Bronvermelding: Website van de Gemeente Mill en St. Hubert in 2012. Voor meer bijzonderheden zie onder aan deze Pagina. 

Hier beneden info over De Gemeente Mill en de Gemeente St. Hubert in de Franse Tijd.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden bijzonderheden over Het Wapen van de Gemeente Mil in 1816.

Waarom Gemeente "Mill & Sint Hubert".

Bronvermelding: Boek 110 Jaar Brandweer Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

"Ook dit vond ik in het regioboek LAND VAN CUIJK, Beste Heer Louis Henst", schrijft dhr. Henk van de Weem. "Niet alleen een Burgemeester Antoine Verbeten". "Waar zou dat RAADHUIS dan gestaan hebben in St. Hubert"?; misschien wel RECHTS naast de smederij van Verbruggen, waar later een rijke veehandelaar introk !!!!

Hier beneden een LAKzegel van het Gemeentebestuur van Sint Hubert anno 1780.

Hier onder staat ook een liedje, in rijmvorm, van het Sint-Barbara Gilde van St. Hubert in 1780.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem en het Regioboek Heemkunde Land van Cuijk.

Gemeentehuis, Raadhuis of Stadhuis van Mill in 1910. 

In dit "Raadhuis" werd er vergaderd in het Logement bij de Burgemeesters Willem en Herman Verstraaten aan de Schoolstraat, waar ook Brouwerij De Zwaan, een Logement en een Boerderij was gevestigd. In dit benedenstaande Pand werden de eerste raadsvergaderingen gehouden van het Dorp Mill. 

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors.

Hier beneden Burgemeester Willem Verstraaten en familie voor hun huis.

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors

Hier onder Burgemeester Willem Verstraaten met zijn vrouw en dochter Mimi en zoon Hub. met de dorpspastoor.

Voor 1881 waren de dorpen Mil en Wanroij één Gemeente.

Voor meer bijzonderheden over Wanroij zie benedenstaande Website van Wanrode's Heem.

Bronvermelding: Uit Het Boek "Het Boerenleven in Wanroij van het Wanrodesheem.

Hier beneden dhr. Wim Hendriks was vroeger de zoon van Burgemeester Hendriks in Wanroij. Vroeger hadden ze net als in Mill een Logement "  't Fortuun", een Boerderij en het Burgemeestershuis. ( Alleen in Mill hadden de "Verstraatens" er nog een Brouwerij bij. In Wanroij had de fam. Reijnen de "St. Joris Brouwerij". Kijk voor meer bijzonderheden op de Pagina "Brouwerij De Zwaan."

Bronvermelding:  de Koerier.

 Bronvermelding:  de Koerier.

Hier beneden dhr. Wim Hendriks op 22 mei 2015 als oudste inwoner van Nederland.

 Bronvermelding dhr. Henk van de Weem.

Het Pand hier beneden was rond 1955 De Burgemeesterswoning van Wanroij van Burgemeester Smulders.

Voor meer bijzonderheden over het Oude Wanroij kijk op www.heemkunde.wanroij.nu

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors

Foto: P.G. Rinket, Mill.

Het Pand met Rooie dak achteraan het Gemeentehuis was, voordat de Katholieke school kwam, de Openbare Lagere School en het Oude Patronaat. Links voor het pand stond een prachtige oude Dorpspomp. De Ansicht van het Raadhuis beneden was van ongeveer 1880.

De Jonge Wacht ging uit van de parochie, Kapelaan van Roessel (?);  is later de verkennerij geworden.

