Millse Toneelclubs.

In 1879 werd de eerste Millse Toneelvereniging "Joost van den Vondel" opgericht.

Door verschillende verenigingen werd in die jaren toneel gespeeld, o.a. door de harmonie, het dameszangkoor Laetitia, de Roomskatholieke Jongeren Boerenstand en de Jonge Kracht. Juliana kon natuurlijk niet achterblijven! De leden werden daarom in de gelegenheid gesteld hun kunnen te tonen door het opvoeren van een éénakter. Penningmeester dhr. Piet Linders, waarschijnlijk de meest deskundige op toneelgebied in het bestuur, coördineerde het geheel. In april 1946 kon Juliana een drama in 3 bedrijven op de planken brengen. Bronvermelding: Website van Juliana Mill.

De R.K.J.B. Rooms Katholieke Jongen Boerenstand met hun eigen toneelclub. Toneelclub "Joost van den Vondel" in 1925 met Kapelaan Eras in Mill.

Vroeger, ongeveer rond de jaren 1930, mochten alleen jongens of mannen toneelspelen; meisjes of vrouwen mochten niet meedoen. Was er een vrouwelijke rol dan moest een van de mannelijke toneelspelers als vrouw verkleed worden. In die tijd hadden de meeste toneelstukken alleen rollen voor mannen. 's Middags was de uitvoering voor het vrouwelijk publiek en 's avonds was de toneeluitvoering voor de mannelijke bezoekers.Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Feest van de Toneelclub "Joost van den Vondel" bij Hotel de Plasmolen.

Dhr. Hub. Verstraaten junior speelde mee en was "Joseph in Dothan" bij "Joost van den Vondel".

Hier beneden de heren Jan Moors en Tien Derks.

Toneelclub "Joost van den Vondel" in 1930.Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Toneelstuk "Schip in Nood" op 29 September in  1942. Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Zie hieronder de namen van de Toneelspelers van het Toneelstuk "Schip in Nood". 

Toneelclub "Joost van den Vondel" met o.a. dhr. Thei Slaats, dhr. Jan van Houtum en dhr. Kees Bastiaans.Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Dhr. Thij Slaats deed ook grimeren bij de Toneelclub "Joost van den Vondel".

De Millse Toneelclub "Joost van den Vondel" met David en Goliath als Hoofdpersonen. Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Hier beneden een Acteur van de Millse Toneelclub "Joost van den Vondel".Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Hier achter de oude school een acteur van de Millse Toneelclub "Joost van den Vondel".Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

 

Ook hier weer de Toneeluitvoering achter de oude Openbare School.Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

 

Hier twee toneelspelers van de Millse Toneelclub "Joost van den Vondel".Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

 

Hier achter de oude school alle acteurs van de Millse Toneelclub "Joost van den Vondel".Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Hier achter de oude school de hele Toneelvereniging "Joost van den Vondel".Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill.

Bron: dhr. P. van der Zanden Fotograaf in Mill. Links dhr. H.P. Van Hout en rechts dhr. Thij Lamers. Midden ????

Hier beneden een foto over Golgotha in de Millse Passion in1958. 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden een foto over Golgotha in de Millse Passion in1958.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mille's Erfgoed".

Toneelclub van de R.K.J.B. Mill in 1958; Bonvermelding B.H.I.C.

"B.V.V."Buurtvereniging "De Vilheide" had een eigen toneelclub en wel toneelvereniging "De Vilheide".

Hier beneden een reactie van dhr. en mevr. Jan en Ankie Crooijmans.

Van deze Toneelgroep weet ik dat er verschillende Kinderen van Hannes Fleuren en Regina Verberk in speelden. Op de bovenste foto 2e van links staat mijn moeder Fien Crooijmans Fleuren die op 16-01-1971 is overleden. J.L.M Crooijmans Margrietstraat 13 5451 BD  MIll 0485-453061 06-22363632.

Toneelclub de "Millse Komedie" startte, via de Jongerensociëteit J.S.M. "De Stuntvliegers", in 1964 met als Regisseur dhr. Piet van Gelder in die tijd het Hoofd der Meisjesschool.

Hier beneden de hele Toneelclub "De Millse Komedie" met Regisseur dhr. Piet van Gelder.

v.l.n.r. Piet van Gelder, Thea Verberk, Mevr.Toos van Gemert, Gerrit van Wylick, Carla de Groot, Gerrit Wientjes, Charlotte Rooijakkers, Wim van Kempen, Louis Moors, Pieter Slaats, Hub. Verstraaten en Marius Poels.

