Brouwerijen in Mill: Brouwerij De Zwaan van de fam. Verstraaten.

Hier beneden een foto van een Schilderij van de Dorpsweg ( later de Schoolstraat ).  

Bronvermelding: dhr. Wim en Francien Verstraaten Boxmeer.

Brouwerij De Zwaan met Schoorsteen kwam op 15 april 1733 door vererving van dhr. Adriaen Godewaerts van den Heuvel en mevr. Gerritje Peters van Kilsdonk en Anthony Laurant Dircx aan de fam. Verstraeten. Lees verder hieronder.

Hier beneden enkele notariële aktes van de Verstraetens vanaf 1674.

Hier beneden informatie over de familie Verstraaten,

Een dochter van Adriaen Goduwaerts van den Heuvel, Helena Goduwaerts van den Heuvel trouwde met Anthony van Laurant Dircx, die later zijn naam veranderde in Anthonie Verstraeten.

Dus de Verstraatens stammen af van Anthony van Laurant Dircx.

Bronvermelding: Mevr. Annie Klomp-Koop.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en de heren Henk van de Weem en Twan Dohmen.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en de heren Henk van de Weem en Twan Dohmen.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en de heren Henk van de Weem en Twan Dohmen.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en de heren Henk van de Weem en Twan Dohmen.

Vroeger had elk dorp rond 1900 een of meerdere brouwerijen. Mill had er twee: Brouwerij Het Anker van de fam. Anderegg en Brouwerij De Zwaan van de fam. Verstraaten. Grave had 4 Brouwerijen en Wanroij had er een: Brouwerij Sint Joris van de familie Reijnen aan de Peelstraat 5 in Wanroij. Rond 1950 waren in de Dorpen de meeste Brouwerijen verdwenen.

Hier beneden Brouwerij en JeneverStokerij "De Swaen" van de Verstraatens, die lag aan de Lieckweg, later de Schoolstraat geheten.

Hier beneden het Bovenlicht boven de deur van Brouwerij de Zwaan van Burgemeester Willem Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Burgemeester Willem Verstraaten op de Brick met zijn kinderen: Herman, Jan, Hub. en Joos.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Vroeger had Brouwerij De Zwaan ook nog een "Jeneverstokerij".

Bierbrouwerij De Zwaan Mill van Burgemeester Willem Verstraaten in 1914. Brouwerij De Zwaan werd gebouwd in ­1733 eindigde ± 1920.

Vroeger  liep er langs "Brouwerij De Zwaan" een paadje naar het Gemeentehuis: het "Brouwershofpaadje" genoemd.

Stempel of etiket van Brouwerij De Zwaan in Mil, met één L.

Een broer van Burgemeester Willem Verstraaten uit Mill, dhr. Bert Verstraaten, heeft een Brouwersopleiding genoten in Spellen in Duitsland en is daar op 21-jarige leeftijd overleden. Hier beneden een bidprentje en een krantenartikel over zijn plotselinge dood.

Bronvermelding: Boek Patriciaat Verstraaten van dhr. R. van Haaren.

Bronvermelding: Boek Patriciaat Verstraaten van dhr. R. van Haaren.

Bronvermelding: Boek Patriciaat Verstraaten van dhr. R. van Haaren.

 

Bronvermelding: Boek Patriciaat Verstraaten van dhr. R. van Haaren.

Bronvermelding: Boek Patriciaat Verstraaten van dhr. R. van Haaren.

Bronvermelding: Boek Patriciaat Verstraaten van dhr. R. van Haaren.

Dhr. Hub. Verstraaten junior, zoon van Burgemeester Willem Verstraaten, achter Brouwerij de Zwaan met 2 kinderen van zijn oudste broer Herman.

Het Burgemeestershuis van Brouwerij de Zwaan met enkele familieleden van Burgemeester Verstraaten.

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors.

Hier beneden Het Burgemeestershuis van Brouwerij de Zwaan met de Stal links en rechts de schuur van de Boerderij van Burgemeester Willem Verstraaten. Later kwam hier de Café en Boerderij van dhr. Piet Heys.

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors.

De resolutie van de raad van State dd. 2-2-1761, waarbij uitvoerig( 3 blz.) wordt ingegaan op een requeste van Marie de Bruyn, weduwe van Anthony Verstraaten, Pieter van den Heuvel en Jacob Pluk, betreffende het bierbrouwen in ongeijkte brouwketels?
Verder is er een relatie met de van der Voorts van Aldendriel en de van der Voorts in Beers, afkomstig van de Dommelsvoort (reeds eerder gemaild door Gerard) . Ook de in de bijlage geselecteerde regesten is er duidelijk een relatie tussen Mill en Beers betreffende de Kerk en het Bestuur! Zie hiervoor de bijlage.
Gr. Jan Lange.

Hier beneden Pastoor Michels, Burgemeester Willem Verstraaten met zijn vrouw Mechelina Poels en de kinderen Hub en Mimi.

In de achtertuin van het Brouwershuis van de Zwaan met Burgemeester Willem Verstraaten met 3 kinderen en wel zijn dochters, An, Joos en Mimi.

Hier beneden de Boerderij De Zwaan ( voorheen het Burgemeestershuis met Brouwerij en Logement ) van Jan Verstraaten met zijn zoon Pieter.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Hier beneden de Boerderij van dhr. Jan Verstraaten met zijn zonen Wim, Pieter en Herman.

Bronvermelding: dhr. Pieter Verstraaten.

Ansichtkaart Burgemeestershuis, Boerderij en Brouwerij Verstraaten Mill met dhr. Aart van der Linden, de brouwer van De Zwaan. Op de achtergrond de Schoorsteen van Brouwerij 't Anker.

Personeelsfeest van Bierbrouwerij de Zwaan van de "Verstraatens". Ik ken niemand van de feestgangers op de foto; als er mensen zijn die iemand herkennen op deze foto dan graag info bij de Home-page onder aan de Pagina !

Hier beneden de Auto van Burgemeester Verstraaten uit 1924.

Stukje Bierenologie !!!!:

Toen de Gebrs. van de Weem, aannemers, MIJN PA en Oom Janus, het personeel tracteerden, bij gelegenheid van het vlag-heisen op het huis van oud-burgemeester Verstraaten (anno 1936?) moest het bier uit Cuijk komen.

