Nieuws en Media Gemeente Mill en Sint Hubert.

Hier beneden een Brief van dhr. G. Verheijen uit Buchten bij Sittard, over de eerste RADIO-Toestellen, die belangrijk waren en zeker in de Tweede Wereldoorlog.

Geachte heer Verstraaten, enkele dagen geleden heb ik contact opgenomen met de Heemkundevereniging Myllesheem. Zij konden mij echter niet helpen en verwezen mij naar u als een nazaat van burgemeester W. Verstraaten van Mill. Ik ben auteur van boeken en artikelen over de geschiedenis van de radio, radiomerken en radiofabrikanten. Eén van mijn boeken betreft "Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog". Recent heb ik een onderzoek afgerond naar de geschiedenis van de Radio-onderneming Minimax, dat ik wil afsluiten met een publicatie in een radiohistorisch tijdschrift en in de periodieken van enkele heemkundekringen.  

De Radio-onderneming Minimax werd opgericht door Cor Thijssens in Beek en Donk en deze vervaardigde en verkocht tussen 1921 en 1934 diverse modellen radiotoestellen. Aanvankelijk was het bedrijf in Beek en Donk gevestigd, maar toen de beschikbare ruimte daar te klein werd, verhuisde het bedrijf in 1929 naar Veghel. Een radiotoestel was in die tijd een kostbaar bezit en weinigen konden zich de aanschaf ervan veroorloven. Eigenaren waren veelal notabelen, zoals pastoors, burgemeesters, artsen en fabrikanten.

Uit een verkoopregister dat ik bij mijn onderzoek heb getraceerd, blijkt dat burgemeester W. Verstraaten uit Mill een radiotoestel heeft aangeschaft van het type OV3 (zie afbeelding hieronder). Omdat radio's toentertijd een exclusiviteit waren, lieten de eigenaren zich graag met hun bezit fotograferen.          Minimax OV3, zoals gekocht door burgemeester W. Verstraaten van MiIl. Mijn naspeuringen hebben opgeleverd dat burgemeester W. Verstraaten in Mill in functie was van 1989 -1933. 

ov3radio-ondernemingminimaxgverheijen2014.large.jpg

Graag zou ik willen weten of er in familiealbums wellicht foto's bewaard gebleven zijn waarop burgemeester Verstraaten met zijn toestel is afgebeeld ? Uw reactie wordt erg op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, 

Gidi Verheijen Havenweg 74 6122 EK Buchten. 046-4851847. 

Hier beneden Nieuws over Mill in Dagblad DE ECHO in 1942.

Hier beneden de RADIO-DISTRIBUTIE met in het begin maar één Zender.

RadioDistributie1950OudeFoto.jpg

Vroeger had je ook de Sint Jans Klokken, De Katholiek Illustratie, De Spiegel, De Express, De Margriet, De Libelle, Het Kleuterblaadje, de Panorama, De Elsevier, De Lach...enz.

Hier beneden een ingezonden stuk in de Koerier in 1988 van mevr. Marja Verstraaten over het kappen van de Bomen in de Brandsestraat. Nu, in 2013, 25 jaar later zijn de nieuw geplante bomen weer prachtig uitgegroeid; dus 't kan wel !!!

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Vroeger waren er in een dorp Veldwachters, Lantaarnopstekers en Dorpsomroepers.

Bronvermelding: Dhr. Jo van Soest.

De statuten zijn vastgesteld op 12 februari 1988 door Notaris A.J.Stalpers te Mill. Op 6 april 1989 kregen we de vergunning voor het bouwen van een studio.

Hier beneden de bouw van de eerste echte L.O.M. keet, die in  2012 afgebroken is vanwege de nieuwe huisvesting in Myllesweerd.

Beneden op de foto een interview in 1988 bij Paus Johanneshove.

De L.O.M. houdt een interview in Paus Johanneshove in 1988. 

 

Plaatsing van de Mast van de L.O.M. op 24 mei 1989.

Hier beneden een artikel over het Interview van Professor Frans Verstraten bij de L.O.M. door de heren Herman van Gaal en Corné Kremers. Het Interview ging o.a. over het optreden van Prof. Frans Verstraten bij verschillende TV-programma's waaronder Paul de Leeuw en het bekende TV-Programma bij Bart Peters.

Professor Frans Verstraten is nu werkzaam aan de Universiteit ( 2012 & 2013 ) van Sydney in Australie voor zijn kennis op het gebied van Psychologie en Psychonomie ( de technische werking van de Hersens ).

