MILITAIR Herhalingskamp in Mill in 1953.

Hier beneden een DAF YA 314 voor de Hoofd-Ingang van de Poort van het Mobilisatie Complex ( i.v.m. de Koude Oorlog ) in Mill aan de Graafseweg.

Bronvermelding beneden: Website Cold War Mob. Complex.

Hier beneden het Wacht Bureel Gebouw bij de Ingang van Het Cold War Complex in Wilbertoord.

Dit WB gebouw was en is bij alle MOB.Complexen het zelfde, dus ook in Mill, waar we geen foto's van hebben.

Bronvermelding: dhr. Paul Rybakowsi.

Een van de eerste commandanten was Kapitein Roset, die, voor de bouw, verhaal moest halen bij de "EERST AANWEZEND INGENIEUR" in Vught.

Sinds ( 1952 start bouw ) 1953 was het Militaire Herhalingskamp en Mobilisatie Complex ( i.v.m. De Koude Oorlog ) in Mill al gelegerd en kwam meteen in aktie met groot materieel voor de Watersnoodramp in 1953.  Hier beneden "Loods 23", de Manschappencantine. "Loods 24" was de tweede grote Manschappencantine. Ook was er een Barak met een aparte ingang voor de Officiers Mess en de Onderofficiersmess. Op de foto kregen alle soldaten een flesje Heineken bij de maaltijd !

Inlichtingen van: Dhr. Sjef van Reijmersdal ( later controleur voor de Brandveiligheid voor het Ministerie van Defensie op diverse Militaire Objecten ), dank voor de info ! )

Hier beneden de Millse Soldaten, waaronder v.l.n.r. de heren  Karel Kremers, Piet Hendriks, ? en Tiny van Kempen..

Bronvermelding: Jos Smeets, Rogstraat 20 Grave en dhr. Hub. Verstraaten sr.

Dit is de achterkant van de foto boven.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding beneden: Virginia Cigarettes Captain Grant.

Hier werkten vele mensen uit Mill.

Dhr. Ton Cremers was hier Bouwkundig Opzichter.  Dhr. Sjef van Reijmersdal was eerst Soldaat Opzichter A voor zijn nummer en later controleur voor de Brandveiligheid. De heren Grad van Hees, Frans van de Cruijsen enz. stonden in de cantine's. Er waren diverse gebouwtjes met de letters "P" voor de nummers, b.v. P1...was Pisoir. Dhr. Raimond van Putten was de man van de verbindingen. Ook zat op de telefooncentrale Dienstplichtig Soldaat dhr. Cor van den Heuvel uit Mill. 

De Huisarts van Mill, Drs. KURSTJENS, had ook een praktijk op het Herhalingskamp in Mill. De Rang van Dokter Kurstjens was Groot-Majoor, omdat hij toen ook als Militaire Arts werkte in zijn Dokterspraktijk op Het Kamp in Mill.  

Op het Millse Herhalingskamp, of het "MOB. Complex" ( Mobilisatie Complex ) was een Kapel voor de militairen. In die Kapel wilde De Stichting  "Myllesheem" in 2012 zich vestigen, als er mogelijkheden voor waren. Was  niet mogelijk; Myllesheem moest onder de grond in Myllesweerd.

Ondertekening afspraken betreffende het M.O.B.-complex door de Gemeente Mill en Defensie.

Er waren meer huizen in Mill van De Defensie. Bij het Herhalingskamp waren er 2 huizen onder een Kap waarin o.a. Dhr. Cremers, de Technisch Opzichter van de Defensie, woonde.

Alle Huizen aan De Prins Hendrikstraat in Mill waren van de Defensie. In 2015 woonden, tijdelijk, verschillende Amerikanen van de Vliegbasis Volkel.

Hier beneden de nu, in 2013, aangrenzende Huizen van het Herhalingskamp.

De Kapel op het Mobilisatie Complex was voor alle militairen van alle geloven.

Er moeten nog veel meer foto's zijn van de toestand toen de Kapel nog in gebruik was. Mocht er iemand zijn, die foto's heeft van het Mob. Complex ? Dan willen wij die Graag inscannen, of toegestuurd krijgen via vers2312@planet.nl of 06-30774449.

 

Hier beneden het Symbool van de Geneeskundige Dienst.

Er waren GeloofsSymbolen in de Kapel op de muren geschilderd. Hier beneden de Stenen Tafel van Mozes.

