Hier beneden het Klooster gelegen aan de Burgemeester VerstraatenLaan waar de Zusters Franciscanessen zijn begonnen met het Klooster en o.a. de Ouderenzorg in 1897. Daarna kwam aan de Pastoor Maasstraat, Paus Johanneshove in Mill, in 1962 Aldenhorst, Meijhorst, Maashorst en in 2008 de Buitenhorst.

Bronvermelding foto's: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst.

De Bejaardenzorg begon in het R.K. Liefdesgesticht bij de Zusters Franciscanessen in het Klooster aan de Burgemeester Verstraatenlaan in Mill. In 1986 stopten de Zusters met de Zorg in Paus Johanneshove en vertrokken uit Mill. Veel bijzondere mensen kwamen in Mill in het Zorgcentrum Paus Johanneshove waar Zuster Oda Smits, Moeder-Overste en Hoofd was van de zusters Franciscanessen in Mill. Zuster Oda Smits kwam met diverse clienten naar Paus Johanneshove in Mill, omdat het Bejaardenhuis in Beneden Leeuwen afgebrand was. Ook b.v. de bekende kunstschilder dhr. Cees Baard, Mevr. Beel, de vrouw van Minister President Beel, Gouverneur van de Nederlandse Antillen Cilliam J.J. Wouters, kwamen door Overste Zuster Oda Smits in Mill. Na Overste Zuster Oda Smits,kwam dhr. Van Aarden en daarna werd dhr. Berden directeur van Paus Johanneshove, dat later Aldenhorst genoemd werd.

Hier beneden het eerste Klooster aan de Burgemeester Verstraatenlaan. Later is hieruit Paus Johanneshove ontstaan.

Hier beneden weer Zorgcentrum "Paus Johanneshove" aan de Pastoor Maasstraat door de Zusters opgestart. Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst.

Hier beneden op de foto staan enkele bewoners ( de namen staan hieronder vermeld )  voor het Liefdesgesticht.

Zorginstelling, Gasthuis of "Bejaardenhuis Paus Johanneshove" in 1962. De eerste architect was dhr. de Bever uit Eindhoven.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst.

Zuster Juliana, Zuster Mansueta, Zuster Arnulphus en Zuster Adolpha Zuster Zita ???

De eerste Directeur van Paus Johanneshove na de zusters was dhr. Van Aarden.

Bronvermelding: dhr. Pieter Slaats.

Hier beneden de Kapel voor Misvieringen en Kerkdiensten in Aldenhorst. En weer verder naar beneden het oude Missaal uit de Kapel.

In de Kelder naast de Studio van Aldenhorst ligt nu nog een Oud Romeins Missaal: Een Misboek wat vroeger door de Priesters en zusters in Paus Johanneshove in de Heilige Mis werd gebruikt.

Enkele Pagina's uit het Missaal.

Enkele Pagina's uit het Missaal.

Tegenwoordig, rond de jaren 2000 werd dit Missaal nog gebruikt voor de Sinterklaasvieringen op de Aldenhorst door Sint Nicolaas.

De afbraak van Paus Johanneshove in 1988.

Dhr. Berkens en dhr. Crooijmans bezig met de inrichting van de nieuwbouw in 1989.

 

De Nieuwe keuken van Paus Johanneshove in 1990.

De clienten mochten zelf meehelpen. Voor de clienten werden de kamers netjes ingericht.

 

 

De L.O.M. hield een interview in Paus Johanneshove in 1988.

 

Op de foto boven: dhr. Hendriks, mevr. Hanneke van Summeren, dhr. Martien Nabuurs,  Mevr. van Grinsven. v.l.n.r. dhr. Ton Hendriks, Mevr. Hannie Verstraten en zittend v.l.n.r. Mevr. van Bommel-Arts, Directeur van Paus Johanneshove dhr. van Aalten en de dames mevr. Anne Van Laake-Coolen...........................

Een gezellig Openingsfeest voor de clienten. Alles wordt prachtig versierd voor het grote feest.

 

Ook verbleef in 1971 mevr. BEEL, de echtgenote van de Minister President van Nederland enige tijd in Paus Johanneshove.

Bronvermelding: dhr. Lambert J. Giebels en dhr. Peter Rehwinkel.

Bronvermelding: dhr. Lambert J. Giebels en dhr. Peter Rehwinkel.

Bronvermelding: dhr. Lambert J. Giebels en dhr. Peter Rehwinkel.

Hier beneden op de Foto Minister Ruud Lubbers en zijn vrouw Ria, die bij Paus Johanneshove op bezoek waren geweest bij Minister President Louis Beel en zijn vrouw Jet Beel.

Bronvermelding: dhr. Lambert J. Giebels en dhr. Peter Rehwinkel.

De Koerier 29 Januari 1986. Bronvermelding: Vrienden van Myllesheem, Henk van de Weem; Foto Hans Hermsen.

Minister President Lubbers met zijn vrouw aan de wandel bij Aldenhorst in Mill en bij Kasteel Aldendriel op 29 januari 1986.

