"Stichting Sporen van de Oorlog" is op 10 mei 1995 in Mill opgericht, precies 55 jaar na het begin van de oorlog. Meer bijzonderheden over de Oorlog vindt U op de Pagina "Bevrijding" van deze Website. De Voorzitter van de "Stichting Sporen van de Oorlog" in Mill in 2014 is: dhr. Carel van Genugten.

Bronvermelding: De Koerier, Mill. 

10 Mei 1995. Oorlogsmonument vervaardigd door dhr. Peter Roovers van het Kasteel in Heijen.

Bronvermelding: inmill.nl

Hier beneden het adres van Mr. Wabe Braam, bestuurslid van de Stichting Sporen van de Oorlog.


De meeste Kazematten, zoals hier beneden op de foto, zijn in 1936 gebouwd door Het Ministerie van Oorlog; het totaal aantal kazematten was 331.

Bronvermelding artikel en foto: Henk van de Weem.

Stichting "Sporen van de Oorlog", Oorlogsmonumenten, Linies en Stellingen, Het Duits Lijntje, enz.: 

10 Mei Oorlogsmonument vervaardigd door dhr. Peter Roovers uit Heijen.

10 Mei Oorlogsmonument vervaardigd door dhr. Peter Roovers uit Heijen.

10 Mei Oorlogsmonument vervaardigd door dhr. Peter Roovers uit Heijen.

10 Mei Oorlogsmonument vervaardigd door dhr. Peter Roovers uit Heijen.

 

10 Mei Oorlogsmonument vervaardigd door dhr. Peter Roovers uit Heijen.

Hier beneden "Onze Oorlog" van dhr. Harrie Bardoel uit Schayk over zijn oorlogsverleden in Indië van 1945 tot 1950.

Een Hartelijk Dank van Studio Domeinzicht voor dhr. Harrie Bardoel ( en ik denk ook voor veel meer jonge Militairen ( en hun Familie ) uit Nederland en Mill, die in die tijd zelf ook betrokken zijn geweest bij de Politionele Akties enz. in Indië. Ook dank aan dhr. Harrie Bardoel voor zijn emotionele verhaal over hem zelf en o.a. de Millse Jongens, die in Indonesië alles hebben gegeven om van Soekarno te winnen en om Nederlands-Indië voor Nederland te behouden. Toen ze in Nederland en in Mill terugkwamen kregen ze geen enkele blijk van waardering en Medeleven. Alles moest doodgezwegen worden. Nederland had verloren en Indonesië behield zijn onafhankelijkheid.

Bronvermelding: dhr. Cor van den Heuvel.

"Ongeveer één maand voor de bevrijding werden in het Millse Pishuuske ( of urinoir ) achter het Gemeentehuis nog 2 vluchtelingen doodgeschoten door drie Duitse Militairen": aldus dhr. Cor van den Heuvel die het als kind heeft meegemaakt. Ook in de Molen van dhr. Rutten ( later de Molen van Van Kempen ) sliepen 2 Joden die in die tijd ook gearresteerd werden. Mevr. Kornuit van Bebber ( familie van Tontje Suuker of Anton Kremers ) brengt binnenkort ( in 2014 ) een Boek uit vooral over de Oorlogshandelingen waar haar Familie ( die in Tilburg een opvang hadden van Joden en andere vluchtelingen ) mee te maken had.

Hier beneden staat aan de Langenboomseweg in Mill een Sherman-Tank de "Ram Kangaroo" van de Geallieerden die symbool staat voor de oorlogshandelingen van 1944 tot 1945.

Hier beneden de Gedenksteen die naast de Sherman-Tank staat, met een foute datum! Voor juiste info kunt U kontakt opnemen met dhr. Henk van de Weem, oud bestuurdslid en oprichter van Myllesheem en De Sporen van de Oorlog.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Een Pagina uit de Uitgave dd. 14 augustus 2013 van dhr. Henk van Weem van de "Vrienden van Myllesheem" waarin hij de fouten aangeeft. De Tanks zijn al verwisseld, want die waren ook fout. Van de verplaatsing van de tanks is een film bij Myllesheem.

De lokatie hier beneden was waarschijnlijk bij de Boerderij van dhr. Koos van den Hof. 

Benedenstaande foto's zijn uit het fotobestand en archief van JAN TIMMERMANS GRAVE,  waarvan wij hiermede “ een dankbaar gebruik hebben mogen maken.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem. 

Hier beneden ook weer Duitse Soldaten.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Hier beneden nog resten van de Ontsporing van de Deutsche Pantzerzug in Mill.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem. 

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Hier beneden de Oorlogschade aan de Rooijendijk in Mill.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

In het pand aan de Kerkstraat waar nu Blokker in zit, was in de Oorlog de Ortzcommandant ingekwartierd. Net na de Oorlog zaten Duitse Soldaten als Krijgsgevanenen in de Millse Kerk.

