"De Stichting Myllesheem" de Heemkunde-Club van het dorp Mill opgericht in 1975.

Een Nacht-Foto uit 1958 van de Brandweerkazerne in Mill, waar "Myllesheem" tot 2012 gehuisvest was. De Foto is speciaal genomen voor het 25 - Jarig Jubileum van de "Vereniging van de Vrijwillige Brandweer" in Mill. Zie voor meer bijzonderheden de Pagina "Brandweer".

Artikel uit de Gelderlander op 1 Juni 1975 over het ontstaan van de Heemkundekring van Mill.

Heemkundestichting Myllesheem:

Hier beneden staat een gedeelte van de Oprichtingsakte van De Stichting "Myllesheem" bij Notaris Mr. A.J. Stalpers op 24 April 1984 mede ondertekend door de aanwezige Heren Oprichters van de Stichting Myllesheem dhr. Albertus Claassens als Voorzitter en dhr. Henk van de Weem als Secretaris. ( Dhr. Gerard de Kruijf was toen Penningmeester ).

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Dhr. Hub. Verstraaten heeft de Website "Studio-Domeinzicht.jouwweb.nl opgestart op 17 mei 2011 voor de Heemkundestichting "Myllesheem" omdat Myllesheem toen nog geen Website had.  Na iets meer dan een jaar nam Hub. Verstraaten afscheid van Myllesheem en vond toen een pas afgestudeerde jongedame bereid om, pro deo,  een nieuwe Website voor Myllesheem op te starten.

Hier beneden per december 2012, de Website van Myllesheem door mevr. ir. Anne Bergmans.

Bronvermelding: de Website van Myllesheem door mevr. ir. Anne Bergmans.

Hier beneden een foto van een evenement in de Concertzaal op de Website van Myllesheem door mevr. ir. Anne Bergmans.

Wie weet welk Evenement dit is ? Graag info op deze website of bij www.myllesheem.nl

Bronvermelding: de Website van Myllesheem door mevr. ir. Anne Bergmans.

In de Gemeente Mill zijn er nog 3 Kerkdorpen met hun Heemkundeverenigingen:

1. De Oudheidkundige Vereniging "Amansheem" vanaf 1988 in Wilbertoord.

Voor meer bijzonderheden van Wilbertoord zie hier beneden de Website van Wilbertoord.

Het Bestuur van de vereniging: Voorzitter: Th. Willems - Noordstraat 70 - 5455 RA Wilbertoord - 0485-478998 Secretaris: M. Verbruggen - Fortunaweg 2 - 5445 NM Landhorst - 0485-478859 Penningmeester: Jos Broeren - Braamstraat 6 - 5455 RV Wilbertoord - 0485-478330 Lid: Ria van Berlicum - v.d. Heijden - Van Ophovenlaan 59 -5455 GD Wilbertoord - 0485-478495 Lid: Harrie van Lith - St. Josephplein 39 - 5455 GR Wilbertoord - 0485-478714 Lid: L. van Amstel - Braamstraat 12 - 5455 RV Wilbertoord - 0485-478825 Lid: R. Jans - Weth. Lindersstraat 163 - 5455 GK Wilbertoord - 0485-478700.

Hier beneden Het Boek "Het Gezicht van Wilbertoord" van Fotografe Mevr. Toot Wiegman uit Wilbertoord.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden het BOEK "Wilbertoord in vroegere tijden Deel 1" met 300 pagina's foto's enz. van bijna alle Mensen uit Wilbertoord uit het mooie verleden. Complimenten Amansheem !

Voor meer bijzonderheden: www.wilbertoordonline.nl

2. Heemschut "Sint Huybert" in Sint Hubert.

Voor meer bijzonderheden van Sint Hubert zie hier beneden de Website van St. Hubert.

Onze vaste bijeenkomsten zijn de 1e dinsdag van de maand  om 20.00 uur. Bij bepaalde activiteiten soms vaker. Onze heemkamer bevindt zich in gemeenschapshuis "De Jachthoorn" Wethouder Lemmenstraat 11 St Hubert.
Hebt u belangstelling, kom dan vrijblijvend eens kennis maken en kijken waar we zoal mee bezig zijn.

Hier beneden een boek Van de Heemschut Sint Huybert, over oude Plaatjes uit St. Hubert, uitgebracht op 25 november 2013.

Hier beneden het Boek "Voettocht door St. Hubert" van mevr. Maria Wijnen.

Hier beneden een emailwisseling tussen Drs. Jan Lange en dhr. Henk van de Weem over interessante info van Sint Hubert.

Dag Henk, Doortje Peters Pi(e)ck zie mijn Langeboek Deel I sub IV dd, pag. 138; zij is nakomeling van Peter Jans Lange.
Zie ook de website BHIC/Het geheugen van Brabant onder Ontdekken > Mill het item broekstenenhuuske met foto's en de opmerkingen over Van Lanschot etc. de Piecken waren vanaf  zeker vanaf 1580 (leenhorig aan Cuijk) gegoed aan De Berg aan de St. Hubertse kant van de Boerse Beek; aan de overkant woonde de fam. Overbeek (de naam zegt het al). Het goed van de Piecken daar was als deel van de Bourse Hoeve al vanaf 1530 bekend aan een =voormoeder van de Piecken. Zie ook onder III h  kw.st. Pieck pag. 85 e.v.. De tekst uit het gebedenboek wordt ook geciteerd in het boekje Hanengekraai over de St. Hubertse kerk. Ik weet niet waar het nu is, maar dat weet de schrijver van het boekje, pastor Bogers wel te vertellen.
Gr. Jan Lange

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem".