Verzorgingshuis Paus Johanneshove in 1990.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Over Paus Johannes Hove kan ik het volgende melden:

1.)    ik heb een concept stichtingsacte  van 6 augustus 1957, waarin je vader wordt genoemd. Later zal hij tot 1962 de eerste voorzitter zijn.

2.)    de kopie notulen afscheid van Hub W.J. Verstraaten is in mijn collectie aanwezig.

3.)    koopacten van grond van tante An Moors en je oom Jan Verstraaten mag je van mij inzien.

4.)    afscheid 2de  voorzitter  Drs. H.A.M. Gunneweg in 1965.

 Van het stichtingsbestuur ben ik lid geweest van 1970 tot 1982 . De fundatie van het klooster van de zusters Franciscanessen is van 1871 (heb-ik). Daarin wordt notaris Ambrosius A.F. Verstraaten vermeld. (losse vellen, moet-ik-inbinden !)

 Wie nog meer weten : 

Bestuur Zusters van Gemert,  

dagboek  Sr. Oda (overleden +/- 1995) en

Hier beneden een email van mevr. Mayke Brands een dochter van Tonnie Slaats.

Gerrie Derks, oud-administrateur PJH. St. Hubert  (in-leven)

 Willy Sweens,  Hoi Hub,                                       

Hierbij wat gegevens over de bouwperiode van het verzorgingstehuis. 

1957 Plannen voor nieuwbouw, op 12-02-1957 eerste vergadering ten huize van Pastoor Maas.

Verder aanwezig burgemeester van Nispen tot Sevenaar,  Dokter H.Gunneweg,

Notaris Steijlen, Mevr.Fl. van Hout – Burgers en Mej. J.Verbruggen en de heren Arts,  M. Derks en J. v. Gemert.      

Op deze vergadering tot voorzitter gekozen H.Verstraaten 

en tot secretaris G. Derks, deze had geen bestuursfunctie en derhalve ook geen stemrecht.

Op 27 juli 1957 vertrok de heer Arts hiervoor in de plaats werd benoemd de heer B.Kuijpers

Oprichtingakte is getekend op 10-06-1957 en op verzoek van de voorzitter een plaatsvervangend voorzitter gekozen, dit werd Dokter. H.Gunneweg.

Burgemeester Hofmans volgde burgemeester van Nispen tot Sevenaar op.

1961 Besloten tot aankoop van de grond:

van Jan Moors - Verstraaten 1.18.61 ha à fl.2.50  =        ±  fl.30.000.00

van Jan Verstraaten 0.88.20 ha. à fl. 3.25 =                     ± fl. 28.665.00

Nu ook een dagelijks bestuur geformeerd i.v.m. de a.s. bouwwerkzaamheden.

Onderhands ingeschreven en gegund van Bommel en van der Horst

voor fl. 805.651,00

Eerste geldlening fl. 1.275.000,00.

Dokter  H. Gunneweg deelde mede dat voorzitter dhr. H. Verstraaten ontslag had genomen i.v.m. zakenbelangen.       

Dokter H. Gunneweg brengt  de naam "Paus Johannes" ter tafel.

1964 Verhuizing met een ponywagen, een stootkar en met hulp van de kinderen zijn de spulletjes van het oude huis overgebracht.

Op 5 september door bisschop Mgr. Bekkers ingezegend.

Catering de Boer uit Veghel verzorgde een koud buffet en 's avonds hartige hapjes. 

Reeds op 2-jarige leeftijd gaat Annie logeren bij een zus van moeder wonen, tante Piet en Ome Sjef van Dun in Goirle (Bergstraat, nr 105), t.w. bij Petronella Maria Van Pelt, geboren Tilburg 14-5-1877, overleden Goirle 25-5-1954, gehuwd met Hendricus Josephus, Sjef Van Dun, geboren Goirle 21-10-1875, overleden Goirle 1-6-1924, veldwachter. Toen de leerplichtige leeftijd naderde werd dat zelfs officieel: per 15-4-1909 wordt Annie overgeschreven naar bij Baarle-Nassau, waar Ome Sjef op dat moment veldwachter is. Op 26 juli 1913 komt Annie terug naar Tilburg (6-8-1913 ingeschreven). Op 7 januari daarop 1914 vertrekt ze met tante Pietje en ome Sjef naar Wanroij. (Zijn veldwachtersdiensten werden in Baarle-Nassau te gevaarlijk.) Zij wonen onder het Gemeentehuis te Wanroij. Annie komt per 5 oktober 1916 thuis en is onder meer naaister in het gezin van broer Thomas. Samen met tante Pietje gaat zij in 1926 diens broer Toon van Pelt helpen, die in maart 1926 weduwnaar is geworden en met 7 kinderen achterbleef. Na haar huwelijk woont Annie Wanroijseweg C 152 B te Mill, daarna vanaf 1947 Spoorstraat 3 te Mill, en per 1-6-1969 Pastoor Maasstraat 20 te Mill (aanleunwoning Bejaardentehuis "Paus Johannes Hove").  