Deze foto is ofwel van voor de oorlog of bij de opheffing in 1942, ik heb 2 opties, Elly Reijnen (90j), Piet van de Weem in Bladel (88j) ? Bijzonderheid: Han Elbers uit Cuijk was een van de leiders van de Jonge Wacht, hij opzichterde het werk aan het defentiekanaal en werd later architect in coverband met Toon Elders. Bureau Elders & Elbers.Was getrouwd met Door van Hoof (boter)  in Mill. groeten, tot zo, h e n k

Hier beneden een foto uit 1948 van Dhr. Hub. Verstraaten en zijn eerste drie zonen, Wim, Jan en Hub. achter het Oude Patronaat van het Oude Gemeentehuis met links het P.N.E.M. Huuske of TransformatorHuuske ) met de Bordjes `Gevaarlijke Hoogspanningskabels` en rechts de Oude Openbare School waar toen de Kajotters in gehuisvest waren. ( Dhr. Sjef van Reijmersdal weer bedankt ).

Hier beneden een Krantenartikel uit De ECHO in 1942, waarin Burgemeester Verstraaten vertelt over bijzonderheden in Mill, o.a. over het ontstaan van de Scholen, de Kerken enz.

Hier beneden is het Gemeente-Wapen van de Gemeente Mill.c.a.

Bronvermelding: B.H.I.C.

De Hoge Raad van Adel verleende op 20 februari 1816 aan Mill het volgende gemeentewapen: “Zijnde van lazuur beladen met Sint Willibrordus van goud”. De keuze voor Sint Willibrordus lag voor de hand: Willibrord is de beschermheilige van Mill. De schepenen gebruikten vóór de Franse Tijd de schutspatroon ook al op hun zegel: het ‘nieuwe’ gemeentewapen was gelijk aan het schependomszegel dat rond 1800 werd gesneden. Op een ouder schepenzegel staat Willibrordus ook afgebeeld, maar dan met een boek in zijn rechterhand en naast hem een schildje, waarop een vogel zit.

Hier beneden de Heraldiek en het Gemeente-Wapen van de Gemeente Mill c.a.

Bronvermelding: Nederlandse Gemeente Wapen. www.ngw.nl

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  :
Toevoegingen : 1942 Escharen (ged)

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met St.Willebrordus van goud."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is identiek aan het schependomszegel van Mill. Het zegel is rond 1800 gesneden. Daarvoor is nog een ouder zegel bekend, waarop St. Willibrordus met in zijn rechterhand een boek en naast hem een schildje, waarop een vogel. De oorsprong van dat schild is niet bekend.

Van St. Hubert is een 17e eeuws zegel bekend waarop St. Hubertus met in zijn hand een kromstaf. Het randschrift vermeldt echter St. Adalbertus. De kerk was echter gewijd aan St. Hubertus. Dit zegel werd eveneens rond 1800 vernieuwd.

Volgens Sierksma voerde de gemeente het wapen met een vijfbladerige kroon en 2 schildhoudende leeuwen.

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
" Gedeeld : I in goud twee dwarsbalken van keel, zoomsgewijze vergezeld van acht merletten van hetzelfde, staande drie, twee en drie; II doorsneden: a. in keel een kruis van zilver; b. in zilver een jachthoorn van keel, geopend, gemond en beslagen van goud en gesnoerd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

In het ontwerp is het rechterdeel het wapen van Cuijk. Beide dorpen maakten deel uit van het land van Cuijk. In het linkerdeel zijn de symbolen van de beide parochieheiligen opgenomen: het kruis van de H. Willibrordus en de jachthoorn voor de H. Hubertus. De kleuren zijn de kleuren van Cuijk.

Door opheffing van de gemeente is het wapen nooit gewijzigd.

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Brekel, 1992

Stadhuis in 1905. Uitgave Ansichten van dhr. P.G. Rinket uit Mill.

Gemeentehuis Mill zonder URINOIR.

Bronvermelding: Dhr. Ben Linders, Kunst-Schilder Mill.

 

Links het Gemeentehuis met Tralies voor de Cellen van de Gevangenis en rechts de Kerk van Sint Willibrordus in 1935. Vroeger werden misdadigers eerst onder de Pui van het Gemeentehuis, in de Petoet, opgesloten.