Hallo Beste Mensen, ...... die van PIECK hadden in St.Hubert vele percelen grond liggen. Was gewild in de 18de eeuw, ook DE BANKEN Van Lanschot en De Hanze waren eigenaar. Zou dat te maken hebben gehad met de ontginning van het Hollander Broek en de beheerder THOMAS VAN DUIJNHOVEN ??
bijlage: no.52  " Van het broekstenenhuisje, rozenhoed en een schelm uit 1795.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "De Vrienden van Myllesheem".

Binnenkort verschijnt het Nieuwe Boek van Heemschut Sint Huybert en "2 Eeuwen Sint Hubert".

Bronvermelding: Heemschut Sint Huybert.

Voor meer informatie kunt U telefonisch contact opnemen met:
Martien Strijbosch          tel. 451617
Mariet Egelmeers-Vloet   tel. 451614

Voor meer bijzonderheden: www.sthubert.nl

3. Heemkunde Felix Walter in Langenboom. 

Voor meer bijzonderheden van Langenboom zie hier beneden de Website van Langenboom, Felix Walter.

Website beheer:    Jan Verstegen  info@heemkundelangenboom.nl

Voorzitter:  Lies van Limbeek 0486-431234  lvlimbeek@hetnet.nl

Penningm.: Hennie Willems 0486-431236  h.willems28@kpnplanet.nl 

Lid: Piet Willems 0485-431745   willangenboom@hotmail.com

 Lid:  Annie Arts-v Boxtel 0486-432112 

Adres Heemkamer: Gemeenschapsaccomodatie de Wis, Dominicanenstraat 45, 5453 KL, Langenboom. Heemavond:  elke dinsdagavond van 20.00-23.00 uur.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Flyer en info over het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom van dhr. en mevr. Van Schayik. Dhr. Wim van Schayik geeft zéér interessante Rondleidingen en Presentaties over het verleden, voor groepen na afspraak.

Bronvermelding: Website www.tractortron.nl

Hier beneden een foto en informatie van de Boerderij aan de Venweg 6 van de Familie Martien Lamers in de Maurik in Langenboom.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Pagina over Toponiemen, Patroniemen enz. van Mensen uit Langenboom Mill e.o. van de Heemkundevereniging Felix Walter in Langenboom.

Bronvermelding: www.HeemkundeLangenboom.nl

Voor meer bijzonderheden: www.heemkundelangenboom.nl

Hier beneden het Bestuur van de Stichting Myllesheem in 1986 in een vergadering bijeen compleet met mevr. Marietje Kremers, mevr. Mia Moors en de heren Henk van de Weem, Bennie Boffen, Willy Sweens en dhr. Beb Claassens.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier onder een foto van "Myllesheem" uit 1988 met op de foto van links naar rechts: dhr. Henk van de Weem, Mevr. Mia Moors die Voorzitter was in 1988, dhr. Paul Moors, dhr. Bennie Boffen, mevr. Marietje Kremers, dhr. Bep Claassens, dhr. Willy Sweens en dhr. Henk Christiaans.

Onder op de foto van links naar rechts: dhr. Bennie Boffen, dhr. Henk Christiaans, Voorzitter Mevr. Mia Moors, dhr. Harrie Schrauwen, dhr. Henk van de Weem, dhr. Paul Moors, dhr. Bep Claassens en dhr. Willy Sweens.

Emailadres: stichtingmyllesheem@gmail.com Het nieuwe emailadres wordt myllesheem@gmail.com

De Heemkundevereniging van Mill, "Myllesheem" genaamd, is opgericht per 1 Juni 1975 door de heren Geert de Kruijf, Bep Claassens en Henk van de Weem. Zie hieronder een verslag van een van de eerste vergaderingen.

Oprichting Stichting Myllesheem 1 juni 1975.
Onlangs ontdekte ik het eerste bericht, waaruit je de oprichtingsdatum van MYLLESHEEM zou kunnen concluderen. Hier zitten op mijn bureel bij malkander :  Geert de Kruijf, Bep Claassens en ikHier werd destijds de "marsroute" bepaald voor het parochiefeest van mei 1976. Eerder op de enige AUTOLOZE ZONDAG in 1974 hadden Bep en ik daarover van gedachten gewisseld, omdat pastoor Brans zei: "Een mooi parochiefeest moet er komen, we hebben zoveel vrijwilligers, die we moeten eren en WE HEBBEN ER 650 JAAR VOOR GESPAARD !!!" Dat was de korte inhoud van de NOTULEN van die dag (!!) 

Groeten, Henk van de Weem.