 

Dit is de David-Ster van het Joodse geloof.

Dit is de 7 - Armige Kandelaar, de Menora, van het Joodse geloof.

Onderstaande foto's laten zien wat er nog over is van het Herhalingskamp.

Onderstaande foto's laten zien wat er nog over is van het Herhalingskamp. o.a. een oude Electriciteits-Meterkast.

Onderstaande foto's laten zien wat er nog over is van het Herhalingskamp.

Onderstaande foto's laten zien wat er nog over is van het Herhalingskamp.

Dhr. Den Dikke van Vorst was den eerste Millenaar die, voor zijn ( nummer ) Dienstplicht, naar Indië ging.

Bronvermelding: Dhr. Sjef van Reijmersdal.

Vroeger dienden de Beroeps-Militairen en de Dienstplichtig Soldaten over de gehele wereld. Hier beneden op de foto dhr. Sjef van Reijmersdal in Nieuw Guinea voor het Militair Hospitaal.

Bronvermelding: dhr. Sjef van Reijmersdal.

Hier beneden dhr. Sjef van Reijmersdal ( in Nieuw Guinea ) voor het Militair Hospitaal.

Bronvermelding: dhr. Sjef van Reijmersdal.

Hier beneden dhr. Jef van Reijmersdal ( 2e van rechts ) met zijn maten in Nieuw Guinea in de Kazerne.

Bronvermelding: dhr. Sjef van Reijmersdal.

Hier beneden de twee dienstmaten de heren Jan van Boxtel en Joop van Bree uit Boxmeer op Curacao in 1957.

Bronvermelding: Dhr. Sjef van Reijmersdal.

Hier beneden enkele foto's van Amerikaanse legervoertuigen, die door de Nederlandse Defensie werden gebruikt, met Sjef van Reijmersdal in Nieuw-Guinea rond 1960.

Bronvermelding: Dhr. Sjef van Reijmersdal.

Hier beneden een gedeelte van de Postzegelsverzameling, een Hobby van dhr. Sjef van Reijmersdal, die overgebleven is na een jarenlang dienstverband in de Overzeese gebiedsdelen in dit geval West-Nieuw-Guinea.

 

Hier beneden een bidprentje van Dhr. Marinus Richardus Bens overleden in 1949 in Banjoe-Oerip van mevr. Janneke Van Gemert-van Eenbergen.

De foto hieronder was waarschijnlijk de voorkant van de Kapel.

Waarom zijn er op het Kamp overal versperringen aangelegd; er grenzen villa's aan het park die allen vanuit de tuin toegang tot het Kamp hebben ? Hier beneden dhr. Pieter Slaats, bestuurslid van "De Stichting Myllesheem" en "De Stichting Sporen van de Oorlog".

Waarom zijn er op het Kamp overal versperringen aangelegd; er grenzen villa's aan het park die allen vanuit de tuin toegang tot het Kamp hebben ?

De Militairen uit het Militaire Kamp "La Courtine" van 1959 tot 1970 in Frankrijk van de Nederlandse Krijgsmacht kregen hier hun Rustige periode, "De Opfriscursus".

Kapper dhr. Thij Slaats uit Mill knipte er de militairen en Kapper dhr. Tontje Peters nam op het Kamp de Kapsalon over van Thij Slaats, die 't in zijn eigen Kapsalon in Mill te druk kreeg. Dhr. Sjef van Reijmersdal ( controleur voor de Brandveiligheid bij de Nederlandse Krijgsmacht ) bezocht ook af en toe het Herhalingskamp.

Bronvermelding: Dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. Cees Verhoeven.

Bronvermelding: Dhr. Cees Verhoeven.

Militaire dienstplicht.

Bronvermelding: Wikipedia.

In Nederland werd de militaire dienstplicht in 1810 ingevoerd door de Franse bezetters onder Lodewijk Napoleon, toentertijd "conscriptie" genaamd. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich inschrijven. Door middel van loting werd bepaald wie dienst moest nemen in het Franse leger. Tot 1898 kon iemand die ingeloot was echter een vervanger (remplaçant) inhuren. Na 1898 gold de persoonlijke dienstplicht.

Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Uitstel, bijvoorbeeld vanwege studie, was mogelijk. Gewetensbezwaarden, mensen die principieel tegen het leger zijn, konden een vervangende dienstplicht vervullen in een andere sector.