Hier boven het Boek "Stroomopwaarts met Tegenwind" van de bekende Millenaar dhr. Paul Moors. In dit boek staan bijna alle Krantenartikelen die dhr. Paul Moors in vele Kranten heeft geplaatst en vooral in de Koerier, waar zijn kritiek op de "Millse Politiek" niet meer geaccepteerd werd en hij alleen in andere kranten zijn visie op de Millse Gemeenteraad mocht publiceren. Hier beneden het Schrijven van dhr. Paul Moors aan De Koerier met welke reden zijn artikelen niet meer geplaatst werden !!! Zakenmensen onder ons snappen wel dat de Gemeenteraad van Mill en de Gemeente Mill een belangrijke Duit in het zakje deden en doen bij De Koerier.

Hier beneden de achterkant van het Boek van dhr. Paul Moors en tevens de Inhoudsopgave van zijn Boek over de Millse Politiek.

Hier beneden een samenvatting van "Millse Meemaaksels" van een bekende Millenaar dhr. A. van Riet.

Plaatsing van de Antenne op de Schoorsteen van Van Hout voor de digitale Uitzendingen van de L.O.M. in Mill in 2012.

 

Bronvermelding: De Neije Krant.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Voorbespreking van deze bovenstaande presentatie komt op 10 maart om 12:00 uur in het Radioprogramma Moss Time bij de L.O.M. met dhr. Corné Kremers.

Voor meer bijzonderheden van de Bibliotheek: Kijk op www.biblioplus.nl

K.K.N. Regio T.V. Mill e.o.

 

Weekblad De Koerier Mill.

Hier volgt een krantenartikel uit 1974 over het dorp Mill van Ir. Dr. J.P. de Groot. Bronvermelding van Henk van de Weem.

Hier beneden het Boek over de Leefbaarheid van Mill van Dr. Ir. J.P. de Groot.

Vliegfeest van Dhr. Marinus van Meel.

Hier beneden Opnames van Hub. Verstraaten uit Mill voor zijn optreden in het T.V. programma T.R.O.S. RADAR van  mevr. Antoinette Hertsenberg in het Restaurant van Grand Café Het Raadhuis  aan de Dorpstraat 10 in Wanroij.  info@raadhuiswanroij.nl  www.raadhuiswanroij.nl

Bronvermelding: Fotograaf dhr. Frans Cornelissen.

Bronvermelding: Fotograaf dhr. Frans Cornelissen. 

T.V. programma T.R.O.S. RADAR van  mevr. Antoinette Hertsenberg.

Bronvermelding: Fotograaf dhr. Frans Cornelissen.

T.V. programma T.R.O.S. RADAR van  mevr. Antoinette Hertsenberg.

 Bronvermelding: Fotograaf dhr. Frans Cornelissen.

T.V. programma T.R.O.S. RADAR van  mevr. Antoinette Hertsenberg.

Interview bij de L.O.M. van Mevr. Wilma Lems Specialist van Biblioplus en dhr. Hub. Verstraaten van de Stichting Myllesheem door dhr. Corné Kremers      ( van de Neije Krant )  op 10 maart 2013.

Bronvermelding: mevr. Wilma Lems.

Het interview bij de L.O.M. door dhr. Corné Kremers ( van de Neije Krant )  op 10 maart 2013 ging over de Opening van de Boekenweek op 19 maart 2013 met als Thema "Van Toen tot Later".

Bronvermelding: mevr. Wilma Lems.

Hier beneden de Frontpage van de Neije Krant van Dhr. Corné Kremers .

Zie voor meer Millse Boeken op de Pagina "Boeken over Mill" van deze Website.

Bronvermelding: De Koerier.

Op 1 Juni 2013 wordt het 25-jarig bestaan van de L.O.M. uitbundig gevierd. 

 

Hier beneden dhr. Hub. Verstraaten als Presentator van Pantein T.V. voor de Zorgcentra Aldenhorst, Meihorst, Buitenhorst en Maashorst in Mill.

Hier beneden enkele foto's van dhr. René Bastiaanse tijdens de Uitzending van de L.O.M. op 29 april 2014 over een reeds bekende Lezing van het B.H.I.C. "Terug in de tijd" door dhr. René Bastiaanse. Hier beneden een foto van het Interview door dhr. Rob Vloet van de "Stichting Myllesheem" en de Lokale Omroep Mill. Daarin gaf dhr. René Bastiaanse het advies om de Stichting Myllesheem te promoten door een Website aan de mensen van Mill te presenteren vol met oude foto's en oude Films over de goede Ouwe Tijd. Ook een vast programma op de L.O.M. zou zéér interessant zijn en de mensen meer interesse geven in het verleden.

