Burgemeesters van Mill e.o. vanaf 1630 tot 2012.

1630 – 1708. Laurens Dircx (vader van Anthonie Verstraeten) schepen en heemraad te Mil.

1674 – 1741. Anthonie Verstraeten president-schepen en schout te Mil ( X Helena Goduwaerts van den Heuvel) (XX Maria de Bruin).

Bronvermelding: dhr. Gerard van Hout, Oud Lid van Myllesheem.

Oorkonde voor Burgemeester(s) Willem Verstraaten. Meer dan 100 jaar aan één stuk, van 1828 tot 1928, waren 3 Burgemeesters Verstraaten, Burgemeester van Mill. Daarvoor, van 1674-1741, was de 1e Willem Verstraaten nog Schout van Mill. "Schoute Willem" genaamd.

Bronvermelding: Hub. Verstraaten.

Vroeger had St. Hubert in 1812 ook nog een Burgemeester en wel dhr. Antoine Verbeeten.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Waarom Gemeente "Mill & Sint Hubert".

Bronvermelding: Boek 110 Jaar Brandweer Mill.

Email van dhr. Henk van de Weem aan dhr. Louis Henst, oud lid van de Heemschut Sint Huybert.

Louis, HALLO,   ...... die VERBEETEN's moeten aan de Voortsestraat gewoond hebben. Voor de voormalig pastoor van DE SMAKT, Pater Cor Verbeeten,  heb ik ooit een parenteel gemaakt. Hij was geboortig van OPLOO, maar zijn familie kwam grotendeels uit Wanroy en St.Hubert. Het Toponiem "BEETEN" ligt trouwens ook in Wanroy.  Pater Cor Verbeeten van de Orde der Carmelieten heeft een mooi boekje over St. Joseph geschreven.
groeten,   h e n k .

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Belangrijk Artikel over het ontstaan van de naam "Verstraeten".

Bronvermelding: Mevr. Annie Klomp-Koop.

Hier beneden de Oorkonde van de Commissaris van de Koningin over het meer dan 100 Jarig Burgemeesterschap van de Familie Verstraaten, van 1828 tot 1928, uitgereikt aan Burgemeester Willem Verstraaten. De Oorkonde hangt bij dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een ere-penning van Baron van Voorst tot Voorst geschonken aan Burgemeester Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Hier beneden de Auto's van Burgemeester Willem Verstraaten van Mill in 1924.

Bronvermelding: B.H.I.C

Bronvermelding: dhr. Willy Sweens van de Heemkundevereniging in Mill "Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Willy Sweens van de Heemkundevereniging in Mill "Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Willy Sweens van de Heemkundevereniging in Mill "Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Willy Sweens van de Heemkundevereniging in Mill "Myllesheem".

Stamboom door Opa Willem Verstraaten zelf geschreven.

 

 

 

Henk van de Weem aan Gerard Lemmens. In jouw akte van Anthonie Verstraaten, substituut-schout (= president schepen !) blijkt opnieuw, dat Wanroy destijds onverbrekelijk een geheel vormde met MILL. Alleen de Ambtman ( in die tijd STEENHUIJS ) was hoger. De schout van Grave, bv. dhr. De Quaij trad somwijlen op als substituut – ambtman. En …….. meende ook in MILL nog heel wat te vertellen te hebben, omdat hij met een Millsche deerne was getrouwd !!!

Dit even als geheugensteuntje, groeten, dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een foto van Burgemeester Willem Verstraaten.

 

Hier beneden de Schilderijen van Meester Johannes van Mierlo van Burgemeester Hermanus Verstraaten met zijn Echtgenote Maria Cornelia Bruisten uit Herpen. De schilderijen hangen bij Hub. Verstraaten junior in Mill.

Bronvermelding: Mevr. Marie Louise Otterspeer-Moors en dhr. Bart Verbruggen.

