OPEN MONUMENTENDAGEN.

Hier beneden bijzonderheden over de Onthulling van de Luisterplek aan de Grinderijweg in Langenboom op 17 september 2014. De Luisterplek met een QR-Code zijn 2 nieuwe moderne manieren om de mensen voor te lichten over de Bevrijding tijdens de 2e Wereldoorlog nu 70 Jaar geleden.

Bronvermelding: www.tweedewereldoorlog.nl

Bronvermelding: www.tweedewereldoorlog.nl

Hier beneden een Krantenartikel in de Koerier over de Fietsroute tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2011.

Bronvermelding: www.HeemkundeLangenboom.nl

Hier beneden een Krantenartikel in de Koerier over een Presentatie van Hub. Verstraaten over het mooie verleden van Oud Mill.

Op 9 januari 2012 om 10:15 bij het kantoor van de V.V.V. start een nieuw project van Geert Verstegen van de Brabantse Milieu-federatie in Mill en St. Hubert. Met de App. voor QR-Codes, de Quick Response Codes, op hun mobiel, Smartphone, wandelen de studenten een Geocaching route, die samengesteld is door Willy Sweens en Bennie Boffen van Myllesheem, langs diverse oude monumenten en Kazematten, waar de studenten, door het inscannen van de QR-codes uitleg krijgen over de monumenten. Leraar Paul Moors van Merlet begeleidt ook zijn studenten van Merlet in Mill.

QR-Code om snel op je mobieltje de juiste website, met aanwijzingen, te vinden. Hier beneden staat de QR-Code van Wikipedia.

Nicole van Dal van de Brabantse Milieufederatie en Truus Olcay van de VVV in Mill. 

De start van de Route door de Studenten van Fontys en Merlet in Mill o.l.v. Paul Moors.  

De Pers en de K.K.N. regio-TV zijn ook aanwezig en nemen Nicole van Dal onder de loupe. 

 

 

 

 

Marja Verstraaten geeft voorlichting, tijdens de "Plattelandsroute" van 2011 in de Stand van "Myllesheem" en "Sporen van de Oorlog" vlak bij de Plattelandsontspanning "Effe Pauze" bij Kasteel Tongelaar in Mill.

 

 Oplevering Groespeel op zondag 9 september a.s. AAN DE DOMEINENSTRAAT.

 Op zondag 9 september zal het Gebiedsprogramma Groespeel op een grootse wijze worden opgeleverd! Naast een officieel gedeelte in de ochtend, is er een streekmarkt op en rond Groepsaccomodatie De Nieuwenhof en zal er een wandeling door de Groespeel met uitleg op diverse punten zijn. De voorbereidingen voor die dag zijn in volle gang! Het draaiboek is gereed! En tegelijkertijd wordt in het veld hard gewerkt om de werkzaamheden op tijd af te ronden. 

In het voorjaar van 2008 begon de Gebiedsontwikkeling in de Groespeel met de oprichting van het Samenwerkingsverband Mill en Sint Hubert. Hierin wordt samengewerkt door de gemeente Mill en Sint Hubert, het waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Stichting Sporen van de Oorlog, Stichting Myllesheem, Milieuvereniging Land van Cuijk, de provincie Noord-Brabant en de Dienst Landelijk Gebied. De handen zijn ineengeslagen om het platteland samen de juiste aandacht te geven. Natuur, landschap, cultuurhistorie en verkaveling zijn onderwerpen die aan bod komen. Men koos – heel bewust -  om te starten in het gebied De Groespeel in de vorm van een schetsbijeenkomst. Daarin kwam goed tot uiting welke bijzondere landschapstructuur het gebied heeft. Het resultaat was een integrale gebiedsvisie met de alleszeggende titel; ‘Een knooppunt van kwaliteiten en kansen’. Deze visie werd verder uitgewerkt en in januari 2009 vastgesteld in het Gebiedsprogramma Groespeel waarin twaalf projecten werden benoemd. 

Vier jaar later al is het werk bijna gereed. De twaalf projecten zijn allemaal uitgevoerd. Er is veel veranderd in het gebied. Er is veel natuur aangelegd langs de Groote Beek, Duits Lijntje en het Peelkanaal; de verkaveling voor de landbouw is verbeterd; er zijn wandel- en fietspaden aangelegd voor de recreant; de bosranden van de Molenheide zijn aangepakt; de peellinie is in oude glorie hersteld. En tenslotte heeft Mill er een prachtig dorpslandschap en daarmee uitloopgebied bij gekregen aan de Domeinenstraat.

Wat staat er op zondag 9 september te gebeuren?