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven "Sint Aegten"

Openingstijden:

 

De studiezaal van het erfgoedcentrum is geopend op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Gelieve van te voren uw bezoek telefonisch of per mail aan te melden. De tuin van het kloostercomplex is dagelijks opengesteld voor bezoekers.
Attentie! Voor het inzien van archiefmateriaal is het in veel gevallen nodig om toestemming te krijgen van de eigenaar van het betreffende archief. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan per mail of per post worden toegezonden.
Rondleidingen: Op de donderdagen en vrijdagen worden rondleidingen georganiseerd voor groepen. U dient hiervoor tijdig een afspraak te maken.

Website:

 

http://www.kloostersintaegten.nl/

E-mailadres:

 

info@erfgoedkloosterleven.nl

Provincie:

 

Noord-Brabant

Land:

 

NL

Type organisatie:

 

Kerkelijk archief

Bezoekadres:

 

Kloosterlaan 24
5435 XD Sint-Agatha (Cuijk)
tel: 0485-311 007
contactpersoon: M. Arendsen (directeur)

Postadres:

 

Kloosterlaan 24
5435 XD Sint-Agatha (Cuijk)

Artikel uit de Koerier.

MILL – Op 14 juni 1908 werd hij geboren en afgelopen zaterdag vierde hij zijn honderdste verjaardag. ,,Je hebt er geen erg in,” reageert de nuchtere Harrie Franken uit Mill op de vraag hoe het is om deze mijlpaal te bereiken.Bloemen, cadeaus, tekeningen en brieven van onder meer de Koningin en Commissaris van de Koningin May-Weggen herinneren aan de feestelijkheden van een paar dagen ervoor. Aan de muur hangt een foto van de 100-jarige temidden van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Als een trotse overgrootvader houdt hij de jongste telg van de familie, amper drie weken oud, in zijn armen. ,,Het was mooi,” blikt hij tevreden terug. Tijdens de receptie, die hem aangeboden werd door Aldenhorst, sprak niet alleen de burgemeester, maar ook Sonja Hermsen, zorghoofd die Franken bedankte voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger van Aldenhorst.Harrie Franken werd honderd jaar geleden in Zeeland geboren en verhuisde later enkele tientallen meters verderop waardoor hij een inwoner van Langenboom werd. Hier woonde hij tot hij in 1990 met zijn vrouw naar Aldenhorst, toen nog Paus Johanneshove geheten, vertrok. Trouwen deed hij op 23 mei 1935 en samen met zijn vrouw kreeg hij acht kinderen, waarvan eentje is overleden. Inmiddels heeft hij zestien kleinkinderen en 28 achterkleinkinderen die afgelopen zaterdag allemaal bij het feest aanwezig waren. Terugblikkend op het verleden herinnert Franken zich dat hij al op jonge leeftijd de kost moest gaan verdienen. ,,Ik ben toen ik van lagere school af kwam begonnen als boerenknecht en dat heb ik gedaan tot ik ging trouwen. Ik heb altijd hard moeten werken, maar ik deed van alles om wat geld te kunnen verdienen.” De meeste tijd werkte hij als metselaar en timmerman en na de Watersnoodramp van 1953 hielp hij in de provincie Zeeland mee met de wederopbouw. ,,Daar maakten we hele lange dagen.” Franken was enorm handig en hielp bij de bouw van de huizen van al zijn kinderen. Maar hij gooide het ook over een andere boeg. ,,Ik heb als kapper veel mensen geknipt, daar verdiende ik dan toch weer een dubbeltje of vijftien cent mee.” Het haar van zijn klanten strooide hij buiten uit zodat de vogels hier een nestje van konden bouwen.Hobby’s had Franken in overvloed; beugelen, biljarten, jagen, dansen. ,,Ik kon alles,” lacht hij. Inmiddels woont de 100-jarige alweer achttien jaar in Aldenhorst waar hij ook niet stil heeft gezeten. Hij was altijd actief bij de handenarbeidgroep, zorgde ervoor dat de Godslamp in de kapel nooit doofde en bespaarde Aldenhorst heel wat energie door ervoor te zorgen dat de lampen op tijd uitgingen als het licht genoeg was geworden. Volgens Franken heeft hij tot zijn 95e gewerkt, want pas toen stopte hij met zijn taak als ‘bewaker’ van de Godslamp. Met het personeel van Aldenhorst kan hij het prima vinden. Ondanks het feit dat hij wat slechter hoort is hij nog steeds in voor een geintje en een praatje. Zijn woning bevalt hem prima. ,,Ik ben hier echt thuis.”Fotobijschrift: Harrie Franken werd tijdens de receptie onder meer toegesproken door burgemeester Hans Verheijen.

  

Bronvermelding: Louis Moors.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst.

