Heemschut "Sint Huybert" in Sint Hubert.

Hier beneden het Vaandel van de Heemkundevereniging van Sint Hubert.

Hier beneden een scan van het Zilveren Priesterfeest van Pastoor W. Brekelmans op 2 juni 1948.  Bronvermelding: Website PRICK.com

Hier beneden een Email van dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem" over de Scheiding van de Parochie Sint Huybert van de Parochie Mill met de Notariele Akte met de namen van de St. Hubertse mensen die bij de Parochie Sint Hubert hoorden...

Ik weet niet of HEEMSCHUT van St. Hubert of pastoor Bogers van het "Hanengekraai" van deze akte ooit gevonden heeft, maar men beweert dat dit stuk de parochie scheidde van Mill, omdat die van St. Hubert van De Heilige Hubertus en Heilige Barbara zelf wel een pastoor konden onderhouden ! Ik kreeg dit verhaal via mijn zoon Peer van de Weem en van zijn vriend dhr. Jos van Reen, die geregeld met ons meedenkt. Jongens, 219 jaar geleden, zo net voor KERSTMIS, nou pas hier aangekomen. Die PIETER VERSTRAATEN, die o.a. hier genoemd wordt is een kleinzoon van Anthonie via Adriaen Verstraaten uit zijn 2de huwelijk met Helena Goduwaerts van den Heuvel.  Zij moeten gewoond hebben op de boerderij De Voorst (momenteel eig. Van den Hark) in St. Hubert. Ik zou wel eens willen weten hoeveel namen na die rumoerige Franse tijd later zijn gewijzigd.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem" en zijn zoon, ook architect, dhr. Peer van de Weem junior en zijn vriend dhr. Jos van Reen.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem" en zijn zoon, ook architect, dhr. Peer van de Weem junior en zijn vriend dhr. Jos van Reen.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem" en zijn zoon, ook architect, dhr. Peer van de Weem junior en zijn vriend dhr. Jos van Reen.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem" en zijn zoon, ook architect, dhr. Peer van de Weem junior en zijn vriend dhr. Jos van Reen.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem" en zijn zoon, ook architect, dhr. Peer van de Weem junior en zijn vriend dhr. Jos van Reen.


Hier beneden een emailwisseling over de familie Van den Hark of van den Horck.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem ofwel "Mylle's Erfgoed".

Dag JAN, ....hier beneden een akte uit de Fransetijd, waarbij het lijkt alsof de Van den Hark's, in de voorafgaande periode VAN DEN HORCK hebben geheten.
 Het is nl. zo, dat een Familie van den Horck in Mill inderdaad heeft bestaan.
Halfweg 19de eeuw kocht zij het huis van de pastoor, dat later is verorven
aan D'n Paddenhoolsche Hannes, Johannes van den HOF. Dhr. Koos van den Hof werd later eigenaar van de oude pastorie nadien genoemd D'n HOF TEN HOVE. Ook in Oploo waren de Van den Horck's enige tijd eigenaar van D'n Beekensteijn.
De SCAN hier beneden, met handtekeningen, zie je dat er al sprake is van
HARK . groeten, H e n k van de Weem.

Hier beneden een Aanbesteding van de Bouw van Verbruggen in St. Hubert in 1933.

Bronvermelding: dhr. Jo van Soest.

 Voor meer bijzonderheden van Sint Hubert zie hier beneden de Website van St. Hubert.

Hier beneden een artikel in "Heemschut Sint Huybert" over de bekende Jodinnekes de dames Helma en Selma Israëls en mevr. Corry De Vries die in 1957 vanuit Amsterdam in een Boerderij kwamen wonen aan de Peter Ebbenweg 15 in St. Hubert. Er werd in die tijd veel over de dames Helma en Selma geroddeld, maar hier beneden staan enkele juiste feiten over de dames Israëls geplaatst door Heemschut Sint Huybert. In 1990 kocht dhr. Jeroen Langbroek en mevr. Marga Eeckers de mooie Antieke Boerderij met stal en schuur en hielden de oude boerderij met Stalramen, een laag DAK enz. Monumentaal in stand. !!!!

Binnenkort komen hier beneden enkele foto's van rond 1950 van de monumentale Boerderij aan de Peter Ebbenweg 15 van mevr. Marga Eeckers en dhr. Jeroen Langbroek.

Bronvermelding: dhr. Jeroen Langbroek.

Bronvermelding: dhr. Jeroen Langbroek.