Vanaf 10.30 uur is er een officieel gedeelte. Gedeputeerde Yves de Boer zal aanwezig zijn om dit prachtige project te komen aanschouwen. Het Samenwerkingsverband, bestuurders van Waterschap Aa en Maas en Gemeente Mill en Sint Hubert zullen hem welkom heten. Er vindt een officiële openingshandeling plaats.

Ook wordt de winnaar van de ‘vogellokker en –verschrikkerwedstrijd’ bekend gemaakt. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten Mill en gemeente Mill en Sint Hubert. Alle vogellokkers en – verschrikkers zullen op 9 september te bewonderen zijn. 

Vanaf 12.00 uur opent de Streekmarkt. Op en rond Groepsaccomodatie de Nieuwenhof staan standjes met regionale producten. Daarnaast zullen diverse organisaties zich  presenteren! Ook aan de kinderen is gedacht. Enkele kinderspelen zorgen voor vermaak. Vanaf de Nieuwenhof is ook een wandeling uitgezet door de Groespeel. Onderweg zal op enkele punten uitleg worden gegeven over het Gebiedsprogramma Groespeel. 

Het Opleveringsfeest eindigt om 16.00 uur! 

Inrichting

Momenteel wordt er nog hard gewerkt om de inrichtingsplannen voor de Groespeel uit te voeren. De vistrappen in het Peelkanaal zijn geplaatst, de defensiewal is hersteld en de ecologische verbindingszones Groote Beek en Peelkanaal zijn ingericht door aanbrengen van laagten, poelen en het opnieuw laten meanderen van de Groote Beek. Ook is bijna alle beplanting aangebracht. Met name de inrichting van de percelen aan de Domeinenstraat met onder andere de aanleg van wandelpaden en landschappelijke inrichting van het gebied moet nog gebeuren. De vele regen die de laatste tijd gevallen is, heeft voor enige vertraging gezorgd. 

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

Het Gebiedsprogramma Groespeel maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen in Noord-Brabant verandert het platteland. Nieuwe natuurgebieden komen tot stand, rivieren krijgen de ruimte, dorpen blijven leefbaar en landbouw kan zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van de provincie Noord-Brabant.                                                                   
EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Rob Christiaans van Dienst Landelijk Gebied, r.g.j.christiaans@dlg.nl / telefoon 06-52077706 of met Irene Appel van Dienst Landelijk Gebied, i.f.m.appel@dlg.nl / telefoon 06-21689683

De Vogelverschrikker van de Groengroep en Hobbyclub van Aldenhorst kreeg de eerste prijs.

 

Benedenstaande foto is van één van de Vogelverschrikkerlokkers ( van enkele bekende Millenaren van de Bende van Mill ) die al bij Marianne van Heiningen waren geplaatst voor de Opening van de Groespeel op 9 september 2012.

 

Hier wordt de Vogelverschrikkerlokker van o.a. Bert Verweijen weggehaald uit het Centrum van Mill en verplaatst naar de Groespeel en later weer naar de Belevingsboerderij De Nieuwenhof van Marianne van Heiningen, waar tijdens de Opening van De Groespeel op zondag 9 september 2012 de Mooiste Vogelverschrikker wordt gekozen. Zie hieronder nog enkele Vogelverschrikkers. 

Vogelverschrikkers.                                                                                                               Tijdens de opening maakte wethouder van den Boogaart de winnaars van de vogelverschrikkerwedstrijd bekend.

Onderstaand de uitslag:

Vogelverschrikker Traditioneel, nr 1: Willy en Joke Berents                     Vogelverschrikker Mechanisch, nr 1: Nico Taverne Vogellokker, nr 1; Groengroep Aldenhorst.

 

Vogelverschrikker Frau Antje.

 

Op zondag 2 juni 2013 was het bij de Boerderij de Nieuwenhof Schaapsscheerdersdag. Dhr. Jeroen Boeijen uit Langenboom was de Schapenscheerder.

Hier beneden enkele foto's.

 

Hier beneden enkele foto's van de Open Monumenten Dag in 2015 met als Thema Ambacht en Kunst. Deze foto's zijn genomen in de Millse Trouwkapel waar de kunstenaar Mevr. Anne van Gemert met het Brandschilderen ( in GLAS ) van een Schilderij van de Millse Kunstschilder dhr.Kees Bastiaans en dhr. Jo Willems. Ook waren aanwezig van Myllesheem mevr. Janneke van Gemert en dhr. Pieter Slaats.

Bronvermelding: Mevr. Janneke van Gemert.

Copyright Studio Domeinzicht ©