De Zusters een zorg

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 kwam een katholieke emancipatiebeweging op gang. Op lokaal niveau kwam dat tot uiting door pogingen het onderwijs en de zorgsector in handen te geven van religieuzen. Ook in Mill zien we dat gebeuren.Plaatselijke notabelen gingen op zoek naar een congregatie die zich in Mill wilde vestigen. Notaris Verstraaten, zijn neef burgemeester Verstraaten en pastoor Michiels vroegen in 1871 aan het bisdom toestemming voor een stichting van zusters in Mill. Direct na hun bezoek aan bisschop Zwijsen toog het drietal naar Gemert om de zusters Franciscanessen daar te vragen naar Mill te komen. Dezen gingen op hun beurt meteen mee om de door de notaris aangeboden huisvesting te bekijken. Resultaat was dat de zusters bleven. De Franciscanessen begonnen met het onderwijs: ze stichtten een kleuterschool en een meisjesschool. Aan arme kinderen verstrekten ze warme maaltijden. In 1897 begonnen ze vervolgens een bejaardenhuis. Weer enige jaren later stichtte men een naaischool. Het Millse meisjesonderwijs en de ouderenzorg werden lang door de Zusters Franciscanessen behartigd. Pas in 1963 werd het schoolhoofd vervangen door een leek. Een jaar later trokken de zusters zich helemaal uit het onderwijs terug en concentreerden zich op de bejaardenzorg.  In 1962 was na jarenlange voorbereiding het bejaardenhuis Paus Johanneshove gebouwd. De zusters bleven zich hier nog jarenlang inzetten voor de ouderenzorg. In 1971 vierden ze hun 100-jarig jubileum in Mill. Maar ook op dit gebied verminderde uiteindelijk de rol van de congregatie. In 1986 verlieten de laatste vier zusters Mill en sindsdien is de gezondheidszorg geheel in lekenhanden.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

De laatste zusters die nog in de verzorging van Paus Johanneshove werkten waren: Zuster Juliana, Zuster Andulfa en Zuster Zita. 

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Bronvermelding: Aktiviteiten Begeleiding Aldenhorst Mill.

Hier beneden nog enkele Bidprentjes van de Zusters Franciscanessen. De eerwaarde Zuster Cornelia Wouters was een zus van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, dhr. Gielliam Wouters, die in Paus Johanneshove de rust vond die hem toekwam. 

Hier beneden was de Koster van de Heilige Willibrorduskerk dhr. Anton Kremers en later werd dhr. Wim Konings Koster van de Millse Kerk. Nu, in 2014, is dhr. Harrie Schrauwen de Koster van de Millse Kerk. 

Hier beneden het Kunstwerk van kunstenaar en Client van Paus Johanneshove dhr. Kees Baard met de Nieuwbouw van Paus Johanneshove - Aldenhorst in 1965.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

KunstenaarCeesBaart1965MillHvdWeem.jpg

Hier beneden een formulier om in te schrijven en te kiezen voor een Zorg-Appartement in het neuwe gebouw De Maashorst van Pantein Wonen aan de Pastoor Maasstraat in Mill.

Hier beneden een opsomming van alle Films en Foto's die door de vrijwilligers van Pantein-TV zijn gemaakt, ( gekocht en overgenomen ) voor de cliënten.

Bronvermelding: de heren Paul Adriaansens en Hub. Verstraaten.

Hier beneden een Artikel uit de Gelderlander over het in gebruiknemen van het Computerlokaal in de Aldenhorst door de toenmalige Regiomanager van Aldenhorst c.a. dhr. Marco van Reenen en de installateur van de Computers ( gratis ) dhr. Jos van Zeeland. ( Jos van Zeeland was de echtgenoot van Jacqueline van Zeeland, die toen al zeker 20 jaar bij Aldenhorst werkzaam was.

Na de Zusters was mevr. Yvonne Mooren-Slits een van de Liefste Managers van de Aldenhorst en de Meihorst in Mill. 

Hier beneden een AfscheidsBoekje van mevr. Marja Verstraaten     ( Clienten-Vertrouwens-Persoon CVP ) over de ontvangst en de gesprekken met Nieuwe Clienten in Aldenhorst. Er zijn nog meer Boekjes.

Vader Pachom, de Archimandriet ( Overste van een Russisch Orthodox Klooster ) van het Profeet EliasKlooster van de GrieksRussisch-Orthodoxe Kerk ( nu 2014 Russisch Orthodox klooster) in St. Hubert, woonde al in 2005 op de Aldenhorst. Vader, of Abt,  of Monnik dhr. Boris ChapChal uit Hoensbroek nam de leiding van het Klooster in 2007 over van Vader Pachom, ( dhr. Ruud-Jan van Neerven ). Hier beneden op de foto Vader Pachom.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Een Meta-Sequoia-Boom ( Sequoia Gigantum uit dezelfde familie is de oudste en grootste boom ter wereld ) moest verplaatst worden voor een enorm bedrag om het nieuwe AppartementenComplex  Maashorst" te kunnen bouwen. Wij, de heren Theo Verberk en Hub. Verstraaten van Pantein T.V., hebben een film gemaakt van het verplaatsen van de Meta-Sequoia-Boom. Deze Film draait ook bij het B.S.I., ofwel "Bomen Service in Baarn. Dhr. Cees Berends uit Mill heeft die bomen daar geplant voor zijn Opa die daar gewoond heeft.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Catwalk van de meisjes van het Merlet-College in Mill in het restaurant van Aldenhorst.

Bronvermelding: Pantein Zorg.