DIE 5 DAGEN IN MEI 1940    ( 10 tot 15 mei 1940 )
Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

…... een TV-reeks, die 2de paasdag begon als 1ste van 5 afleveringen. Ik wil proberen deze te volgen. Mijn ervaringen en mijn mijmeringen beschrijf ik hieronder. Ik was 5 jaar op 10 mei 1940. ---- ( ben benieuwd of Mill ook aan bod komt ……? ) INLEIDING ….. onze Pa had samen met zijn broer, Oomjanus, een aannemers en timmerbedrijf, gevestigd aan de hoogveldscheweg.  Waarom ik zo duidelijk, de hoogveldscheweg noem heeft de volgende oorzaak. Op de evacuatie regels door de overheid opgesteld, stond Piet van de Weem vermeld, behalve als leider van de hoogveld-aanwonenden ook als verantwoordelijk voor de evacuatie van het Liefdesgesticht. Dat was het klooster met ca. 15 nonnen, een aantal gehandicapten en een aantal ouden van dagen. Nou was mijn Pa geen onbekende voor de zusters, die buiten het klooster ook nog 2 scholen bedienden. Voor de timmerman was daarvoor altijd wel ergens werk. De zusters beschouwden hem als ‘eerst aanwezend’ hulpverlener ! EVACUATIE
Het zal aan de graad van betrouwbaarheid hebben gelegen. Maar ‘goed over nagedacht’ had de opperste leiding van een mogelijke op handen zijnde evacuatie, daarover in elk geval niet. Zeker niet bij een snelle reactie ! Aldus fietste Pa op die 10de mei, nadat hij de hoogveld-gezinnen had aangezegd zich gereed te maken voor de vlucht naar Wanroy, richting Verstraatenlaan naar het Klooster. Bij grossier Verbruggen  vlogen de kogels door de Oranjeboomstraat. De Duitsers hadden al vanaf de kerktoren een vaste positie ingenomen en schoten met een mitrailleur op alles wat zich in de straten bewoog.
Als ik die muur bij Dr. Arntz maar kan bereiken, dacht Pa, dan heb ik dekking en kan ik ongeziens bij het oudemannenhuis komen. Gelukkig redde Dr.Arntz de penibele situatie van Piet van de Weem. Hij riep door een openstaand raam:  “Waar ga je naar toe, Van de Weem ?”  Ik moet naar het klooster, de zusters gaan helpen. “Die zijn juist vertrokken met de ouden van dagen !  De brandweer heeft ze naar Wanroy gebracht “ . Pak van Pa’s hart ! Telefonisch verkeer bestond in die spannende uren alleen tussen, gemeente (evacuatie-leider wethouder A.W.van Hout ), pastoor Rath,  Dr.Arntz en burgemeester Van Nispen ( aan de overzijde van het defensiekanaal ). HULP
Ondertussen was ook Marie van Oom Bert uit de Schoolstraat via d’n huppelpad naar ons toe gekomen, vooral om te helpen. “Tante Dora, ons Moeder, zal het wel druk hebben mi-al-die-klenkiender” zal Tante Es wel gezegd hebben ! Gepakt en gezakt vertrok tegen elven het hoogveld gezamenlijk.  Wel had Pa nog even zijn buitenmodels uniform van de achterste zolder gehaald en in de beerput laten zakken. De Duitsers moesten eens denken, dat hij gedeserteerd was. Van die tocht kan ik me nog herinneren, dat in de Koksebeek drie militairen stonden, dat er geschoten werd en dat de middelste omviel. Ik weet niet meer of het Hollandse, dan wel Duitse soldaten waren. Ons Moeder was met de tweeling in een kinderwagen, ons Mientje rechtop zittend, Annie en ik elk een stang vasthoudend lopend naar Wanroy.  De jongens van Oomjanus trokken de handkar met hult en bult. Onze Pa en Drien van Oomjan, onze hulp, gingen met de fiets;  ook Tantekee reed mee, allemaal pummelkes achterop. Ze liepen meer naast de fiets, dan dat ze trapten;  overal vandaan werd geschoten. De vlucht naar Wanroy was een lange bange barre tocht.
Net voor Wanroy explodeerde de banden rond de bomen.  Alle naast de Millscheweg staande bomen kwamen dwars te liggen. Opdracht van het Militair gezag, ons leger! We werden gedwongen via een karrenspoor onze weg richting Wanroy te vervolgen.
Even voor het autobusbedrijf van de fa. Pijnappels in Wanroij brak, tot overmaat van ramp, ook nog een burrie van het handwagentje.  Hult en bult werden overgeladen op de paard & wagen van Toon van Vorst. Die was al druk bezet en bevolkt met kinderen en de noodgoederen van verschillende hoogveldse families en …. met Had de Klein, die met leunstoel (proast!) compleet , zoals ze in huis zat, op de platte wagen was getild. 

