Tennisclub Topio Mill opgericht in 1939.

Tennisclub Opgericht In Oorlogstijd.

Met medewerking van, in en rond Mill gelegerde Engelse en Maastrichtse militairen (waaronder de commandant van de derde compagnie P. Schefman) was A.W. Van Hout een van de Mede-Oprichters van Tennisclub Topio.

Ook de tennisclub Topio begon weer te tennissen en men probeerde via Engelse en Canadese militairen ballen te krijgen. De eerste tennisbaan lag op het Juliana sportveld aan de Wanroyseweg, dicht bij het materiaalhok en de oude kassa van het voormalige sportpark.

Vóór 1960 lag de Tennisbaan van Topio achter het Voetbalveld , parallel aan de Wanroijseweg. Onderstaande 7 foto's ( van dhr. Piet Heijs ) zijn allemaal gemaakt achter de voetbalvelden. Later werd Burgemeester mr. M. van Berckel met het hele gezin lid van Tennisclub Topio. Ze woonden aan de Vorleweg 47, tegenover de Tennisbanen, aan de overzijde van de weg. Dhr. Piet Heijs was meer dan 70 jaar lid van tennisclub Topio anno 2011.

Bij deze enkele foto's van dhr. Piet Heijs, oudste lid van Tennisclub Topio in 2011. Alle foto's van dhr. Piet Heijs zijn op het Sportpark aan de Wanroijseweg parallel aan de Voetbalvelden van Juliana.

± 1945. Mej. Annemarie Sweens en haar nichtje.

Bronvermelding: dhr. Piet Heijs.

Hier beneden dhr. Cor de Groot ± 1945. o.a. dhr. Cor de Groot ( en uiteraard dhr. Jan Thijssen ) heeft tennisclub Topio financieel geholpen met het bouwen van een nieuwe cantine. Voor die tijd waren de feestjes in de Cantine van de fabriek van Van Hout en later hadden we een feestje in de cantine van Vermeulen Houtbouw.

Bronvermelding: dhr. Piet Heijs.

± 1945. Annemarie Sweens, Cor de Groot en Nichtje van Annemarie. 

Bronvermelding: dhr. Piet Heijs.

± 1945. Cor de Groot, Annemarie Sweens en Piet Heijs.

Bronvermelding: dhr. Piet Heijs.

± 1945. Cor de Groot, Elly Verbruggen en Piet Heijs.

Bronvermelding: dhr. Piet Heijs.

± 1945. Piet Heijs en Cor de Groot. 

Bronvermelding: dhr. Piet Heijs.

Opening van TWEE Tennisbanen in 1960 aan de Vorleweg door dhr. Anton van Hout, de toenmalige voorzitter, en Burgemeester Harrie Hofmans. Vóór 1960 lagen de Tennisbanen parallel achter de voetbalvelden van Juliana aan de Wanroijseweg; zie boven.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Opening van de nieuwe Millse Tennisbanen ( en tevens uitreiking van de Bekers, door Burgemeester Harrie Hofmans, aan de toenmalige clubkampioenen) in 1960 aan de Vorleweg; Mevr. Kitty Moors ( met Beker ), Drs. Paul Adriaansens, Burgemeester Harrie Hofmans en dhr. Anton van Hout.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bovengenoemde 10 personen heetten ook wel de "Garantieleden."

Hier beneden Garantielid dhr. Hub. Verstraaten senior bij de Opening van de 2 Tennisbanen van Tennisclub TOPIO aan de Vorleweg.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Tennisclub Topio. Opening van de 2 banen door Burgemeester dhr. Harrie Hofmans aan de Vorleweg Mill. Voorheen achter het Voetbalveld van Juliana aan de Wanroijseweg.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Speech van Burgemeester dhr. H. Hofmans.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

De 1e en 2e KampioensTeams in 1960.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Boven: de heren Walter Hendrikse, Gerard van Hout, Paul Adriaansens, Jan Verstraaten. Beneden: de dames Irene en Ine van Hout, Leny en Nel Moons.