De Stichting "Myllesheem" (opgericht in 1975) en de Stichting "Sporen van de Oorlog" (opgericht in 1995) waren tot maart 2012 gelegerd in de Oude Brandweerkazerne. De Brandweerkazerne was in gebruik door "Myllesheem" en "Sporen van de Oorlog" en nu nog het Witgele Kruis en een lokatie van Pantein Zorg.

De Website "Studio-Domeinzicht.jouwweb.nl" heeft Hub. Verstraaten opgestart op 17 mei 2011 voor "Myllesheem" de Heemkunde-Stichting van Mill, omdat Myllesheem toen nog geen Website had. Eind 2012 startte drs. mej. Anne Bergmans, Pro Deo, de Website " www.myllesheem.nl " op voor de Stichting Myllesheem.

De "Stichting Sporen van de Oorlog" heeft ook een eigen website: www.stichtingsporenvandeoorlog.nl

De Foto beneden is ( van het 25-jarig Jubileumfeest van de Millse Brandweer in 1958 ) van de Brandweerkazerne, waar "De Stichting Myllesheem" zetelde tot maart 2012. De Brandweerkazerne was een mooi cultuur-historisch gebouw voor de Heemkundekring van Mill, maar door het verrijzen van het Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd is aan die mooie lokatie een einde gekomen. Gelukkig blijft de Brandweerkazerne bestaan doordat de Leden van de "Stichting De Ladder" er, voor Kinderen die 't moeilijk hebben, vanwege een lichamelijk of geestelijk gebrek, een gezellig en zéér nuttig tehuis hebben gemaakt.

Bron foto hier beneden: Mevr. Leny Eltink-Daamen.

De Doelstelling van de Stichting Myllesheem:

De Stichting Myllesheem stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de Millse gemeenschap en haar bevolking, haar bodem, haar geschiedenis en haar volksgebruiken. De Stichting tracht ondermeer haar doel te bereiken door:

Het bestuderen van historische bronnen; het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, fotomaterialen, overleveringen en volksverhalen; het beoefenen van de genealogie van de Millse families; het navorsen en verzamelen van Millse veldnamen; het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de Millse gemeenschap.

Hier beneden het vervolg van een Jaarverslag van de Aktiviteiten van Myllesheem over het Jaar 2011 . 

Vergaderingen en aktiviteiten van "Myllesheem" en "Sporen van de Oorlog" op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur.

De Vergaderkamer van "Stichting Myllesheem" en de Stichting "Sporen van de Oorlog" met de kantoren; dit alles nog in de Oude Brandweerkazerne tot maart 2012.

Hier beneden een Oude Kast met Oude boeken over de Heemkunde Algemeen.

Hier beneden en boven ziet U de verschillende Lokalen van de Stichting Myllesheem in "De Oude Brandweerkazerne".

Het Computerlokaal met vele belangrijke foto's, ansichten, boeken en geschriften.

De Hal met de toegang tot de Brandweer, de Ontvangstruimtes, met Garderobe, Keuken, Toilet en Opslag van Vaandels en enkele vitrines.

Hier beneden dhr. Henk van der Ven en dhr. Harrie Schrauwen.

In de Hal, links, ziet U vele Oude Lijsten van Millse verenigingen en ook enkele van de vitrines met waardevolle spullen en dozen.

De Stichting "Myllesheem", De Heemkundevereniging van Mill, was tot maart 2012 gezeteld in de Oude Brandweerkazerne. Een van de laatste panden van Cultuur-Historische Waarde in Mill.

 

Mevr. Marja Verstraaten-Verhoeven geeft voorlichting, tijdens de "Plattelandsroute" van 2011 in de Stand van "Myllesheem" en "Sporen van de Oorlog" bij de Plattelandsontspanning "Effe Pauze" bij Kasteel Tongelaar in Mill.

Hier beneden een krantenartikel van "Waar komt de naam "MILL" vandaan !" Dit Artikel van een bekende Heemkundespecialist uit Mill, dhr. H.H. Claassens, tevens een van de oprichters van "Myllesheem".

Beneden in de Brandweerkazerne in de Filmzaal van Myllesheem stond tot 2012 een Maquette van "De Sporen van de Oorlog" van dhr. Ludwig Van Dijk. Dhr. Willy Sweens van "Sporen van de Oorlog" gaf  hier een presentatie. Deze keer aan de schooljeugd uit Escharen.

Hier beneden een bijeenkomst met bijna alle leden van de Stichting Myllesheem, na een besloten vergadering met dhr. A. Ermers van de Heemkunde Langenboom, in de aparte vergaderruimte van de Oude Brandweerkazerne tot 2012.

De Maquette, van dhr. Ludwig Van Dijk, betreffende de Ontsporing van de Duitse Trein in Mill, van de Stichting "Sporen van de Oorlog" van dhr. Ludwig Van Dijk, in de Filmzaal van Myllesheem in de Oude Brandweerkazerne. Presentatie van dhr. Willy Sweens voor enkele jongeren voor een spreekbeurt op de lagere School in Escharen.

Waar de Maquette in 2013 opgeslagen wordt is nog een vraagteken ?

(Besloten) vergaderingen in een aparte vergaderruimte van de Brandweerkazerne van "Myllesheem." Hier met de Heemkunde Vereniging " Felix Walter" uit Langenboom.