Bronvermelding: dhr. Jeroen Langbroek.

Hier beneden de Historie van de PeterEbbenweg uit Het Stratenboek van Mill van "Myllesheem".

Onze vaste bijeenkomsten zijn de 1e dinsdag van de maand  om 20.00 uur. Bij bepaalde activiteiten soms vaker.
Onze heemkamer bevindt zich in gemeenschapshuis "De Jachthoorn" Wethouder Lemmenstraat 11 St Hubert.
Hebt u belangstelling, kom dan vrijblijvend eens kennis maken en kijken waar we zoal mee bezig zijn.

Hier beneden een boek Van de Heemschut Sint Huybert, over oude Plaatjes uit St. Hubert, uitgebracht op 25 november 2013.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden het Boek "Voettocht door St. Hubert" van mevr. Maria Wijnen.

Hier beneden een emailwisseling tussen Drs. Jan Lange en dhr. Henk van de Weem over interessante info van Sint Hubert.

Dag Henk, Doortje Peters Pi(e)ck zie mijn Langeboek Deel I sub IV dd, pag. 138; zij is nakomeling van dhr. Peter Jans Lange.
Zie ook de website BHIC/Het geheugen van Brabant onder Ontdekken > Mill het item broekstenenhuuske met foto's en de opmerkingen over Van Lanschot etc. de Piecken waren vanaf  zeker vanaf 1580 (leenhorig aan Cuijk) gegoed aan De Berg aan de St. Hubertse kant van de Boerse Beek; aan de overkant woonde de fam. Overbeek (de naam zegt het al). Het goed van de Piecken daar was als deel van de Bourse Hoeve al vanaf 1530 bekend aan een =voormoeder van de Piecken. Zie ook onder III h  kw.st. Pieck pag. 85 e.v.. De tekst uit het gebedenboek wordt ook geciteerd in het boekje Hanengekraai over de St. Hubertse kerk. Ik weet niet waar het nu is, maar dat weet de schrijver van het boekje, pastor Bogers wel te vertellen.
Gr. Jan Lange

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem".

Hallo Beste Mensen, ...... die van PIECK hadden in St.Hubert vele percelen grond liggen. Was gewild in de 18de eeuw, ook DE BANKEN Van Lanschot en De Hanze waren eigenaar. Zou dat te maken hebben gehad met de ontginning van het Hollander Broek en de beheerder THOMAS VAN DUIJNHOVEN ??
bijlage: no.52  " Van het broekstenenhuisje, rozemhoed en een schelm uit 1795.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem".

Op 30 november 2014 verschijnt het Nieuwe Boek van Heemschut Sint Huybert met de Titel "2 Eeuwen Sint Hubert".

Bronvermelding: Heemschut Sint Huybert.

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hallo LOUIS, over enkele dagen is het 15 jaar geleden. Ik ben bezig met het samenstellen van een ringband-boek over de ULO / MULO rond de jaren 50 van de vorige eeuw. Ik tref veel archivalia aan.  De heren Van der Bruggen en Pennings komen veelvuldig voor en ook dhr. Jan de Wit, maar van dhr. Ruud Kremers kan ik niks vinden,  helaas ! van de reunie-club 1949 leven er nog 6 (zegge: ZES) 4 zijn gehemeld.

Volgende KLenSooS hoop ik e.e.a. mee te brengen; in jouw doopceel staat beschreven, geboortig van Uden. (zal wel fout zijn !) Van Willy van den Berg is inmiddels wel zijn vrouw overleden. groeten, Henk. 

Hier beneden een krantenartikel betreffende de Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Louis Henst i.v.m. zijn 21-jarig Bestuurslidmaatschap van de Stichting Samenlevings Opbouw van de Gemeente Mill en St. Hubert opgespeld door Burgemeester Ligtvoet in 2001. Het feest en de Uitreiking vond plaats in Grand Café de Stoof in Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden enkele foto's van de Uitgifte van het Boek "Twee Eeuwen Sint Hubert" op zondag 30 november 2014.

Hier beneden ontwikkelingen over het beeindigen van de Parochie van Sint Hubert genaamd "St. Hubertus en de Heilige Barbara".

Hier beneden de Overlijdensakte van de Parochie HH. Hubertus en Barbara.