Hier beneden enkele foto's van het STEM-bureau in het Restaurant van Aldenhorst  i.v.m. De Landelijke Verkiezingen in 2011.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Het Nacht-Volleyball "DreamTeam" van Zorginstelling Pantein in Mill werd Kampioen met het Nachtvolley-baltournooi van Apollo in 2008.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden het Afscheid van Dhr. Wim van Brakel in 2008 tijdens een Afscheidsspeech van mevr. Sonja Hensen het nieuwe afdelingshoofd van Aldenhorst van Pantein in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de oudste inwoonster van Mill en van de Aldenhorst waar mevr. Willems, die toen ze al 104 jaar oud was, nog mee deed rikken en zelfs Pieken. Op de foto Mevr. Willems links en mevr. Doortje Lamers rechts op de foto. Mevr. Willems werd 106 jaar.

Mevr. Laura Kuppen dank voor de waardevolle info.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een artikel in de Koerier d.d. 9 Mei 2012 over een Rolstoelwandeling van de S.W.O.M. voor de clienten van de Aldenhorst bij Pleisterplaats EFFE Pauze in Mill.

 

 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden 2 foto's van de Dierentuin van Aldenhorst. Dhr. Klomp verzorgt de dieren. In 2014 Dhr. Ben Nabuurs.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: De Gelderlander en Omroep Brabant in 2013.

Hier beneden zit zelfs zelfs een Houtduif, of Turkse Tortel in het Dierenverblijf.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: de Gelderlander.

Bronvermelding: de Gelderlander.

Hier beneden de heren Wout van der Ven ( Wout at altijd "Puttazie", WORTELSTAMP ) uit Landhorst en Cees Verhoeven, Oud Directeur van de M.A.V.O. in Mill aan de Lunch in het Restaurant van Aldenhorst.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een Aquarel van mevr. Toos van Grinsven van de Schildercursus op Aldenhorst gegeven door mevr. Gerti Vink.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden op de foto 2 Belangrijke Vrijwilligsters bij Aldenhorst in het oude winkeltje "Catootje" in het Restaurant van Aldenhorst in 2007:

Mevr. Doortje Lamers en mevr. Nelly Bisschops.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden nogmaals De Vrijwilligsters Mevr. Doortje Lamers en mevr. Nelly Bisschops.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

Hier beneden een Krantenartikel over de Koninklijke Onderscheiding van mevr. Jeannie Meulepas uit Wilbertoord, die al Jarenlang met Hart en Ziel zorgt voor de clienten van de Aldenhorst in Mill en ook voor o.a. TOPIDO in Wilbertoord.

Hier beneden de Tuin van mevr. Immelda van Berkel van Aldenhorst, die ook bijgehouden wordt door dhr. Harrie Hendriks, client van Pantein.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden staan in de tuin, die al bijna 10 jaar oud is, 2 appelbomen waar al jarenlang appels aan zitten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden mevr. José Gremmen, een van de liefste zusters van de Aldenhorst.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden Pastor Willem Rovers met zijn Ezel in 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de voorgangster van de Woord- en Communiedienst: Mevr. Joke Poels.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

 De Koerier Mill op 13 September 2011.

MILL - In mei 1977 was André van Doorn uit Langenboom 13 jaar en werd hij gevraagd om achter het orgel in Paus Johannes Hove in Mill plaats te nemen.
Tot op de dag van vandaag is hij er iedere zondagochtend te vinden en begeleid hij er het koor als dirigent en met zijn orgelmuziek. Op zondag is André te gast in het L.O.M. radioprogramma De tijd tikt terug.
Van 9.00 tot 10.00 uur praat hij met Herman van Gaal en Corné Kremers over hoe het begon, de veranderingen in muziek en het plezier wat hij nog iedere zondag beleeft aan het musiceren in het huidige zorgcentrum Aldenhorst.

In het Restaurant van Aldenhorst het Winkeltje "Catootje", genoemd naar de Oude Snoepwinkel aan de Bernhardstraat in Mill van mevr. Cato van Hees voor de verbouwing in 2010. Hier beneden op de foto aan de tafel zaten meestal ( rond 2005 ) Mevr. Marietje Kremers ( Raadslid ), dhr. Bert en mevr. Annie van Heukelom, Vader Pachom enz.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele Kunstwerken gemaakt door de Clienten van Pantein Mill tijdens de wekelijkse Schildercursus op de maandagmorgen in het restaurant van Aldenhorst.

Hier beneden een prachtig Tafelkleed voor het "Kaarten", geborduurd door de Handwerkclub van de Aldenhorst.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bij ons vrijwilligerswerk hoorde ook het vangen van muizen op de kamers van de clienten in 2009. Hier beneden één gevangen muisje.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden van Pantein De Flyer van "PLANETREE" d.w.z. de Amerikaanse manier van Omgaan met Mensen. In Amerika is waarschijnlijk geen Standenverschil en kan men beter omgaan met de medemens als wij in Nederland !

LUCHTFOTO van de Maashorst van Tien Van Tienen.

Nu kun je lekker wandelen rond Aldenhorst-Meihorst-Buitenhorst en de Maashorst in Mill. Deze foto is uit 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Nog steeds in 2012 Studio Pantein-TV onder de grond.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding Foto: dhr. Theo Verberk.

