R.K. Kerkhoven in Mill en Het Grieks-Orthodox Kerkhof aan de Wanroijseweg.

Het Profeet ELIAS klooster van de Grieks-Russische Orthodoxe Kerk in Sint Hubert is, sinds jaren, gevestigd  in het oude huis van dhr. Bertje Veldpaus ( vroeger de voorzitter van de K.A.B. ). Archimandriet Vader Pachom heeft in 1972 het Klooster opgestart. In 2014 is Vader Boris de Geestelijk Leider van het Klooster. Voor meer bijzonderheden zie op de Website van het Profeet Eliasklooster www.eliasklooster.nl

Hier beneden het Oude Kerkhof aan de Hoogstraat.

Bronvermelding: B.H.I.C. en dhr. Rien Wols

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Benedenstaande foto's zijn van de begrafenis van Burgemeester Willem Verstraaten.

Vroeger liepen de Mannen gescheiden van de Vrouwen bij de Begrafenis, net als in de Katholieke Kerk de Vrouwen apart zaten van de Mannen.

Hier beneden een Begrafenisstoet aan de Karstraat.

Kerkhof aan de Hoogstraat met Oorlogsgevallenen.

Bronvermelding: dhr. Mies Rovers.

Bronvermelding: dhr. Mies Rovers.

Hier beneden op het oude Kerkhof in Mill een foto van Mej. Rovers.

Bronvermelding: dhr. Mies Rovers.

Bronvermelding: Verzetsmuzeum, Overloon.

Bronvermelding: Verzetsmuzeum, Overloon.

Heel Mill was in diepe rouw bij de begrafenis van dhr. Willie Keijzers, die in 1954, na een ongeluk op de Willem de Zwijger Kazerne in Wezep, als dienstplichtig soldaat in militaire dienst was overleden. Hij werd daarom ook o.a. door zijn dienstmaten met militaire eer op 't Millse Kerkhof begraven.

Bronvermelding: Broer van Thiel.

Bronvermelding: Broer van Thiel.

Bronvermelding: Broer van Thiel.

 

 Bronvermelding: Broer van Thiel.

  

Ook hier liepen de Mannen apart van de Vrouwen net zoals ze ook in de Kerk zaten.

Bronvermelding: Broer van Thiel.

 Bronvermelding: Broer van Thiel.

 

Hier beneden een Ansicht van de WillemsKazerne in Gorinchem waar Willie Keijzers voor zijn nummer opkwam. Daaronder de achterzijde van deze Ansicht of briefkaart die Willie naar huis stuurde toen hij, zoals elke dienstplichtig militair, het eerste weekeinde in de Kazerne moest blijven.Volgens zijn dienstnummer op de briefkaart was Willie op 29-05-1934 geboren en was dus pas 19 jaar toen hij overleed.

Bronvermelding: Broer van Thiel.

Bronvermelding: Broer van Thiel.

 Kerkhof Hoogstraat met het Huis van de familie Spanjers op de achtergrond.

 

14 Mei 1945 Sergeant H.J. Sips.

 

10 Mei 1940 Overste Blokland uit Overschie.

  

10 Mei 1940 Overste Blokland uit Overschie.

De Overledenen in Mill van 1944 tot en met 1950.

 

Beneden aan de pagina staan alle Gedenkstenen van de Millse overledenen van voor 1900 tot en met 1963.

 

Officiële Plaatsing Smeedijzeren Poort door het Hobbycentrum op 13 augustus 2012.

 

Officiële Plaatsing Smeedijzeren Poort door het Hobbycentrum op 13 augustus 2012.

Geheel rechts Pastoor A. van der Meijden.

 

Hier beneden de verkoop van Nieuwe Postzegels vanaf juni 2016 om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van de Nieuwe Kapel de "ACACIAHOF" 

Hier beneden alle gedenkstenen van de Millse Overledenen van voor 1900 tot en met 1963 van het Oude Kerkhof aan de Hoogstraat in 2015.

Vroeger op het oude kerkhof stond er een Graftombe van de Burgemeesters Verstraaten en hun familie.

Hier beneden het prachtige resultaat van de ACACIAHOF in 2019.