Hier beneden de Topio kampioenen van 1963.

Jan Verstraaten, Paul Adriaansens, Nel Moons, Gerard van Hout, Wim Verstraaten, Ine van Hout, Hub. Verstraaten. Beneden: Marijke van Hout, Leny Moons, Irene van Hout, Martje Adriaansens en Margriet van Hout.

In die tijd hadden we nog allemaal houten Rackets.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de voorzitter van Tennisclub Topio, tandarts drs. P.A.M. Adriaansens in zijn Herenenkel tegen dhr. Hub. Verstraaten junior anno 1960.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

 

Hier beneden enkele Ere-penningen van Topio van Hub.Verstraaten. Herendubbel1962.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele Ere-penningen van Topio van Hub.Verstraaten. Herendubbel 1977.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele Ere-penningen van Topio van Hub.Verstraaten. Herendubbel1975.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

In 't begin had Tennisclub Topio nog geen cantine aan de Vorleweg en de feesten waren toen in de personeelscantine van de Van Hout Fabriek en bij Vermeulen Houtbouw. Hier beneden een foto van het tennisfeest van Topio in de cantine van dhr. Toon Van Hout.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden mej. Leny Moons, een van de beste speelsters uit die tijd.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden mej. Dorie Moons, ook een van de beste speelsters uit die tijd.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een gedeelte uit het eerste Adresboek van Sportverenigingen van de Gemeente Mill c.a. anno 1967.

Hier beneden de heren Cees Verhoeven en Hub. Verstraaten en die bezig waren met de jaarlijkse "Franse Cognac Wedstrijd" tegen de heren Cor de Groot en Jan Thijssen.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de dames Mieke Raaijmakers, Riny Verstraten-van Laake en mevr. Zus van Wylick.

Bronvermelding: Mevr. Marja Verstraaten-Verhoeven.

Hier beneden de dames mevr. Zus van Wylick en mevr. Fien Reijnen-Verbruggen.

Bronvermelding: Mevr. Marja Verstraaten-Verhoeven.

Hier beneden enkele foto's van Millse Tennissers op het toenmalige grote Tennistournooi van Tennisclub Sint Anthonis bijna in Stevensbeek.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Hier beneden het 1e Tennispaviljoen aan de Vorleweg in Aanbouw, door de leden zelf met steun van dhr. Jan Thijssen en dhr. Cor de Groot in 1967.

Hier beneden nog een foto van het 1e Tennispaviljoen aan de Vorleweg in Aanbouw, door de leden zelf met steun van dhr. Jan Thijssen en dhr. Cor de Groot in 1967.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Hier beneden enkele foto's van Het Bekende Eerste en Enigste (V) Echtparentournooi van Topio in Mill in 1972. 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden het "Grieze KÖPKES" Tournooi in 1974.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden Burgemeester van Mill mr. M. van Berckel met mevr. Anny Verhoeven winnaars van het Grieze KÖPKES Tournooi in 1974.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Prijsuitreiking van het Jeugdtournooi van Topio door dhr. Toon Verstraten, Secretaris en mevr. Bep du Mee, voorzitster van Tennisclub Topio.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Na het Bestuur van mevr. Bep du Mee, voorzitster, dhr. Toon Verstraten Secretaris en mevr. Hannie Moors, Penningmeester, nam Dhr. Gert van Lieshout ( net één jaar Huisarts in Mill ) als voorzitter het Bestuur van Tennisclub Topio over.

Hier beneden info over de bekende Cabaretier dhr. Frans Du Mée, die met zijn vrouw mevr.Beb du Mée, jarenlang in het Bungalowpark van Mill woonde. Mevr. Beb du Mée was ook zeker 5 jaar Voorzitster van Tennisclub Topio.

