Het oude Gemeenschapshuis of de oude ABDIJ "Mariënweerd".

Huisarts Drs. Arntz is op deze plaats met zijn Huisartsenpraktijk begonnen en later vestigde dokter Drs. H.A.M. Gunneweg zich in Mariënweerd.

Luchtfoto van het Gemeenschapshuis Marienweerd.

"Kapel Ten  Hove" voor de Abdij "Mariënweerd".

Bronvermelding: Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

 Bronvermelding: Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Millse Kermis in 1910. De hele familie Verbruggen op de foto met rechts Mariënweerd.

Hier beneden foto's van de Opening van Gemeenschapshuis Marienweerd én de Bibliotheek in Marienweerd door Minister van Staat dr. Marga Klompé in 1956.

Dhr. Jan Crooijmans: "In 1964 kwam Mr. Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, op bezoek in Mill. Het knapenkoor van de jongensschool mocht onder leiding van meester dhr. Jan Jonge ( bijnaam De Kromme ) voor haar zingen in het oude Gemeenschapshuis "Mariënweerd". Op de 1e rij recht voor de minister stond mijn Broer Theo, daar naast sta ik zelf en dan Johan de Rooij, op de 2e rij vooraan staat mijn neef dhr. Johan Fleuren.

Bronvermelding: dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans. 

Hier beneden de Oorkonde ter gelegenheid van de Opening van Gemeenschapshuis Marienweerd door de Minister van Staat dr. Marga Klompé in 1956.

In de Jaren rond 1960 was er ook een MISSIE-NAAI-KRING o.l.v. Mevr. Zus van Wylick, maar die zat meestal in Gemeenschapshuis Marienweerd.

Achter de Gidsen ligt Gemeenschapshuis Marienweerd.

Benedenstaande foto's van de Retraite van de Meisjes M.U.L.O. in Marienweerd

Benedenstaande foto's van de Retraite van de Meisjes M.U.L.O. in Marienweerd.

 

Benedenstaande foto's van de Retraite van de Meisjes M.U.L.O. in Marienweerd.

 

Hier beneden bijzonderheden over Kunst-Educatie De Meander in  Gemeenschapshuis Marienweerd rond 1995.

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten.

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten.

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten.

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten.

Hier beneden een Oorkonde voor Mevr. Annie Verhoeven. Ze was geslaagd voor de basiscursus Kalligrafie in Marienweerd. .

Mevr. Lies Bens, is 't langste Bedrijfsleidster in Marienweerd geweest en was een begrip in Mill, zeker wat Marienweerd betreft.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Mevr. Lies Bens was een dochter van dhr. Wim Bens van de Kammerberg.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

In Gemeenschapshuis Mariënweerd werd ook Pianoles gegeven onder auspiciën van Stichting Kunsteducatie de Meander.

 

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten.

Bronvermelding: mevr. Marja Verstraaten.

 

Hier beneden een foto van een Raadsvergadering o.l.v. Burgemeester Gérard Daandels in Marienweerd. 

Bronvermelding: dhr. Hans Hermsen.

Bronvermelding Dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding Dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding Dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Hier beneden in 2012 de Leestafel in Mariënweerd in de gezellige Horecaruimte waar iedereen kon koffiedrinken, biljarten, kaarten, feesten, zingen enz.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden De Biljartclub van de SWOM bezig met hun onderlinge competitie op 3 Biljarts.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden foto's van de Jaarlijkse KAART-COMPETITIE van DEN OERAL in Marienweerd in Mill aan de Oranjeboomstraat op 28 februari 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Dit was een van de laatste evenementen voor de Sluiting van Gemeenschapshuis Mariënweerd.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een Artikel in de Koerier dd. 5 juni 2012 van de bekende Millenaar Paul Moors, die voor vele oudere Millenaren een beroep doet op de "Leiding van Mill" om 't cultuur erfgoed veilig te stellen.

Hier beneden dhr. Jimmy Mulder, een van de beheerders van het Oude Marienweerd aan de Oranjeboomstraat in Mill in 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de heren Jimmy Mulder en Theo Thoonen, de beheerders van het Oude Marienweerd aan de Oranjeboomstraat in Mill in 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een beheerster van Marienweerd, mevr. Dinie Milder.