Hier beneden dhr. Hub. Verstraaten, presentator van het Muziek-Uurtje van Studio Pantein-TV voor de Clienten van Aldenhorst-Meihorst-Buitenhorst-Maashorst in Mill in 2005. Voor zo'n 150 T.V.'s werden Platen gedraaid op verzoek van de Clienten. Nu, in 2014, presenteert dhr. Theo Verberk het "Muziekuurtje".

Bronvermelding Foto: dhr. Theo Verberk.

Hier beneden de Auto van "Pantein-TV".

Hier beneden een bedankje als afsluiting van het muziekuurtje door dhr. Hub. Verstraaten van de dames Elsebé Bens, Patricia Jacobs en de Groep van de Aktiviteiten Begeleiding.

Vrijwilligers bij Pantein dienen altijd hun Badge te dragen.

 

Hier beneden een krantenartikel in de Koerier in Mei 2011 van de Jaarlijkse Verwendag voor de clienten met een rolstoel. Er zat ook een interview bij van mevr. Marja Verstraaten Verhoeven, die in die tijd nog "C.V.P.", ofwel Clienten Vertrouwens Persoon, was.

Het Boek "Hebben en Houden" van Erfgoed Brabant i.s.m. Pantein Zorg.

Hier beneden enkele Pagina's over Mevr. Cato van Hees-Hendriks, een van de meest bekende mensen in Mill en client van Aldenhorst in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Bekende Mevr. Cato van Hees, omringd door haar familie en bekenden uit het Zorgcentrum Aldenhorst ter gelegenheid van haar 94e Verjaardag op 8 augustus 2014. Dhr. Lejo Josemanders luisterde het Feest op.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten

Hier beneden: Prins Carnaval van Aldenhorst, dhr. Koos Balthussen en Prinses Mevr. Nelly Bisschops als Prinses, met de Pronkzitting van de Carnaval in Aldenhorst in 2012. Bronvermelding: De Gelderlander.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten

Hier beneden een Krantenartikel van dhr. Henk van de Weem dd. 18 maart 1950 over een bewoner van Aldenhorst in Mill . Het gaat over dhr. Bert van Heukelom, Ere-Burger van Cuijk, die al sinds 1999 in Aldenhorst in Mill woont samen met zijn vrouw Annie van Heukelom.

Hallo HUB,

Als jij nog contact hebt met de bewoners van Aldenhorst (PANTEIN),  dan zie je op deze foto, prominent aanwezig, BERT VAN HEUKELOM. Hij is enige tijd geleden vanuit Cuijk naar Mill overgewaaid.  Hij was de grote man van de SESAM-feesten en CUIJK-2000, de stier EXPORUM getuigt daarvan !
Ons Chrisje heeft in haar jonge jaren gewerkt op het gemeentehuis van Cuijk.
In maart 1950 werd daar een voetbalmatch georganiseerd:  "Gemeentepersoneel contra Personeel Homburg". Hiervan heb ik nog een verslagje "HET GEBEURDE IN CUIJK"  (zie scan 2)
H e n k van de Weem.

In het midden dhr. Bert van Heukelom, nu samen met zijn echtgenote, een client van Pantein.

Hieronder de Ploeg van dhr. Bert van Heukelom uit het jeugdige verleden. Met dank voor de info aan dhr. Hennie Thijssen uit Cuijk.

Het Parkje met de prachtige Plataanbomen met de nieuwe Jeu de Boules Banen zijn geschonken door de Serviceclub "de Kiwanis" van het Land van Cuijk, waarvan dhr. Floris van Heukelom, zoon van mevr. en dhr. Annie en Bert van Heukelom, de grote Animator was. Dhr. Floris van Heukelom was toen ook voorzitter van "de Kiwanis". Op 5 april 2008 is het Park officieel geopend. Dhr. en mevr. Bert en Annie van Heukelom wonen al sinds 1999 naar tevredenheid in Aldenhorst.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een foto van een schilderij van dhr. Bert van Heukelom uit Aldenhorst uit het Boek "Mensen van boven de Negentig" van 2015.

Hier beneden een betaling van € 7.50 door dhr. Sjoerd Wiggers van B.S.I. Bomen Service B.V. in Baarn voor een film over het verplaatsen met een Hoogwerker van een enorme Sequoia-Boom in 2007 vanwege de verbouw van Aldenhorst.

Op 20 januari 2013 kreeg Annemarie (Amy) van de Logt uit Mill een onderscheiding van Zorgcentrum Pantein en een weekboeket van Karel van Reijmersdal.

Bronvermelding: L.O.M.

Mevr. Annemarie (Amy) van de Logt uit Mill kreeg deze keer het Weekboeket. Zij vierde deze week haar 40 jarig jubileum bij zorgcentrum Aldenhorst. Dhr. Karel van Reijmersdal vroeg het Weekboeket voor haar aan om haar te feliciteren met dit jubileum. Ook wil hij Annemarie hartelijk danken voor alle goede zorgen en hulp die hij van haar krijgt bij het bezoeken van de wedstrijden van RKSV Juliana.

Hier beneden een foto, anno 2013, van mevr. en dhr. Toos en Mies van Grinsven, bewoners en lid van de Clientenraad van Pantein in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden dhr. Mies van Grinsven met zijn Oorkonde.

