Boeken Over Oud Mill.

Hieronder staan enkele oude boeken, tijdschriften en DVD's, die de laatste jaren zijn uitgegeven.

Hier beneden begint de lijst van Boeken met het boek:

"Mill van Mobilisatie tot Bevrijding van 1939 tot 1945."

Bronvermelding: de Heren A. Claassens, Henk van de Weem en G. de Kruijf. 

Hier beneden het Boek "Het Gevecht bij Mill" van 1940-1945. Verkrijgbaar bij de Bibliotheek.

Bronvermelding: de Heren A. Claassens en G. de Kruijf.

Hier beneden het Boek "Slag bij Mill". Eén van de vele boeken over Historische Plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. o.a. Bij de Bibliotheek in Mill verkrijgbaar.

Twee oude Boeken van "Mil" tot "Mill" van 1800 tot 1900 van dhr. Gérard van Hout van "Myllesheem".

Hier beneden Deel 1.

Hier onder het tweede deel van "Mil" tot "Mill" van 1800 - 1900 van dhr. Gérard van Hout van "Myllesheem".

Dit Straatnamenboek is van de 4 Heemkunde verenigingen van de Kerkdorpen van Mill: 't Amansheem 1988 in Wilbertoord,  Felix Walter in Langenboom, Heemschut Sint Huybert in St. Hubert en Stichting Myllesheem in Mill.

25-Jarig bestaan van Buurtvereniging "De Vilheide" in mei 1996. Er is ook een DVD van de Vilheide van Foto's van dhr. Cor Bergmans. De DVD draait o.a. bij de Fysiotherapiepraktijk van dhr. Marcel Peters en is ook op afspraak te bekijken in de Heemkamer van "Myllesheem" in Myllesweerd, Kerkstraat 3. 

Hier beneden van den Chef der Generale Staf van Defensie enkele Pagina's uit een eenvoudig TaalBoek Maleisch - Nederlands dd. 12 Juni 1946 uitgegeven door Drukkerij "Cloeck en Moedigh" uit Amsterdam voor de bewoners van Mill en van het MolukkenKamp. 

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Een compilatie over het Kasteel Aldendriel van Myllesheem.

Hier beneden de voorpagina van het Boek van Landgoed de Princenpeel.

MERLET, een uitgave van de Archiefdienst Land van Cuijk over de Nazaten van dhr. Adriaen Goduwaerts Van den Heuvel te Mill van 1650 tot 1825.

 

"Mill in Beeld en Herinnering" is ook een boek, dat Myllesheem de laatste jaren heeft uitgegeven.

"Mill - Anno" is een Uitgave van "de Vriendenkring van Myllesheem", van dhr. Henk van de Weem.

Een Boek over Oud Mill in een verkorte Uitgave van Mill door Myllesheem. 

Hier beneden in 1967 het eerste Adresboek van de Gemeente Mill c.a.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

AdresboekGemeenteMillca1967.jpg

Een Boek over Millse Molens van dhr. Harry Rombouts, Oud-Gemeentesecretaris van Mill in 1980.

Het 80-jarig Jubileumboek van de Boerenleenbank Mill. c.a.

Bronvermelding: Dhr. Louis Moors

Een Boek over de Reglementen van het Sint Catharina-gilde van Mill.

Een Uitgave Van Amicitia van De bekende Millse Mars.

Boek van het 75 - Jarig bestaan van Voetbalclub Juliana.

Van het "Herdenkingsboek van het 650-Jarig bestaan van de Parochie "Sint Willibrordus" in Mill is dhr. A. Claassens de auteur. Afbeelding is van dhr. Kees Bastiaans. In de Kerk in de Mariakapel is het Glas in Lood Raam ingebouwd. Ook heeft dhr. Claassens een boek geschreven over "de Inventaris van het Parochie-archief van Mill".

 

Het Dagboek van dhr. Anthony Laurentius Willem Verstraaten van 1674 tot 1741 is niet uitgegeven. Dit Dagboek gaat ook over alle bezoeken aan de Burgemeester op het Gemeentehuis. Het benedenstaande dagboek ligt bij het Centraal Bureau Genealogie in Den Haag. De andere 2 boeken met elk een periode van 10 jaren liggen bij het B.H.I.C. in 's-Hertogenbosch.

Hier beneden enkele Pagina's uit een van de Dagboeken van Burgemeester Willem Verstraaten van 1906 tot 1916. Er zijn in totaal 3 dagboeken, die gaan over alle bezoeken van inwoners, van functionarissen, van ondernemers, enz. aan de Burgemeester op het Gemeentehuis. Het benedenstaande dagboek ligt bij het B.H.I.C. in 's-Hertogenbosch. De andere 2 boeken met elk een periode van 10 jaren liggen bij het B.H.I.C. in 's-Hertogenbosch. Benedenstaand Dagboek van 1906 tot 1916 ligt ( per Jaar ) ter inzage bij de Heemkundestichting "Myllesheem" van Mill. De Dagboeken bevatten verslagen over Bezoeken van Millse Mensen en Overheden op het Oude Gemeentehuis van Mill.