VLUCHTOORD WANROY
Bij cafe Centen, Koos Centen was een collega-aannemer, waar onze Pa een onderkomen meende te vinden was het een drukte van belang. Ik herinner me nog, dat onze tweeling op een dekentje onder het biljart lag te krijsen en daar ook gevoed werden. Voor de Van de Weem’s  was in deze herberg geen plek. Gelukkig kende mijn Pa veel mensen en veel boerderijen in de omgeving. Daarom klopte hij aan bij Jan Nabuurs aan de Peelstraat. Daar konden wij terecht, op stal. Ons Moeder kreeg een slaapkamertje (opkamer voor Vader & Moeder en 3 kleine kindertjes). Oomjan met de gezinnen van de Royendijk was al eerder gearriveerd, maar verkoos een verblijf op Berk & Bos, een boerderij, een eindje verderop. In de schuur van de boerderij zat de familie van Sambeek van het Molengat. Het was een drukte van jewelste.  Ondertussen ging de oorlog verder. De moffen konden zomaar niet door de stellingen van onze militairen komen en ook de gekantelde pantsertrein lag in de weg, reserve aanvoer was niet mogelijk. Er kwam vliegtuiggeweld aan te pas, stuka’s  jankten door de lucht en er vielen bommen op de stellingen en de loopgraven, aan de overzijde van het kanaal. In Wanroy werden schuilkelders ingericht. Bij Jan Nabuurs hadden wij het makkelijk. Onder een betonnen brug over een droge sloot was een prima oplossing. Als het echt spannend ging worden konden we daaronder met zijn allen veilig onze beschutting vinden. ( 2de aflevering volgt )
bijlage: kaartje met aangegeven route  Hoogveld-Mill  > Peelstraat- Wanroy.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.  

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Dhr. Grad Bexkens is al direct daarop gesneuveld, toen hij de bronbemalingspompen voor de loopgraven rond de Oude Kapel en aan de overkant van het spoor, controleerde. Dat moet in de wei bij Domeinzicht zijn gebeurd. 

Hier beneden enkele Pagina's van Dagblad "Het Parool" uit 1980 over de Oorlog. Bronvermelding: Dhr. Peter Roijendijk.

Bronvermelding: Dhr. Peter Roijendijk.

Bronvermelding: Dhr. Peter Roijendijk.

Bronvermelding dhr. Louis Moors.

Bronvermelding dhr. Louis Moors.

Bronvermelding dhr. Louis Moors.

Bronvermelding dhr. Louis Moors.

Op 10 Mei 1940 om ongeveer 05:30 ontspoorde de Deutsche Pantzerzug, omdat hij om 04:30 door kon rijden ( omdat er nog geen asperges lagen ) en iets later ( drie kwartier tot een uur ) terugreed om militairen op te halen en omdat de asperges in die tussentijd waren aangebracht om 05:30 uur pas ontspoorde. 

Op 10 Mei 1940 om ongeveer 05:30 ontspoorde de Duitse pantsertrein in Mill. 

Hierbij de bijbehorende Duitse uitleg achter op de benedenstaande foto's die de duitse militairen in 1940 naar huis stuurden.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem en D.E.M.O.

Hierbij de bijbehorende Duitse uitleg achter op de benedenstaande foto's die de duitse militairen in 1940 naar huis stuurden.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem en D.E.M.O.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem en D.E.M.O.

Op 10 Mei 1940 om ongeveer 05:30 ontspoorde de Duitse pantsertrein in Mill.

Bronvermelding: Website Saak.nl

Op 10 Mei 1940 om ongeveer 05:30 ontspoorde de Duitse pantsertrein in Mill.

Hier beneden de verwoeste Boerderij van dhr. Bert Gerrits aan de Molendijk in Mill met een Duitse Jeep, ofwel een Duitse P.K.W. Personen Kraftwagen en een Duitse chauffeur achter het stuur.

Hierbij de bijbehorende Duitse uitleg achter op de benedenstaande foto die de duitse militairen in 1940 naar huis stuurden.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem en D.E.M.O.

Hier beneden bij het FranciscanessenKlooster Duitse Militairen bezig met het aanleggen van kabels voor verbinding met de Duitse Wehrmacht.

Hierbij de bijbehorende Duitse uitleg achter op de benedenstaande foto die de duitse militairen in 1940 naar huis stuurden.

Bronvermelding: Dhr. Jan Timmermans en dhr. Henk van de Weem en D.E.M.O.

Hier het Duitse Leger in de aanval op de Gennepse Maasbrug.

Hier beneden de 5 woningen van Van Hout, waarin bij de familie Joosten de heren Geary en Taylor verbleven tijdens de Oorlog.

Dhr. Eugène Tilly was spoorwegbeambte in Mill en kwam om het leven op 10 mei 1940.

 

De Gedenksteen van dhr. E.L. Tilly is verplaatst van Station Mill naar Station in Boxmeer ( omdat Station Boxmeer nog in gebruik is ) en hangt nu, naast de gedenksteen van dhr. Arnoldus F. Versleijen aan de buitengevel van het Station in Boxmeer.  

Bronvermelding: Henk van de Weem.

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Foto van Ir. Alphons Siebers de toenmalige ( 1941 ) architect van het Millse Centrumplan.

Bronvermelding: Henk van de Weem. 

Trein 300 px-NBDS. Deze trein staat als monument in Gennep langs de oude Spoorbahn.

Film-DVD van "Sporen van de Oorlog in Mill"

Deze film van "Sporen van de Oorlog in Mill" werd de gehele dag gratis gedraaid in De Nieuwenhof in Mill op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van `Mylles´s Erfgoed`.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Deze ingelijste Foto van Soldaten van de 2e Wereldoorlog ligt bij "Myllesheem" in Myllesweerd.

Deze ingelijste Foto met het Herinneringskruis van dhr. Jo Kremers ligt bij Myllesheem in Myllesweerd.

Dit ingelijste Krantenartikel van dhr. Jo Kremers over de 2e Wereldoorlog ligt bij Myllesheem in Myllesweerd.

