BIJNAMEN VAN MILLSE MENSEN.

Heel vroeger, voor de Middeleeuwen, hadden de meeste mensen alleen maar bijnamen en geen echte namen. Pas met de Code Napoléon, of de Code Civil kregen de mensen echte namen die ook geregistreerd werden.

Hier beneden enkele pagina's uit het Boek over de Herkomst van de Nederlandse Familienamen van dhr. J.M. Spendel.

Zoals overal in de Brabantse Dorpen was het Vroeger gezellig in Mill. Iedereen kende "mekaar". De Buren kwamen dikwijls bij elkaar om over lief en leed te praten. De Achterdeur stond altijd open en niemand dacht er over om iets bij een ander weg te halen; er was trouwens ook weinig om weg te halen. Er waren meestal grote gezinnen, b.v. de Familie Berends met 24 kinderen van 2 moeders en de Familie Rooijendijk met 24 kinderen van één moeder. De familie Hub. Verstraaten had maar 9 kinderen, ook al kwam de Pastoor regelmatig op visite. 's Zondags Na de Hoogmis gingen de mannen een kaartje leggen en de afgelopen week bespreken in een café. b.v. Bij "De Witte" ( Café René Moors ), of bij de Zwarte ( Café Jaak Verberk ), of bij de Café Logement Wim Kloosterman, of bij Café 't Centrum van dhr. Gerrit Rooijakkers, of in 't Gouden Kruis, of in Den Himmel of in 't Vagevuur, of in De Letste Stuuver enz. Er waren in die tijd 24 café's in Mill ( zie pagina: café 's in Mill ).  Vele mensen hadden prachtige bijnamen, zoals Anna Marianne z'n Tontje, Annie de Mus, Ben Pap, Bert Bos, Brouwertje. Dikwijls begonnen de Bijnamen thuis in het gezin, zoals ZUS en BROER...b.v. Zus Hol ( Betty ) of Broer van Thiel ( Bert ). En vaak hadden mensen die PRUIMDEN een bijnaam, zeker als de PRUIM-Tabak en Sigaren waar ze in de mond op kauwden uit hun mond kwijlde. Vele goeie voetballers hadden ook bijnamen enz.

Hier beneden een schrijven van dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem" over MILLSCHE MENSEN in 1933.  

Over NAAMKUNDE of Millsche namen, afkomstig van toponiemen,  zoals Van de Vorle (!) of verdwenen NAMEN,  ik noem maar  JAN DE VAEL of De Lampertse Boeren,  VERDWENEN TOPONYMEN,  bij voorbeeld :  D’n VAEKENHOF.

Document1 van Millsche mensen in 1933 Hub,  zo zijn er nog een boel gedichtjes uit OUD MILL, je moet ze alleen nog zien te vinden !!  

Direct na de 1ste Wereldoorlog en na de Spaanse griep,  zo rond 1920, trad in Mill dikwijls eigenteeld op.  Bij voorbeeld het duo "MEESTERBAKKER",  Meester Willems, hoofd openbare school en Bakker Spank maakten spreuken, gedichten en liedjes voor bruiloften en partijen.  Vooral in de VERKIEZINGSTIJD  is wel eens een spotdichtje gemaakt over een bepaalde kandidaat !   

“Antoon Lange begon te bange voor zijn lidmanschap  ……. van de RAAD ….!”   

Ook rampzalige gebeurtenissen werden bezongen :  “ …. heb je wel gehoord van die vreselijke moord “  En liedjes als:  “………..Daar in die diepe sloot vond zij ….”  Het heeft Meester ROBERTUS WILLEMS   ‘de kop’  gekost.  Toen het Bijzonder Onderwijs aantrad i.p.v. het Openbare Onderwijs, werd de hoofdmeester niet benoemd.  Hij had kennelijk de pastoor TE VEEL in het ootje genomen !  En Robertus zocht zijn heil in Berg en Dal bij Nijmegen.  Meester Claassens heeft lang op zijn schoolhuis moeten wachten !  Robertus Willems bleef er wel in wonen. Hetzelfde deden later Jo Reijnen en Toon Derks van D’n Bonte Avond op de jaarlijkse Vastenavond van de Harmonie !  Jaren  1948/50.