Onderwerp: FW: o.a. kerk st.Hubert 1758 nov. (Mylle's Erfgoed)

 Hallo LOUIS, die kerkmeesters in St. Hubert, die hier door Jos worden genoemd, zijn daarvan nog nazaten in de parochie te bespeuren ?  T.w.  Arnold Willems ( mogelijk van Gonnekes-Jan of Wim ), Johannes Hubers (?), Johannes van Dommelen ( samen met Piet van den Hark later buiten gezet )  en Jan Ebben (van de Peter Ebbenweg ?)  je begrijpt allang, beste Louis, dat ik een beetje in troebel water aan het vissen ben ! Afijn, ik hoor wel,  (probeer volgende week woensdag de herrie van de 4daagse te ontvluchten !!) groeten,  H e n k van de Weem.

Onderwerp: Antw.: o.a. Kerk St.Hubert 1758 nov. (Mylle's Erfgoed).  

Hier beneden een emailwisseling tussen Drs. Jan Lange en dhr. Henk van de Weem over het Opheffen van de Parochie en misschien het sluiten van de Kerk in Sint Hubert.

Het is vandaag 13 Juli 2015. Dag, We zitten in 1795, Henk, en die kerktwist (van Dommelen-van den Hark) uit ca. 1920 over de bouw van een evt. nieuwe kerk of verbouwing van de oude kerk (gelukkig dus het laatste !) is van een andere orde dus. Diverse van de hieronder genoemde namen vindt je ook in  mijn Lange-boek Deel I: In ROOD herken ik: met zeker nog nazaten te St. Hubert. Jan Hendrikx (van Rooij), Lamert Jans, Frans Bisschops, Geurt Thijssen (van der Venne), Mathijs Verlinden, Ariaan Croeff, Jan Verbeeten, Arnoldus Steevens, Hendrikus Cornelissen, Theunis Verbeeten, Hendrik Peeters, Jan Gerrits, Johannes van Geldorp, Hendrikus van Geldorp, Gerrit Jacob Smits, Aart Jan Ermers, Hendrik Kusters, Gradus Jans, Johannes Hermens, Peter Ebben, Cornelis Rodermans, Reijn Clomp, Peter Piek, Johannes Cornelissen, Jacobus Swinkels, Jan Anthoon Nabers, Gerrit Jans Vloet, Reijnier Clomp, Peter Wilbers, Hendrikus Jacobs, Jan Franssen (Smits), Mathijs (O)Verbeek, Jan Jacobussen van den Bergh, Peter Martens, Jan Jacobussen, Jan van Thienen, de weduwe Peter Hendrikx, Hermanus Verberk, Peter Willems, Johannes van Maries, Christiaan Jacobs, Jan Hendrikx, Willem Daniels, Hubert Arts, Anthonie Schraven, Gerrit Sluijs, Wilbert Gerrits, Cornelis Overbach, Johannes Willems, Jacobus Martens, Arnoldus Geurts, Peter Hermanesen, Peter Juriens, Willem Jans, Jan Gielens, Peter Jans, Peter Verstraaten, Johannes Laurensse, Lamert Verbruggen, Peter Kusters, Peter Aben, Michiel Gerrits en Lambert Zelten, allen wonende te St. Hubert machtigen hun medeburgers en inwoners van St. Hubert, te weten Arnoldus Willems (van de Sluijs), Johannes Hubers, Johannes van Dommelen en Jan Ebben om alles in het werk te stellen om een pastor te mogen laten benoemen binnen hun dorp.

Nu willen ze deze mooie parochie weer opheffen vanwege het priestertekort: droevig en onnodig als je de wijdingscriteria tenminste wil veranderen  !

Gr. Jan Lange  

Hier beneden een foto met namen van het eerste Team van "R.K. Geel Zwart", de Voetbalclub uit Sint Hubert.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier beneden info over het NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HOOFDKLASSE van het 1e DAMESVOETBALTEAM van Sportclub Sint Hubert in 1978.

Bronvermelding: "Wikipedia". 

Hier beneden nog een foto van het Heilig Doopsel van een Baby uit Sint Hubert in de St. Hubertse Kerk op zondag 30 november 2014.

Hier beneden nog enkele Prachtige Oude Beelden in de Sint Hubertse Kerk.

Hier beneden een Agenda van enkele Aktiviteiten in het gemeenschapsleven van Sint Hubert in 2015.