CEVELUM zei Willem Verstraaten. Hij bleef dat steeds Echt & Onvervalst Verstraaten-bier noemen. Die van Toonen brouwden nog volgens het Verstraaten-recept. Ook de Van Hout's verdomden het om Anderegg's ANKER-bier te drinken. Het bier moest van Swinkels komen, was familie. Ik denk, dat Toon van het Buske steeds nog BAVARIA drinkt, net als zijn Papa A.W. !! Het bier-boek van Historicus Van Dun, handelend over de laatste bouwerij van Van Gulick in de Vughterstraat van Den Bosch heb ik nog niet kunnen inzien. Van Gulick sloot de poort in 1919, Heineken opende weer in 1954. 35 Jaar lang hebben ze in Den Bosch GEEN bier gedronken !!

Bronvermelding: Henk van de Weem.

Brouwerij Sint Joris en Boerderij 't Hof van de families Reijnen-Verstraaten in Wanroij in 1777 nu gelegen aan de Peelstraat 5 in Wanroij.

1776. Weduwe Dirkje Willems de Bruin erft: een huis genaamt St.Joris met Brouwerij en vaten en alle verder gereedschapppen tot Brouwerij, schuur, schop en aangelegen bouwland, perceel bouwland Gubbelscamp, stuk bouwlandHet Hamke, stuk bouwland  Gerrit Verhaags Land, bouwland en weiland Den Broekkant, stukje driesland, Elsboschje de Walsertsche weijde.1776. De weduwe van Johannes Reijnen, Dirkje Willems de Bruin  en de kinderen en kindskinderen van Jan Reijnen, Reijn Jans Reijnen gehuwd met Helena Jans, Peter, Jurrien en Anna Maria Reijnen, minderjarige kinderen van Jacobus Reijnen gehuwd met Catharina Aarts en Mathijs Reijnen gehuwd met Egberdina Elbers erven Een huis genaamd St. Joris met brouwerij, vaten etc., en 1 fi mergen bouwland gelegen onder Wanroij, een huis "Het Nieuwhuis" genaamd, met oliemolen.

Bronvermelding beneden meer bijzonderheden over Brouwerij Sint Joris in Wanroij: Dhr. Gerard Willem Charles Lemmens. 

Ik ben net een akte tegengekomen dat over de tijd gaat voordat de familie Verstraaten hun vinger kregen in de brouwerij - St. Joris in Wanroij !

Index schepenprotocol Mill (7040.543), 21 apr. 1705, pag. 240-244

Marten Hermens, sub.schout, heeft namens Jan Peters Geurts als gemachtigde van Geris Jacob Bosmans alsmede Jan Reijnen Vos en Reijn Jans Vos, Hendrik Mulders, Jacob Corstiaans, Metje Hendrix en Willem Peters Neeff, overgedragen aan Peter Aerts en zijn vrouw Reijntje Janssen, goederen die aan Roelof Otten hebben toebehoord te weten: een huis, schuur, schob, brouw- en prathuisje, de brouwerij met ketel en toebehoren, alsmede 10 mergen bouw- en weijland, e.z. Willem Janssen, a.z. Jan Selten, e.e. Hendrick Peters en a.e. de gemeene straat. Nog 2 mergen bouw- en weijland, e.z. Peter jacobs Smit, e.e. Jan Hendrix Naber en a.e. de gemeene straat. Nog een stuk weijland, 2 kleijne mergen, e.z. Peter Jacobs Smits, voorts naast de gemeene straat. Nog een stuk bouwland op het Hoogveld, groot 1 mergen, e.z. Wolter Willems, e.e. Jan Janssen Teunissen, a.e. de gemeene weg. Laatstelijk een stuk bouw- en weijland, groot 1 mergen, e.z. Willem Janssen, a.z. Hendrik Janssen, e.e. de gemeene straat en a.e. Gerit Hofmans. Voor de som van f. 4850 en 301 hogen.