In 1966 werd de Vereniging Van Dienstplichtige Militairen (VVDM) opgericht, die zich als een belangenvereniging voor dienstplichtige soldaten ontwikkelde tot een serieuze gesprekspartner van de militaire en politieke leiding.

Door diverse oorzaken kwam de militaire dienstplicht eind 20e eeuw steeds meer onder druk te staan.

  1. Door het einde van de Koude Oorlog was het directe gevaar van een oorlog afgenomen.

  2. In plaats daarvan werd het Nederlandse leger steeds vaker ingezet bij vredes-operaties die niet direct dienden ter verdediging van Nederlands grondgebied. De complexiteit en het gevaar van deze missies maakten de inzet van dienstplichtigen omstreden.

  3. Bovendien werd steeds vaker gewezen op het discriminerende karakter van de dienstplicht. In een tijd waarin gelijke rechten en plichten voor iedereen steeds vanzelfsprekender werden, paste een plicht voor alleen mannen niet langer.

  4. Verder bestond er kritiek op het gegeven dat in veel landen de dienstplichtigen na een basisopleiding van enkele weken weinig meer te doen hadden en de rest van hun dienstplicht in ledigheid doorbrachten. Niet alleen was dit verspilde tijd vanuit het oogpunt van de dienstplichtigen, maar op deze manier had ook de overheid weinig aan hen.

Opschorting.

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. Sinds 22 augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen. De opschorting wil zeggen dat burgers geen militaire dienst hoeven te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. Het Nederlandse leger bestaat hierdoor sinds die tijd volledig uit (vrijwillige) beroepsmilitairen. Wel krijgt iedere mannelijke staatsburger een dienstplichtbrief waarin wordt verteld dat hij is ingeschreven, maar niet opkomstplichtig is. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de dienstplicht is afgeschaft. Het is echter de opkomstplicht die is opgeschort, de dienstplicht is nog steeds van kracht. De Kaderwet dienstplicht regelt dat opschorting en beëindiging daarvan bij Koninklijk Besluit wordt geregeld, maar dat wordt ingetrokken als de Staten-Generaal bezwaar maakt.

In het voorjaar 2008 waren er geluiden o.a. in de VVD en ook in de krijgsmacht zelf (generaal Dick Berlijn) die willen onderzoeken of de opkomstplicht weer zou moeten worden ingevoerd, vanwege de zware belasting op het beroepsleger door de vele uitzendingen naar conflictgebieden. Ook in de vredesbeweging werden zulke geluiden gehoord, maar die werden anders gemotiveerd.

Maatschappelijke dienstplicht

Ter vervanging van de militaire dienstplicht, maken sommige politieke partijen zich sterk voor de invoering van een maatschappelijke dienstplicht. Deze maatschappelijke stage zou voor alle schoolverlaters moeten gelden.

Vrienden uit dienst

Hier beneden het meest bekende Boek van de schrijver dhr. Henk Salleveldt voor de Afgezwaaide Militairen of Veteranen "Bollen, Fillers en Ouwe Stompen".

Bronvermelding: dhr. Martin Deelder.

De laatste jaren zijn er in Nederland, naar Amerikaans voorbeeld, verschillende online platforms ontstaan waar (voormalig) dienstplichtigen en beroepsmilitairen op zoek kunnen naar vrienden uit hun diensttijd. Met name de eerste groep is op zoek naar de dienstmaten waar ze een vaak betekenisvolle periode in hun leven mee hebben gedeeld.

Nederlandse Antillen

Op de Nederlandse Antillen bestaat nu, in 2015, nog een dienstplicht. Dienstplichtigen, die miliciens worden genoemd, moeten een jaar dienen bij de Antilliaanse militie. Het eerste halfjaar van de opleiding is een algemene militaire opleiding. In het tweede halfjaar volgen de miliciens een vakopleiding.

Mannen die hun dienstplicht hadden vervuld moesten "op herhaling".  Dit betrof dan meestal een 'opfriscursus' van enkele weken.

Hier beneden de Zwaar Transport Compagnie van Kaptein LÜPKER, waar Hub. Verstraaten in 1965-2 diende.