Hier beneden was De "Grote" Traditie-Kamer van de "Stichting Myllesheem." 

Hier beneden was de Bestuurskamer van "De Stichting Myllesheem" met de antieke grote vergadertafel en echte antieke oude stoelen. ( Waar staan ze nu ???).

In het interieur van de Oude Brandweerkazerne hingen vele oude Foto's, oude Schilderijen en Platen van Oud Mill.

Er stonden ook vele Heilige Beelden ( uit het Rijke Roomse Leven ) en oude Gebruiksvoorwerpen in de oude Brandweerkazerne.

Een Plattegrond van Mill van 1832 hing in de Computerkamer.

Hier beneden in de Oude Brandweerkazerne was de opslagruimte van Oude en Antieke materialen met een Brandkast voor zeer waardevolle artikelen; op de foto Dhr. Piet Vollenberg secretaris van Myllesheem. 

Hier beneden, in de Kluis van "Myllesheem", dhr. Theo Peters, Dhr. Pieter Slaats en Dhr. Piet Vollenberg, secretaris van Myllesheem.

Hier beneden een blik op de oude Opslagruimte voor Oude Carthografen, Mappen, Boeken, Ordners, Gebruiksvoorwerpen in de Oude Brandweerkazerne.

Oude Ordners, Oude Krantenknipsels en Oude kranten, Oude foto's.

Bidprentjes en Overlijdensberichten is een Projekt van dhr. Pieter Slaats en dhr. Huub Hermanussen, allemaal bestuursleden van De Stichting Myllesheem, die mede dankzij Mevr. Annie van Bommel-Damen een enorme verzameling bidprentjes heeft van bijna alle overleden Millenaren.

Hier beneden allerlei Uitgaven van vele Millse Verenigingen, Stichtingen en Bedrijven.

Hier beneden allerlei Uitgaven van vele Millse Verenigingen, Stichtingen en Bedrijven.

Computerkamer voor digitalisering en opslag van gegevens.

Student dhr. Joris van der Ven junior geeft uitleg ( als afstudeerproject ) aan de heren Theo Peters, Huub Hermanussen en Piet Vollenberg van De Stichting Myllesheem over een juiste archivering en digitalisering op de computer.

Beneden: Diverse aktiviteiten van De Stichting Myllesheem. 

Wethouder Herman Wijdeven bij Opening van de Tentoonstelling: "Linies en Stellingen", van de Stichting "Sporen van de Oorlog".

Expositie van "Linies en Stellingen" en van "Sporen van de Oorlog" in het Gemeentehuis in Mill.

Een Nacht-Foto van de Brandweerkazerne van Mill in 1958, speciaal genomen voor het 25 - Jarig Jubileum.

Krantenartikel van de heren Benny Boffen en Willy Sweens over de Dodenherdenking van woensdag 28 april 2010 en de diverse Exposities van "De Stichting Sporen van de Oorlog".

 

Correcties op de Ansichten-DVD 1 van Studio Domeinzicht door dhr. Willy Sweens van "De Stichting Myllesheem en "De Stichting Sporen van de Oorlog". Deze correcties zijn, uiteraard in dank aan De Stichting Myllesheem, in de DVD's voor de presentaties verwerkt. Andere presentaties van Studio Domeinzicht waren o.a. bij Zorgcentrum Aldenhorst van Pantein, bij de Rabobank, bij de Millse Bibliotheek voor Biblioplus en bij de Katholieke Vrouwen Beweging.

Zie voor meer info op de Pagina: "Studio Domeinzicht" van deze Website.

Hier beneden een gedeelte van een Cursus in Oude Tekens en Oude Geschriften. ( toen nog met de Ganzeveer geschreven ).

Bron: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bron: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Cursus Genealogie op de computer.

Artikel uit de Telegraaf van 4 september 2010.

Op de Pagina "Genealogie en Stamboom" van deze website krijgt U nog meer uitleg om Uw Eigen Afkomst te bestuderen.

Bronvermelding: De Koerier Mill 19 april 2011.

Dhr. Paul Moors, Mill:

Een aantal maanden geleden hing er op een zondagmorgen een spandoek aan één van de bouwhekken rond het toekomstige Sociaal Cultureel Centrum met daarop de alleszeggende tekst: “Steun de strijd tegen dit litteken”. 
Als je het woord litteken opzoekt in een woordenboek staat daarin vermeld dat een litteken ‘een overblijfsel is van een wond die genezen is’. 
Het hart van Mill wordt op dit ogenblik ernstig verwond door de bouwactiviteiten die aldaar plaatsvinden en die jammer genoeg niet tot genezing zullen leiden.
Degene die een paar maanden geleden het spandoek ophing, moet wel haast een vooruitziende blik hebben gehad, want nu de contouren van het nieuwe SCC zo langzamerhand zichtbaar worden, blijkt overduidelijk dat er inderdaad sprake is van een ernstige aantasting van het centrum, van een blijvend litteken. De Oranjeboomstraat zal voor een deel “opgevrolijkt” worden met een muur, die gelet op de hoogte zeer dominant aanwezig zal zijn. Ik ben er in ieder geval van geschrokken, maar prijs me gelukkig met het feit, dat uit vele reacties blijkt dat ik met mijn kritiek op dit gebouw en deze locatie niet alleen sta. 
Het aantal voorstanders is namelijk snel geteld: iets meer dan vijftien.