Geheel Rechts op de foto beneden de achterkant van het huis van dhr. Tjeu van Reymersdal.

 Gemeentehuis met rechts de Slagerij van de familie Willems in 1950.

De zijkant van het Stadhuis aan de Oranjeboomstraat met de prachtige Dorpspomp en de Ooievaar ter gelegenheid van de Geboorte van Prinses Beatrix.  .

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Hier beneden het Officiële planten van de "Oranje"Boom voor de Oranjeboomstraat met de lagere schooljeugd ter gelegenheid van de Geboorte van Prinses Beatrix.  

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Oorkonde van de Plaatsing van de Koninklijke Boom door de Millse schooljeugd 12 april 1947 m.b.t. de geboorte van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margiet Francisca Prinses van Oranje Nassau en Prinses van Lippe Biesterfeld op 19 januari 1943 aan de Oranjeboomstraat.

 

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Bronvermelding; Dhr. Henk van de Weem van Mylles´s Erfgoed.

Vroeger had je Schepenen i.p.v. Raadsleden; hier beneden is een Schepenprotocol van Burgemeester Anthonij Van Straten uit Wanroij afgebeeld in 1717.

Herdenkingsbord van o.a. het Oude Gemeentehuis Mill. Dit bord ligt bij Myllesheem in Myllesweerd.

 

Het prachtige oude Gemeentehuis in 1940 met rechts het Pishuuske of Urinoir. ( Van een bekend Raadslid mocht het Urinoir niet spelen, rond 1960, tijdens de Hoogmis ). Tegen de voorkant van het Urinoir hingen borden met o.a Aankondigingen en het Dorpsnieuws er op.

Bronvermelding: dhr. Martin Haring jr.

Bezoek Sinterklaas op de Pui van het Raadhuis in Mill 1955 bij Burgemeester Harrie Hofmans.

Oud Adressenboek rond 1900 van de Gemeente Mill en St.Hubert toen Mill nog Géén Straatnamen had.

Op 9 augustus 1979 kocht de Gemeente Mill c.a. van de hele fam. Verstraaten een stuk grond dat in de Burgemeester Verstraatenlaan lag en dat tot 1979 toe nog Eigendom was van de Familie Verstraaten. De Verstraatens hadden aan de Zusters Franciscanessen de Grond gegeven voor de bouw van het Nonnenklooster aan de Burgemeester Verstraatenlaan. Zie hieronder een van de Volmachten aan Christine Verstraaten-Coenen, de echtgenote van Hub. Verstraaten. 

Oude Gemeentehuis met de Oude Electriciteitsmasten aangelegd door de Firma van Tienen uit Mill.

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Hier beneden is het Millse Centrum nog niet geasphalteerd, maar wel helemaal groen en begroeid met bomen.

Hier beneden een Ansicht van het Gemeentehuis in 1940.

Hier beneden in 1967 het eerste Adresboek met Straatnamen van de Gemeente Mill c.a.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Zaak van dhr. Tjeu van Reijmersdal rechts achter het Gemeentehuis. Direct rechts tegen het Gemeente is nog net het Urinoir te zien.

Deze Oude Kapel ( de oude Kerk ) is tegenwoordig de meest gebruikte Trouwkapel van de Gemeente Mill !!!

Hier beneden een foto van de "KAPELHOF", de Villa van de fam. Van Alebeek. De Kapelhof lag naast de Oude Kapel met het oude Kerkhof. 


Hier beneden een Proefschrift uit 1974 van de Gemeente Mill van dr. ir. J. de Groot over de Politiek in Mill: "Een Poel des Verderfs".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Hier beneden een Foto van de IJSBAAN op de huidige parkeerplaats op de plaats van het Nonnenklooster aan de Burgemeester Verstraatenlaan in 1976.

Bronvermelding: Dhr. Hub. Verstraaten.

Gemeentegids 1975 van Burgemeester van Berckel met daarop het prachtige nieuwe vierkante Gemeentehuis. 