Hier beneden het schilderij van Maria Cornelia Bruijsten, de echtgenote van Burgemeester Hermanus Verstraaten, geboren in Herpen en geleefd van 1827 tot 1894.

Bronvermelding: Mevr. Marie Louise Otterspeer-Moors en dhr. Bart Verbruggen..

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van Mylle´s Erfgoed.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van Mylle´s Erfgoed.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van Mylle´s Erfgoed.

Burgemeester Willem Verstraaten, als Lid van Provinciale Staten, bij de Opening van het Watergemaal in Grave.

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors.

Burgemeester Hermanus Verstraaten.

 

Huldiging van Burgemeester Willem Verstraaten die 25 jaar lang Burgemeester van Mill was. Bronvermelding: mevr. Janneke Van Gemert-van Eenbergen.

 

 

Bronvermelding: Henk van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors.

Burgemeester Willem Verstraaten met zijn hele gezin bij zijn 30-jarig jubileum.

Hier beneden een foto van een Schilderij van de Dorpsweg ( later de Schoolstraat ).  

Bronvermelding: dhr. Wim en Francien Verstraaten Boxmeer.

Opening van de Willibrordusschool in Wilbertoord door Burgemeester Willem Verstraaten in 1928

Hier beneden bijzonderheden Benoeming van Burgemeester Willem Verstraaten 1898.

 

Hier beneden Burgemeester Willem Verstraaten, die gehuwd was met mevr. "Mechelina Poels" uit Gassel.

   

Krantenartikelen van het Afscheid van Burgemeester Willem Verstraaten op 17 augustus 1933.

Bronvermelding: Henk van de Weem.

  

Feest van het Zilveren lidmaatschap van Burgemeester W.H.J. Verstraaten van de Provinciale Staten van Noord-Brabant in 1932.

Hier beneden de Speech van Burgemeester Willem Verstraaten als dank voor zijn Huldiging.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten en het B.H.I.C.

 

Hier beneden Burgemeester Verstraatenlaan - Schoolstraat.

Huis van Oud-Burgemeester Willem Verstraaten aan de Kerkstraat; nu eigendom van Mevr. van Rossum.

 

Het Huis van de laatste van de 4 Burgemeesters Verstraaten van Mill. Rechts op de foto zit de oud-burgemeester met 2 kleinkindjes. Nu, in 2013, woont er Mevr. van Rossum.

Burgemeester Verstraatenlaan in 1905.

Opa Verstraaten met een Kleinkind in den Brick of Landauer in 1905.

De Verstraatens waren Paardenliefhebbers; hier Burgemeester Opa Willem Verstraaten in 1905. In de oorlog werden ook de Paarden van de Verstraatens door de Duitsers gevorderd. De Staarten van de Paarden werden toen nog gecoupeerd, maar vanaf 2001 was dat verboden.

Hier beneden een Dogkar ( of hondenkar ), met Herman en Hub. Verstraaten, kinderen van Burgemeester Willem Verstraaten.

Hier beneden 2 foto's van De Jacht met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard op den Ossenbroek in Beers.

Hier beneden info over de familie Krieger - Verstraaten in 1819 en familie De Quay. Krieger was de eerste Burgemeester van Mill.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Onderwerp: Per e-mail verzenden: Afbeelding (82).jpg    'KRIEGER 1819 2 scans'  een huwelijksakte van de 1ste burgemeester  (maire)   KRIEGER  van Mill.

hij trouwt hier met een kleindochter van Laurant VERSTRAATEN.  (zoals ook blijkt is de ambtenaar de 2de burgemeester ANTOON VERSTRAATEN).

Typisch zijn die Millsche notabelen als getuigen: Gerardus van Hout, koopman ( boven de winkel in de schoolstraat stond eertijds een jaartal 1797, hij was geboortig van Cuijk ), Magiel van der Burgt, hoedenmaker, Derk Hendriks, peelmeester ( moest de turfverdeling bewaken ), Antoon Moors, winkelier, koster-organist (getrouwd met Margaretha Elemans).