Paul Moors, Mill.

Hier beneden een krantenartikel over de Visie van Heemkundestichting "Myllesheem" tegen de bouw van het Nieuwe Gemeenschapshuis in 't Centrum van Mill. "Myllesheem", in de persoon van dhr. Theo Peters, wilde een gerechtelijke procedure tegen de Gemeenteraad van Mill opstarten om deze bouw te voorkomen.

De Oude Brandweerkazerne met Koninginnedag in 2011.

Het nieuwe verblijf vanaf 2012, één Bergruimte zonder Nooduitgang, van de "Stichting Myllesheem" en de "Stichting Spooren" van de Oorlog, onder de grond.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden nog even dé Aparte Vergaderruimte voor vergaderingen en petit comité in de Oude Brandweerkazerne.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

 

Opening van het Gemeenschapshuis annex Zorgcentrum "Myllesweerd", waarbij de symbolische deur voor de "Stichting Myllesheem", door de organisatie van de opening, vergeten was. Hier beneden de symbolische deur van de V.V.V. van Mill. Van links naar rechts Mevr. Diny Milder, dhr. Jan van den Hoef ( Voorzitter van de Millse V.V.V. en Mevr. Wilma Hamers.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

 

Aansluitend openden de jarigen van die dag, waaronder mevrouw Linders-van Wijk (84) uit Wilbertoord de eerste deur, de deur van de voormalige VVV.  Dhr. Marinus Abels (58) uit Sint Hubert opende de deur van de voormalige Bibliotheek. dhr. Richard Janssen (31) uit Langenboom opende de deur van de Concertzaal,  mej. Mila van den Broek uit Mill, vandaag 18 geworden, opende de deur van de Lokale Omroep Mill en tot slot de jongeheer Jens Hermens uit Mill (4 jaar jong geworden) opende de deur van Mariënweerd, het oude Gemeenschapshuis. En tot slot werd de deur van Myllesweerd per knopdruk geopend door de gedeputeerde waarmee de openingsweek van Myllesweerd een feit was. De Deur van De Stichting Myllesheem, de laatste gebruiker van Myllesweerd, was vergeten. De Oudheidkunde in Mill moeten we niet vergeten. We hebben nog 3 panden van Cultuur-Historische waarde:

1. De Brandweerkazerne.

2. De Concertzaal

3. Gemeenschapshuis Marienweerd. 

"Hoe lang heeft Mill die panden nog ???

In 't Centrum is nu alleen de Kerk nog over of blijft straks alleen Myllesweerd nog over ?

Myllesweerd staat dan Model voor een betonnen plaats. Het enige mooie van Mill is dan de prachtige Omgeving."

Hier beneden een Presentatie door dhr. Hub. Verstraaten bij de "Stichting Myllesheem" met Oude Films van Mill van dhr. Toon van Hout voor de Gymclub van de S.W.O.M. op 26 juni 2012.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bij Myllesheem is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor enkelingen of voor groepen op een woensdagmorgen van 10:00 uur tot 11:30 uur, of op een woensdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. Er kunnen ook oude films over Mill en Mensen uit Mill gepresenteerd worden op een groot scherm.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

Voor bezoek aan de Heemkamer van de Stichting Myllesheem eerst even contact opnemen met de

Secretaris van Myllesheem :  de heer P. Vollenberg  0485 - 451086.

Emailadres:           stichtingmyllesheem@gmail.com

Hier beneden het Gebouw van het Nieuwe Myllesweerd dat Model staat voor een Klein-Schalige Gemeente !

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

 

Hier beneden werd, in januari 2013, de creatieve Layout van de nieuwe Website van De Stichting Myllesheem www.Myllesheem.nl gemaakt door mej. mr. Anne Bergmans. Perfect Anne ! Nogmaals Hartelijk Dank voor deze Professionele Website !

   

Hier beneden de Hoofdpagina van het Facebook-account van mevr. mr. Anne Bergmans, de Beheerder van de Website van Myllesheem.nl. vanaf Januari 2013. 

Hier beneden een nagedachtenis aan het overlijden van dhr. Henk Christiaans op 4 mei 2013 door dhr. Henk van de Weem.

< IN MEMORIAM >.  Dhr. Henk Christiaans is niet meer;  morgen op 11 mei a.s. is om half 11  in de Willibrorduskerk te Mill een Eucharistieviering,  waarna de begrafenis plaatsvindt op het RK Kerkhof in Oploo. DAT HIJ MOGE RUSTEN IN VREDE. Bij  onze VRIENDENKRING VAN MYLLESHEEM heeft hij steeds goed werk gedaan. Typisch dat juist deze man, ook zonder digitale mogelijkheden, toch zijn draai kon vinden bij Sporen van de Oorlog,  de Genealogie,  Archeologische Werkgemeenschappen Nederland en o.a. Provinciaal Brabants Monumenten-overleg.  Hij had een grote dossierkennis en wist de vakkennis van documentatiegroepen te vinden.  In de wereld van de Historie WOII had hij veel relaties. Denk alleen maar aan de  “Wisseling van 2 tanks”  aan de Oude Langenboomseweg in Mill,  de Restauratie van de Kangaroo en de inrichting van het Monument ter plaatse.