Bronvermelding: B.H.I.C. en de Lokale Omroep Mill.

Bronvermelding: B.H.I.C. en de Lokale Omroep Mill.

Bronvermelding: B.H.I.C. en de Lokale Omroep Mill.

Hier beneden nieuws over het Omzetten van KKN-TV van Dhr. Henk Gijsbertsen naar TV-Land van Cuijk.

Bronvermelding: Nieuwe App. www.gemeente.nl

Bronvermelding: Nieuwe App. www.gemeente.nl

Bronvermelding: Nieuwe App. www.gemeente.nl

Bronvermelding: Nieuwe App. voor alle Gemeentes in Nederland  www.gemeente.nl

Hier beneden bijzonderheden over de Verkoop van T.V. Land Van Cuijk.

Bronvermelding: Boxmeers Weekblad.

Hier beneden bijzonderheden over de Verkoop van T.V. Land Van Cuijk.

Bronvermelding: De Koerier.

Feest van 3 Huwelijksjubilea tegelijk aan de Genieweg in Mill in  september 2015.

Bronvermelding: www.inmill.nl.

Hier beneden een Artikel over de Wederopbouw van Mill in 1941 van het B.H.I.C. ( www.bhic.nl/mill ) in De Koerier dd. 21 december 2015.

Hier beneden een artikel in De Neije Krant over de jaarlijkse verkiezing van "de Millenaar van het Jaar" tijdens de Pronkzitting van de Carnaval ???

Hier beneden de Nieuwe Website in 2016 van dhr. Corné Kremers van MossTime.nl en de Neije Krant.

Hier beneden een artikel in de Neije Krant in Mill over de aftredende Voorzitter, dhr. Ton Ermers en de nieuwe Voorzitter van de L.O.M. mevr. Mayke Selten in Mei 2016.

Héél Nederland zag Mill, zich presenteren, op vrijdag 8 Juli 2016 op T.V. NPO-1 en wel op Nederland één, vanwege de 100e Vierdaagse, die op 22 juli 2016 door Mill trekt. Op T.V.  Leo Josemanders van "LEJO", dhr. Jo van de Tillaart en dhr. Piet Selten die al voor de 50e keer hebben meegelopen deden hun verhaal. Ook Bakkerij Manders     ( mevr. Willemien Manders ) en dhr. Ad Berends, als voorzitter van het Ondernemers- Collectief Mill, deden hun verhaal op T.V. voor héél Nederland. In 1966 was de laatste keer dat Mill in de 55-km route van de Vierdaagse lag.

Hier beneden dhr. Johan van Hal uit Mill die ook vanwege de 100e 4-Daagse de 55 km meeliep.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Hier beneden dhr. Johan van Hal uit Mill, die ook vanwege de 100e Nijmeegse 4-Daagse de 55 km meeliep. ( het Witte Gebouw op de Achtergrond is zijn Winkel "Buitengewoon Kado" ) 

Bronvermelding: De Neije Krant.

Hier beneden een artikel uit de Neije Krant over het vervolg van de Nijmeegse 4-Daagse in Mill in 2017 enz. Op de foto o.a. dhr. Ad Berends, voorzitter van de Millse Stichting "Ontdek Mill" en de Burgemeester van Mill, dhr. Antoine Walraven.

Hier beneden mevr. Marie José Thijssen die een vaste Rubriek in De Neije Krant heeft. Dit artikel was in november 2016. 

Hier beneden een artikel van inmill.nl van dhr. Hen Daams ( van de LOM en het Hobbycentrum ) over de Cursus Foto- en Filmmontage bij het Hobby-Centrum.

Hier beneden een Artikel van de L.O.M. over de TV-uitzending van Mill in "Andere Tijden" van de Landelijke TV in Mei 2019.

Hier beneden mevr. Ingeborg van de Kamp van Andere Tijden uit Hilversum en de heren Jo van Soest en Rob Vloet van de L.O.M. en Myllesheem.

Hier beneden De Websites van De Lokale Omroep Mill en van De Neije Krant in 2020.

 Copyright Studio Domeinzicht ©