Hier beneden De Voorpagina en twee voorbeeldpagina's.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden twee voorbeeldpagina's.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Cijferboek van Notaris mr. Anthonius Verstraaten 1 februari 1783.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele Pagina's voor degene die het kunnen ontcijferen en lezen !

Uitgave van het Boek van Buurtvereniging "de Karstraat" was in 1995. De Karstraat bestond toen 50 jaar. Dhr. Arie Selten was de schrijver. Aan de Karstraat is een aparte pagina gewijd. De Karstraat noemde men soms ook de "Dorpsweg" of "Rue de Voiture" zoals dhr. "Spits" van Hout de Karstraat noemde.

Boek over het Patriciaat van de Familie Verstraaten Mill & Beuningen van 1664-2010. De Schrijver is dhr. Robert van Haaren uit Maashees.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Voorpagina uit het boek De Swean over het Patriciaat van de Fam. Verstraaten.

Hier beneden het Boek 1940-1945 van Burgemeester A. de Bekker, Oud Gemeentesecretaris van Mill, over de Oorlog.

Hier beneden een samenvatting van "Millse Meemaaksels" van een bekende Millenaar dhr. A. van Riet.

Bierboek over Brouwerijen in de Regio Land van Cuijk en Maasduinen van Dhr. Twan Dohmen, Journalist van de Wegener Groep. Op veel verzoek komt er Binnenkort een uitgebreider Boek over Brouwerijen door dhr. Twan Dohmen.

Geschrift van Notaris Mr. A. Verstraaten over de Oprichting van het Klooster in Mill.

Boek uit 1983 van het Schoolhoofd van de Meisjesschool dhr. Piet P.J. van Gelder. Het gaat over de Geschiedenis van de Meisjesschool van de jaren 1871 tot 1974 en over de Lagere School "de Leeuwerik" van 1974 tot 1984.

Bronvermelding: dhr. Cees Verhoeven.

Het Boek "Wa'k Zegge Woi" door dhr. Cor Schuurmans en Mevr. Annie van Tienen uit 2006 over het Millse Dialect.

Bronvermelding: Ing. Gerard Lemmens, Engeland.

Hier beneden het Boek van Drs. Jan Lange over de Millse Familie Lange. Op de Pagina "Millse Mensen" staan ook nog wat foto's en bijzonderheden over de familie Lange.

Hier beneden het Boek over Gevelstenen, Beelden en Uithangtekens in de Gemeente Mill en St. Hubert.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Hier beneden info over enkele Panden met Gevelstenen in Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Er is ook nog een “Herdenkingsboek ‘10 mei 1940 Mill’ ( in 1980 uitgegeven ) over de doorbreking van de PeelRaamstelling bij Mill, door de heren A. Claassens en G. de Kruijf.

Hier beneden het Boek "Stroomopwaarts met Tegenwind" over de Blunders in de Millse Politiek van de bekende Millenaar dhr. Paul Moors.

Hier boven het Boek "Stroomopwaarts met Tegenwind" van de bekende Millenaar dhr. Paul Moors. In dit boek staan bijna alle Krantenartikelen die dhr. Paul Moors in vele Kranten heeft geplaatst en vooral in de Koerier, waar zijn kritiek op de "Millse Politiek" niet meer geaccepteerd werd en hij alleen in andere kranten zijn visie op de Millse Gemeenteraad mocht publiceren.Hier beneden het Schrijven van dhr. Paul Moors aan De Koerier met welke reden zijn artikelen niet meer geplaatst werden !!! Zakenmensen onder ons snappen wel dat de Gemeenteraad van Mill en de Gemeente Mill een belangrijke Duit in het zakje deden en doen bij De Koerier van Wegener Media.

Hier beneden een Artikel uit de Gelderlander van dhr. Paul Moors over de typische Handelswijze van de Millse Politiek. Deze keer over het NUT van 3 wethouders i.p.v. 2.

Hier beneden de achterkant van het Boek van dhr. Paul Moors en tevens de Inhoudsopgave van zijn Boek over de Millse Politiek.

Zie voor de Sollicitatie-procedure van dhr. Paul Moors met de toenmalige Commissaris van de Koningin Mevr. Hanja May-Weggen op de Pagina "Burgemeesters" van deze Website.

Hier enkele verhalen over Mill uit Het Boek van dhr. Wim van Raaij uit Amersfoort.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een uitgave met Oorlogsverhalen van de "Vrienden van Myllesheem".