 

Deze ingelijste Foto van Recht Op Orde in Indonesië van Het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger het "K.N.I.L." van  dhr. M.C. van Thiel uitgereikt door de Gemeente Mill c.a. in 1950 ligt bij Myllesheem in Myllesweerd.

 

“12 mei 1945: (BIJLTJESDAG)

Het eerste wat de menschen deden toen ze zeker wisten dat ‘t Duitsche gezag verslagen was, was meisjes mishandelen die het steeds met de Duitschers eens geweest waren. Zij knipten hun ‘t haar af, of rukten het wel uit ook en lieten ze, de door Duitschers bevuilde woonhuizen schoonmaken. ‘t Was een jammerlijke vertooning. Wie dacht aan wraak op de N.S.B ers, er was al zoo lang geroepen over “bijltjesdag”. Dat was ‘t enig toegestane wapen, de bijl. En daarmee zou wraak genomen worden op de N.S.B ers, op een bloedige wijze. Maar neen, men wreekte zich op weerloze meisjes. Zou dat komen omdat de N.S.B.’ers nog gewapend waren en die meisjes niet. Alzoo blijkt wel dat de Ordedienst goed werk zal kunnen doen. In Mill is dit ook aan de orde geweest !

Knokploegen:In augustus kwam, aldus dhr. J.G. de Groot, de personele verbreding van de knokploegen pas goed op gang. Deze heer De Groot, die voorheen een vervalsingsbureau in Den Haag had geleid, was in het voorjaar van 1944 door Dobbe aangetrokken. Het was hem gelukt om in Brabant diverse nieuwe knokploegen op te richten en deze samen met de oudere groepen ('De Uiltjes' in Mill en de KP-Breda) binnen het verband van de LKP te brengen. Sindsdien gold 'Sjef', zoals zijn schuilnaam luidde, als de leider van de negen Brabantse knokploegen.  

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Engelse Tank met militairen voor het Patronaat.

Soldatengraven achter het huis van Dokter Anderegg.

Oude Kerkhof met Soldatengraven in 1940.

Bronvermelding: Onderstaande 6 foto's zijn van dhr. R. van den Broek.

Hier beneden enkele Gevelstenen, die aan de gebombardeerde en vernielde huizen en boerderijen werd aangebracht als herinnering aan de Oorlog in 1940. Bij Myllesheem ligt zo'n steen in de Kelder en bij heel veel boerderijen in Mill hangt zo'n steen, meestal boven de voordeur. De meeste Boerderijen hebben bijna allemaal ook nog rode dakpannen. Mill was de gemeente met de meest verwoeste Boerderijen, in totaal 58 stuks.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

"Ik neem voetstoots aan dat dhr. Jo Uiterwaal uit Utrecht de ontwerper is van die Gevelsteen", aldus dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Mevr. Corry Jansen spelt dhr. Theo van Boxtel het Erekruis op. Mevr. Riek Schraven-van Boxtel staat in 't midden op de foto.

Hier beneden enkele foto's van de schade door de Bombardementen in Mill in 1940.

Het Huis van de Gezusters van Strijp aan de Hoogstraat.

Bronvermelding namen van de foto beneden: Dhr. Toon Ermers.

Beste Henk,

Hierbij een copy van de foto van Koning George VI in Langenboom.
Er staan nummertjes geplakt op de personen:
Namen die bekend zijn:
1. Koning George VI
2. Generaal Dempsey
4. Jet Mulders uit Veghel
5. Truus van Huisseling
6. Pieta Braks
7. Juul Ritter uit Nijmegen
10. Sjef Verstraten
11. Annie Verstraten
12. Koos Willems
14. Tina van Duijnhoven
16. Dora Verstraten
26. Veldmaarschalk Montgomery
27. Veldwachter P. van Dijk

Succes ermee.
Toon Ermers.

Gedenksteen voor alle vernielingen in de Gemeente Mill in de Oorlog. Bronvermelding: Straatnamenboek Gemeente Mill.

Hier beneden een lijst van 1956 over de officiële overdracht van de opgeknapte woningen i.v.m. de Wederopbouw. Hier lag ook een link naar de "Arbeidseinsatz" in 1940.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Er hangt aan het Huis van dhr. Henk van Kessel zo'n gevelsteen als hierboven, omdat het Huis van dhr. Henk van Kessel model stond en staat voor de wederopbouw na de Oorlog. Vele huizen in de Domeinenstraat en Ir. Ringerstraat stammen af van de wederopbouw. Alle huizen hebben een grote tuin met een Varkenskot, want de mensen moesten door de tuin zich zelf kunnen voeden. Bijna iedereen had Groente en Fruit, Kippen en een varken in de Tuin. Zie op de Pagina "STRATEN" het Huis van de Fam. van Kessel.

Café en Transportbedrijf van dhr. Pietje Verhoeven aan de Meeren in Mill.

Sporen van de Oorlog met de Liberation Route.

Hier beneden enkele foto's van de gedenkwaardige Ontsporing, door Sabotage, van een Duitse Trein bij Houtbedrijf Van Hout aan de Parallelweg in Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Op deze scan staat GEORGE VI, de toenmalige Koning van Engeland. Hij was hier in ERP op 12 october 1944  met rechts naast hem dhr. Henk van Doorn, getrouwd met mevr. Leida van Tienen, het zusje (77jaar ) van Mevr. Chrisje van de Weem-Van Tienen.