Hier beneden een email over een gesprek met Wethouder Erik van Daal over de plaatsing van een Gevel-Steen i.v.m. het Nieuwe Gemeentehuis.

 

Hier beneden een krantenartikel in de Gelderlander over Het Afscheid van Leden van de Millse Gemeenteraad, waaronder mevr. Marietje Kremers en 6 collega-raadsleden in een uitzending van de Lokale Omroep Mill de L.O.M.

Verkiezingen met hieronder: "Lijst De Vet" met dhr. Jan Duffheus, dhr. Theo de Vet en mevr. Marietje Kremers.

Hier beneden de wethouders Theo de Vet en Tien Kremers en dhr. Hay van Tienen en Burgemeester Ab Hoogenbosch.

Bronvermelding: dhr. Jaak Willems.

Hier beneden Landgoed "De Princepeel".

Hier beneden de Huishoudster van de Princepeel, Mevr. Johanna Speeman. 17-01-1895 tot 26-02-1975. 

Voor meer bijzonderheden over Landgoed "De Princepeel" zie de Pagina "Princepeel" van deze Website.

Hier beneden De Waterlopen van de Gemeente Mill van o.a. dhr. Hoeijmakers en dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

 

Bronvermelding: het B.H.I.C.

Hier beneden de Gemeentewerf van Mill aan de Langenboomseweg.

Zoals beneden omschreven was het "Plan voor het nieuwe Centrum van Mill in 1988" een afstudeerproject voor architect dhr. Peter van de Weem; misschien was het plan van Peter van de Weem beter geweest om Marienweerd en de Concertzaal uit te breiden en zo Cultureel erfgoed te bewaren en miljoenen te besparen.

Hier beneden een foto van de Afbraak van het Centrum in Mill aan de BurgemeesterVerstraatenlaan in 2015.

Bronvermelding: Gemeentegids Mill in 1975.

Benedenstaande foto is van de Wederopbouw van Mill door Architect Dr. Ir. Ringers, Hoofd van het Departement van Wederopbouw in Den Haag in 1941. Naar hem is ook de Ringersstraat genoemd. Bronvermelding: Henk van de Weem.

 

Hier beneden de Oorkonde van de Wederopbouw voor Ir. Ringers na de Oorlog.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Afbraak van het mooie oude Raadhuis en bouw van het nieuwe gemeentehuis. Oude en Nieuwe Gemeentehuis naast elkaar in 1964.

Hier beneden een luchtfoto van het Oude en Nieuwe Gemeentehuis nog naast elkaar in 1968.

Op de achtergrond het Millse Raadhuis in 1964.

Hier beneden: de dames Marieke, Beatrix en Mechelien Verstraaten. 

Op de achtergrond het Millse Raadhuis in 1964.

Hier beneden: Dhr. Tinie Verstraaten.

Hier beneden een van de vele krantenartikelen over de sloop van het prachtige Oude Millse Gemeentehuis in 1969. Dit keer een verhaal van het BHIC.nl. Van Toen Tot Later.

Bronvermelding: Weekend-krant van Maasland.

Hier beneden weer een artikel over de afbraak van Cultuurhistorische Panden in Mill.

Hier beneden enige informatie over de uitbreidingsplannen van de Gemeente Mill c.a. i.v.m. Het Bungalowpark anno 1974.

Het Nieuwe Gemeentehuis van Mill met daarop het nieuwe Klokkenspel in 1972.

Een van de Concerten die werden gehouden in het Gemeentehuis van Mill door de Culturele Kring van Mill.

Hier beneden bijzonderheden over de Oprichting van de Nieuwe SPORTRAAD  in 1979 in Grand Café Zaal De Stoof van dhr. Jan van der Steijn in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Eind 2011 was het nieuwe SCC "Myllesweerd" bijna gereed voor gebruik: zie beneden de toekomst.

Luchtfoto SCC Myllesweerd van dhr. Tien van Tienen vanaf de Kerktoren genomen.