Henk van de Weem heeft mij al eens een kranten knipsel gestuurd dat nu ook op Hub's web site prijkt, maar weten jullie beiden ook iets over de eigenaren van St. Joris van eind 1600 / begin 1700. Maar Henk weet jij ook van wie die brouwerij overging van Peter Aerts naar de familie van Dommelen en van hen naar Verstraaten ?? Hoe kom je aan een - memorie van successie over de brouwerij St. Joris ???????Eigenaren: 16?? - 1705 - Roelof Otten 1705- 1759 Peter Aerts 1758 - ?? - ?? Peter Aerts, ged. Sint Anthonis 5 mei 1680, overl. Wanroij 27 apr. 1758 was de zn.v. Aert Hermens en Hendrina Jan Peters. Hij tr. Sint Anthonis 23 nov. 1701 Reynera (Reijntje) Jansdr. Thunissen Lemmens, ged. Sint Anthonis 8 apr. 1682 (Wonende Den Hoek 16 Sambeekse Hoek), overl. Wanroij 4 apr. 1748 als Reinera Petri Artz, dr.v. Joannes teunissen Lemmen(s) en Wendelina Peters Hendrix (van) Vijfeycken. Index schepenprotocol Mill (7040.543), 21 apr. 1705, pag. 240-244. Marten Hermens, sub.schout, heeft namens Jan Peters Geurts als gemachtigde van Geris Jacob Bosmans alsmede Jan Reijnen Vos en Reijn Jans Vos, Hendrik Mulders, Jacob Corstiaans, Metje Hendrix en Willem Peters Neeff, overgedragen aan Peter Aerts en zijn vrouw Reijntje Janssen, goederen die aan Roelof Otten hebben toebehoord te weten: een huis, schuur, schob, brouw- en prathuisje, de brouwerij met ketel en toebehoren, alsmede 10 mergen bouw- en weijland, e.z. Willem Janssen, a.z. Jan Selten, e.e. Hendrick Peters en a.e. de gemeene straat. Nog 2 mergen bouw- en weijland, e.z. Peter jacobs Smit, e.e. Jan Hendrix Naber en a.e. de gemeene straat. Nog een stuk weijland, 2 kleijne mergen, e.z. Peter Jacobs Smits, voorts naast de gemeene straat. Nog een stuk bouwland op het Hoogveld, groot 1 mergen, e.z. Wolter Willems, e.e. Jan Janssen Teunissen, a.e. de gemeene weg. Laatstelijk een stuk bouw- en weijland, groot 1 mergen, e.z. Willem Janssen, a.z. Hendrik Janssen, e.e. de gemeene straat en a.e. Gerit Hofmans. Voor de som van f. 4850 en 301 hogen. Index schepenprotocol Mill (7040.543), 8 dec. 1708, pag. 293-294 Peter Aarts en zijn vrouw Reijntje Jans dragen over aan Derk Willems van Duijren en zijn vrouw Henderijn Jans, een stukje weijland groot een ½ kleine mergen, gelegen onder Wanroij, beide zijden de straat en andere zijde de verkopers. Voor de som van f. 30,-. Index schepenprotocol Mill (7040.546), 20 nov. 1709, pag.002. Peter Aarts en Reijntje Jans zijn vrouw hebben verkocht aan Jan Hendrix Nabuer en Bertjen Gerrits zijn vrouw een stuk bouwland en weiland aan elkaar gelegen in Wanroij, tesamen groot ongeveer anderhalve hollandse mergen grenzend o.a. Peter Jacobs Smit. De akte is gepasseerd in het bijzijn van Marten Hermens schout, Peter Jans van Dommelen en Roeloff Jans schepenen. Index schepenprotocol Mill (7040.546), 11 dec. 1709, pag. 003 Peter Aarts en Reijntje Jans zijn vrouw hebben verkocht aan Marten Hermens en Jenneke Geurts van Dijk zijn vrouw een stuk bouwland, groot ongeveer een hollandse mergen gelegen in Wanroij aan de Hoogen Wegh grenzend o.a. Wouter Willems en Peter Jans. De akte is gepasseerd in het bijzijn van Marten Hermens schout, Peter Jans van Dommelen en Roeloff Jans schepenen. Index schepenprotocol Mill (7040.546), 11 dec. 1709, pag. 003-004. Peter Aarts en Reijntje Jans zijn vrouw hebben verkocht aan Peter Arts Stevens en Maria Zegers zijn vrouw een stuk bouwland groot ongeveer vier kleine mergen gelegen aan den Broekkant in Wanroij grenzend o.a. Willem Jans, Van Oudezee en Jeuxken Gerrits. De akte is gepasseerd in het bijzijn van Marten Hermens schout, Peter Jans van Dommelen en Roeloff Jans schepenen. Index schepenprotocol Oploo (7044.14), 30 sept. 1718, pag. 055-057 Peter Aerts en zijn vrouw Reijntje Jans Thunissen verkopen aan Albert Jans Thunissen (haar broer) een bouwhof, schuur, schop, bouw- en weiland, groot tezamen 5 Hollandse morgen en gelegen binnen Oploo, grenzende nevens de Beek, de kinderen van Jacob in de Weij, Jacob Rovers, Jan Jans, Marten Pouwels, Willem de Weert, de gemeene straat en Peter Jacobs en anderen, voor een bedrag van 1.500 gulden. Index schepenprotocol Wanroij (7040.576), 14 apr. 1728, pag. 64 Opdracht door Peter Aarts gehuwd met Reijntje Jans. Aan Peerken Reijnen wed. Hendrik Peters, van een stuk bouwland ongeveer drie hondt onder Wanroij, oost en zuid Peerke Reijnen voors, west en noord Peter Aarts. Voor de som van f. 105.-, t.o.v. Marten Hermans sub.schout, Jan Peters en Reijn Hendrix, schepenen. Index schepenprotocol Wanroij (7040.576), 10 mrt. 1730, pag. 82. Peter Aarts gehuwd met Reijntje Jansen hebben opgedragen. Aan de heer en Mw. Willem de Raad, drossaart te Boxmeer en Cornelia Margaretha Sam, een rente van f. 50,- losbaar met een kapitale som van f. 1000,-met als onderpand: van een huijs, schuur, schop, brouwerij en ketel en ongeveer negen à tien holl. mergen bouw- en weijland onder Wanroij, e.z. Willem Jans, a.z. Jan Selten, e.e. Hendrik Peters, a.e. de gemeene straat en de derdenhalven mergen gelegen neffen de erve van Willem Jans, Wilbert Peters en meerdere erven. T.o.v. Marten Hermans sub.schout, Jan Peters en Reijn Hendrix, schepenen. Index schepenprotocol Wanroij (7040.578), 7 juni 1743, pag. 50. Opdracht door Peter Aarts gehuwd met Reijntje Jans. Aan Thijs Wilbert Aarts gehuwd met Catharina Gerrits van een rente van f. 48.20.- losbaar met een capitale som van f. 1200,- met als onderpand twee huijzen een schuur en een brouwhuijs met kuip, ketel en verdere toebehoren twee moeshoven en ongeveer tien holl. mergen bouw- en weijland onder Wanroy, e.z. Maria Zelten, a.z. Arnoldus Aarts, e.e. de gemeene straat, a.e. Reijn Hendrix daaronder ook begrepen een hooy- of weijcampke groot ½ holl. mergen, e.z. Peter Smits, a.z. en de beide einden de gemeente. T.o.v. Jan Peters sub.schout en Reijn Hendrix schepen. Op 11-3-1749 werd deze lening afgelost.  Index schepenprotocol Wanroij (7040.578), 11 mrt. 1749 , pag. 51-53.  