Voor 1812 vormden de dorpen Mil en Wanroij één Gemeente. In 1812 is de Gemeente Wanroij zelfstandig geworden. ( Net als de meeste dorpen in die tijd ).

Bronvermelding: Website Wanrode's Heem.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Hier beneden enkele foto's van het Burgemeestershuis van de Familie Reijnen in 2015.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele foto's van het Burgemeestershuis van de Familie Reijnen in 2015. Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele foto's van het Burgemeestershuis van de Familie Reijnen in 2015. Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding, Website van Restaurant Het Raadhuis van dhr. Frans Cornelissen.

Hier beneden een Artikel uit De Gelderlander over het opstarten van een Horecabedrijf in het Oude Raadhuis door dhr. Frans Cornelissen.

Hier beneden een foto ( 2015 ) van het Burgemeestershuis van Burgemeester Smulders rond 1960, toen Wanroij nog een zelfstandige Gemeente was.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Uit Het Boek "Het Boerenleven in Wanroij van het Wanrodesheem.

Hier beneden een Krantenartikel in de Gelderlander over de "Brouwerij St. Joris" in 1777 aan de Peelstraat 3 in Wanroij.

Bronvermelding: Mylle's Erfgoed en dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Klik voor meer bijzonderheden over de Wanroijse Brouwerij "Sint Joris" op de Pagina Brouwerij De Zwaan van deze Website.

Hier beneden een Artikel uit Gelderlander dd. april 2012 over het 10-jarig bestaan van de Vereniging "Wanrodesheem"en hun prestaties.

Hier beneden enkele Boeken van WanrodesHeem.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden Gemeenschapshuis en Bibliotheek De Paddenstoel.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden Gemeenschapshuis en Bibliotheek De Paddenstoel.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele foto´s van het mooie Kerkhof in Wanroij.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Hier beneden een reunie van de Lagere School in Wanroij.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Hier beneden het Onderwijzend Personeel van de Lagere School in Wanroij.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Bronvermelding: Wanrodes Heem.

Hier beneden een oude Foto van het ExpeditieBedrijf van de fam. Pijnappels in 1930 uit Wanroij.

Bronvermelding: Wanrode's Heem.

Hier beneden een foto van het Bedrijf van de Fa. Van Gemert dat handelde in Tractoren en Landbouwvoertuigen van 1902 tot 1960.

Bronvermelding: Wanrode's Heem.

Hier beneden een Artikel in de Gelderlander over dhr. Jan Reijnen van de Wanroijse Boerderij en Brouwerij St. Joris aan de Peelstraat.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden een Artikel over het beruchte Nacht-Café "De Hoeve" aan de Hoevensestraat in Wanroij van dhr. Gé en mevr. Inge Oosterbaan, die de Boerderij van de fam. Laarakkers kocht.

Bronvermelding: Wanrode's Heem en De Gelderlander.

Hier beneden een artikel uit de Gelderlander over het verbouwen van het Gemeentehuis of Raadhuis tot Grand Café Restaurant door dhr. Frans Cornelissen.

WANRODESHEEM is een vereniging met vele leden, VELE COMMISSIES zoals Genealogie, Knipsel- & klapperdiensten, bruiloften en partijen, markten, peelbewaking, turfgrenzen, oorlog en verzet enz ... enz. Het is de moeite waard er )de statuten (zijn openbaar !) eens op na te slaan, het huishoudelijk reglement eens na te kijken en Jan Veekens, de peetvader, om info te vragen; je krijgt dan een ander beeld over: HOE EEN VERENIGING REILT EN ZEILT, t.o.v. een STICHTING ....!!!.

Hier beneden 3 foto's van de druk bezochte Presentatie van "Wanrodesheem", dd. 25 maart 2014, van dhr. Bart Verbruggen uit Mill over zijn familie Giesen in Mill en in Wanroij. Er waren b.v. 2 hooggeleerde Ooms in Rotterdam en s' Gravenhage die als Organisten en Componisten bekend waren en ook familie Giezen die Caféhouders, Bakkers, enz. in Mill en Wanroij waren. Bij Hotel Café Moors zat eerst ook een Oom dhr. Giezen. De Powerpoint-Presentatie van dhr. Bart Verbruggen, was in de Heemkamer van de Heemkundevereniging "Wanrodesheem" in het Wapen van Wanroij.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Dhr. Bart Verbruggen gaf een zeer interessante lezing over het goeie oude leven van de Wanroijse familie Gies(z)en, die bestond uit o.a. Bakkers, Winkeliers, Caféhouders, Organisten en Componisten enz. De toehoorders stelden vele vragen en waren erg enthousiast over de gezellige nostalgische avond.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden nog een foto van de Presentatie van dhr. Bart Verbruggen uit Mill over zijn familie Giesen in Wanroij en in Mill. De bijeenkomst was goed bezocht en erg gezellig, want veel aanwezigen konden, met nostalgie, van gedachten wisselen over de romantische oude tijden van weleer.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden nog enkele zeer interessante Boeken over de Gemeente St. Anthonis, Oploo, Wanroij, Stevensbeek en Westerbeek.  Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Bronvermelding: mevr. Odette Kramp-Goossens.