Hieronder staan 8 Soldaten "Vloet" en/of "Vloed" uit Mill die in Juli 1941 gelegerd waren op de Marechaussee-Kazerne Heikant C. 35. in Baarle Nassau; Wie kent deze jonge Militairen ??? Bronvermelding en reacties graag naar Anton van Grunsven avgoss@ziggo.nl en vers2312@planet.nl

 

  

Hier beneden nog een reactie van Jan en Ankie Crooijmans over het trieste overlijden van dhr. Jo Fleuren op het Herhalingskamp in Mill. 

Dag Hub : ik had je beloofd als ik wat vond dat met je te delen. Ik ben zelf op 24 mei 1955 geboren. Dhr. Jo Fleuren ( Broer van mijn moeder ) werd toen mijn Peet Oom.  Na enkele weken is hij verongelukt dicht bij zijn ouderlijk huis ( Meeuwstraat 3 in Mill ) op het militaire kamp waar hij werkzaam was, hij kwam tussen een vrachtauto en een aanhanger klem te zitten. Ik heb van de begrafenis vele foto`s gevonden en alsmede het gedachteprentje. Zijn ouders dus mijn grootouders waren Hanneske Fleuren en Gien Fleuren Verberk. Dhr. Jo Fleuren zat ook in die toneelgroep van de Vilheide.

Bronvermelding: dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans.

Bronvermelding: dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans.

Bronvermelding: dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans.

Bronvermelding: dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans.

Bronvermelding: dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans.

Limburgse Jagers op Herhaling in 't HerhalingsKamp in Mill in 1960 voor hun Barak.

 

Krantenartikel ± 1965. Een Combinatie van Bierwagen van de Heineken Brouwerij is ter hoogte van het Herhalingskamp tegen een boom gereden !!!

De Schade was enorm; wel honderden flesjes Heineken waren leeggestroomd, vlakbij 't Herhalingskamp. De militairen hielpen mee bij het opruimen van het bier !!!!.

De militairen hadden de meeste schade ( Bier ) snel opgeruimd.

Hier beneden een foto van het Café-Billiard van dhr.Menne Arts met militairen die op "Herhaling" waren op het Kamp in Mill.

Limburgse Jagers op Herhaling op Kamp Mill in 1960. o.a. dhr. Theo Verberk uit Mill zat bij de Limburgse Jagers.

Ingebruikname Noodopvang Asielzoekers in Mill op 5 januari 1999.

Hier beneden De Briefkaart van de Defensie met de Bloedgroep van Dienstplichtig Soldaat dhr. Hubert Verstraaten van 1965.

Hier beneden een Dank-Kaart van het Nederlandse Roode Kruis dd. 16 Juli 1965, als Dank voor het vrijwillig afstaan van Bloed door Dienstplichtig Soldaat Hub. Verstraaten. Als dank kreeg je een hele dag verlof en een ere-penning "de Landsteiner Penning bij 5 stempels of "de Landsteiner-plaquette" bij 20 stempels.

Bronvermelding: dhr. Mies Rovers.

Hier beneden dhr. Hub. Verstraaten, Soldaat der Zwaar Transport-Compagnie AAT Lichting "65-2" ( ofwel April 1965 ) gelegerd in de Lunettenkazerne, Kamp Vught. Hub. Verstraaten was de 3e Zoon van dhr. Hub. Verstraaten senior die in Militaire dienst moest. Voor lichting 1966 moesten van elk gezin maximaal 3 zoons in dienst. De Meisjes kwamen toen nog niet aan bod. Wel was er voor de meisjes een Marva, Luva en een Milva, maar die waren vrijwillig. Ook waren er rond 1960 "K.V.V.-ers" ofwel Kort Verband Vrijwilligers die voor 4 Jaar in Dienst gingen en/of "V.N.D.-ers" Vrijwillig Na Dienenden.

Bronvermelding foto: Dhr. Louis Moors.

Einde Mobilisatiebestemming; dus niet meer op "Herhaling."

Hier beneden dienstplichtig soldaat lichting 65-2, Hub. Verstraaten met zijn Truck met oplegger vanuit de Lunettenkazerne Vught. Voor de opbouw van Tentenkamp Heumensoord in Nijmegen voor de legering van de Militairen die met de 4-Daagse meededen, overnachtte hij enkele weken voor- en na de 4-Daagse de YA-314 op het Herhalingskamp in Mill. Op het Herhalingskamp was ook een B.O.S.-pomp ( Benzine, Olie en Smeermiddelen ) waar je Benzine of Diesel kon tanken. "Sjef van Reijmersdal, weer dank."