Hier beneden een gedeelte van het Millse Kerkhof aan de Wanroijseweg in 2015.

Bronvermelding: inMill.nl

Hier beneden de Calvarieberg met Christus aan het Kruis op het Millse Kerkhof aan de Wanroijseweg in 2013.

Oude Gedenkstenen van Burgemeester Hermanus Verstraaten  op het nieuwe Kerkhof aan de Wanroijseweg.

 

Hier beneden mevr. Verstraaten-Weelen.

Hier beneden het Grieks Orthodox Kerkhof van Het "Profeet Elias Klooster" in Sint Hubert met het graf van Vader Pachom. Dit is een apart gedeelte van het Kerkhof dat is ingeruimd voor de Grieks Orthodoxe gelovigen.

 

Hier beneden enkele Iconen uit het Russisch Orthodoxe Geloof van Archimandriet Vader Pachom van Neerven.

Hier beneden enkele IKONEN van Liesbeth Smulders.

 

Nu, in 2014 is de Begraafplaats gevestigd aan de Wanroijseweg in Mill.

Hier beneden enkele bijzondere Grafzerken van bekende Millse Mensen. Veel bijzondere mensen kwamen in Mill in het Zorgcentrum Paus Johanneshove waar Zuster Oda Smits de Moeder-Overste en het Hoofd was van de zusters Franciscanessen in Mill. Ook b.v. de bekende kunstschilder dhr. Cees Baard, Mevr. Beel, de vrouw van Minister President Beel kwamen o.a. door Moeder-Overste Zuster Oda Smits in Mill.

Hier beneden de begraafplaats van dhr. Gielliam Wouters, de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en begraven in Mill. Hij kwam in Paus Johanneshoven in Mill omdat een zus van hem, de eerwaarde Zuster Cornelia Wouters, aldaar een Kloosterzuster was.

Hier beneden de begraafplaats van Mevr. Eugenia Wouters-Wegman, de vrouw van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en begraven in Mill.

Deze grafsteen is het enige van de Graftombe van de Burgemeestersfamilie Wilhelmus Verstraaten wat nog overgebleven is na de overbrenging van het Oude Kerkhof naar het nieuwe Kerkhof aan de Wanroijseweg.

Hier beneden de bekende Millse Notaris Mr. Cornelis Steijlen.

Hier beneden de bekende Millse Huisarts Drs. Henricus Arntz.

Hier beneden de bekende Millse ondernemer dhr.Frans Thijssen. 

Hier beneden de bekende Millse Ondernemer dhr. Piet de Vet, vader van Wethouder dhr. Theo de Vet.

Hier beneden de bekende Millse Ondernemer dhr. Jacob Moors.

Hier beneden de bekende Millse Ondernemer dhr. Martien van Lieshout.

Hier beneden de bekende Millse Ondernemer dhr. Janus Henst.

Hier beneden de bekende Millse Ondernemer dhr. Willem van den Oetelaar.

Hier beneden de bekende Millse Bankier, dhr. Jan Moors, kassier van de Boerenleenbank.

Hier beneden de bekende Millse Ondernemer dhr. Harrie van Hout, een vennoot van de Millse Klompen- en Houtfabriek.

Hier beneden de zoon van dhr. Rolf Hogenbosch, zoon van een bekende Millse Burgemeester.

Hier beneden een bekende Millenaar Wilhelmus van Vorst.

Hier beneden een bekende Millse Bakker dhr. Pierre Pijpers.

Hier beneden een bekende Millse Ondernemer in de Houtbouw dhr. Evert Jan Vermeulen.

Hier beneden 2 convocaties van Oud Millenaar Professor en Priester Christiaan Van Nispen tot Sevenaer op 12 Mei 2016.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Goeienavond  PAULUS, in het archief van de Willibrord-parochie berust een doop/doodboek (1801/1865?), waarvan hier de eerste bladzijde. Recentelijk zal dit op monumentendag 2016 bij de stukken in de kerk gelegen hebben,  (denk-ik) ? Is het moeilijk om een pagina overlijden 1824 naar mij te scannen (johannes hermanussen van de weem, IN PALUDE INVENTUS enz.) ik hoor wel, groeten, h e n k.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Copyright Studio Domeinzicht.