Hier beneden het professionele Computerlokaal voor de Computercursussen van de SWOM.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Enkele foto's van de Afbraak van Marienweerd in Juni 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Presentatie van het Sociaal Cultureel Centrum Mill in 2008.

Menukaart van het nieuwe Gemeenschapshuis Myllesweerd. De Prijslijst wordt binnenkort in het Gemeenschapshuis opgehangen.

Het nieuwe Gemeenschapshuis "Myllesweerd".

De Naam  "Myllesweerd" is bedacht door dhr. Bart Hermanussen uit Mill. ( Aan dhr. Wim van Summeren een dank voor de Tip.)

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Dhr. Jimmy Mulder, een van de beheerders van "Myllesweerd.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

 

Prijslijst van het Gemeenschapshuis "Marienweerd" in 2011.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Prijslijst door de week van het Gemeenschapshuis "Myllesweerd" in 2012. In het weekeinde zijn de prijzen verhoogd tot b.v. een kopje koffie € 1,80. Dit i.v.m. de Wet op de Paracommerciele instellingen.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts.

Hier beneden de Drank- en Horecawet Vergunning, die in elk horecabedrijf moet hangen.

Sinds de opening op 14 april 2012 hier beneden de eerste Prijslijst in Myllesweerd per half juli 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Het Gemeente Bestuur van Gemeente Mill en St. Hubert c.a. in 2012.

Bronvermelding: Website van de gemeente Mill en St. Hubert c.a.

 

Hier beneden de Presentatie van het Schilderij van de Millse Kunstschilder dhr. Bert Verweijen en de Presentatie van de leden van De Bende van Mill op 5 oktober 2012 in Myllesweerd, waar 't FILMHUIS de film van de "Bende Van Oss" vertoonde.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hieronder Het Schilderij "de Bende van Mill" van dhr. Bert Verweijen. Alle namen worden binnenkort bekend gemaakt !!! Kijk op de pagina "Gemeenschapshuis van deze website voor meer bijzonderheden.

Filmhuis in de Huisbioscoop van Myllesweerd sinds augustus 2012.

 

Hier beneden enkele foto's van de Herdenking 4 en 5 Mei 1940 - 1945 in "Myllesweerd op 5 Mei 2013. De Tentoonstelling was georganiseerd door de Heemkundevereniging "Felix Walter" uit Langenboom, de Stichting de Sporen van de Oorlog met medewerking van het Museum van Nostalgie en Techniek van Wim van Schaijk uit Langenboom.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Website van "MYLLESWEERD" in 2015.

Hier beneden een foto van de Aktie Down's Upside die de hele maand Juni 2013 in het Zorgcentrum Myllesweerd duurt.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden foto's van de Jeugd uit de Gemeente Mill en St. Hubert die door veel mensen, ook na 31 July 2013, geholpen willen worden. De Fotoos zijn geplaatst in het Gemeentehuis van Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden het nieuwe Culturele Centrum "Myllesweerd" van de Gemeente Mill op 14 April 2012.

Bronvermelding foto: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Op 9 november 2016 om 14:00 uur is er o.a. een Presentatie in het Theater van Myllesweerd van Oud Mill door Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Corné Kremers 

Hier beneden een artikel uit de Koerier over de jaarlijks terugkerende "Brabantse Middag" van de K.B.O. in november 2016 met een lezing van dhr. Hub. Verstraaten over Oude Ansichten van het romantische oude dorp Mill.

Hier beneden een artikel in de Neije Krant m.b.t. de overname door "Sas en Bep" van Dichterbij in 2016.

Hier beneden info over de Presentatie op zondag 2 april 2017 over "Mensen en hun Geschiedenis" in Myllesweerd. 

Bronvermelding: www.inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

Hier beneden een presentatie over Oud Mill op 1 sept. 2017 door Hub. Verstraaten onder begeleiding van de bekende zangeres, Lya de Haas met oude Brabantse Liedjes vanwege het 5-jarig bestaan van Cultureel Centrum Myllesweerd.

Copyright Studio Domeinzicht ©