Bronvermelding: inmill.nl

Vader Pachom, de Archimandriet ( Overste van een Russisch Orthodox Klooster ) van het Profeet EliasKlooster van de Grieks-Russisch-Orthodoxe Kerk ( nu 2014 Russisch Orthodox klooster) in St. Hubert, woonde al in 2005 op de Aldenhorst. Vader, of Abt,  of Monnik dhr. Boris ChapChal uit Hoensbroek nam de leiding van het Klooster in 2007 over van Vader Pachom, ( dhr. Ruud-Jan van Neerven ). Hier beneden op de foto Vader Pachom in het Restaurant van Aldenhorst.

pachombladhonderddrieeendertigb.large.jpg

Hier beneden een foto van de Website van het "Profeet ELIASklooster" uit St. Hubert.

Hier beneden info over de nieuwe HieroMonnik Boris Chapchal, die na het overlijden van Vader Pachom, in 2007, hoofd werd van de Parochie van de Profeet Elias in St. Hubert. Op de foto HieroMonnik Boris Chapchal.

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Bronvermelding: Website van het Klooster Profeet ELIAS in St. Hubert.  www.eliasklooster.nl

Bronvermelding: Website van het Klooster Profeet ELIAS in St. Hubert.  www.eliasklooster.nl

Hier beneden een foto van de Website van het "Profeet ELIASklooster" uit St. Hubert.

Hier beneden een foto van de Website van het "Profeet ELIASklooster" uit St. Hubert.

Hier beneden en boven het Rooster anno 2015 van de Kerkdiensten van de Profeet ELIAS Parochie in St. Hubert.

Hier beneden een foto van de Website van het "Heilige Profeet ELIAS klooster" uit St. Hubert.

Hier beneden info over het uitbrengen van het Boek 40 Jaar bestaan van de Buurtschap "Den Oostkant" uit Sint Hubert.

Om precies te zijn was dit op 7 december 2014. Dit willen ze daar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het jubileum wordt gevierd met verschillende activiteiten voor jong en oud. In het afgelopen jaar is het bestuur van de buurtvereniging den Oostkant druk geweest met de voorbereidingen voor dit jubileum. Naast het organiseren van diverse buurtactiviteiten is een werkgroep speciaal bezig geweest met het samenstellen van een jubileumboek. Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zijn o.a.: wie wonen er in deze buurt, maar ook wie hebben hier vroeger gewoond. Wat valt er te vertellen over de huizen en gebouwen, maar ook over bijzondere voorwerpen die in de buurt te zien zijn. Het is echt een boek geworden voor en door de bewoners van de buurtschap. Inmiddels is het boek gereed. Binnenkort zullen de eerste exemplaren aan de buurtbewoners worden uitgereikt, tijdens het jubileum feest. Een ander hoogtepunt is een tentoonstelling over de buurtschap. Dit wordt in nauwe samenwerking met Heemschut Sint Hubert gedaan. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze buurt kan op zondag 11 januari tussen 11:00-14:30 uur terecht in het gemeenschapshuis de Jachthoorn in Sint Hubert. De tentoonstelling geeft een beeld van de geschiedenis van de buurtschap en volgt hierin een beetje de lijn van het boek. Tijdens de tentoonstelling kan ook een exemplaar van het jubileumboek worden ingezien en bij interesse worden gekocht. U bent van harte welkom! De toegang is gratis. Voor het organiseren van de tentoonstelling was de kennis, inzet en enthousiasme van Heemschut Sint Hubert van onmisbare waarde. Namens alle buurtbewoners hartelijk dank!  Bestuur buurtvereniging “den Oostkant”

Bronvermelding: www.inmill.nl

Hier beneden 3 foto's van de Bijeenkomst in Gemeenschapshuis de Jachthoorn over de Zorg in 2015 door dhr. Ed Derks.

Bronvermelding: Dhr. Rini Cornelissen en www.inmill.nl.

Bronvermelding: De Neije Krant Mill.

Voor meer informatie kunt U telefonisch contact opnemen met:
Martien Strijbosch          tel. 451617
Mariet Egelmeers-Vloet   tel. 451614

Mevr. Thea Arts van de Cruijsen: Secretariaat.

Voor meer bijzonderheden: www.sthubert.nl

Hier beneden een emailwisseling tussen Drs. Jan Lange en dhr. Henk van de Weem van Mylle's Erfgoed over de Genealogie van de Cornelissens uit St. Hubert.

Van: Jan Lange [mailto:jwm.lange@planet.nl] Verzonden: donderdag 4 juni 2015 22:15 Aan: Henk van de Weem Onderwerp: register

Dag Henk, weet jij hier meer van ? Discussie op het B.H.I.C. forum onder het item "Naamsaanname". Daar kun je ze raadplegen digitaal. Gr. Jan Lange.