Over Theodoor Arnoldus is nog een boel meer te vertellen ! De bruid was een dochter van Geurt van Cuijk, hoofdmeester. Wijlen haar 1ste man heette Jacob van Walsum, eveneens onderwijzer, wonende op Aldendriel. Van zijn familie heeft Harm Douma/ Henk Essing in Merlet ooit een genealogie opgesteld.

Mooi onderwerp voor de KLenSooS a.s. woensdag !

Hier beneden Burgemeester dhr. Toon van Raaij en de heren Hub. Verstraaten, Jan Verstraaten en zoon Wim Verstraaten.

De Kinderen van Burgemeester Willem Verstraaten 1918: de jongens Herman, Jan, Hub en de meisjes Cor, Joos, Mimi en An.

Willekeurige Brief van Oud-Burgemeester Verstraaten in 1937 aan de Fam. Clevers-Verbruggen in Sint Hubert ter gelegenheid van de promotie van hun Zoon in het leger tot Luitenant.

Hier onder een foto van het Huwelijk van mevr. Cor Verstraaten met dhr. Toon van Raaij uit Gassel. ( later Burgemeester van Beers.)

Hier beneden de Installatie van dhr. Toon van Raaij als Burgemeester Van Beers en Linden in 1937.

Huwelijksfoto van huisarts drs. Herman Verstraaten ( zoon van Burgemeester Verstraaten ) en Mevr. Bets van Putten voor Kasteel Aldendriel.

Hub.Verstraaten junior kreeg wel een benoeming als Burgemeester van Nistelrode, maar hij weigerde die benoeming, omdat hij per se het burgemeestersambt van zijn vader in Mill wilde overnemen. De daarna benoemde Burgemeester van Mill, Jonkheer van Nispen tot Sevenaer, was familie van de toenmalige commissaris van de Koningin, A. Rijckevorsel !

Bronvermelding dhr. Henk van de Weem van Mylles Erfgoed.

Hier beneden een artikel over de inhuldiging van Burgemeester Van Nispen tot Sevenaer.

Bronvermelding: dhr. Jo van Soest.

Hier beneden bijzonderheden over nog enkele Burgemeesters van St. Anthonis. 

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

 

Burgemeester Van Nispen tot Sevenaer met daarnaast dhr. A.W. van Hout, de Loco-burgemeester bij de Officiele Bomenplantdag.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Burgemeester Jonkheer van Nispen tot Sevenaer.

Burgemeester Dhr. Harry Hofmans.

Burgemeester Dhr. Harry Hofmans.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Burgemeester dhr. Mathijs van Berckel.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van Mylle´s Erfgoed.

Burgemeester dhr. J. Daandels.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van Mylle´s Erfgoed.

Burgemeester dhr. A. Hoogenbosch met de wethouders dhr. M. Kremers en dhr. Th. de Vet. 

Burgemeester dhr. Hoogenbosch boven tijdens de Opening van de H.I.L.B.O. de Handel Industrie en Landbouw Tentoonstelling in Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van Mylle´s Erfgoed.

Burgemeesters en secretarissen vanaf 1800.

Bronvermelding: Boek Deel 2 van Gerard van Hout.

Bronvermelding: www.resourcessgd.kb.nl

Bronvermelding: www.geni.com/projects/burgemeesters in noord Brabant.

Bronvermelding: Boek Deel 2 van Gerard van Hout.

Woonhuis 't Hof van Burgemeester van Nispen tot Sevenaer 1953.

Burgemeester Daandels met ambtsketen.

Foto:Ed van Alem.

In 2006 waren er in Mill 3 Burgemeesters in één jaar:

Burgemeester Frank van Beers,  a.i. Burgemeester Jan de Groot en a.i. Burgemeester Ligtvoet.