Peter Aarts en Reijntie Jans e.l, sijnde de tweede comparante geass. met haare man voornoemd gestedigd, gevest en opgedragen aan Thijs Wilbert Aarts ende Catharina Gerrits mede e.l. mittsgrs hunne erven, een Jaarlijkse renthe van achtenveertig Carolij guldens ad twintig Stvijs hollands ’t Stuck losbaar enz. Index schepenprotocol Mill (7040.561)Akte 9 dec. 1758, pag. 543-551, Scheiding en deling Hendrina Peters Aarts gescheiden huisvrouw van Christiaan van Weert, ingevolge verbaal opgemaakt voor Heeren Schepenen der stad ’s Bosch dd.4 juni 1743, geass. door de gesubst. Scholtus Peter van den Heuvel, als haar momboir; idem Hendricus van Dommelen en Petronella Peters Aarts el.; Jacob Simons van der Linden en Theresia Peters Aarts el.; Paulus Dirx, gelaste van Mauritz Pourier wed. Wendelina Peters Aarts, ingevolge volmacht gepasseerd voor de notaris Samuel Casse Major en getuigen in ’s Bosch dd. 29-11-1758, ons gerechtspersonen, evenals het genoemde verbaal, legaal gebleken; idem Michiel Hermans en Jan Lemmens, als bloedmomboirs over Cornelis Poerier, minderjarige zoon van voornoemde Mauritz Pourier uit zijn huwelijk met wijlen Wendelina Peters Aarts; nog Anthonij Pels en Johanna Peters Aarts el. en tenslotte Peter Ambrosius en Hester Peters Aarts el.; allen kinderen en erfgenamen van Peter Aarts Hermens en Reijntje Jans, in leven el.; welke verklaarden dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door wijlen laatstgenoemde el. nagelaten reële erfgoederen. Hiertoe zijn twee loten gemaakt. Het eerste lot bestaat in een huis, schuur, brouwhuis, moeshof en aangelegen bouw-wei- en driesland, ca. 8 holl. mergen groot onder Wanroij, palende enerzijds Hendrikus Keukens, anderzijds Reijn Hendrix en meer erven, met ene eind de gemeene straat en met ander eind het tweede lot, zoals afgepaald is. Idem de helft, zijnde het lage einde van een wijde onder Wanroij, ca. ½ holl. mergen groot, palende enerzijds Jan Thijssen, anderzijds de gemeene straat, met ene eind de gemeente en met ander eind de tweede helft, zijnde het hoge eind van voornoemde weide, bij het tweede lot vermeld. Dit lot zal aan het tweede lot een som moeten uitkeren van 400 gls en dit lot is ten deel gevallen aan Hendrina Peter Aarts, idem aan Hendricus van Dommelen en Petronella Peters Aarts el. alsmede aan Jacob Simons van der Linden en Theresia Peters Aarts; ieder voor 1/3e deel. Het tweede lot bestaat in een huis, schuur, moeshof en aangelegen bouw-wei- en driesland, ca. 8 holl. mergen groot onder Wanroij, palende enerzijds en met een eind Thijs Peters, anderzijds de gemeene straat ieder voor 1/3e deel. Het tweede lot bestaat in een huis, schuur, moeshof en aangelegen bouw-wei- en driesland, ca. 8 holl. mergen groot onder Wanroij, palende enerzijds en met een eind Thijs Peters, anderzijds de gemeene straat en met laatste eind het eerste lot, zoals afgepaald is. Idem de helft, zijnde het hoge einde van een weide onder Wanroij, ook ca. ½ holl. mergen groot, palende enerzijds Jan Thijssen, anderzijds de gemeene straat, met ene eind de gemeente en met ander eind het lage eind van de weide, bij het eerste lot vermeld. Dit lot is belast met het onderhoud van het hekken van het eerste perceel aan de gemeene straat hangend en de posten die daartoe behoren. Dit lot trekt van het eerste lot ook en som van 400 gls en dit lot is ten deel gevallen Mauritz Pourier, met zijn onmondige zoon Cornelis Pourier, idem aan Anthonij Pels en Johanna Peter Aarts el. alsmede aan Peter Ambrosius en Hester Peter Aarts el.; ieder voor 1/3e deel. En voorts is bedongen dat de Graav (= sloot) die in het Driesland tussen de twee huizen aangelegd moet worden, door ieder van de twee loten voor de helft gegraven en onderhouden zal worden. Gelijk mede dat het hek van de weide, die voor de helft bij elk van de twee loten gespecificeerd is, evenals het “speck” dat bij de weide ligt niet ten koste van beide delen verhangen zal worden en door ieder lot voor de helft onderhouden zal worden. Index schepenprotocol Wanroij (7040.589), 20 dec. 1758, pag. 517-520. Op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen van Peeter Aert Hermens en Reijntje Jans, in het openbaar te verkopen een kopere brouwketel staande in het huis van Hendrikus van Dommelen en zes slagen opgaande bomen. Voor totaalbedrag van f. 310.12.0. Voor zichzelf en namens de overige erfgenamen tekenen voor ontvangst Peeter Ambrosius en Hendrikus van Dommelen. Index schepenprotocol Wanroij (7040.584), 9 apr. 1801, pag 334. Erfmagescheid. Erfmagescheid tussen kinderen en kindskinderen van Reijn Hendrix en Maria Hendrix met name: Peter van den Heuvel gehuwd met Joanna Reijnen; Hendrik Reijnen, wed.nr. van Willemijn Bardoel, met Joannes Bardoel en Eijbert Bardoel als momb. over zijn minderj. kinderen Reijn en Joanna Hendriks; . Hendricus Hendrix; Maria Hendrix en Maria Anna Hendrix, meerderjarige kinderen van Henricus Reijnen en Agnes Derks; alsmede Joannes van Dommelen, stiefvader en Aart Ebben, bloedmomboir van de nog minderj.kinderen van Henricus Reijnen en Agnes Derks, met name Joannes en Theodorus Hendrix. Lot 1: een huijs, schuur, schop, bakhuijs, moeshof en aangelegen bouw- en weijland, groot 3 holl. mergen, onder Wanroij in de Straat, e.z. Jacobus Reijnen, a.z. de erfgen. van Marten van Dijck, e.e. Aart Aarts en a.e. de gemeente. Item drie parcelen weijland, onder Wanroij, groot samen 1 holl. mergen, e.z. Aart Ebben, a.z. Derk Reijnen, e.e. Peter Jans en a.e. Antoon van den Broek. Met de verplichting aan het tweede lot de som van f. 233.6.10 en aan het derde lot f. 783.6.10 uit te keren, komt dit lot aan de kinderen van Hendrik Reijnen en Willemijn Bardoel. Lot 2: een huijs, schuur, schop, bakhuijs, moeshof en aangelegen bouw- en weijland, groot 2 holl. mergen, gelegen onder Wanroij aan de Kleijne Nord, e.z. Peter van den Heuvel, a.z. Jenneken Derks en meer erven, e.e. Joannes Toonen en a.e. de gemeente. Item een stuk bouw- en weijland, in de Beten onder Wanroij, groot 1 holl. mergen, e.z. de erfgen. van Peter Wintjens, a.z. Antoon Aben, e.e. Antoon Derks en a.e. de gemeente. Alsmede een som van f. 233.6.10 uit het eerste lot, komt dit lot aan Peter van den Heuvel en Joanna Reijnen. Lot 3: 4/15 aandeel in de bouwhof op de Lamperen onder Wanroij, bewoond en in gebruik door Aart Aarts. Alsmede een som van f. 783.6.10 uit het eerste lot, komt dit lot aan de meerder- en minderjarige kinderen van Henricus Reijnen en Agnes Derks. Uit dit huwelijk   : (Bron Wim Jaegers , Piet Lemmers ; Alle Minse van Oploo, deel 2) 1.Hendrika (Hendrina) Peters  Aarts , ged. St. Anthonis 13 oct. 1702 , waarbij get. Henricus Rein Berghmans en Joanna Moren , overl. Wanroij 29 okt. 1779, zij is dan weduwe (Vidua), tr. (gesepareerd)  ‘s-Hertogenbosch ? Christiaan van Weert. Zie de akte hieronder bij kind no. 3 2. Joannes Aarts , ged. Sint Anthonis  4 nov. 1704 , waarbij get. Theodorus Jans (IVa) en Gerarda Peters. 3.  