Hier beneden een oud Gedicht:

“….. het was 2 december van het jaar
de bankverpachting was weer daar
 en Hanneke Kus, fluks ter been
spoedde zich naar d’n tempel heen

Nu zit zij naast Jan Water
bij  d’n  biechtstoel van de pater
en Van Wees zit aan haar zij
met een heerlijk luchtje erbij …….. “

Ik kan me nog herinneren, dat er 3 mannekes bij de Zusters in het AUWMANNENHUUS logeerden, die door schoolkinderen werden uitgejouwd. (…… as de mister, de nonnekes of de kapelaan het mar nie heurde !) 

…………“Jan Water, Jan Klater, Jan Poelie, Jan Pis  !!
en ……. Marteke hai altied unnen drup an de neus hangen !!

……  mensen waren vroeger WREED !! “

Hier beneden één Pagina over Toponiemen, Patroniemen enz. van Mensen uit Langenboom, Mill e.o. van de Heemkundevereniging Felix Walter in Langenboom.

Bronvermelding: www.HeemkundeLangenboom.nl

Veel Bijnamen heeft Studio-Domeinzicht gekregen van anderen b.v. van: dhr. Jan van de Cruijsen, dhr. Broer van Thiel, Dhr. Vloet, mevr. Els van der Ven, dhr. Peter van Overbeek, dhr. Jef van Reijmersdal, dhr. Ton Hendriks en nog vele anderen: Hartelijk dank voor jullie info.

 

Anna Marianne z'n Tontje

Zoon van mevr. Anna Marianne en dhr.Tien Hendriks was dhr. Toon Hendriks "Timmer" )

Annie de Mus

Mevr. Annie van Sambeek 

Ben en Dien Pap

Dhr. Ben Abels en mevr. Dien van Sambeek.

Bert Bos

Dhr. Bart van der Duijn, hoofd gemeentewerken Mill.

 

Bolle

 

Dhr. Willie Hendriks.

Brouwertje

 

Toen ik met mijn vader Hub. Verstraaten ( Den Brouwer ) de café's bezocht.

Chris Knal

Den Burgemeister van de Vilhei

 

Den Blekken Tinus

 

Den Dikke.

Den Kersenboer

 

De Lange Garris

Dhr. Raaijmakers aan de Bosweg De Boswachter.

Dhr. Tien Hendriks van de Vilhei.

Dhr. Tinus Hendriks van de Vilheide.

Dhr. Harrie van Hout van de Fabriek.

Dhr. Kerstens.

Er waren 2 Lange Garissen.de heren Rein en Grad Gerrits

De Langen Tien

Dhr. Tien Raaijmakers, Concierge van de L.T.S. aan de Langenboomseweg.

De Looie

Dhr. Adriaan de Groot.

De Mos

De Rooijen Tien

Dhr. Kremers; de 1e De Maas werkte bij Maassen in Wanroij.

Dhr. Tien Peters aan de Genieweg.

De SIK

Bij de symbolische inhuldiging van dhr. Harry Rombouts als Gemeentesecreataris kreeg hij een Sik ( Geit )

De Sneijer

De Snelle 

Dhr. Willem Bisschops. 

Dhr. Bertus Minten, de snelste voetballer van Juliana. 

De Vorrelsen Harrie

Dhr. Harrie Ermers van de Boerderij aan de Vorleweg.

De Witte

Dhr. René Moors uitbater van Café Moors aan de Spoorstraat. 

De Zwarte Kont.

Dhr. Verberk  van Café de Zwarte Kont. Had ook een Kolenhandel.

Den Brandsen Tienus

Dhr. Tien Hermanussen ? 

Den HegAdvocaat

Dhr. Veldpaus ( Falspahr ) , een broer van Piet Veldpaus.

D'n Beksen Boer

De vader van dhr. Tiny van Kempen ( de opa van Maarten van Kempen ) van de Boerderij hoek Karstraat en Graafseweg.

