Monumenten en Oorlogsmonumenten in Mill.

"Open Monumentendag 2011". De Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september. Het landelijke thema is dit jaar Hergebruik van oude gebouwen onder het motto "Nieuw Gebruik – Oud gebouw"!!! Dit geldt uiteraard ook voor Mill, waar in 't verleden de onderstaande kiosk herbouwd is; andere projecten waren in Mill niet te vinden !!! Waarschijnlijk gaan in Mill binnenkort nog de laatste gebouwen van Cultuur-Historische waarde tegen de grond en wel: "Mariënweerd en de Concertzaal en misschien ook nog de Oude Brandweerkazerne." Er zijn in Mill vele Monumenten en Kunstwerken o.a. van dhr. Cees Baard verdwenen. Zie hier onder aan de Pagina.

Open Monumentendag 2011.

In 2011 vindt de Open Monumentendag plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september. Het landelijke thema is dit jaar hergebruik van gebouwen onder het motto "Nieuw gebruik – oud gebouw". 

In veel gemeenten hebben monumentale gebouwen een nieuwe bestemming gekregen om ze zo voor de toekomst te kunnen behouden. De komende jaren zullen naar verwachting nog veel meer gebouwen leeg komen te staan. Verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgevingen en gezondheidszorg, of minder boeren zijn een paar redenen. Nieuwe betekenis. Gebouwen die vrijkomen vragen om nieuwe bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn juist de monumenten die beeldbepalend zijn voor een stad of dorp. Ze staan er middenin, zoals de kerk, of waren decennialang de grootste werkgever in de omgeving. Open Monumentendag legt de link tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving. Alle activiteiten. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten in Brabant, op de site van Open Monumentendag

Hier beneden mevr. Christine van de Weem als Vrijwilligster.

Hier beneden mevr. Christine van de Weem als Vrijwilligster.

Oorlogsmonument van de 2e wereldoorlog 1940 - 1945 geplaatst in 1949.

Geachte heer van de Weem,  

Onlangs ontving ik van familie een reeks foto's uit de nalatenschap van mijn oom Gerard Moubis. 

Mijn oom was Reserve 1ste Luitenant tijdens de mobilisatie tot 10 mei 1940 en gelegerd langs de Maasoever bij Gennep.Hij had daar het commando over de 4e Compagnie 2e Bataljon 26ste Regiment Infanterie die de Maasoever bij de spoorbrug in Gennep moest verdedigen. Op 10 mei 1940 werd hij in de ochtend krijgsgevangen genomen en naar Duitsland afgevoerd.Bij de foto's die ik kreeg was een envelop met de vermelding "militair" en daarin bevond zich een reeks van 8 foto's waarvan ik niet weet waar ze genomen zijn.

Alleen achter op de eerste foto staat "kanaal met kazematten Mill". Op foto 2 is een richtingaanwijzerbord van de ANWB te zien waarop, denk ik, staat Nijmegen 47,2 km. Heeft U, of iemand van de heemkundekring misschien een idee waar deze foto's van vernielde huizen genomen zijn ?

  1. deze huizen zouden al vóór de inval van de Duitsers vernield zijn. 

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groeten,  Ferrie Moubis  

e-mail: ferrie@moubis.nl

website: www.moubis.nl

Zie hieronder de 8 foto's.

Bronvermelding: Dhr. Ferrie Moubis en dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden op het Looierijpad Majoor Netze, dhr. Hub. Verstraaten en een andere Engelse Militair.

Oorlogsmonumenten, hier beneden De Peeldam.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Liberationroute 15 mei 2011.

Hier boven staat geschreven dhr. Coos Scharen, maar dat moet dhr. KOOS SCHRAVEN zijn. ( dhr. Harrie Bardoel, dank voor de Tips ). 

Opening Nieuw Oorlogsmonument Langenboomseweg anno 2003.

Opening Nieuw Oorlogsmonument Langenboomseweg anno 2003.

Opening Nieuw Oorlogsmonument Langenboomseweg anno 2003.

"Open Monumentendag 2011".

De Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september. Het landelijke thema is dit jaar hergebruik van gebouwen onder het motto "Nieuw Gebruik – Oud gebouw"!!! Dit geldt uiteraard ook voor Mill, waar in 't verleden de onderstaande kiosk ( nu van Nancy Couwenberg )herbouwd is; andere projecten waren in Mill niet te vinden !!! Waarschijnlijk gaan in Mill nog de laatste gebouwen van Cultuur-Historische waarde tegen de grond en wel: "Mariënweerd en de Concertzaal en misschien ook nog de Oude Brandweerkazerne."

 

Open Monumentendag 2011

In 2011 vindt de Open Monumentendag plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september. Het landelijke thema is dit jaar hergebruik van gebouwen onder het motto ‘Nieuw gebruik – oud gebouw’.
 
In veel gemeenten hebben monumentale gebouwen een nieuwe bestemming gekregen om ze zo voor de toekomst te kunnen behouden. De komende jaren zullen naar verwachting nog veel meer gebouwen leeg komen te staan. Verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgevingen en gezondheidszorg, of minder boeren zijn een paar redenen.

Nieuwe betekenis

Gebouwen die vrijkomen vragen om nieuwe bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn juist de monumenten die beeldbepalend zijn voor een stad of dorp. Ze staan er middenin, zoals de kerk, of waren decennialang de grootste werkgever in de omgeving. Open Monumentendag legt de link tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving.

Alle activiteiten

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten in Brabant, op de site van Open Monumentendag

 “MILL ONTLUISTERT”

Van alle benedenstaande scans van Kunstwerken in Mill is niets meer terug vinden. Mill is ontluistert en dat wil toch zo graag de duurste (bedoelen: RIJKSTE !) gemeente van Nederland zijn !? Ik heb nog in petto:  2 kunstmonumenten bij de Mavo/lts en 2 st. bij de Leeuwerik, een monument in Wilbertoord, waarvan men de kunstenaar niet kent (?), de Gapert van Jan de kapper, unne St.Wilbert en het verhaal van Wim van der Burgt. Interessant  ? ik hoor wel, groeten, 

He n k van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier beneden "De Barmhartige Samaritaan" Van dhr. Albert Termoten stond vroeger in de Hal van Paus Johannes Hove in Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier beneden een Artikel uit De Gelderlander van 2 Strijders van de B.O.S.S. de heren Piet Heijnen en Cees Verhoeven uit Mill over hun belevenissen uit 1944 - 1945.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Hier beneden enkele foto's van Oude Millse Monumenten van de Nieuw op te richten Stichting "Acaciahof" voor het BEHOUD van deze MILLSE MONUMENTEN.

Bronvermelding: dhr. Paul Sweens van de Stichting "Acaciahof".

Copyright Studio Domeinzicht ©