 

 

Bronvermelding: B.H.I.C.  www.bhic.grave.nl

Burgemeesters van Mill en Sint Hubert, 1810-nu

Veel mensen denken dat de burgemeester aan het hoofd staat van een gemeente (de burgervader!). En vóór 1851 was dat ook zo. In dat jaar werd de gemeentewet van Thorbecke van kracht. Sindsdien is de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente. De burgemeester is wel nog verantwoordelijk voor de openbare orde en tevens voorzitter van de gemeenteraad. Samen vormen die twee het gemeentebestuur.

De functie van burgemeester is ingesteld na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810. Tot 1813 heette de burgemeester dan ook op zijn Frans maire, van 1813 tot 1820 droeg hij de (oude) titel schout.

Mill en Sint Hubert hebben vanaf 1810 tot op heden dertien burgemeesters gehad:

T.A. Krieger

1810-1819

       

A. Verstraaten

1820-1821

   

H. de Quaij

1821-1828

   

 

 

   

W. Verstraaten

1828-1851

 

 

 

 

   

H. Verstraaten

1852-1898

 

 

       

W.J.H. Verstraaten

1898-1933

 

 

       

C.H.J.I.M. van Nispen tot Sevenaer

1933-1958

 

 

       

G.H.M. Hofmans

1958-1972

 

 

       

M.G.M. van Berckel

1972-1981

 

 

       

A.H.P. Hogenbosch

1982-1992

 

 

       

J.G.M. Daandels

1992-2000

 

 

       

F.H.J.M. van Beers

2000-2006

 

 

       

J.Th.C.M. Verheijen

2006-nu

 

 

Per 1 november 2012 verlaat Burgemeester Mr. Hans Verheijen Mill en wordt dan de nieuwe Burgemeester van Wijchen.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem, Wijchen.

Kijk voor meer informatie over onze Burgemeester op de Weblog van mr. J.Th.C.M. Hans Verheijen: www.hansverheijen.nl  


Hans Verheijen Weblog

 

Burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert

Hans Verheijen Weblog RSS Feed

 

 

Hier beneden de Foto van de nieuwe a.i. Burgemeester van Mill, dhr. Fons Tans.

Hier beneden een Krantenartikel over "Bellen met de Burgemeester" met daarin o.a. een interview van de Burgemeester Dhr. Fons Tans door de L.O.M. en prijsuitreikingen door dhr. Fons Tans Burgemeester van Mill aan verschillende Millenaren die gehuldigd werden voor hun prestaties.

Voordracht van de Nieuwe Burgemeester van Mill dhr. Ing. Antoine Walraven per 8 april 2013 en in functie in Juli 2013.

Dhr. Paul Moors, een bekende Millenaar, die zijn bekendheid kreeg door zijn kritiek in vele krantenartikelen over de Politiek in Mill, had zich reeds lang Kandidaat gesteld als Waarnemend Burgemeester van Mill c.a. In die tijd had Mill al 3 Burgemeesters in één  Jaar gehad.

Hier beneden een Briefwisselling van dhr. Paul Moors met de toenmalige Commissaris van de Koningin Mevr. Hanja May-Weggen.

 

Dhr. Paul Moors heeft zelf een boek over de Politiek van Mill geschreven. In dit boek staan bijna alle Krantenartikelen die dhr. Paul Moors in vele Kranten heeft geplaatst en vooral in de Koerier, waar Zijn Kritiek op de "Millse Politiek" niet meer geaccepteerd werd en hij alleen in andere kranten zijn visie op de Millse Gemeenteraad mocht publiceren !!!

Dhr. Paul Kuipers uit Mill vraagt de Burgemeester van Geertruidenberg, mevr. Willemijn van Hees, op 1 Juli 2016, tijdens een raadsvergadering ten Huwelijk.
Bronvermelding: De Neije Krant van www.Inmill.nl

Copyright Studio Domeinzicht ©