Hier onder het Topio Tennis Damesclubje met de dames Gerda Vermeulen, Mieke Raaijmakers, Zus van Wylick, Fien Reijnen, Rien Verstraten en Anny Verhoeven. 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de toenmalige Secretaris van Tennisclub Topio, dhr. Hub. Verstraaten bezig met een tenniscompetitie in 1976.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele pagina's van het Jaarboekje van TOPIO uit 1997 toen dhr. Nico Boffen nog voorzitter was en dhr. Arie Punt Secretaris was.

Hier beneden het Logo van het 40-Jarig bestaan van Tennisclub Topio in 1979.

Bronvermelding: Mevr. Diny van der Linden.

Beide onderstaande Trofeeën uit 1986 en 1988 van Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

 

Hier beneden de verwijzing naar het 60-jarig bestaan van Tennisclub TOPIO.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: De Koerier.

Hier beneden info over Ballotage wat in die tijd werd gebruikt. Eén Lid werd in die tijd geweigerd !

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Vroeger, rond 1970,  waren er in Mill meerdere mensen met een eigen Tennisbaan. Hier beneden enkele foto's van de Tennisbaan van Drs. S.A.M. van Cleef, Dierenarts in het Centrum van Mill. Ook dhr. en mevr. Hans en Renate Vermeulen hadden in het Millse Bungalowpark ook een eigen Tennisbaan.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een Ledenlijst van Topio rond 2000 met Kwalificaties, maar zonder leeftijden. Dhr. Stefan Peters startte in zijn periode als bestuurslid en Penningmeester de Ledenlijsten mét Leeftijden ( had ik zelf gevraagd ). In die tijd was dat nog een beetje intiem, zeker de leeftijden van de dames.

 

De Ledenlijst is verwijderd op verzoek van de Secretaresse van Topio op 23 aug. 2019.

Hier beneden bijzonderheden over het INDOOR-tennis bij

"Tennis Centrum Kremers" in Mill.

Hier beneden info over Rolstoeltennis bij Tennis Centrum Kremers.

Hier beneden info over Bedrijventennis en Gezelligheidstoernooien.

Hier beneden info over het Jaarlijks gehouden Heineken Tennistournooi en in 1994 was het Toernooi in TennisCentrum Kremers B.V. in Mill bij dhr. en mevr. John en Annie Kremers.

Hier beneden enkele Winnaars van het Gezelligheidstoernooi van de fam. Cees Verhoeven.

Nu ( in 2011 ) de "Maandagmorgen 10:00 uur Heeren-55+" tennissers. 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Met o.a. een Presentatie door medetennislid, mr. Kees van Eeten, Notaris van Mill in ruste, over de wijziging van het erfrecht in 2003.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden het Jägermeister-Team van de vrijdagavond met als uitsmijter, mr. Kees van Eeten, dhr. Jan Verweijen en dhr. Leo van Zuijlen met de overbekende "Killepitsch" uit Düsseldorf.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

 

Hier beneden het Medicijn van dhr. Leo van Zuijlen, tegen de schouderklachten 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Bardienst van Lid drs. Peer de Wildt van Tennisclub Topio.

Nu, 2011, het Topio 55+ Team van de Maandagmorgen 10:00 uur, met als Sponsor dhr. Edo van Tienen van "EdoVerlichting" aan de Schoolstraat 21 in Mill.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele Tennis en/of Wedstrijdpasjes van Topio.

Hier beneden twee KampioensTeams van TOPIO in 2009 met vlnr. dhr. Wim Verstraaten en dhr. Mike Jansen.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een foto van de Topio-Tennis-kampioenen per 30 mei 2009. de Heren Sebastiaan en Marcel Gijsbertsen, Stijn Bongers, Mike Janssen en Wim Verstraaten.