Hallo bestuursleden van Heemkunde verenigingen in nabije omgeving van Wanroij.

Wij als bestuur van “Wanrode’s Heem” vragen  ons steeds vaker af hoe wij geïnteresseerden in Heemkunde beter kunnen bereiken. De ervaring leert ons dat publicaties in plaatselijke en regionale weekbladen bij lange na niet iedereen bereiken.

De bereidwilligheid van deze bladen om te publiceren is er wel, maar is natuurlijk altijd een beetje ondergeschikt aan de hoeveelheid en belangrijkheid van het bericht. Verder hebben wij de afgelopen jaren mogen ervaren dat deze bladen maar matig gelezen worden, of er wordt overheen gelezen. Wat wij nu zo jammer vinden is nadat je een lezing of expositie hebt georganiseerd deze te weinig bezoekers trekt. Dit is zo jammer voor al die mensen die hierin best veel energie hebben gestoken. Regelmatig hoor je dan de opmerking, hebben ze daar een lezing gehouden, wat interessant ,had ik dat maar geweten daar had ik wel naar toe gewild.  Om in de regio hieraan meer publiciteit te geven is bij ons het idee geboren om als Heemkunde verenigingen elkaar meer te ondersteunen d.m.v.  publicaties rechtstreeks door te sturen aan de leden. Bij “Wanrode’s Heem” is nagenoeg ieder lid met een mailtje te bereiken, wij nemen aan dat dit bij velen van onze zuster verenigingen ook zo is. Daarom zouden wij graag bij wijze van experiment dit invoeren en na een periode evalueren of dit vruchten afwerpt. Dus heb je een lezing of expositie georganiseerd meldt deze dan aan bij ons, wij zorgen ervoor dat dit nieuws verspreidt wordt aan onze leden en op onze druk bezochte Facebook pagina “Wanrode’s Heem”. Of dit gaat slagen hangt natuurlijk af van de bereidwilligheid om hieraan mee te werken. Wij staan in ieder geval hiervoor open en zijn te bereiken onder mailadres,  wanrodesheem@wanroij.nu

Omdat wij een groots opgezette expositie houden op 12 en 13 maart a.s. zien wij hierin alvast kans om te testen of dit experiment kans van slagen maakt. We hebben een bijlage toegevoegd welke zo doorgestuurd kan worden aan alle leden van jullie vereniging.

Alvast onze hartelijke dank voor jullie eventuele medewerking.

Bestuur “Wanrode’s Heem”.

“Wanrode’s  Heem” nodigt U uit om een kijkje te komen nemen op onze expositie,      “ Verdwenen Bedrijven in Wanroij”. 

Deze expositie zal gehouden worden op zaterdag 12 en zondag 13 maart, gratis entree. Zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op deze 2 dagen wordt het Wapen van Wanroij omgetoverd in een ware expositieruimte en kun je genieten van meer dan 700 foto’s en illustraties van 50 “Verdwenen Bedrijven in Wanroij”. Onze leden hebben er geweldig veel tijd in gestoken en het resultaat mag er zijn. Verder zijn wij er als Heemkunde vereniging bijzonder trots op te mogen vertellen dat ter ere van deze expositie ook een boek wordt uitgebracht getiteld ”Verdwenen Bedrijven in Wanroij”. Dit 76 pagina tellende boek wordt uitgebracht in full color en is op de bovengenoemde expositie dagen voor €12,50 te koop. Men kan echter ook inschrijven op de voor verkoop, vul dan onderstaande bon in en pak een korting van € 2,50 op het boek “Verdwenen Bedrijven in Wanroij”.

   

Fa. v Gemert 1902-1952                                         Fa. Pijnappels  1930                          

Bent U geïntresseerd in deze aanbiedingen vul dan onderstaande strook in en lever deze in vòòr 10 maart 2016 bij M.Derks  Lepelstraat 33 Wanroij. U mag een ingevulde strook ook mailen naar  mattderks@ziggo.nl

  • ---------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ……………………………………………………………………                    Datum……/………/2016.

Adres:…………………………………………………………………………………………………..

Aantal exemplaren “Verdwenen Wanroiise Bedrijven”:………………………..stuk à  € 10,-

Aantal exemplaren “Boerenleven in Wanroij”: ………………………………………stuk à € 5,-

Let op: Op de expositiedagen en daarna kost het boek” Verdwenen Bedrijven in Wanroij” € 12,50.

Kado tip: Verjaardag, Vaderdag of Moederdag.             
Bezoek ook eens onze Facebook pagina Wanrode’s Heem.

Dus noteer in je agenda: 12 en 13 maart Expositie “Wanrode’s Heem”. Tot dan!!!

Namens Bestuur en Leden “Wanrode’s Heem”.                                           

Hier beneden enkele pagina`s van het Boek "Verdwenen Bedrijven in Wanroij`  van Wanroode`s Heem, waarvan de 2e Druk is uitgebracht dd. april 2016.

Wanrode's Heem heeft een perfect Account op Facebook, Complimenten !