Wendelina Aarts (Aerdts), ged. Wanroij 2 nov. 1706 , waarbij get. Aert Hermens en Jenneke Jansen (IIIa.6 ) , overl.v.1759 tr. Maurits Pourier (Poerier). Index schepenprotocol Mill (7040.561), 9 dec. 1758, pag. 543-551 Hendrina Peters Aarts gescheiden huisvrouw van Christiaan van Weert, ingevolge verbaal opgemaakt voor Heeren Schepenen der stad ’s Bosch dd.4 juni 1743, geass. door de gesubst. Scholtus Peter van den Heuvel, als haar momboir; idem Hendricus van Dommelen en Petronella Peters Aarts el.; Jacob Simons van der Linden en Theresia Peters Aarts el.; Paulus Dirx, gelaste van Mauritz Pourier wed. Wendelina Peters Aarts, ingevolge volmacht gepasseerd voor de notaris Samuel Casse Major en getuigen in ’s Bosch dd. 29-11-1758, ons gerechtspersonen, evenals het genoemde verbaal, legaal gebleken; idem Michiel Hermans en Jan Lemmens, als bloedmomboirs over Cornelis Poerier, minderjarige zoon van voornoemde Mauritz Pourier uit zijn huwelijk met wijlen Wendelina Peters Aarts; nog Anthonij Pels en Johanna Peters Aarts el. en tenslotte Peter Ambrosius en Hester Peters Aarts el.; allen kinderen en erfgenamen van Peter Aarts Hermens en Reijntje Jans, in leven el.; welke verklaarden dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door wijlen laatstgenoemde el. nagelaten reële erfgoederen. Hiertoe zijn twee loten gemaakt. Het eerste lot bestaat in een huis, schuur, brouwhuis, moeshof en aangelegen bouw-wei- en driesland, ca. 8 holl. mergen groot onder Wanroij, palende enerzijds Hendrikus Keukens, anderzijds Reijn Hendrix en meer erven, met ene eind de gemeene straat en met ander eind het tweede lot, zoals afgepaald is. Idem de helft, zijnde het lage einde van een wijde onder Wanroij, ca. ½ holl. mergen groot, palende enerzijds Jan Thijssen, anderzijds de gemeene straat, met ene eind de gemeente en met ander eind de tweede helft, zijnde het hoge eind van voornoemde weide, bij het tweede lot vermeld. Dit lot zal aan het tweede lot een som moeten uitkeren van 400 gls en dit lot is ten deel gevallen aan Hendrina Peter Aarts, idem aan Hendricus van Dommelen en Petronella Peters Aarts el. alsmede aan Jacob Simons van der Linden en Theresia Peters Aarts; vervolg ieder voor 1/3e deel. Het tweede lot bestaat in een huis, schuur, moeshof en aangelegen bouw-wei- en driesland, ca. 8 holl. mergen groot onder Wanroij, palende enerzijds en met een eind Thijs Peters, anderzijds de gemeene straat en met laatste eind het eerste lot, zoals afgepaald is. Idem de helft, zijnde het hoge einde van een weide onder Wanroij, ook ca. ½ holl. mergen groot, palende enerzijds Jan Thijssen, anderzijds de gemeene straat, met ene eind de gemeente en met ander eind het lage eind van de weide, bij het eerste lot vermeld. Dit lot is belast met het onderhoud van het hekken van het eerste perceel aan de gemeene straat hangend en de posten die daartoe behoren. Dit lot trekt van het eerste lot ook en som van 400 gls en dit lot is ten deel gevallen Mauritz Pourier, met zijn onmondige zoon Cornelis Pourier, idem aan Anthonij Pels en Johanna Peter Aarts el. alsmede aan Peter Ambrosius en Hester Peter Aarts el.; ieder voor 1/3e deel. En voorts is bedongen dat de Graav (= sloot) die in het Driesland tussen de twee huizen aangelegd moet worden, door ieder van de twee loten voor de helft gegraven en onderhouden zal worden. Gelijk mede dat het hek van de weide, die voor de helft bij elk van de twee loten gespecificeerd is, evenals het “speck” dat bij de weide ligt niet ten koste van beide delen verhangen zal worden en door ieder lot voor de helft onderhouden zal worden. Index schepenprotocol Wanroij (7040.578), 18 jan. 1759, pag. 151. Opdracht door Pouwel Derx, als volmagtiger van Mourits Pourier wednr. van Wendelina Peeters Aerts, acte gepasseerd voor notaris Samuel de Casse te 's-Hertogenbosch dd. 29-11-1758, Michiel Hermans en Jan Lemmens als bloedmomb. over Cornelis Pourier minderj. zoon van voorn. Mourits Pourier, Antony Pels gehuwd met Johanna Peeters Aerts, Peeter Ambrosius gehuwd met Hester Peeters Aerts, allen erfgen. van Peter Aerts Hermens gehuwd met Reijntje Jans. Aan Jan Jacobs gehuwd met Allegonda Philipsen, van a. van een huijs, schuur moeshoff en aangelegen bouw- en weij- en driesland groot ongeveer acht holl. mergen gelegen onder Wanroij, e.z. en e.e. Thijs Peters, a.z. de gemeene straat, a.e. Hendrina Peeters Aerts, b. de helft van een weijde en wel, het bovenste eind, ongeveer een halve holl. mergen groot. Het lage eind behoord toe aan Hendrina Peeters Aerts, e.z. Jan Tijssen, a.z. de gemeene straat, e.e. de gemeente en a.e. het lage eind, met last van onderhoud van het hekken bij het eerste parceel. Voor de som van f. 2397.0.8 , t.o.v. Peter van den Heuvel sub.schout en Gerrit Willems en Eghbert Aarts schepenen. Uit dit huwelijk o.a.: a. Cornelis Pourier , ged. ? 4.  Hermanus Aarts , ged.Wanroij 7 nov. 1708 , waarbij get. Martinus Hermans en Handersken Jacobs van den Elsen , verm + v. 1709. 5.Hermannus Aarts (Aerdts), ged. Wanroij 15 dec. 1709 , waarbij get. Martinus Hermans en Anna Aerts. 6.Petronel(la) (Lin) Aarts (Aerdts , Arts) (Peeters), ged. Wanroij 7 sept.1712 , waarbij get. Henricus Jansen (IVb ) en Joa Martens, overl. Wanroij 4 dagen na haar echtgenoot 26 okt. 1799, dr.v. Petrus A(a)rts Hermans en Reijntje (Reynera) Jans T(h)eunissen Lemmens, tr. (als Petronella Petri Arts) Wanroij 27 apr. 1749 (get. Jacobus Jans en Henricus van den Elsen) Henricus Jans van Dommele(n), ged. Wanroij 1 juli 1725, zn.v. Joannis Peters van Dommele(n) (geb. Wanroij 13 aug. 1696) en Anna Hendrix (Hendriks) (overl. Wanroij 23 mrt. 1768). Hij overl. Wanroij 22 okt. 1779. Index schepenprotocol Wanroij (7040.589), 20 dec. 1758, pag. 517-520. Op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen van Peeter Aert Hermens en Reijntje Jans, in het openbaar te verkopen een kopere brouketel staande in het huis van Hendrikus van Dommelen en zes slagen opgaande bomen. Voor totaalbedrag van f. 310.12.0. Voor zichzelf en namens de overige erfgenamen tekenen voor ontvangst Peeter Ambrosius en Hendrikus van Dommelen. Index schepenprotocol Wanroij (7040.589), Wanroij 24 mei 1768, Pag. 73-78 Op verzoek van Hendricus van Dommelen gehuwd met Peternel Peters, Peter van Dommelen gehuwd met Jacomina Wijnen, Johannes en Gerardus van Dommelen, meerderjarige jongmans, Hendrina en Johanna van Dommelen, meerderjarige dochters, kinderen en erfgenamen van Jan van Dommelen en Anneke Hendrix, in het openbaar te verkopen gerede goederen. Betreft huisraad. Voor totaalbedrag van f. 80.8.0. 7. (H)Est(h)er Aarts (Aerdts) (Hermans), ged. Wanroij 2 nov. 1715 , waarbij get. Albertus Jansen (IVc ) en Ester van Lottum , overl. Wanroij 6 okt. 1779 als Hester (Hermans doorgestreept!) Petri Artz uxor Henrici Jordens. Zij  tr.1e Wanroij (als Hester Hermans) 16 apr. 1758 (get. Joannes Ambrosius en Bernardus Jurgens) Petrus (Pe(e)ter) Ambrosius, verm. ged. Sambeek 9 okt. 1714, get. Georgius Jansen, Koster N.N. en Anna Ambrosius, zn.v. Theodorus Ambrosius en Joanna Alber(t)s. Hij was mogelijk Schoenmaker of Leerloijer, overl. Wanroij 13 nov. 1763. Zij tr. 2e als Esther Hermans te Wanroij 10 mei 1772  (get. Joannes van Dommelen en Simon van der Linden) Henricus Jordens, ged. ? , hij tr 1e Wanroij  25 jan. 1729 (get. Joannes Jordens en Paulus Jans Roelefs)  Petronella (Peerke) Jans  Roelefs, welke verm. wede was van N.N. van der Zanden. Uit het huwelijk van Henricus Jordens met Petronella Roelefs werden  verschillende (Jordanus, Joannes ) kinderen te Wanroij gedoopt.  8. T(h)eresia Aarts (Aerdts) (Jans) (Peeters) , ged. Wanroij 1 oct. 1718 , waarbij get. Jacobus van den Elsen en Joanna Hermans , tr.  (als Theresia Petri Artz) Wanroij  25 juni 1749 (get. Wilhelmus van Elst en Joannes Simons van der Linden)  Jacobus Simons van der Linden, ged. Uden (niet gevonden tussen 1711 en 1721 aldaar!) , verm. zn.v. Simonis Simons en Hendrina Tonissen?? Groetjes, Gerard.