 

Bronvermelding: Henk van de Weem van "De Vrienden van  Myllesheem" in communicatie met Drs. Jan Lange van De Krommendijk in Mill.

Piet Gerrits was een schoonzoon van veldwachter Van Dijk.
Van de 4 UILTJES heb ik nooit gehoord. Wel de KO-groep Walther, waartoe ook Piet Josten en Reijbroek behoorden. In levende lijve heb ik hem ooit ontmoet bij Paul Jansen in Groesbeek. Samen met Piet Muskens waren dat gezworen kameraden. Hein Jansen, Lam de Mus en Wim de Stomp (Nelisssen) maakten deel uit van het verzet in Wijler aan de grens. Ik ken die verhalen. Alleen Lam de Mus is gefusilleerd en Piet Gerrits zat in de dodencel van Kamp Vught. Op een wondere manier heeft hij kunnen vluchten.
De vader van Piet Gerrits, ook Piet Gerrits was kunstenaar en heeft veel gewerkt aan de beelden groepen en glas in lood van de Senakelkerk in de Heiliglandstichting. Het glas in lood raam van de bungalow Tien Hoogenhoff heeft hij gemaakt.  .......   maar waar is het gebleven ?? Evenals het schoorsteen-relief van de woonkamer met die mooie oudhollandsche tegeltjes. 
                       h e n k  .

Hier beneden het verhaal van 't Groot Ven van Dhr. Henk van de Weem:

Jacobus Nelissen, Rooms Pastoor te Overloon heeft verkocht aan de minderjarige kinderen van Lucas van den Hove en Derkje Nelissen in leven echtelieden, met name Mechteld, Reintjen, Cornelia en Weijndelin van den Hove een stuk bouwland in Mill aan het Groot Ven, groot ongeveer een Hollandse mergen, grenzend oost de gemeente, west Frans van Sambeek, zuid mevrouw Lidel en noord Frans van Sambeek. Koopsom 200 gulden. Akte is gepasseerd in het bijzijn van Lambert Verstraaten schout, Laurens Verstraaten en Wilbert Kempen schepenen.  Datering: 30-10-1786  Pagina: 263 -264 Soort akte: Transport Plaats: Mill Toegangsnummer: 7040 Inventarisnummer: 550 Scan: Inzien.

Onze APOSTOLISCH PREFECT van Batavia kwam WEL uit een goed nest. Op vele punten moet ik dagelijks mijn mening herzien, beste JAN, zo ook  t.a.v. de fam. Van den HOVE, gewoond hebbende op de Schettering.  Een van de dames trouwt zowaar met Ludolph de Quay, ook niet de minste ……..!  Telgen uit het roemrijke geslacht van Adriaen Goduwaerts bezetten daarna de Bouwhoeve, waarvan gezegd wordt :  EERTIJDS BEHOREND TOT HET OUDE KLOOSTERLAND.  (derhalve nooit eigendom geweest van de Marienweerders). Wel eigendom van Echternach, van St.Wilbert  +/-  anno 700. Ook jouw verhaal over de BERENDSen stuur ik met commentaar door aan Myllesheem. Als je dit kunt plaatsen, wordt het een gigantisch SCHRIFTUUR ! 

Hier beneden het Boek 1940-1945 van Burgemeester A. de Bekker, Oud Gemeentesecretaris van Mill, over de Oorlog.

In de Filmzaal van Myllesheem in de Brandweerkazerne staat een Maquette van "De Sporen van de Oorlog". De heren Theo Peters en Willy Sweens, bestuursleden van de Stichting Sporen van de Oorlog geven op aanvraag een presentatie van de "Sporen van de Oorlog."

In de Filmzaal van Myllesheem staat een Maquette van "De Sporen van de Oorlog". 

Dhr. Jan Crooijmans was in februari 2014 bij de Aspergestelling in Mill. Daar heeft vroeger ook een Spoorhuisje gestaan. Mijn schoonvader, dhr. Jo van den Tillaart, heeft daar gewoond met zijn ouders tot ze naar de woningen van Van Hout verhuisden. Ik zal eens vragen naar foto`s ? en verhalen daarover. ( nu zijn ze nog onder ons ). Mijn schoonouders zijn 84 en 86 jaar en wonen sinds kort op de groote Prins. dhr. Harrie van den Tillaart was een zoon van een van de grootste stropers uit Mill als bijnaam had Harrie van den Tillaart de Naam DE WITTE GEIT meegekregen. Groet Jan.

Bronvermelding: dhr. Jan Crooijmans.

Hier beneden de symbolische  "Aspergestelling".