Geplaatst door dhr. Henk van de Weem op 10 Mei 2013.

De Stichting Myllesheem wenst dhr. Geert Christiaans, de zoon van Henk Christiaans en de familie Christiaans en de Familie Kleijn veel sterkte toe.

Hier beneden een bezoek van dhr. en mevr. Constance Kornuijt-van Bebber uit Hilversum i.v.m. bijzonderheden over hun familie, de familie Kremers,     ( Tontje Suuker ),  Bakkerij, IJssalon, Dirigent, enz. zie op de Pagina Bedrijven van deze Website nog meer bijzonderheden.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

Bronvermelding: De Koerier, Mill.

Het huidige Bestuur in 2014 van de De Stichting "Myllesheem":

Voorzitter:              dhr. Bennie Boffen

Penningmeester:    dhr. Rob Vloet.

Secretaris            :  dhr. P. Vollenberg  0485 - 451086

Webmaster (www.myllesheem.nl): Mej. Anne Bergmans 

Leden zijn de heren: Harrie Schrauwen, Huub Hermanussen, Pieter Slaats, Willy Sweens, Paul Moors is begin 2014 gestopt vanwege drukke werkzaamheden en Dhr. Pieter Verstraaten sinds 5 november 2014.

Op deze website is op de Pagina van "Sporen van de Oorlog" een link gelegd naar de Website van "Sporen van de Oorlog".

Sporen van de Oorlog:

Dhr.T.F. Peters, Molenstraat 3, 5451 BA  Mill.
Tel. (0485) 45.21.30
E-mail: peters.t@ziggo.nl
www.stichtingsporenvandeoorlog.nl
 

Zie voor meer bijzonderheden over de symbolische Overhandiging van het Boek "De Swaen" van de Millse familie Verstraaten geschreven door dhr. Robert van Haaren uit Maashees op de Pagina van het boek "Verstraatens Mill en Beuningen".

Hier beneden een speech van de Oudste Verstraaten, van de Millse Familie Verstraaten, dhr. Wim Verstraaten, dierenarts uit Boekel.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten. 

Hier beneden bijzonderheden over de Lezing van de Tweede Wereldoorlog in het Graafs Museum De Hampoort op Zondag 1 september 2013.
GRAVE - Zondag 1 september houdt Ruud Wildekamp van het Museum Typhoon uit Volkel de lezing Close Air Support, Luchtsteun tijdens de bevrijding”. Om 14.15 uur start zijn lezing in het Graafs Museum. Bezoekers aan het museum komen meer te weten over de opzet van de luchtsteun in de Tweede Wereldoorlog, een essentieel onderdeel in de tactiek van de geallieerden. Ook in Grave landen de geallieerden vanuit onder meer Dakota’s, een vliegtuig die op 15 september na 69 Grave weer aandoet. Na zijn lezing in het Graafs Museum wordt het Graafs KazemattenMuseum, hemelsbreed één kilometer verderop, bezocht waar de geallieerden op 17 september 1944 landden en de Graafse Maasbrug veroverden.

Hier beneden een Krantenartikel van De Millse Neije Krant over de Rondleidingen in Mill per 29 december 2013 a.s. gegeven door de I.V.N. uit Grave.

Hier beneden de rondleiding in Mill door de Projectgroep "ONTDEK MILL".

Hier beneden een Artikel uit Gelderlander dd. april 2012 over het 10-jarig bestaan van de Vereniging "Wanrodesheem"en hun prestaties.

Bronvermelding Dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van "Myllesheem".

WANRODESHEEM is een vereniging met vele leden, VELE COMMISSIES zoals Genealogie, Knipsel- & klapperdiensten, bruiloften en partijen, markten, peelbewaking, turfgrenzen, oorlog en verzet enz ... enz. Het is de moeite waard er )de statuten (zijn openbaar !) eens op na te slaan, het huishoudelijk reglement eens na te kijken en Jan Veekens, de peetvader, om info te vragen; je krijgt dan een ander beeld over: HOE EEN VERENIGING REILT EN ZEILT, t.o.v. een STICHTING ....!!!.

Hier beneden 3 foto's van de druk bezochte Presentatie van "Wanrodesheem", dd. 25 maart 2014, van dhr. Bart Verbruggen uit Mill over zijn familie Giesen in Mill en in Wanroij. Er waren b.v. 2 hooggeleerde Ooms in Rotterdam en s' Gravenhage die als Organisten en Componisten bekend waren en ook familie Giezen die Caféhouders, Bakkers, enz. in Mill en Wanroij waren. Bij Hotel Café Moors zat eerst ook een Oom dhr. Giezen. De Powerpoint-Presentatie van dhr. Bart Verbruggen, was in de Heemkamer van de Heemkundevereniging "Wanrodesheem" in het Wapen van Wanroij.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Dhr. Bart Verbruggen gaf een zeer interessante lezing over het goeie oude leven van de Wanroijse familie Gies(z)en, die bestond uit o.a. Bakkers, Winkeliers, Caféhouders, Organisten en Componisten enz. De toehoorders stelden vele vragen en waren erg enthousiast over de gezellige nostalgische avond.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden nog een foto van de Presentatie van dhr. Bart Verbruggen uit Mill over zijn familie Giesen in Wanroij en in Mill. De bijeenkomst was goed bezocht en erg gezellig, want veel aanwezigen konden, met nostalgie, van gedachten wisselen over de romantische oude tijden van weleer.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden nog 2 foto's van Bibliotheek en JongerenCentrum De Paddenstoel in Wanroij.