Hier beneden nog meer bijzonderheden over Brouwerij Sint Joris in Wanroij van de heren Jan Lange en Gerard Lemmens. 

Goeie morgen Henk en Hub,

Hier Jan Lange's geweldige bijdrage tot de familie Otten uit Wanroij!! In de huwelijks dispensatie zie je dan de connectie met de familie Reijnen die oorspronkelijk het pand St. Joris hadden als eigendom ?? Groetjes, Gerard. On Monday, 26 May 2014, 22:04, Jan Lange. Zie Lange-boek Deel I/Parenteel sub V jjjj: 30.Philippus Peters, overl. na 1720, huwt Wanroij 2.5.1708 31.Maria Jans Otten, ged. Wanroij 9.12.1684, overl. Wanroij 14.2.1720. 60. ? Peter Philipse. Inventarisatie Ambtman in 1665 meldt: de weduwe Peter Philipse leeft den armen. Huwt ?) 61.ErckeND 10093 meldtcijnsplichtig Peter Philipsen x Ercke, modo Jan Jans Clompmaekers op de Voort, modo in 1655 Reijn Jans Clompmakers x Bertje, modo in 1684 Reijn Reijnen Clomp.   DIT IS ZEER DE  VRAAG 62.Joannes Otten, geb. Wanroij, overl. Wanroij 14.2.1696, huwt 4e gr. verwant (disp.) St. Anthonis 12.9.1676  63.Geertrui Beerents/Bernards, geb. St. Anthonis, overl. na 1723, hertr. Wanroij 25.11.1703 Jacobus Jans (Pauwels) van Dommelen/de Clompenmaecker (overl. Wanroij 20.1.1715; diens eerste vrouw Maria Jansen, met wie hij vóór 1680 gehuwd is, overl. Wanroij 7.11.1702). ND 10093 meldt onder Wanroij Jan Jans Immen x Trijn als cijnsplichtig, modo in 1672 Pauwel Jans Clompmaekers van Dommelen, modo in 1680 Jan Pauwels Clompmaekers. 124.Otto Roelofs. Overl. te Wanroij na 25.5.1677. Aert Hendriks x Merike verkopen op 5.1.1650 aan Ot Roelofs x Merrike 1 morgen land te Wanroij aan de Rode Beek. Inventarisatie Ambtman 1665 meldt hem met een bouwerij, 2 paarden en als bijenhouder (net als zijn broer Jan), 6 kinderen en grote schulden, „meer dan hij goet heeft“. Hij is te Wanroij in 1673 als geerfde/ nabuur met anderen borg voor een lening a 5000 gld. In 1650 wordt hij aangeslagen voor 6 morgen en 4 hond land. Hij heeft landerijen op Kijffharrick.   Hij huwt voór 1650. 125.Merij Kersten, overl. na 1677. ORA Mill 541 dd. 10.9.1654; 542 dd. 7/19.3.1668/7.4.1676/25.5.1677. 126.Bernard Peters, geb. Oploo, huwt St. Anthonis 11.2.1649. 127.Allegundis/Aleijdis Hermens. 248.Roelof Jans, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 144 en 145), huwt ca. 1605. 249.Bertken Otten, zie nr. 248.  254.Hermen NN, huwt ca. 1615 255.Allegundis Peters Reijnen. En sub V lll Van den Hark: 36.Roelof Jans, overl. na 1726/vóór 10.9.1734. Hertr. Wanroij 2.2.1726 Hendrina Tijssen, wed. Jacob v.d. Elsen. Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 25.9.1734: Jan Roelofs, Peter Aerts x Maria Roelofs, Gerrit Geurts x Jenneke Roelofs, Hendrik Jordens x Peerke Roelofs, mitsgaders Maria, Johanna en Neeske Hendrikx, onmondige kinderen van Hendrik Roelofs x Maria Jacobs (bloedmombers zijn Reijn Jacobs en Aleff Jacobs): allen (kinds)kinderen van Roelof Jans en Willemke Jordens. Zij hebben dd. 10.9.1734 voor het gericht van Wanroij een magescheid opgericht.  Schepen Wanroij 1704-1713. Hij huwt na 28.5.1677/vóór 1680. 37.Willemke Jordens, geb. ca. 1655, overl. vóór 2.2.1726. ORA Beers 467 dd. 8.4.1670/27.4.1666. Zie nr.74. 72.Jan Roelofs, overl. vóór 1676. Inventarisatie Ambtman 1665 meldt Jan Roelofs met bouwerij met 1 paard en als bijenhouder (ook zijn broer Otto houdt bijen), met 3 kinderen en grote schulden. In 1650 wordt hij te Wanroij aangeslagen voor 1 morgen en 1 hond land . Zie ORA Mill 542 dd. 7.4.1676. Hij huwt ca. 1645. 73.Enneke Jans Nabers, overl. na 1676. Zij neemt modo in 1652 de cijns over van Jan Jans Nabuers (ND 10093). 144.Roelof Jans (Aben ?), overl. na 1661. Op 19.2.1628 wordt hij te Wanroij genoemd met kinderen Ot, Marten en Mariken, met de minderjarige kinderen Jan en Peter; hij draagt dan op aan Thonis Jans en Eerke huis, hofstad en 2 morgen land, belendend hemzelf, Marten Thonissen en de gemeijnt.  In ND 10093 nemen een Thonis Jans de Lange x Cunera modo in 1645 de cijns over van Roelof Aben x Bertken; in 1666 neemt van hen Aert Reijnen Hermens van Thonis Jans de Lange weer de cijns over. Op 30.11.1645 blijkt Roelof Jans gehuwd met Jenneken: schepenen van Mill dragen hen beiden op een grasgemeijnt, gelegen bij de hofstad van Roelof Jans, onder het beding dat Roelof en Jenneke en hun rechtsopvolgers de brug van 10 voet breedte, gelegen over de gemene schouwbeek op Cuijkervoort, waar naburen met paard en wagen over kunnen rijden, ten eeuwigen dage zullen onderhouden. Waarborg is de hofstad en toebehorend land, genoemd de Heuvel, liggend op Cuijkervoort in het Brexsel, belendend de gemene beek en Gerit Aben. Op 11.4.1661 verkopen Roelof Jans en Jenneke aan Jorden Jans (Meuijen) en Merrike (Jans Jacobs) huis, hof, schuur, schop en 1 morgen bouwland op Cuijkervoort te St. Hubert, belendend Gerrit Aeben, de Boersebeek en de gemeijnt; verder 2 hond bouwland op het Breexsel, bel. Jorden Jansen, Jan Willems, de erfgenamen Willem Peeters en de gemeijnt; tenslotte anderhalve morgen bouw- en weiland in Hollanderbroek, den Aldena geheten, bel. Willem Gerrits Croeffs, Hendrik Aerts, licentiaat Haegens, Jan Jans Lemmens, Peter Reijnen en de wetering. In de telling van de Ambtman in 1665 is een Jan Willems (zie sub 0) wonend op het goed van Roelof Jans. ORA Mill 542 dd. 7.4.1676: als hun kinderen genoemd:Ott x Merrike; Peter x Grietje; Jan (+) x Enneke Jans Nabuer; Merrij x Msr. Thomas in Dordrecht. Zie kw.st. Centen sub V jjjj, nr. 248-249 en kw.st. Gradussen Clomp sub V qq, nr. 188-189.Roelof  hertr. Jenneke tussen 1628 en 1645,ijHij  nnnnnmmmmmm hij huwt ca.1605. 