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem. 

Hier beneden een Boek van dhr. Jan Peters, over de bezoeken van de Commissaris van de Koningin, Mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst aan de Gemeente Mill en St. Hubert in de periode van 1897 tot 1922.

Bronvermelding: dhr. Jan Peters.

Hier beneden Eén Ere-Penning, of Leg-penning van Baron van Voorst tot Voorst voor Burgemeester Willem Verstraaten. Op de Penning staan de Symbolen van de Maconniek of de Vrijmetselarij.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden Eén Ere-Penning, of Leg-penning van Baron van Voorst tot Voorst voor Burgemeester Willem Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: Het familie-Archief van Mevr. Annie Klomp-Koop.

 

Hier beneden een Boek van dhr. Maurice Roefs o.a. over de Families Roefs, Fleuren, Rovers.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem. 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Pagina uit het Boek van dhr. Jan Bouman Nederlandse Monumenten in Beeld.

Bronvermelding: dhr. Cees Koedood.

Hier beneden de afbeelding van de Film op DVD over de Peelraamstelling en het Defensiekanaal gemonteerd door dhr. Henk van Kuppevelt uit Grave voor de Stichting van "de Spooren van de Oorlog" in Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van Kuppevelt.

In April 2008 kreeg elk lid van de K.B.O. ( toen 600 leden ) de onderstaande D.V.D. betreffende een fotoshoot door de heren Theo Verberk en Hub. Verstraaten, vrijwilligers bij Pantein ( Aldenhorst, Meihorst en Buitenhorst ) van ongeveer 200 Oude Ansichten van mevr. Annie Van Bommel-Damen ( Annie heeft ook duizenden Bidprentjes en Ansichten ) uit Mill. Deze DVD is ook op afspraak te bekijken in de Heemkamer van "Myllesheem" in Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill. 

Bronvermelding: dhr. Theo Verberk, mevr. Annie van Bommel-Damen en dhr. Hub. Verstraaten.

 

Hier beneden het Boek van het Millse Bedrijf van P.J. de Vet & Zonen.

Er zijn ook nog DVD's Van Oude Ansichten, van Millse Mensen in 1949, van de OorlogsFilm van dhr. Toon van Hout, waarbij dhr. Cees van Hoof de Voice Over was, Millse Mensen in 1960 en een Dvd van het Millse Leven in 1965.

Op verschillende plaatsen draaien enkele DVD's, o.a. bij het B.H.I.C. in Grave, bij de Kapsalon Rob Slaats, bij de Physiotherapie van Marcel Peters, enz.

Hebt U oude boeken dan kunt U deze laten taxeren en bestuderen bij Fitland In Mill. Gooi de Oude Boeken niet weg, want Myllesheem is geinteresseerd in oude boeken van Mill. De Heemkamer is geopend op dinsdag van 10:00 uur tot 11:30 uur en op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. Graag even van tevoren een telefoontje. Bij voorbaat dank !!!

Emailadres:           stichtingmyllesheem@gmail.com

Hier beneden enkele Boeken die nog te koop zijn:

Stratenboek                                  € 11,15

Molenboek                                    €   3,00

Mil tot Mil(l)                                € 15,00

Aldenhorst of Tongelaar                € 3,50

Wa'k Zeggen Woi                          € 11,95

Naam Langenboom ontzenuwd   € 15,00

Compilatie Huize Aldendriel       €    5,00

Compilatie Kasteel Tongelaar     €    5,00

75 Jaar Voetbalclub Juliana       €   15,00

Boek 100 Jaar Brandweer 2013 €   20,00

Hier beneden de Voorpagina van de Bestseller van december 2020 "Tussen de Rivieren is het Veilig", geschreven door drs. Paul van de Geijn, over zijn vader Drs. Jules van de Geijn, die o.a. Gemeentesecretaris van de Gemeente Mill en St.Hubert, is geweest.

Deze Bestseller is voor € 20,00 te koop. tel. Paul 06-21937469.

Hier beneden bijzonderheden over de geschiedenis van Mill c.a. .Het boek: JULIANA-GOALS is een Samenvatting van Verhalen, advertenties, overlijdens, geboortes, Huwelijken, 40 Indië-gangers uit Mill, oprichting Verkennerij, het geroddel van CIS en HAS          ( beide Kremersen ) enz. Honderden Pagina's gebundeld van 1945 tot 1950. Hier beneden enkele pagina's.

Bronvermelding: Geschonken door dhr. Frans Linders. Dit Boek was van zijn vader dhr. P. Linders. 

Bronvermelding: Geschonken door dhr. Frans Linders. Dit Boek was van zijn vader dhr. P. Linders. 

Copyright Studio Domeinzicht ©