Contact met de stichting is natuurlijk altijd mogelijk. Bel, schrijf of mail voor het verkrijgen van nadere informatie, het doen van suggesties of het aanvragen van een rondleiding naar de secretaris van de stichting: De heer T.F. Peters, Molenstraat 3, 5451 BA  Mill. Tel. (0485) 45.21.30 E-mail: peters.t@ziggo.nl

Sporen van de Oorlog: Dhr.T.F. Peters, Molenstraat 3, 5451 BA  Mill.
Tel. 0485-452130
E-mail: peters.t@ziggo.nl
www.stichtingsporenvandeoorlog.nl

Op de Website www.stichtingsporenvandeoorlog.nl staan verschillende interessante gegevens over de sporen van de oorlog, waaronder een DVD waarin verschillende Millse Mensen hun ervaringen vertellen uit die tijd. Zie hieronder de Hoofdpagina van de Website van de "Stichting Sporen van de Oorlog". Als U hieronder op de NAMEN klikt en dan op OOGGETUIGEN komt U meteen op de Website van "Stichting Sporen van de Oorlog" en hoort U hun verhalen uit de Oorlog. Stichting Sporen van de Oorlog portretteerde de volgende ooggetuigen:

Welkom

Welkom op de site van Stichting Sporen van de Oorlog


Stichting Sporen van de Oorlog

Nog voordat de meeste Nederlanders in de gaten hadden dat het land op 10 mei 1940 in oorlog was met Duitsland, was Mill al het toneel van zware gevechten die tot in de ochtend van 11 mei voortduurden. Het kwam voor de legerleiding niet als een verrassing dat Mill een van de plaatsen was waar de Duitsers een doorbraak wilden forceren. Door Mill liep een verdedigingslinie, de Peel-Raamstelling, een linie van Grave tot aan de Belgische grens. Betonnen kazematten, tankgrachten, loopgraven en natuurlijk de militairen die de linie bevolkten moesten de burgers de indruk geven dat zij goed beschermd waren. In de ogen van de Duitsers stelde het allemaal weinig voor. Toch vonden ze het nodig om bij Mill 30.000 militairen samen te trekken. Onze militairen – rond Mill niet meer dan 3.000 – hebben ondanks die enorme overmacht die bovendien veel beter bewapend was bewonderenswaardig lang stand gehouden. Aan beide zijden zijn veel doden gevallen en ook de bevolking van Mill en omgeving heeft veel van het oorlogsgeweld te lijden gehad.

 De site van Stichting Sporen van de Oorlog

Bron: publicaties Stichting Myllesheem

De Stichting Sporen van de Oorlog is opgericht om de herinnering aan deze slag en de verdere jaren van de oorlog levend te houden en aan jong en oud uit te dragen. Deze site is, naast vele andere, een uitstekend middel om dat te doen.

Hoe kun je deze site gebruiken? Voor informatie over achtergrond en activiteiten van de Stichting en het downloaden van publicaties ga je naar
De Stichting”.

Wil je meer kennis opdoen over de achtergronden van dit onderdeel van de oorlog, ga dan naar “Geschiedenis” of bezoek een van de vele “Links”.

Foto René Eijsermans

Bijzondere aandacht vragen wij voor de verhalen van mensen die de meidagen van 1940 op eigen wijze hebben beleefd en daar in woord en beeld over vertellen bij het onderdeel “Ooggetuigen”. Stilstaande beelden van vroeger en nu kun je bekijken in onze “fotogalerie”.

Blijven er toch nog vragen onbeantwoord, weet je of heb je iets wat voor de Stichting van belang zou kunnen zijn of wil je een rondleiding of presentatie klik dan op “Contact”.

Reacties zijn gesloten.

Opening Oorlogsmonument "De Wenende Vrouw" (gemaakt door dhr. Peter Rovers van het Kasteel in Heyen ) aan de Langenboomse weg door Burgemeester dhr. Frank van Beers op 10 mei 2003. Het monument is voor 3.R.I. het 3e Regiment Infanterie.

Dag Hub : Voor mij een weet voor jouw misschien iets nieuws bij de bunker aan de Langenboomseweg is een vlonder rondom geplaatst. Deze hardhouten vlonder is gemaakt door leerlingen en collega's van mij en van REVABO Oss, Veghel en Cuijk  en is met behulp van leerlingen en mijzelf en van STIVAKO Oss geplaatst. Ik vond dat een heel leuk project omdat het in mijn eigen dorp was.

Bronvermelding: dhr. Jan Crooijmans.

Op 12 juni 1943 om 02:16 uur is er in de Oranjeboomstraat in Mill een Lancaster Mark II serienummer DS647 van het 115e Squadron neergestort en bestuurd door SQ/Ldr D.P. Fox. De andere crash betreft aan Halifax Mark II die op 27 januari 1943 om 20:15 is neergestort in Mill aan de Borneoweg. Serienummer DT705 van het 51e Squadron bestuurd door Sgt. F.H. Barrett. Bronvermelding: Vlieger Martin Deelder, Maartensdijk.

 

Hier beneden de Duitse Troepen in Wageningen vlak voor de bevrijding.

BESTE WILLEM, als Geert Kaalverink niet zo goed had opgelet, hadden we deze foto NOOIT gekregen. Hij heeft ze van de TV geplukt ! Zegt-ie. Deze moffen komen van de maasbrug en lopen OEFFELT binnen ! Rechts, bij het kruisbeeld gaat de weg naar HAPS. (Is onlogisch, kan eigenlijk niet ?) Van marcheren is nog geen sprake !! GEERT BEDANKT !