In 't midden hing Hub. Verstraaten junior tussen zijn maten dhr. Post en dhr. Vos. Ze waren net terug van het Tentenkamp "Heumensoord" in Nijmegen van de opbouw van het Tentenkamp voor de Nijmeegse 4-daagse.

Op 1 juni 1965 begon de Defensie uit Duitsland al gebruik te maken van het Herhalingskamp in Mill en op 1 Januari 1970 werd het helemaal Duits en toen werd het Herhalingskamp genoemd: "Materieel Haupt Depot der Niederlande in Mill." Er werden o.a. geplaatst 1,5 Miljoen nieuwe Jerrycans gevuld met benzine. ( Met dank aan dhr. Lambert Verbeek uit Sint Anthonis !).

Bronvermelding: Dhr. Sjef van Reijmersdal.

Nu op 8 en 9 september 2012 gaan Nederlandse Soldaten Op Herhaling in het "Liberty Park" in Overloon.

Hier beneden een Verhaal van dhr. Sjef van Reijmersdal over zijn controles op o.a. de Brandveiligheid van de M.O.B. Complexen ( o.a. het Herhalingskamp in Mill dat het grootste M.O.B. Complex was ) i.v.m. "De Koude Oorlog".

Bronvermelding: Dagblad de Gelderlander van 11 november 2014.

Hier beneden info over een Reunie van Oud-militairen van de A.A.T. van de Zwaar Transport Compagnies 829-832 van de Lunettenkazerne te Vught op 25 April 2015.

Bronvermelding: dhr. H. Kruit uit Voorhout.

Hier beneden een Oude Thuisvaartkist ( of Indo-kist ) van Soldaat dhr. Roel van Duijnhoven, geboren dd. op 17 juni 1925 aan de Sperwerstraat in Mill in het museum "Van Postzegel tot Tank" ( de 2e WereldOorlog ) van de Familie Tonnie Ebben in Groeningen. 

Hier beneden de Homepage van de Website van het Museum "Van Postzegel tot Tank" van de Familie Tonnie Ebben in Groeningen.

Hier beneden de Dress-codes voor de COM-Veteranen ( Contact Oud Mariniers ) die meelopen met het defilé op het Malieveld, het Binnenhof enz. en de Plechtigheid in de Ridderzaal bijwonen.

Bronvermelding: Dhr. Sjef van Reijmersdal.

Bronvermelding: Dhr. Sjef van Reijmersdal.

Beste SJEF,  onlangs kreeg ik, via mijn dochter Berthe, de groeten van Christ van Reijmersdal, (*1932). paar jaartjes ouder dan ik   was bevriend met leeftijdgenoten en leden van onze KLeNSooS:  Chris van Riet en Corke van den Heuvel. Christ van Reijmersdal zit nog goed in zijn vel ! …. is jouw volle neef. Samen met onze schoonzoon Peterjan speelde Rob in hun combo op onze zilveren bruiloft in De Stoof in 1984. Er is altijd vriendschap gebleven. 

Dit artikel in Het Brabants Dagblad is je waarschijnlijk ontgaan, we hebben het er binnenkort over !

( ….  er volgt nog een scan)

groeten,

                     h e n k

Bronvermelding beneden: Website Cold War Mob. Complex.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem en de Gelderlander.

Hier beneden de Ingang van het Mobilisatie Complex Landhorst waar dhr. Joop van Dijk de Beheerder is. Het Herhalingskamp van Mill was ook een Mob. Complex waar ongeveer dezelfde Ingang was als in Landhorst.

Bronvermelding foto's Hub. Verstraaten.

Bronvermelding foto's Hub. Verstraaten.

Hier beneden het Wacht-BureelGebouw van Mob.Complex, Landhorst.

Bronvermelding foto's Hub. Verstraaten.

Hier beneden bijzonderheden over de LUCHTWACHTTORENS. In Mill stond er een in het BOS schuin tegenover Restaurant Erica aan de Wanroijseweg.

Hier beneden een Artikel in de Koerier over de Open Dagen met Rondleidingen op 16 en 17 Juli 2016 van het Mobilisatie-Complex, of Herhalingskamp annex Cold War Museum in Landhorst.

 Copyright Studio Domeinzicht ©