Hier beneden een Artikel uit de Neije Krant met als Vrijwilliger Van de Oudere Mensen van het Jaar 2014 dhr. Mies van Grinsven uit Mill. ( Wilbertoord ).

Bronvermelding: mevr. Elly Meijnders. 

Hier beneden een foto van de Tentoonstelling "Hebben en Houden" in de vakantie week van 2013 van Aldenhorst in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

De Clienten van Pantein in Mill moesten op 18 juni 2013 afscheid nemen van hondje "BOBBY", van Yvonne en Miranda, vanwege de bezuinigingen in de ZORG in 2013.

Hier beneden de Jaarlijkse FRITES-DAG voor de Clienten van zorgcentrum Aldenhorst-Meihorst-Buitenhorst en de Maashorst dit jaar op 15 augustus 2013.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden had ook de Jeugd van Pantein interesse in de heerlijke frites met mayonaise.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden komt een foto van de Carnavalszitting op 11-11-2013 met de dames Tiena Van Houtum en Doortje Lamers.

Bronvermelding; De aktiviteitenbegeleiding van Zorgcentrum Aldenhorst.

Hier beneden enkele foto's van Carnaval 2014 bij Aldenhorst in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.


 

Hier beneden dhr. Jo van Doorn, als Prins Carnaval van de Aldenhorst. Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden mej. Mieke Kremers, als Carnavalsprinses, bij Clientno. 101, dhr. Cees Verhoeven. Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden info over de bezuinigingen in de Zorg en dus zeker bij Zorgcentrum Pantein in Mill in 2014.

Hier beneden een bekende inwoner van Sint Hubert en een Client van Aldenhorst in 2014, Dhr. Gerrie Derks uit St. Hubert, die secretaris en medeoprichter was van Paus Johanneshove, later Aldenhorst. Hier beneden op de foto was hij ( Buitengewoon ) Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Mill tijdens een Huwelijksplechtigheid in het Gemeentehuis in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden gezellig bij elkaar, in het Restaurant van Aldenhorst, dhr. Bennie Hendriks uit Mill en dhr. Jan Van Munsteren uit Haps.

Bronvermelding: Dhr. Theo van de Berg.

Hier beneden een artikel van "In de Kijker" over het echtpaar Dhr. en mevr. Jan Jacobs-van Houdt die 60 jaar getrouwd zijn anno 2014.

Bronvermelding: mevr. Thea van Krevel, secretaresse van Pantein, Zorg.

Hier beneden enkele foto's van de nieuw uitgebrachte CD van de Organist Van Aldenhorst, dhr. André van Doorn ( met zijn zoon Pieter, ook al muzikant ), die al meer dan 35 Jaar de Kerkvieringen in de Kapel verzorgt. De Tekst op de CD is van Dhr. en mevr. Leo en Annie Josemanders.

Bronvermelding: Dhr. en mevr. Leo en Annie Josemanders en de heren André en zoon Pieter van Doorn.

Bronvermelding: Dhr. en mevr. Leo en Annie Josemanders en de heren André en zoon Pieter van Doorn.

Hier beneden een Briefje op de T.V. van de Collega's voor het feestje met de clienten van mevr. Ine Weeren.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een Uitnodiging voor het Feest van de 100e Verjaardag van Mevr. Teun Maas  van den Heuvel op 9 november 2014 in het Restaurant van Aldenhorst.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een foto van een samenkomst van de Millse Clienten en hun familie van het Zorgcentrum Aldenhorst, Meihorst, Buitenhorst en Maashorst. De Presentatie ging over de enorme bezuinigingen in de Zorg, en dus ook bij Pantein, medio 2014. De Presentatie werd gedaan door de voorzitter van de Millse Clientenraad, mr. Marco Sichtars, in het Restaurant van de Aldenhorst.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een versiering in de Aldenhorst ter gelegenheid van het 25-jubileum en het Pensioen van mevr. Hermien van de Logt.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: www.pantein.nl

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: de Neije Krant.

Vanwege bezuinigingen in  de Zorg ( Pantein ) ook in Mil in 2014 - 2015. zie hier boven en beneden de bijzonderheden. 

Vanwege de bezuinigingen in De Zorg ging het Restaurant van Aldenhorst in Mill over naar één MENU per dag.

Bronvermelding: Dhr. Hub. Verstraaten.

Door te weinig belangstelling geen doorgang gevonden in Mei 2015.

Hier beneden een foto in het Restaurant van Aldenhorst op 26 mei 2015.

Bronvermelding: mevr. Hanny Diks-Verhoeven.

Hier beneden Het Laatste nieuws in DE Gelderlander dd. juli 2015 over de bezuinigingen in de Zorg bij "PANTEIN". De 4 Zorgcentra gaan dicht en er komen 4 nieuwe Kleinschalige Verpleeghuizen voor in de Plaats

Bronvermelding: de Gelderlander.

Hier beneden een artikel in De Koerier dd. 13 september 2014 over het werk van dhr. André van Doorn uit Langenboom die vanaf zijn 13 e levensjaar zijn bijdrage verleende als organist en dirigent van het Koor van Aldenhorst.  In 2015 moet hij door de bekende bezuinigingen in de Zorg stoppen na 38 jaar trouwe en vakkundige dienst. Zijn afscheid was op 27 juli 2015 In Aldenhorst.