Den Beksen Piet

Den Brouwer

 

Dhr. Piet Vloet.

Dhr. Aart van der Linden, brouwer van de Zwaan Brouwerij aan de Schoolstraat.

Frans de Keizer

Grad Knik

Dhr. Frans Keizers.

Dhr. Abels.

Gradje de Pieper

Dhr. de Klein. 

Hanneke Den Dokter

Hanneske Prul

Haske de Kremmer

Pijpke Kremers

 

Assistente van Dokter Arntz.

Dhr. Hans Peters, Slijper bij Van Hout.

Opa dhr. Hans Kremers. 

Dhr. Theo Kremers

 

Hent.

HuubvandenBurgemeister

Huisarts drs. H.A.M. Gunneweg.

Hub. Verstraaten de zoon van Burgemeester Willem Verstraaten.

Kiske Prul

Chauffeur van Dokter Arntz dhr. Kees Peters.

Jan de Kil

Dhr. Cornelissen. 

Jan de Mulder

Dhr. Jan Reijnen, Molenaar aan de Wanroijseweg ? 

Jan, Wim en Toon Felen.

Jan en Thij de Vloetse

Jo den Bakker

Jan den Beer

 

De heren Jan, Wim en Toon Jilesen.

De heren Jan en Thij Raaijmakers.

Dhr. Jo ( Piet ) Kuppen.

Dhr. Jan Berents van de Boerderij de Nieuwenhof, tevens een bekend Raadslid.

Jan den Bels

Dhr. Jan van Landegem, de beste voetballer van Juliana.

Ome Jan  

Dhr. Jan Siroo. 

Jan van Dorus de Wever

Jan de Zwijger

 

Dhr. Jan Verberk.

Jentje Zaad

Dhr. Jan Cremers van de Zaadhandel aan de Karstraat.

Lange Wim

Dhr. Willem Verstegen. ( Ton Hendriks, Dank voor de Tip ). 

Leo de Slager

Dhr. Leo Willems van Slagerij Willems aan de Kerkstraat.

Maan den Tien

Dhr. Tien Verbruggen zoon van Maan Verbruggen. 

Mat Pin

De moeder van Dhr. Martien Vloet aan de Wanroijseweg was Pijnappels.

Meister Kiep

Meester van Kuppevelt aan de Vloetsestraat. 

Men Arts

Dhr. Jan Arts, de Uitbater van Café Arts aan de Karstraat. ( Menne is een woord van Duitse afkomst ) 

Meurke

Mies den Engel

Dhr. van Dijk.

Dhr. Mies Engels van de Petroleumhandel aan de Langenboomseweg, gestart na dhr. Keijzers.

Moeder Aart

De vrouw van Aart van der Linden, den Brouwer. 

 

 

Nel Pin

Mevr. Nelly Pijnappels aan de Wanroijseweg. 

Ons Hanneke

Mevr. Hanneke Thoonen van de Winkel aan de Stationsstraat. 

Pierre Moustache

Dhr. Piet Hendriks ( Baal  ) aan de Karstraat.

Petje, Sjef en Hent Bon

De heren Sjef, Piet en Hendrik Jans.

Piet Baal

Dhr. Piet Hendriks van de Snoepwinkel aan de Hoogstraat. 

Piet Ballet

Dhr. Piet van de Cruijssen.

Piet Heuvelmans

Piet de Kapper

Dhr. Piet Rooijakkers.

Dhr. Piet van Grinsven van de Kapsalon aan de Kerkstraat 

Piet den Tien

Dhr. Piet van Tien Gerrits aan de Royendijk

Potter

Puk en Muk.

 

Dhr. Theo van de Zanden Congierge M.A.V.O.

Gebroeders van Duren die de Romkar voerden vur de Melkfabriek.

Rooien Tien

Sjef en Jo Pen

Dhr. Tien Peters van de Genieweg. 

Bij de Winkel van Bastiaans heetten ze allen PEN.

Sjefke den Bels

De Vader van Jan van Landegem, die in de Eerste Wereldoorlog van Belgie naar Mill verhuisden. 