1645.Bertken Otten.  Dit gegeven volgt uit de huwelijksdispensatie te Wanroij dd. januari 1678, wanneer Joannes Otten en Gertruda Bernards, de zoon van Otto Roelofs x vóór 1650 Merij Kersten, trouwen. 290.Otto NN, huwt ca. 1580. 291.Maria Reijnen. (is zus van vader van nr. 225 hierboven ). En sub V qq: 46.Jan Peters, overl. vóór 1680, huwt 47.Jenneke Peters Roelofs, geb. ca. 1653. Zij hertr. vóór 1680 Marten Hendriks Thijssen. 94.Peter Roelofs. In 1650 aangeslagen voor 8 morgen en 1 hond land (o.m. de Villers). Hij huwt vóór 1652. 95.Grietje. 188.Roelof Jans, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 144 en 145), huwt 189.Bertken Otten. Zie nr. 188. Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d. Wanroij (NB) - januari 1678 - Brief en schema van Joannes van Schuijl, pastoor van Wanroij (NB), als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: - Joannes Ottonis, geboren in Wanroij, zoon van Otto Rudolphi, Rudolph zoon van Berthen Otten, Berthen dochter van Maria Reijnen; en - Gertrudis Bernardi, geboren in Sint Anthonis, dochter van Aldegonda Hermens, Aldegonda dochter van Aldegonda Peters, Aldegonda dochter van Petrus Reijnen. Maria Reijnen en Petrus Reijnen zijn zus en broer. In Maastricht ge-indexeerd onder verkeerde namen (Reijnen en Reijnen). RHCL Maastricht (1-1678-14 - foto 3116a+b) Gr. Jan. - Original Message --From: Gerard willem charles Lemmens To: Jan Lange Sent: Monday, May 26, 2014 5:00 PM Subject: Re: Otten Dag Jan, Heb je iets over deze Ottens ?? Roelof(f)  (Roelandus, Rolandi) Otten, geb. Wanroij ca. , van Salv.??, tr. 1e Jenneken Aerts,  ondertr. Cuijk  Ned. Geref.17 Jan. 1682 (get. T. Marten Otten, broer v. bruidegom en Lenart Nelissen, broer v.d. bruid) tr. 2e  Cuijk 1 febr. 1682 en Haps 1 febr. 1682, waarbij get. Petrus Wilhelmi en Joannes Cornelij,  Maria Cornelissen (Cornelij, Nelissen) , geb. Haps ca. 1660, overl. Wanroij 14 apr. 1698 of 28 juni 1700 ? Deze Roelof Otten is verm. eigenaar van de Brouwerij St. Joris te Wanroij. Uit het 2e  huwelijk : (Bron: BHIC ; Norah).  1. Joanna Otten, ged. Wanroij 27 dec. 1683, get. Leendert Cornelissen en Geertjen Dercks, overl. Gemert 20 dec. 1730, tr. Gemert 26 juli 1702 Gisbertus (Hendricks) Hovius , ged. Gemert 14 nov. 1680, overl. ald. 24 juli 1757, zn.v. Henricus Ghijsberts Hovius en Anna Aert Jans de Bruijn. (Bron Ingeborg van Oorschot – Geneanet) 2. Theodora Otten, ged. Wanroij 17 dec. 1685, get. Martino Hermens en Theodora Derrickx verv. door Hersken Tonissen. 3.Theodorus Otten, ged. Wanroij 5 mei 1687, get. Christianus Ceelen en Thomas Cornelij. 4. Otto Otten, ged. Wanroij 8 febr. 1689, get. niet ingevuld. 5.Leonardus Otten, ged. Wanroij 9 mei 1692, get. Kelis Peters en Trijn Jansen. Jan Otten , + Wanroij 14 febr. 1696 x Geertjen Berens is verm. een broer van Roelof Otten. +Wanroij 2 juni 1705 – Otto Jansen OttenGroetjes, Gerard.  Roelof(f)  (Roelandus, Rolandi) Otten, geb. Wanroij ca. , van Salv.??, tr. 1e Jenneken Aerts,  ondertr. Cuijk  Ned. Geref.17 Jan. 1682 (get. T. Marten Otten, broer v. bruidegom en Lenart Nelissen, broer v.d. bruid) tr. 2e  Cuijk 1 febr. 1682 en Haps 1 febr. 1682, waarbij get. Petrus Wilhelmi en Joannes Cornelij,  Maria Cornelissen (Cornelij, Nelissen) , geb. Haps ca. 1660, overl. Wanroij 14 apr. 1698 of 28 juni 1700 ? Deze Roelof Otten is verm. eigenaar van de Brouwerij St. Joris te Wanroij. Uit het 2e  huwelijk : (Bron: BHIC ; Norah)  1. Joanna Otten, ged. Wanroij 27 dec. 1683, get. Leendert Cornelissen en Geertjen Dercks, overl. Gemert 20 dec. 1730, tr. Gemert 26 juli 1702 Gisbertus (Hendricks) Hovius , ged. Gemert 14 nov. 1680, overl. ald. 24 juli 1757, zn.v. Henricus Ghijsberts Hovius en Anna Aert Jans de Bruijn. (Bron Ingeborg van Oorschot – Geneanet) 2. Theodora Otten, ged. Wanroij 17 dec. 1685, get. Martino Hermens en Theodora Derrickx verv. door Hersken Tonissen. 3.Theodorus Otten, ged. Wanroij 5 mei 1687, get. Christianus Ceelen en Thomas Cornelij. 4. Otto Otten, ged. Wanroij 8 febr. 1689, get. niet ingevuld. 5.Leonardus Otten, ged. Wanroij 9 mei 1692, get. Kelis Peters en Trijn Jansen. Jan Otten , + Wanroij 14 febr. 1696 x Geertjen Berens is verm. een broer van Roelof Otten. +Wanroij 2 juni 1705 – Otto Jansen Otten 