Hallo Hub, Voorgaande foto heb ik aan een ECHTE Oeffeltman gestuurd, Theo van Bergen. Hij zegt, dat alle panden op de foto KROEGEN waren annex boerderijen, zich noemende HARRIE MOOREN  (daar hebben Albert en An Bens Henst  uit Mill ooit gewoond) PIET PEETERS, GERRIT REMMEN en CAfe WITHUIS van KEMPEN-SIEBERS. Dat manneke op de bank leeft nog in Oeffelt. groeten en tot ziens, h e n k. 

Gerelateerde monumenten in de buurt van Peel-Raamstelling: Kazemat 548 in Mill

Peel-Raamstelling: wal 5450 AA Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert) Inleiding Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen. Peel-Raamstelling, 6 kazematten van het B-type 5450 AA Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert) Inleiding In de Peel-Raamstelling te Mill zijn zes KAZEMATTEN van het B-type bewaard gebleven. Het ontwerp van deze kazematten dateert uit..Peel-Raamstelling, restanten, grotendeels ondergronds, van twee G-type kazematten 5450 AA Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert) Inleiding In de Peel-Raamstelling te Mill is een tweetal restanten van KAZEMATTEN van het G-type bewaard gebleven. Het ontwerp van deze k..Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw 5450  AA Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert) Inleiding Tussen kazemat 521 en 522 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke Peel Raamstelling: verdeelwerk annex stuw 5450 AA Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert) Inleiding Tussen kazemat 530 en 531 ligt in het Defensiekanaal eenbetonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Hier beneden de Bronvermelding van enkele Pagina's uit het Boek "Vliegen en Vechten bij de Maas van 1940 - 1945" van Dhr. W.F.J. Boeijen. 

 

Hier beneden enkele foto's van de Peelraamstelling met een kaart hier beneden en enkele pagina's van een Duits Oorlogsboek over de PEELSTELLUNG van mevr. Barbara Selz. Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

 

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Stoomlocomotief die de Wanroijseweg oversteekt vlak bij Houtfabriek Van Hout. 

Bovenstaand Boek in 2012 voor 29,50 verkrijgbaar bij:

Geintje aan het eind van de Oorlog rond 1945. Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Uitkomst van het Geintje van dhr. Henk van de Weem. Geachte lezer: "Probeer zelf ook eens te vouwen.

Hier beneden enkele Schilderijen, die door Adolf Hitler zelf zijn gemaakt.

Bronvermelding: Henk Van de Weem.

Bronvermelding: Henk Van de Weem.

Bronvermelding: Henk Van de Weem.

Bronvermelding: Henk Van de Weem.

Hier beneden enkele bladzijden van het in Nederland verboden Boek van Hitler "MEIN KAMPF" in het Nederlands gedrukt.

Hier beneden De Kerstwens van Adolf Hitler in december 1941.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Deze Uithangborden hingen tijdens de 2e wereldoorlog op de scholen in Duitsland.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Start van een van de vele Rondleidingen met Studenten door Dhr. Willy Sweens van de Stichting Sporen van de Oorlog bij Fitland.

Rondleidingen van Studenten via de doorgang naar een kazemat.

Rondleidingen van Studenten  tussen de Bekende TreinversperringRails.

Rondleidingen met Studenten door Dhr. Willy Sweens van de Stichting Sporen van de Oorlog.

Rondleidingen via de Liberation Route van Studenten door Dhr. Willy Sweens van de Stichting Sporen van de Oorlog.

Hier beneden de Studenten in een kazemat.

Rondleidingen met Studenten door Dhr. Willy Sweens van de Stichting Sporen van de Oorlog.

Einde van de rondleidingen met Studenten door Dhr. Willy Sweens van de Stichting Sporen van de Oorlog op een Kazemat.

Rondleiding door dhr. Vincent Freriks van de Vereniging `het Duits Lijntje` aan leden van de K.B.O. de Katholieke Ouderenbond van Mill.

04 januari 2012

Scholieren van het Merletcollege nemen op 9 januari 2012 in de gemeente Mill en Sint Hubert een nieuwe wandelroute in gebruik. Deze wandelroute kent geen richtingbordjes. Via de smartphone krijgen de scholieren informatie over de route en ook over het landschap, de cultuurhistorie en de biodiversiteit van Mill en omgeving.Zes studenten van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg hebben in opdracht van de Brabantse Milieufederatie en in het kader van een project Duurzaamheid van hun opleiding een wandelroute ontwikkeld aan de hand van het principe van geocaching. Daarnaast wordt via QR-codes informatie verschaft over allerlei aspecten van landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit langs de route. Een smartphone is dus onmisbaar om deze wandeling te kunnen lopen.Op deze moderne, innovatieve manier wil de Brabantse Milieufederatie jongeren betrekken bij deze thema’s in hun omgeving. Het opsporen van verborgen schatten met een GPS-ontvanger of smartphone is onder jongeren erg populair. De studenten hebben hulp gekregen van lokale gebiedskenners vanuit Heemkundekring Myllesheem en Milieuvereniging Land van Cuijk. Het project is financieel mogelijk gemaakt dankzij de provincie Noord-Brabant. Het startsein voor de route wordt 9 januari om 10.15 uur gegeven bij de VVV in Mill. Een klas middelbare scholieren van het Merletcollege loopt de route samen met de studenten van de Fontys. Daarna kan iedereen met een smartphone de route lopen. Meer informatie over de wandelroute is te vinden bij de VVV, Oranjeboomstraat 9 in Mill.