Bronvermelding: Heineken en dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden enkele foto's van dhr. René Bastiaanse tijdens de Uitzending van de L.O.M. op 29 april 2014 over een reeds bekende Lezing van het B.H.I.C. "Terug in de tijd" door dhr. René Bastiaanse. Hier beneden een foto van het Interview door dhr. Rob Vloet van de "Stichting Myllesheem" en de Lokale Omroep Mill. Daarin gaf dhr. René Bastiaanse het advies om de Stichting Myllesheem te promoten door een Website aan de mensen van Mill te presenteren vol met oude foto's en oude Films over de goede Ouwe Tijd. Ook een vast programma op de L.O.M. zou zéér interessant zijn en de mensen meer interesse geven in het verleden.Het programma van de L.O.M. wordt vanaf 2016 gedaan door dhr. Toon Willems van "Mill van Toen."

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: B.H.I.C. en de Lokale Omroep Mill.

Bronvermelding: B.H.I.C. en de Lokale Omroep Mill.

Bronvermelding: B.H.I.C. en de Lokale Omroep Mill.

Hier beneden de Flyer van de Heemkundevereniging van Rijkevoort geheten "Rieckevortsheem".

Geachte Lezer, Mocht U in 't bezit zijn van interessante foto's of andere info van het mooie verleden van Mill voor deze website dan graag Uw reacties. Uw info plaats ik altijd met de Bronvermelding erbij. Het emailadres is: vers2312@planet.nl.

Hier beneden een artikel betreffende het 50-jarig bestaan in 2014 van "2-Stromenland" de Heemkundevereniging uit Wijchen en wel het belangrijkste van het vrijwilligerswerk van de Heemkundevereniging, over de KNIPSELDIENST, o.a. over dhr. Henk Arntz.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier beneden een artikel over de Trouwbijbel uit 1846 van de Literatuurcommissie van "2-Stromenland"uit Wijchen en wel de Dames Aleida Kamerman en Riet van Pelt.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier beneden de Frontpage van de vernieuwde WEBSITE "Mylle's Erfgoed" van de "Vriendenkring van Myllesheem" van dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: mevr. Inge van de Weem.

Hier beneden een foto van één Schap van de Bibliotheek voor de Heemkunde van Mill, namens de "Stichting Myllesheem".

Een nieuw bestuurslid van de Stichting Myllesheem is Mevr. Jannie Van Gemert-Van Eenbergen. Mevr. Janny van Gemert-Van Eenbergen is begin 2015 toegetreden als nieuw lid van de Stichting "Myllesheem"; gelukkig is er nu weer een dame bij de Mannenclub !

Bronvermelding: Mevr. Jannie van Gemert-van Eenbergen d.m.v. Facebook.

Een nieuw bestuurslid van de Stichting Myllesheem is Dhr. Pieter Verstraaten sinds 5 november 2014. Pieter Verstraaten is een lid van het Roemrijke geslacht van de Verstraatens die generaties lang Mill, Beuningen, Wanroij, Escharen, Nieuwveen enz. hebben bestuurd. Zie verder op de Pagina "Verstraatens" in het Boek De Swean van de Verstraatens.

Bronvermelding: www.inmill.nl

Hier beneden 2 Pagina's uit De Website van de Historisch Kring Land Van Cuijk in 2015.

Hier beneden info over Het Tijdschrift "Merlet" van de Historisch Kring Land Van Cuijk in 2015.

Hier beneden een artikel in De Neije Krant over de interessante Cursus "Stamboomonderzoek" van het Senioren Hobby Centrum gepresenteerd door dhr. Jo van Soest in 2015.

Hier beneden een klein artikeltje door dhr. Joost van den Besselaar uit Haps van aktiviteiten o.a. het maken van 2 oude films van de jaren '60 en '70 en omzetten van analoge bestanden naar Digitale bestanden door "HapsHeem"  de Heemkundevereniging van Haps. Een film van de jaren '50 is al reeds uitgebracht .

Bronvermelding: B.H.I.C.

Hier beneden dhr. Carel van Genugten, voorzitter van Het Verrassende Platteland van het Land van Cuijk, die een Rondleiding van de Sporen van de Oorlog geeft aan een FietsClub uit Haps met Schaapshoeve "de Nieuwenhof" als Vertekpunt.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding: dhr. Hub. Verstraaten.

Email dd. 31 augustus 2015 van dhr. Henk van de Weem van "Mylles Erfgoed" aan de Stichting "Myllesheem" de Heemkundevereniging van Mill.