Hier beneden op de foto, Mevr. Eni ( Helene ) Verstraaten trouwde met Harrie van Hout, vader van dhr. Hein van  Hout van de Schoorsteen in Mill.

De Bierhandel van de Heineken Brouwerijen aan de Tongelresestraat in Eindhoven, waar Hub. Verstraaten senior, vanaf 1 Juli 1939, tot Procuratiehouder was aangesteld. De Naam "Amphion" had hij afgeleid van de Zangvereniging Amphion in Mill.

Hier beneden de Millse Zangvereniging "Amphion" achter de Oude School achter het Oude Gemeentehuis van Mill.

Dit was de eerste vrachtwagen, een overvalwagen overgebleven uit de Oorlog.

Oud Diploma, van de Ondervakgroep Groothandel in Gedistilleerd en Likeuren, nodig voor het Verkopen van Sterke Drank en Likeuren in een Slijterij en via de Groothandel. In 1956 was Mill nog verdeeld in Wijken met de Letters A, B en C. i.p.v. Schoolstraat 27 was het adres, A45 en later Schoolstraat A 45.

Een faktuur van KoolzuurCylinders, nodig om het bier door de bierleidingen te transporteren; voor die tijd lagen grote houten fusten op het buffet met een tapkraan aan de onderkant.

Een van de eerste Vrachtwagens van "Bierhandel en gedistilleerd Hub. Verstraaten" voor Café Giesen, later Café Cambrinus of 't Gouden Kruis van dhr. Gerrit Lamers.

Op de foto beneden Hub. Verstraaten junior op de Bedfordvrachtwagen net terug met lege fusten en kratten van leveranties aan de Cantine's en Messen van Vliegbasis Volkel.

Nu is hier de Huisartsenpraktijk van Drs. E. Gest en drs. P. van der Linden gevestigd; in het Privé gedeelte van het Pand woont drs. P. de Wildt.

Hier beneden enkele foto's en bijzonderheden over de opgravingen bij een archeologisch onderzoek in 1996 bij de Brouwerij De Swean van de Verstraatens aan de Schoolstraat 12, nu in  2014, de Brouwershof.

Bronvermelding: STREETVIEW.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Hier beneden info en krantenartikelen over Brouwerij "De Blauwe Knoop" en wel de Brouwers, de Heren Voorzitter John Kerstens, Secretaris Jo Kremers, Activiteitencommissie Henk van den Broek, Activiteitencommissie Jeroen Spronk en Penningmeester Chris-Jan Beerendonk uit Mill anno 2012 met hun nieuw Bennie Blond Bier in 2014.

Hier beneden de Presentatie door de nieuwe Brouwers uit Mill anno 2014 met hun nieuw Bennie Blond Bier in 2014 bij mevr. Marianne van Heijningen en dhr. Peter van Lanen in de Schaapshoeve op zaterdag 20 december 2014 en bij Albert Heijn.

Hier beneden info over de Brouwers uit Mill anno 2014 met hun nieuw Bennie Blond Bier in2014 op de Website www.deblauweknoop.com

Mill heeft sinds 2004 ook een soort BrouwersGilde, namelijk "Het Millse Bier Drinkers Gilde, waarvan dhr. Regie Roefs door, Robert Verweijen, de Voorzitter van het MBDG tot de Elfde Koning werd benoemd in 2015.

Zie voor méér info van Brouwerij De Blauwe Knoop op de Pagina van Brouwerij Het Anker.

Copyright Studio Domeinzicht ©