Bisschops voor zijn Wielerbaan en de Wielerclub "Eureka" aan de Vorleweg 33.

Bronvermelding: "Mylle's Erfgoed" van dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden nog wat meer info over de "Velodrome Eureka" aan de Vorleweg in Mill.

Bronvermelding: Gelderlander en B.H.I.C.

Wielerronde aan de Beerseweg langs café Vugts met dhr. Wim Schep.

Brponvermelding: dhr. Toon Willems.

Bronvermelding: "Mylle's Erfgoed" van dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een artikel uit Facebook in 2017 over de Wielerverenigingen uit het Land van Cuijk, waar de wielerclub uit Mill ook toebehoort. Op de Foto o.a. de heren Ad van Katwijk en René Teunesen uit Mill.

Hier beneden interessante info over de wielersport van dhr. Jo van Soest.

 

Copyright Studio Domeinzicht ©