Geachte dame en heren,

Als jullie nog steeds van plan zijn van de STICHTING een VERENIGING te maken heb ik hier een standaard voorbeeld: Hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement van de VERENIGING HISTORISCHE KRING LAND VAN CUIJK (die al meer dan 35 jaar bestaat !).  1ste en laatste pagina.  Je mag ze van mij lenen! Wij "Myllesheem" waren indertijd initiatiefnemers.groeten, tot ziens overmorgen bij Fitland. H e n k  .

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden en boven enkele pagina's van de Notariele Akte dd. 27 november 1978 gemaakt door Notaris mr. A.J. Stalpers uit Mill voor de Prior van het Carmelietenklooster in St.Agatha de eerwaarde heer Gerard van Hoorn ( voorheen kapelaan in de Parochie Mill ). Deze Akte is vanwege het overstappen van de  HISTORISCHE KRING LAND VAN CUIJK  van een Stichting naar een Vereniging.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Mylle's Erfgoed".

In Mill zijn bijna alle Karakteristieke Oude Panden Afgebroken. Toch is er door diverse Heemkundigen nog moeite gedaan om dit te voorkomen. Zie hieronder een Artikel van Heemschut om afbraak van het Oude Pand van Verbruggen aan de Hoogstraat te voorkomen. In deze Heemkundekring zaten o.a. de heren Henk van de Weem, dhr. Christiaans en dhr. Lange.

Hier beneden een artikel uit De Neije Krant over de Stichting Myllesheem die zoekt naar nieuwe leden in 2015.

De laatste jaren komt "Mylle's Erfgoed" o.l.v. dhr. Henk van de Weem op de woensdagmorgen bij Grandcafé 't Centrum bij elkaar. 10-Tallen jaren terug waren ook altijd aanwezig dhr. en mevr. Gerrit en Riet Rooijakkers-Sweere, dhr. Tien Hoogenhoff, de dames Marianne van Lieshout en Ans Reijntjes, dhr. Chist van Riet, dhr. Gerrie van der Duijn, enz. Sinds kort met enkele nieuwe leden van "Myllesheem" o.a. Mevr. Janneke van Gemert-van Eenbergen en dhr. Pieter Verstraaten. Er worden vele oude Gegevens in de vorm van oude foto's en Ansichten, oude Krantenartikels, Aktes, Stambomen enz. enz. uitgewisseld. Ook deze Website Studio Domeinzicht wordt van nieuwe informatie voorzien en bijgewerkt. Ook zijn er oude Millenaren aanwezig die veel weten over Oud-Mill zoals o.a. dhr. Sjef van Reijmersdal, dhr. Broer van Thiel, dhr. Hans Hermsen, dhr. Ad Kremers en dhr. Louis Henst. zie hieronder enkele foto's van  woensdag 23 december 2015. 

Bronvermelding; dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding; dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding; dhr. Hub. Verstraaten.

Bronvermelding; dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden een foto van het "GasselsHeem" in de Kerk van Gassel, waar op 21 en 22 mei 2016 een Tentoonstelling was van vele Huwelijksfoto`s van Gasselse Mensen.

Hier beneden een foto van het Huwelijk op 7 november 1975 van mevr. Riek Bardoel en dhr. Piet van den Hof uit Mill.

Hier beneden De Website "Indische Buurten". Mevr. Miriam Bressers is bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de Indische Straten in Nederland.

Hier beneden info over de Presentatie op zondag 2 april 2017 over "Mensen en hun Geschiedenis" vanaf 13:00 uur in Myllesweerd. 

Bronvermelding: dhr. Jo van Soest en mevr. Lies Van Limbeek Meulepas.

Hier beneden enkele emails over Oud Mill van bekende Heemkunde-specialisten, de heren Henk van de Weem en Gérard Lemmens, 

Het huidige Bestuur in Mei 2017 van de De Stichting "Myllesheem" bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: dhr. Pieter Verstraaten.

Secretaris: dhr. Piet Vollenberg.

Penningmeester: Dhr. Rob Vloet.

Leden zijn de Dame: Mevr. Janneke Van Gemert-Van Eenbergen en de heren: Harrie Schrauwen, Huub Hermanussen, Pieter Slaats, Willy Sweens, en Bennie Boffen.

Webmaster (www.myllesheem.nl): Dhr. Mario Peters.

Hier beneden een Email van dhr. Louis Bressers van de Heemkunde Kring Nuenen over Hulpkaarten van het Kadaster.

Hier beneden bijzonderheden van dhr. Jo van Soest over de nieuwe opbouw van de Millse Canon.

Hier beneden op 12 febr. 2020 maakt mevr. Christine van Hout filmopnames van de gesprekken met enkele leden van Myllesheem voor een nieuwe Film van de "Klompen"-Hout-Fabriek van Hout in Mill. Haar vader was daar directeur.  Het belangrijkste was het geluid van de "TOET" van Van Hout dat in en buiten Mill het  gemeenschapsleven overheerste. 

Hier beneden de Website en adres van Myllesweerd en ook het adres en de Website Studio-Domeinzicht.nl van "Myllesheem".

Copyright Studio Domeinzicht ©