Hier beneden een foto van de Nationale Ouderendag 2015 met de Vrijwilligers dhr. en mevr. Jo en Riekie Buts.

Bronvermelding: de Neije Krant.

Hier beneden foto's van De Dag van de Zorg in 2015 met mevr. Ankie Jacobs.

Bronvermelding: De Neije Krant Mill.

Hier beneden foto's van De Dag van de Zorg in 2015 met mevr. Elsebee Bens. 

Bronvermelding: De Neije Krant Mill.

Hier beneden info over het Afscheid van mevr. Maaike Pijnappels, zuster van Aldenhorst.

Lieve Maaike, 

Nogmaals Hartelijk Dank voor het liefdevol verzorgen van Cees Verhoeven, mede namens Marja en haar zussen. Door jouw bescheidenheid wist Marja niet dat je vandaag afscheid nam.

’t Lijkt net alsof je altijd in Aldenhorst gewerkt hebt. Werkelijk fantastisch zoals jij met de clienten en hun familie om kunt gaan. Misschien zien we je nog in de Buitenhorst, maar in ieder geval veel succes en veel plezier met je studie en zeker ook met je man en jullie 4 kindjes. Nogmaals dank voor jouw Spontaniteit,

Hub. Verstraaten.

p.s. Jouw prachtige en Eigengemaakte Kunstwerk “De Fazant” zal zeker dankbaar geplaatst worden in Aldenhorst.  

Hier beneden een Artikel in de Neije Krant over de 2 vrijwilligsters, Mevr. Ludwina van der Heijden en mevr. Tonny Schel ( met Henriette Verbeeten ), die zich meer dan 25 Jaar hebben ingezet voor clienten van Zorgcentrum Aldenhorst.

Vanaf 18 augustus 2015 is dhr. Huub van der Wouw weer gestart met het Nieuwe Muziekuurtje "Volontaire".

Hier beneden foto's van het Jaarlijkse Kermisfeest in de Kermistent dd. 22 sept 2015.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Nacht-Burgemeester van Mill dhr. Patrick Weeren die ook in 2015 aan de festiviteiten voor de Ouderen deelnam.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Zoals de vrijwilligers van de Aktiviteiten Begeleiding rond de jaren 2005  maandelijks al deden via Juffrouw José Reutelingsperger, hoofd van de Naastgelegen Kleuterschool, zo doet het Gastouderbureau "Roos" in 2015 hetzelfde; de Clienten van Aldenhorst en Meijhorst bezoeken.

Hier beneden een Artikel in de Neije Krant dd. 12 nov. 2015.

Hier beneden info per 2016 van Pantein-Zorg over betalingen in het Restaurant in Aldenhorst. Er wordt geen geld meer geincasseerd maar alleen betalen per Bank-Pas is Toegestaan !!!!

Hier beneden info over een Lezing over Parkinson in St. Anthonis in 2016 voor de Clienten van Pantein, Regio Mill, Wanroij, St.Anthonis en Overloon.

Hier beneden het Sinterklaasfeest voor de Clienten van de Fazant dd. 5 december 2015 ZONDER familie. 

Hier beneden het Kerstdiner voor de Clienten van Aldenhorst van Pantein-Zorg dd. 15 december 2015 wel toegankelijk voor één familielid voor € 25,00.

Hier beneden een Artikel in De Neije Krant over de nieuwe Stichting "De Vrienden van Aldenhorst" met het Bestuur de Heren Harrie Poos, Marco Sichtars en Mies Van Grinsven. Ze gaan proberen om het leven van alle clienten van Pantein in Mill een beetje op te vrolijken in deze moeilijke tijden van bezuinigen anno 2015.

Bronvermelding Foto: mevr. Nelly Bisschops.

Hier beneden ziet U de Website van de Vrienden Van Aldenhorst. www.vriendenvanaldenhorst.jouwweb.nl 

Hier beneden op 29 maart 2016, na 26 jaar trouwe Dienst in Aldenhorst, neemt mevr. José Artz afscheid van Pantein en gaat in Boxmeer bij St. Anna ( in 't verleden het Heilig Hart Ziekenhuis van de Nonnen van Julie Postel ) werken. Mevr. Chantal van Duuren, Leiding gevende bij Pantein dankt José voor haar geweldige en liefdevolle inzet in al die jaren. 

Hier beneden een foto ( 2017 ) van mevr. Nelly Bisschops, die al meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk doet o.a. in de Kapel van Aldenhorst. 

Hier beneden een foto van een uitzending op de L.O.M. over een Interview van Pastor Willem Rovers door dhr. Corné Kremers in juni 2018.

Hier beneden meer info over Mevr. Sacha Lukassen die in 2018 functioneert als 1e Coördinator van de Informele Zorggroep van Pantein.

Hier beneden zit elke vrijdagmiddag de Breiclub "De Nieuwenhof Mill" in het Restaurant van Aldenhorst in augustus 2018.

Copyright Studio Domeinzicht ©