Telefoonlijst van Mill en Mills Electriciteitsbedrijf.

Oude Telefoonlijst van bedrijven in 1915 en 1939.

Bronvermelding: Henk van de Weem.

 Oude Telefoonlijst van bedrijven in Mill in 1915.

U ziet in 1915 in Mill maar 8 telefoonaansluitingen:

Telefoonnummer 7. H.N.J. Arts Arots, 

Telefoonnummer 5. Gebr. van Daal Aardappelhandel, 

Telefoonnummer 1. Gebr. van Hout Klompen fabriek en Houtzagerij, 

Telefoonnummer 6. Maatschappij Princepeel,

Telefoonnummer 2. A. Reijnen Molenaar en Rijkstelegraafkantoor, 

Telefoonnummer 3. Spanjers H. Varkenskoopman,

Telefoonnummer 8. Station der N.B.D.S. en 

Telefoonnummer 4. J.S. Teppema Dir. Zuivelfabriek en Telegraafkantoor.

 

Bronvermelding: Henk van de Weem.

Oude Telefoonlijst van bedrijven enz. Mill 1939.

Electriciteit in Mill Anno 1921.

Dhr. Jan van Gemert was administrateur en mijn schoonvader, dhr. Wim van Tienen, werd technisch ambtenaar toen hij pas 19 jaar oud was. 
 

Copyright Studio Domeinzicht ©