Spits van Hout

Dhr. H.P. Van Hout van de Houtfabriek aan de Wanroijseweg. 

Stapel Poos

Dhr. Kremers van de Drogisterij aan de Kerkstraat. Zie voor bijzonderheden op de Pagina Bedrijven. 

´t Lichtmenneke

't Kluutje

 

Dhr. Koske van den Broek.

Dhr. van der Heyden. 

't Rooi Sjefke

't Snuutje

 

Dhr. Jos van de Wijst de Groenteboer.

Dhr. van den Burgt van de Fietsenzaak 't Snuutje aan de Spoorstraat. 

't Spruutje

Dhr. Frans van de Weem. 

Tien Dinky Toy

Tontje Timmer

Dhr. Tien Verbeeten.

De Vader Dhr. Tien Hendriks van de Rijwielhandel aan de Hoogstraat. 

Tieske de Rover

Dhr. Thijs Rovers aan de Langenboomseweg.

Tinus den Dekker

Dhr. Tien Verberk.

Tontje Suuker

Dhr. Toon Kremers van de Bakkerij aan de Hoogstraat

Toon Bakhuus

Dhr. Toon Cremers aan de Berentsweg.

Tien den Ollieboer

De Heren Tien en Martien Keijzers. 

Toon Pen en Jo Pen

De heren Bastiaans van de Bazar aan de Hoogstraat. 

Cees en Sjef en Piet Pen

Toon van den Luien Drei

Thij Clevers

Zuster Kwatta

Zoons van Toon Pen 

Dhr. Hendriks

Dhr. Thij Lamers.

Zuster Eduarda van de Meisjes- en Kleuterschool aan de Julianastraat. 

De Keizer en 't Keizerinneke

 Dhr. en mevr. Toon en Marietje Keijzers.

 De Gouwe Kont

 Dhr. Gerrit Rooijakkers van Café 't Centrum.

 Catweazle

Dhr. Jan van de Wiel, concierge van de M.U.L.O. 

 De Zwarte Panter

Dhr. Piet Willems stond als De Zwarte Panter in de Goal bij Voetbalclub Juliana in de tijd van Kraak !! 

 Wiel den Bag

 Dhr. Willem de Klein.

 Moen

 Dhr. Jan Verheijen, zoon van dhr. Koos Verweijen.

 Tien de Keizer

 Dhr. Tiny de Keizer van het Keizerspedje.

 De Friep

 Dhr. P. Verstraaten van de Millse Sigarenfabriek.

 't Lichtmenneke

 Dhr. Van den Broek.

De Witte Geit

 Dhr. Harrie van den Tillaart.

Piet Spierts                        Dhr. Piet van Sambeek

Jo Saus                              Dhr. Jo Hendriks

Herman Op Sap                Dhr. Herman Meulepas.

Den HOED        Dhr. Mathieu Hoeymakers, Dir. Gemeentewerken Mill.

Door Rits                            Mevr. Door Gerrits.

POESKE                            Dhr. Theo van der Linden.

De Lange Garris               de broers...De Heren Grad,                                            en Rein Gerrits.

Lappen Marie                    Mevr. Marietje Keijzers.

"MOL"                               de Familie Linders.

Toon De Post                      dhr. Toon van de Cruijsen.

"Toon Tegel                        dhr. Toon Roefs.

"De FRIEP"                      dhr. Willem Verstraaten van de Sigarenfabriek.

Mag ik dhr. Ton Hendriks weer danken voor de vele bijnamen.

Bijnamen van Millse HONDEN in de 50-er Jaren:

Hier beneden enkele bijnamen van de Honden van bekende Millse Mensen zoals:

Tanja Nooijen van "Parfumerie Paula" van Wim Nooijen.

Tessa Adriaansens van de Tandarts drs. Adriaansens

Kuby Daamen van dhr. Koos Daamen.

Hertha Moors van Garage dhr. Jan Moors.

Dolly Verstraaten van Bierhandel dhr. Hub.Verstraaten.

Misschien kent U er nog meer ?

Copyright Studio Domeinzicht ©