Training van de Jeugd van Tennisclub Topio in 2006.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Beneden midden dhr. Karel Fick met helemaal links achter Janny Fick. dhr. Karel Fick organiseerde al jarenlang voor Tennisclub Topio en Tennisclub Veenendaal tournooien voor 55+ tennissers. Met deze foto gedenken wij dhr. Karel Fick en bedanken hem voor alles wat hij voor Tennisclub Topio heeft gedaan.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een introductiepas van Tennisclub Topio voor degene die met familie willen tennissen of eens als introducé willen tennissen. Het pasje is goed voor een dag.

In het weekend van 5 en 6 Juli 2014 wordt het 75-jarig bestaan van Tennisclub TOPIO uitvoerig gevierd. Bijzonderheden komen nog.

Op het benedenstaande nieuwe adres kunnen de nieuwe leden van Tennisclub Topio hun Tennispasje ophalen.

Hier beneden de Nieuwe Voorzitter dhr. Erik Gabriels van Topio in een interview met de K.K.N. ( in 2014 Land van Cuijk T.V. )

Bronvermelding: You Tube, T.V. Land van Cuijk en dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: You Tube, TV Land van Cuijk en dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden in een Interview met de T.V. Land van Cuijk dhr. René Teunesen, hoofd van de Jubileumcommissie van het feest "TOPIO 75-Jarig bestaan " van Tennisclub Topio.

Bronvermelding: You Tube, TV Land van Cuijk en dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Tennisclub Topio

Hier beneden enkele foto's van de, op 1 december 2014, gehouden Ledenraadsvergadering van Tennisclub Topio over de vernieuwing van de 2 Gravelbanen, die al jarenlang niet meer gebruikt worden. Met een grote meerderheid van stemmen werd het voorstel aangenomen.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de nieuwe voorzitter, sinds 2013, dhr. Erik Gabriels ( die het Voorzitterschap van Topio overgenomen heeft van Dhr. Maurice Van Eeten ) die tijdens zijn Financiele Presentatie liet zien dat de eerste jaren de Contributie niet verhoogd hoefde te worden.

Hier beneden de bestuurswisseling van mevr. Joke van Eeten ( echtgenote van de Millse notaris Mr. Cees van Eeten die ook bestuurslid van Topio is geweest ), als secretaresse van TOPIO van 2003 tot 2015,  naar de nieuwe Secretaresse van Topio Mevr. Dirry Stuursma.

Hier beneden enkele foto's dd. 30 maart 2015 van de Lezing van dhr. Jo van Soest over Fossielen en wel over de gevonden Haaientanden bij de Kuilen in Mill in het bijzonder.

Hier beneden is een foto van het Panorama van Mill te zien op de Oefenmuur van het Tenniscomplex van Tennisclub Topio.  Ten tijde van de renovatie van het Tenniscomplex half juni 2015 heeft Dhr. Tien van Tienen deze Muurschildering aangebracht op de Oefenmuur van Tennisclub TOPIO aan de Vorleweg in Mill. 

In Juli 2015 werd het bekende regionale Jaarlijkse Evenement "De Tenniskamp" voor de Jeugd gehouden bij TOPIO in Mill. Hier beneden een foto van het Midget-Golfen bij Fitland dat ook op het Programma stond.

De WIFI ( Wireless Fidelity ) Code in de Cantine van Tennisclub Topio is "topiomill".

Beste 55 plussers, We willen ook in 2017 de traditie in stand houden om op de eerste maandag ná nieuwjaar gezamenlijk het glas te heffen en te toosten op het nieuwe jaar. Dit  jaar is dat op maandag 2 januari 2017. We tennissen dan tot plm. 11.15 uur, drinken een kop koffie en daarna een glas “champagne”. We zien jullie graag op maandag 2 januari a.s.. Een fijne jaarwisseling. De organisatie dhr. Theo Peters.

Hier beneden nog enkele van de véle Champagnekurken.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden de Uitnodiging voor het Generatie-Tournooi 2017 van TOPIO door dhr. René Teunesen.

Copyright Studio Domeinzicht ©