Mill Concept Centrumplan ANNO 1920 !

Schettering BRO Masterplan Mill 2010.

Dhr. Robèr van den Tillaart had plannen om het Centrum van Mill te verplaatsen naar Mill West, maar werd niet ondersteund door de Gemeenteraad. Met dit Plan had de gemeente Mill zich vele "Milljoenen" kunnen besparen. !!! Afijn, in 2014 gaat de Brede School naar Mill WEST.

Hier beneden een foto van het nieuwe Culturele Centrum Myllesweerd van dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding; Website www.MyllesErfgoed.nl van dhr. Henk van de Weem

Hier beneden het nieuwe Culturele Centrum "Myllesweerd" van de Gemeente Mill op 14 April 2012.

Bronvermelding foto: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden het verantwoordelijke Gemeentebestuur.

De Jeugdgemeenteraad is begonnen in 1996.

Hier beneden de Jeugdgemeenteraad van Mill van 2005 tot 2006.

 • Jauke van den Heuvel ('t Stekske)

 • Ceel Pierik ('t Stekske)

 • Stijn van Venrooij (de Straethof)

 • Imke Bens (de Straethof)

 • Sjors Dollevoet (de Leeuwerik)

 • Susan Verstraaten (de Leeuwerik)

 • Peter Selten (de Klimop)

 • Sharon van Tienen (de Klimop)

 • Claudia Kremers (de Kameleon)

 • Lotte Jansen (de Kameleon)

 • Freek Vermeulen (de Schare)

 • Denise Verlinden (de Schare )

 • Bronvermelding: Website Jeugdgemeenteraad Mill.

 • www.mill-sinthubert.nl

Burgemeester mr. Hans Verheyen aan de microfoon met zijn Openingsspeech.

 

Bronvermelding: De Koerier en inmill.nl

Gemeente Mill is in 2013 - 2014 ( de op 1 na ) Duurste Gemeente van Nederland.

b.v. Elk jaar staat er dezelfde "Volzin" in de "Media" van Mill wat de Onroerend Zaakbelasting van Mill betreft:

"We verhogen dit jaar de WOZ niet met "Zoveel", maar "Zoveel". ( maar we verhogen toch met een hoger percentage dan andere gemeentes; zeker als als de J.S.F.'s op Volkel vernieuw worden met nieuwe Kernkoppen dan zijn de panden in Mill nog steeds méér waard dan in andere Gemeentes ! ). Bronvermelding: Nieuws www.uitMill.nl

Volgens benedenstaande Kadernota van de Gemeente Mill en St. Hubert is Mill in 2016 wéér de Duurste Gemeente Van Nederland. De Stijging van de O.Z.B. in Mill is 2,7 % i.p.v. 1,3 %  landelijk. ( Volgens de T.V. bij MAX op 11  december 2015.) 

  

Nieuwjaarsontmoeting van 2013.

Het gemeentebestuur van Mill en Sint Hubert nodigt alle inwoners van harte uit voor

de Nieuwjaarsontmoeting. Deze wordt gehouden op donderdag 2 januari 2014 van 19.00 uur tot 21.00 uur in Cultureel Centrum Myllesweerd. Het gemeentebestuur hoopt opnieuw veel inwoners, ondernemers en afgevaardigden van verenigingen en instellingen te verwelkomen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze Nieuwjaarsontmoeting te bezoeken dan wensen wij u via deze weg alle goeds toe voor het nieuwe jaar.

Gemeentebestuur van Mill en Sint Hubert,

de gemeentesecretaris, de griffier, de burgemeester,

Drs. H.J.H. de Bekker S. de Best-Boere Ing. A.A.M.J. Walraven

 

Hier beneden een melding van het Centraal Bureau van de Statistiek dat er in de Gemeente Mill & St. Hubert in 2016 ongeveer 80 Milljonairs wonen.

Copyright Studio Domeinzicht ©