Oorlogsschade Trein Mill 1940. De Heren Wim Vloet, Pietje van Abel en Thijn de Klein staan hier bij de Trein. 

Hier beneden een foto van Duitse Militairen op 15 mei 1940 in St. Hubert van de Compagnie Infanterie 456 Weiss:"Holland hat Kapituliert."

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hieronder staan 8 Soldaten "Vloet" en/of "Vloed" uit Mill die in Juli 1941 gelegerd waren op de Marechaussee-Kazerne Heikant C. 35. in Baarle Nassau; Wie kent deze jonge Militairen ??? Bronvermelding en reacties graag naar Anton van Grunsven avgoss@ziggo.nl en vers2312@planet.nl

 

Zie op Pagina "Filmfoto's A. van Hout" van deze Website, Studio~Domeinzicht bijna 90 foto's van Millse Mensen en Militairen tijdens de bevrijding. Allemaal foto's uit de oude Films van dhr. Toon van Hout van de "Houtfabriek Van Hout" in Mill.

Dhr. Ludwig van Dijk, bestuurslid van de Stichting Sporen van de Oorlog, heeft ook een prachtige Website van de Oorlog over het gevecht bij Mill van 10 mei 1940 tot 11 mei 1940 en wel op:

Hier beneden de Website van dhr. Ludwig Van Dijk over Het Gevecht bij Mill op 10 en 11 mei 1940.

Bronvermelding: De Koerier.

Inbraak is gedaan eind mei 2013.

Het Herdenkingsboek "Het Gevecht bij Mill op 10 mei 1940" is anno 1980 uitgebracht door de heren A. Claassens en G. de Kruijf, bestuursleden van de Stichting Sporen van de Oorlog.

Boek  "Genealogie van de Familie Kremers" door Mevr. Constance Kornuijt-van Bebber. 

Hier beneden al vast een gedeelte van Verhalen over de Bevrijding van Mill door Dhr. Willem van Bebber. Dhr. Willem van Bebber was de vader van de vrouw van Antoon Kremers, dus de schoonvader van Dhr. Antoon Kremers uit Mill ( Tontje Suuker ). Er komt in 2013 een nieuw Boek uit van Mevr. Constance Kornuijt-van Bebber, een Kleinkind van dhr. Willem van Bebber. Dit Boek heeft Mevr. Constance Kornuijt-van Bebber als titel gegeven: "Genealogie familie Kremers". Het is nu, Oktober 2013, klaar en Mevr. Constance Kornuijt-van Bebber komt het Boek waarschijnlijk dit jaar nog persoonlijk naar Myllesheem in Mill brengen. Het Boek is te krijgen voor € 29,50. Zie enkele verhalen uit dit Boek op de Pagina Sporen van de Oorlog.

Bronvermelding: Mevr. Constance Kornuijt-van Bebber.

Bronvermelding: Mevr. Constance Kornuijt-van Bebber.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Hier beneden een Stolperstein ( Struikelsteen ) die gelegd is door dhr. Gunter Demnig ter nagedachtenis aan Mevr. Dina van Leeuwen in Grave die geinterneerd is in 1943 naar het Vernichtigungslager Westerbork waar ook zij in 1944 vermoord is. 

 

De laatste Jaren worden overal Stolpersteinen ( Struikelstenen ) gelegd ter nagedachtenis aan de vermoorde Joden in Kampen in Duitsland zoals b.v. Westerbork. Ook in Mill zijn Joden, die ondergedoken zaten, vermoord en ook geëxporteerd naar Duitsland.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Hier beneden bijzonderheden over de Overdracht van de Maquette aan de Voorzitter van de Stichting Sporen van de Oorlog, dhr. Carel van Genugten.

Hier beneden enkele foto's anno 2015 van de T.V. uitzending van de NPO - VPRO - "Gezichten van de VRIJHEID. Hier een interview met Mevr. Rie van Kempen en mevr.Nadia van Hal.

Hier beneden een Artikel dd. 21 april 2015 in de KoerierMill.nl over het Bewaken van de Sporen van de Oorlog door de Stichting "Sporen van de Oorlog"  in Mill. Beneden op de Foto staat dhr. Willy Sweens, bestuurslid van de Stichting Sporen van de Oorlog.

Hier beneden het Bekende Boek uit 1977 over de 2e Wereldoorlog van dhr. BOSCH over de oorlogsellende tussen De Rijn en de Maas.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven, Oud lid van de Stoottroepen.

Hier beneden bijzonderheden omtrent de Opening van "Kunst & Kazematten" op 5 mei 2015 om 12:00 uur aan de Langenboomseweg bij de Blokland Bunker door de Burgemeester van Mill dhr. ing. Antoine Walraven als Voorzitter van de Stichting "Sporen van de Oorlog". Er zijn 32 Kazematten Symbolisch versierd door 32 Kunstenaars uit de Gemeente Mill. Zie voor meer bijzonderheden op de Pagina "Kunstenaars".

Bronvermelding: www.inmill.nl

Hier beneden nog enkele foto's van de Herdenkingsplaats aan de Langenboomseweg bij Fitland.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden enkele Pagina's uit het Bovenstaande Boek.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden nog een verhaaltje van dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed" over de Duitse Soldaten in Mill.

Copyright Studio Domeinzicht.