Hier beneden foto's van "Dood Door Schuld".

v.l.n.r. dhr. Hugo Bloksma, mevr. Riet van Laake en Janny Vloet.

Bronvermelding:Louis Moors.

Hier beneden foto's van "Dood Door Schuld"'

v.l.n.r. mevr. Riet van Laake, Gerrit van Wylick en Hub.Verstraaten.

Bronvermelding:Louis Moors.

Hier beneden foto's van "Dood Door Schuld"'

v.l.n.r. dhr. Gerrit van Wylick en Hub. Verstraaten.

Dhr. Hub. Verstraaten jr. met juffrouw Janny Vloet uit St. Hubert van de "Millse Komedie".

Hier beneden dhr. Paul van de Geijn en mevr. Janny Vloet.

Hier beneden Hub. Verstraaten van de "Millse Komedie".

Hier onder de heren Paul van de Geijn, Hub. Verstraaten en Walter van der Mee van de "Millse Komedie".

 

De heren Thijn van Wylick en Hub. Verstraaten van de "Millse Komedie".

Dhr. Hub. Verstraaten met juffrouw Ria van Kuppevelt van de "Millse Komedie". In die tijd mocht en moest er ook nog op 't Toneel ( in de Concertzaal ) gerookt worden !

Jongeren Societeit Mill - "J.S.M. de Stuntvliegers"; de naam was verzonnen door mej. Lisette Kremers. Ondergetekende van het Bestuur was dhr.Toon Bastiaans, alias "Bas".

Hier beneden enkele krantenartikelen over de uitvoeringen van de Toneelclub van de Jongerensoos.

Hier beneden foto's van "Het Geheim van Dokter Spencer"'

Bronvermelding:Louis Moors.

Hier onder nog een advertentie van "Toneelfonds Het Masker" voor enkele toneelboeken.

Toneelvereniging De Millse Komedie.

Hier beneden foto's van "Dood Door Schuld"'

Bronvermelding:Louis Moors.

Na een Auto-ongeluk, vlak voor de uitvoering, moest de regisseur dhr. Piet van Gelder voor dhr. Hub. Verstraaten invallen, omdat hij weken lang in 't Heilig Hart-ziekenhuis in Boxmeer lag.

Millse Komedie met Regisseur, het Hoofd van de Meisjesschool, dhr. Piet van Gelder in 1965.

Hier beneden bijzonderheden over de Toneelclub "Miamtoca" , Mills Amateur Toneel en Cabaret. Op 3 mei 1972 werd in Mill de Toneelvereniging "Miamtoca" opgericht. De oprichters van "Miamtoca"zijn: mevr. Ankie Thoonen en dhr. Walter van Gellecom.

Bronvermelding: mevr. Jeanne Swartjes.

Hier beneden dhr. Benny Hamers in het toneelstuk "Kat Op Het Spek" van Toneelclub "Miamtoca".

Bronvermelding: mevr. Jeanne Swartjes.

Hier onder de voltallige bezetting voor het toneelstuk "Het Geheim van Pandolio" van toneelclub "Miamtoca."

Hier een shot uit het toneelstuk "Liefde, Half om Half" van toneelclub "Miamtoca."

Hier beneden de Decor-Opbouw in de Concertzaal door Toneelvereniging "Miamtoca".

Hier beneden Dhr. Willem Pennings tijdens het Toneelstuk "En Nog"  van toneelvereniging "Miamtoca".

Ere-lid van Miamtoca en Koninklijk onderscheiden in 2012 dhr. Jean Pierre van Reijmersdal.

In 2012 is er een Jeugdtoneelclub bij "Miamtoca" opgericht.

Hier beneden enkele foto's van de Jeugdtoneelclub "Miamtoca" van hun eerste toneelstuk "Poeders, Pillen en Paniek".

 

Hier beneden een artikel uit de Koerier dd.april 2015 over de Wilbertoordse Toneelvereniging "Vier In Een" wat betekent, Spelers uit alle Millse Kerkdorpen. 

Bronvermelding: De Koerier in Mill.

Hier beneden een lijst van Gespeelde Stukken uit de Website van Mill's Amateurtoneel en cabaret.

Bronvermelding: Website www.miamtoca.nl

Copyright Studio Domeinzicht ©