Lang geleden heb ik van de gemeente Mill een boek in handen gehad waarin een van mijn voorvaderen Paulus Hendrikx, wonend in St Hubert de naam 'Cornelissen' aanneemt voor zichzelf en zijn driejarig zoontje Corneille. Akte voorgedrukt en ingevuld in het frans. Waar zou dit boek zich nu bevinden? 

Met vriendelijke groeten, Jan Lange.

Hier beneden het Antwoord van dhr. Henk van de Weem aan drs. Jan Lange.

Toevallig, BESTE JAN, heb ik van die Paulus een kaartje in mijn NA archief.  En ik heb hem ook gevonden in het doopboek van St. Hubert. Het manneke van 3 jaar wordt  op 20 nov. 1810 gedoopt. Ik stuur je een SCAN.  De vader noemde zich toen al CORNELISSEN ! Waarschijnlijk heb jij, net als ik, ooit gegrasduind in bibliotheken. Ik vermoed dat mijn gegevens komen uit Tilburg. Alleen in Wanroy (en ik meen in Zeeland) bestond een voorgedrukt Frans formulier. Het register van 1811 in Wanroy heb ik. 
Overigens werd in 1813 geen naamswijziging in het Frans verwoord, hoewel Mill ook een dergelijk stuk moet hebben. Mijn register van NA’s dateert van 1826.
Ik hoop dat je er wat aan hebt, groeten, H e n k van de Weem.  

 

Hier beneden de bewuste Scan van het DOOPBOEK uit Sint Huybert dd. 20 november 1810. 

Hier beneden bij binnenkomst in St.Hubert langs de weg een Flyer van de DORPSRAAD St.Hubert over "Wonen en Bouwen" in St.Hubert op 15 sept 2015. 

Hier beneden een Artikel in de Neije Krant over de Oprichting van Vereniging de "Zorgschakel Sint Hubert" in de Jachthoorn in Sint Hubert in 2015, door de voorzitter dhr. Ed Derks, de Secretaris dhr. Wim Verbruggen en de penningmeester dhr. Henri van de Cruijsen. De andere bestuursleden zijn mevr. Diana van Kempen en de heren Piet-Hein Poos en Pierre van der Ven. 

Hier beneden het nieuw opgerichte "Koffie-en Theehuis" op 26 maart 2018 van de Fam. Cöp aan de Pastoor Jacobsstraat 37 in St. Hubert.

Bronvermelding; Flyer Van Cuppies in St. Hubert.

Bronvermelding; Flyer Van Cuppies in St. Hubert.

Hier beneden een Flyer van de open Dagen van de Kunst van mevr. Elsbeth Roest, Voortsestraat 8 in St.Hubert.

Hier beneden een artikel in De Neije Krant over een bedankje van dhr. Martin Strijbosch van Heemschut Sint Huybert aan dhr. Rini Cornelissen omdat hij stopt met Fotograferen o.a. voor St. Hubert in 2016.

Hier beneden enkele pagina's uit de Website van Club en Bar Difference, het enigste overgebleven Horecabedrijf, uit St. Hubert. De Molenaar dhr. Herman Verbruggen was een van de eerste Uitbaters van Café Zaal Verbruggen in St. Hubert. In Maart 2016 wordt het bedrijf geëxploiteerd door de heren Marcel Willemen en Thijs Lamers.

Bronvermelding: Voormalig Horeca-exploitante mevr. Jeanne Swartjes die rond 1990 de Exploitante van Café Verbruggen was.

Bronvermelding: Horeca-exploitante mevr. Jeanne Swartjes.

Bronvermelding: Horeca-exploitante mevr. Jeanne Swartjes.

In Maart 2016 wordt het bedrijf geëxploiteerd door de heren Marcel Willemen en Thijs Lamers.

Hier beneden Koningin Anna Marie Verberk en Vader Boris Chapchal Van het Profeet-Eliasklooster uit St. Hubert en dhr. Marty Bus de voorzitter van het Koningsgilde.

Hier beneden een artikel ( en een foto van de 14 leden van Heemkundeclub St. Hubert ) in de Koerier over het 20-jarige bestaan van Heemschut St. Huybert in 2016.

Bronvermelding: De Koerier.

Er zijn ook reeds lang Motorclubs in St. Hubert. Hier beneden de clubs  "Efkes Weg" en "Niet Zeuren Maar Rijden. 

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Bronvermelding: dhr. Rini Cornelissen.

Copyright Studio Domeinzicht ©